MOKSLO GRUPĖS FAKULTETUOSE

 

Cheminės technologijos fakultetas

Alternatyvių rišamųjų medžiagų ir geopolimerinių kompozitų technologiniai tyrimai

Bioaktyvių junginių sintezė ir išskyrimas iš atsinaujinančių žaliavų

Bioprocesai maisto sistemoje, bioproduktai ir bekontaktė kontrolė

Daugiakomponentės heterogeninės sistemos ir jų taikymo technologijos

Elektrochemija ir chalkogenų chemija

Funkcionalios maisto medžiagos

Maisto struktūrų tyrimas ir projektavimas

Medžiagų chemija

Organinių puslaidininkių sintezė

Pažangiosios aplinkosaugos technologijos

Polimerų tyrimai

Sintetinė biologija ir biotechnologija

Sintetinė organinė chemija

 

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Inovacijos ir antreprenerystė

Skaitmenizavimas

Tvari ekonomika

Tvarus valdymas

Kiti ekonomikos ir verslo akademiniai darbuotojai

 

Elektros ir elektronikos fakultetas

Elektros ir energetikos sistemos

Interaktyvios elektroninės sistemos

Išmaniosios automatinio valdymo sistemos ir robotika

Kompleksinių procesų valdymas ir optimizavimas

Metrologija ir matavimo technologijos

Signalų technologijos

Skaitinis intelektas

Kiti elektros ir elektronikos akademiniai darbuotojai

 

Informatikos fakultetas

Daiktų ir paslaugų internetas

Daugiadisciplininiai modeliai

Dirbtinio intelekto ir vaizdų apdorojimo metodų taikymas multimedijoje

Išmaniosios edukacinės technologijos ir jų taikymas

Kibernetinis saugumas

Multimodalinės žmogaus-kompiuterio sąsajos

Semantika ir žiniomis grindžiama informacinių sistemų inžinerija

Sistemų projektavimas ir testavimas

Kiti informatikos akademiniai darbuotojai

 

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas

Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas

Kriptografinės ir blokų grandinių sistemos

Matematikos didaktika ir (itin) gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo tyrimai

Nepusiausvyrųjų heterogeninių procesų tyrimai

Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras

Radiacinė ir medicinos fizika

Stochastinių, ekonominių bei medicininių sistemų matematinis modeliavimas

Taikomoji optika ir fotonika

Kiti matematikos ir gamtos mokslų akademiniai darbuotojai

 

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Eksperimentinė ir skaičiuojamoji mechanika

Energetika ir termoinžinerija

Funkcinių medžiagų technologijos

Medžiagų inžinerija

Transporto inžinerija

Kiti mechanikos inžinerijos ir dizaino akademiniai darbuotojai

 

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

Mikroelektromechaninių sistemų modeliavimas, kūrimas ir taikymas

Tvarūs valdymo ir edukaciniai sprendimai konkurencingumo didinimui

Kiti technologijų ir verslo akademiniai darbuotojai

 

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Edukaciniai tyrimai

Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis

Skaitmeninė kultūra, komunikacija ir medijos

Vertimo ir kalbų tyrimai

Viešojo valdymo tyrimai

Kalba ir technologijos

Kiti socialinių, humanitarinių mokslų ir menų akademiniai darbuotojai

 

Statybos ir architektūros fakultetas

Kultūrinė ir erdvinė aplinka

Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos

Tvari energetika urbanizuotoje aplinkoje

Kiti statybos ir architektūros akademiniai darbuotojai