Mokslo grupė - Interaktyvios elektroninės sistemos

Sprendžiamos problemos susijusios su industrinės aplinkos parametrų stebėsena ir valdymu naudojant elektronines sistemas, automatizuotu energetiškai efektyviu duomenų perdavimu tiek išmanaus miesto srityje, tiek pramonėje ar medicinoje. Kuriami inovatyvūs įtaisai, išgaunantys energiją iš vibracijų, leidžiantys sukurti jutiklius, funkcionuojančius be baterijų.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Informacinės ir ryšių technologijos
Išmanusis, netaršus, susietas transportas
Tyrimų kryptys
Elektronika ir elektros inžinerija
 

Tyrėjai

 

Projektai

 

Sukurti išradimai ir technologijos

 

Teikiamos paslaugos