Mokslo grupė - Daugiadisciplininiai modeliai

MG Daugiadiscipliniai modeliai (MGDM) vykdo sudėtingų sistemų mokslo tyrimus, remdamasi matematikos-informatikos metodų pagalba sukurtais modeliais ir algoritmais. Nagrinėjami modeliai grįsti matematinėmis lygtimis (pvz., fizikinės elgsenos modeliai) arba tiriamos sistemos veikimo algoritmais (pvz., imitaciniai modeliai).
Fizikinių sistemų ir procesų skaitiniai modeliai yra Informatikos mokslo krypties gilinimosi sritis, kilusi iš 1950-60 m. sukurtos Skaičiuojamosios mechanikos (Computational mechanics) disciplinos. Skaičiuojamoji mechanika nagrinėja skaičiavimo metodų panaudojimą mechanikos ir kitais fizikos dėsniais aprašomiems reiškiniams tirti. Iki Skaičiavimų informatikos (computational science, scientific computing) atsiradimo skaičiuojamoji mechanika, kaip alternatyvus reiškinių analizės būdas greta grynųjų teorinių ir eksperimentinių tyrimų, buvo laikoma vienu iš Taikomosios mechanikos dalykų. Šiuo metu Skaičiuojamoji mechanika laikoma Skaičiavimų informatikos dalyku.

MGDM atliekami tyrimai yra tarpdisciplininiai. Jie paremti matematika, kompiuterių mokslu ir fizika. Skaičiuojamoji skysčių dinamika (computational fluid dynamics, CFD), skaičiuojamoji elektromagnetika, skaičiuojamoji deformuojamų kūnų mechanika (computational solid mechanics) yra keletas iš daugelio galimų specializacijų. Gimininga specializacija yra ir fizikine elgsena gristų animacijų (Physically based animation) kūrimas, kuris panaudojamas kompiuterinėje grafikoje (Computer graphics) tikroviškų arba į fizikinę tikrovę panašių vizualinių efektų sintezei.

Svarbiausios tyrimų tematikos:

  • Baigtinių elementų modeliai kompozitų dinaimikos ir suirimo tyrimams;
  • Baigtinių elementų modeliai tampriųjų ir akustinių bangų sklidimo standžiuose kūnuose ir skysčiuose tyrimui;
  • Šilumos ir masės mainų tarp aplinkos, kopozitinio ir žmogaus kūno modeliai;
  • Žmogaus sąkandžio biomechaniniai modeliai odontologijos taikymams;
  • Procesų imitaciniai modeliai;
  • Vaizdų ir signalų charakterizavimas, taikant aproksimavimo ir dirbtinio intelekto metodus.
Prioritetinės kryptys Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
(konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos)
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos (pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui)
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku