Mokslo grupė - Daiktų ir paslaugų internetas

Realaus laiko kompiuterių sistemų centre atliekami išmaniosios aplinkos bei daiktų ir paslaugų interneto taikomieji bei priešakiniai tyrimai. Nuo 2000-ųjų Centre atliekami išmaniųjų namų tyrimai.

Centre kuriami metodai, algoritmai ir technologijos leidžia įgyvendinti inovatyvias išmaniųjų aplinkų sistemas,  išmaniųjų sistemų bei daiktų interneto ir namų sistemas bei joms skirtas paslaugas.

Centre kuriamos inovacijos remiasi atvirosios architektūros modeliu, kuris leidžia integruoti įvairias trečiųjų šalių paslaugas – kuriami nauji verslo modeliai potencialiems išmaniųjų aplinkų paslaugų tiekėjams.

Gamybos plėtra – kuriami ir projektuojami bei gaminami produktai yra konkurentabilūs, pasižymi aukštais intelektiniais sprendimais, padidintu funkcionalumu, žemesne kaina. Centre yra šiuolaikinės projektavimo technologijos ir dirba aukštos kvalifikacijos specialistai.

Konsultacinė veikla – pramonės įmonių specialistų konsultavimas per slėnyje „Santaka“ veikiančio Nacionalinio inovacijų ir verslo centro (NIVC) atvirąją prieigą vieno langelio principu. Centro mokslininkai ir tyrėjai turi kompetenciją išmaniosios aplinkos ir išmanaus būsto sistemų kūrimo ir modeliavimo, daiktų ir paslaugų interneto, įterptinių sistemų modeliavimo ir kūrimo, agentinių ir daugiaagenčių sistemų, dirbtinio intelekto ir sprendimų priėmimo, formalaus modeliavimo srityse bei turi didelę patirtį projektuojant, kuriant ir diegiant įvairius informacinių technologijų sprendimus.

Šiuo metu centras vykdo H2020 projektą InnoITeam, kurio pagrindu steigiamas Baltijos šalių regiono IRT daiktų interneto kompetencijos centras.

Centre veikia – išmaniųjų sistemų laboratorija, daiktų interneto technologijų laboratorija, daiktų interneto paslaugų kūrimo laboratorija,distemų projektavimo ir prototipų laboratorija. http://kompsistemos.ktu.edu

Prioritetinės kryptys Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos (sumaniosios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos; informacinės ir ryšių technologijos infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos)
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Sukurti išradimai ir technologijos

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku