Mokslo grupės

Universitete veikia apie 40 skirtingų mokslo grupių, kurios vykdo pažangiausius mokslinius tyrimus ir kuria inovacijas. Daugiau informacijos apie tyrimo grupes pagal KTU MTEPI prioritetines sritis yra pateikta apačioje.

 

Diagnostinės ir matavimo technologijos

Biomedicininės inžinerijos institutas

Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas

Eksperimentinė ir skaičiuojamoji mechanika

Mechatronikos institutas

Medžiagų mokslo institutas

Metrologija ir matavimo technologijos

Prof. K.Baršausko ultragarso insitutas

Radiacinė ir medicinos fizika

Sveikatos telematikos institutas

Taikomoji optika ir fotonika

 

Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos

Daiktų ir paslaugų internetas

Daugiadisciplininiai modeliai

Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas

Identifikacijos ir kriptografijos metodų kūrimas ir taikymas

Interaktyvios elektroninės sistemos

Išmaniosios automatinio valdymo sistemos

Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras

Semantika ir žiniomis grindžiama informacinių sistemų inžinerija

Stochastinių, ekonominių bei medicininių sistemų matematinis modeliavimas

Tvari energetika urbanizuotoje aplinkoje

 

Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms

Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas

Funkcinių medžiagų technologijos

Medžiagų inžinerija

Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslo centras

Nepusiausvyrųjų heterogeninių procesų tyrimai

Radiacinė ir medicinos fizika

Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos

Taikomoji optika ir fotonika

 

Technologijos darniam vystymuisi ir energetika

Aplinkos inžinerijos institutas

Architektūros ir statybos institutas

Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas

Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas

Energetika ir termoinžinerija

Funkcinių medžiagų technologijos

Maisto institutas

Mikroelektromechaninių sistemų modeliavimas, kūrimas ir taikymas

Skaitinis intelektas

Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos

Taikomoji optika ir fotonika

Transporto inžinerija

Tvari energetika urbanizuotoje aplinkoje

 

Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida

Aplinkos inžinerijos institutas

Edukaciniai tyrimai

Inovacijos ir antreprenerystė

Kalba ir technologijos

Kiti socialinių, humanitarinių mokslų ir menų tyrėjai

Medžiagų inžinerija

Kultūrinė ir erdvinė aplinka

Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis

Skaitmeninė kultūra, komunikacija ir medijos

Skaitmenizavimas

Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos

Tvari ekonomika

Tvarus valdymas

Tvarūs valdymo ir edukaciniai sprendimai konkurencingumo didinimui

Vertimo ir kalbų tyrimai

Viešojo valdymo tyrimai

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku