Mokslo krypties doktorantūros komitetai

Dr. Liudas Mažeika

Elektros ir elektronikos inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

e. p. liudas.mazeika@ktu.lt

Dr. Kęstutis Baltakys

Statybos inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

e. p. kestutis.baltakys@ktu.lt

Habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis

Aplinkos inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

e. p. jurgis.staniskis@ktu.lt

Dr. Raimundas Šiaučiūnas

Chemijos inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

e. p. raimundas.siauciunas@ktu.lt

Dr. Gintautas Miliauskas

Energetikos ir termoinžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

e. p. gintautas.miliauskas@ktu.lt

Dr. Robertas Damaševičius

Informatikos inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

e. p. robertas.damasevicius@ktu.lt

Habil. dr. Arvaidas Galdikas

Medžiagų inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

e. p. arvaidas.galdikas@ktu.lt

Habil. dr. Vytautas Ostaševičius

Mechanikos inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

e. p. vytautas.ostasevicius@ktu.lt

Habil. dr. Rymantas Jonas Kažys

Matavimų inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

e. p. rymantas.kazys@ktu.lt

Habil. dr. Sigitas Tamulevičius

Fizikos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

e. p. sigitas.tamulevicius@ktu.lt

Habil. dr. Algirdas Šačkus

Chemijos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

e. p. algirdas.sackus@ktu.lt

Habil. dr. Rimantas Barauskas

Informatikos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

e. p. rimantas.barauskas@ktu.lt

Dr. Kęstutis Zaleckis

Menotyros doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

e. p. kestutis.zaleckis@ktu.lt

Dr. Asta Pundzienė

Vadybos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkė, Kauno technologijos universitetas

e. p. asta.pundziene@ktu.lt

Dr. Daiva Dumčiuvienė

Ekonomikos doktorantūros komiteto pirmininkė, Kauno technologijos universitetas

e. p. daiva.dumciuviene@ktu.lt

Dr. Vaidutis Laurėnas

Politikos mokslų doktorantūros komiteto pirmininkas, Klaipėdos universitetas

Dr. Vylius Leonavičius

Sociologijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. Romualdas Malinauskas

Edukologijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Lietuvos sporto universitetas

Habil. dr. Marijonas Bogdevičius

ransporto inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mokslo krypčių doktorantūros komitetų funkcijos:

 • koordinuoja doktorantūros studijas ir mokslinius tyrimus;
 • vykdo disertacijų tematikų atranką;
 • parenka doktorantų mokslinių vadovų kandidatūras;
 • tarpininkauja paskiriant konsultantus;
 • tvirtina doktorantų priskyrimą mokslo padaliniams;
 • teikia išvadas dėl doktorantūros procese dalyvaujančių padalinių mokslinių tyrimų lygio ir mokslininkų bei doktorantūros komiteto narių atitikties nustatytiems reikalavimams;
 • atlieka doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo programų bei jų vykdymo stebėseną ir tobulinimą;
 • teikia siūlymus dėl disertacijos rašymo kalbos;
 • atestuoja doktorantus;
 • užtikrina mokslo doktorantūros sėkmę ir rūpinasi jos lygio kėlimu;
 • tarpininkauja dėl doktoranto darbo plano terminų atidėjimo;
 • įvertina parengtas daktaro disertacijas;
 • sudaro gynimo tarybas.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku