Mokslo krypties doktorantūros komitetai

Technologijos mokslai

Dr. Žaneta Stasiškienė

Aplinkos inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkė, Kauno technologijos universitetas

Dr. Raimundas Šiaučiūnas

Chemijos inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

Dr. Liudas Mažeika

Elektros ir elektronikos inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

Dr. Gintautas Miliauskas

Energetikos ir termoinžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

Dr. Robertas Damaševičius

Informatikos inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

Habil. dr. Rymantas Jonas Kažys

Matavimų inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

Habil. dr. Vytautas Ostaševičius

Mechanikos inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

Dr. Kęstutis Baltakys

Statybos inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

Habil. dr. Arvaidas Galdikas

Medžiagų inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

Habil. dr. Marijonas Bogdevičius

Transporto inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Gamtos mokslai

Dr. Vytautas Getautis

Chemijos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

Habil. dr. Sigitas Tamulevičius

Fizikos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

Habil. dr. Rimantas Barauskas

Informatikos doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

Socialiniai mokslai

Dr. Mindaugas Jurkynas

Politikos mokslų doktorantūros komiteto pirmininkas, Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. Aušra Maslauskaitė

Sociologijos doktorantūros komiteto pirmininkė, Vytauto Didžiojo universitetas

Dr. Romualdas Malinauskas

Edukologijos doktorantūros komiteto pirmininkas, Lietuvos sporto universitetas

Dr. Daiva Dumčiuvienė

Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkė, Kauno technologijos universitetas

Dr. Asta Pundzienė

Vadybos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkė, Kauno technologijos universitetas

Humanitariniai mokslai

Dr. Kęstutis Zaleckis

Menotyros doktorantūros komiteto pirmininkas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo krypčių doktorantūros komitetų funkcijos:

 • koordinuoja doktorantūros studijas ir mokslinius tyrimus;
 • vykdo disertacijų tematikų atranką;
 • parenka doktorantų mokslinių vadovų kandidatūras;
 • tarpininkauja paskiriant konsultantus;
 • tvirtina doktorantų priskyrimą mokslo padaliniams;
 • teikia išvadas dėl doktorantūros procese dalyvaujančių padalinių mokslinių tyrimų lygio ir mokslininkų bei doktorantūros komiteto narių atitikties nustatytiems reikalavimams;
 • atlieka doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo programų bei jų vykdymo stebėseną ir tobulinimą;
 • teikia siūlymus dėl disertacijos rašymo kalbos;
 • atestuoja doktorantus;
 • užtikrina mokslo doktorantūros sėkmę ir rūpinasi jos lygio kėlimu;
 • tarpininkauja dėl doktoranto darbo plano terminų atidėjimo;
 • įvertina parengtas daktaro disertacijas;
 • sudaro gynimo tarybas.