Mokslo grupė - Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas

Grupės misija – vystyti tyrėjų mokslinės bei studijų veiklos kultūros augimą daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavime bei taikyme, integruojant fundamentalias fizikos ir medžiagų inžinerijos žinias ir tarptautinę patirtį, pritaikant ir plėtojant šiuolaikinius tyrimo metodus ir naujausias technologijas, akcentuojant tyrimų bei akademinės veiklos kokybę, naujų talentų pritraukimą.

Grupės vizija – auganti tyrėjų komanda, vykdanti pasauliniu mastu ambicingus mokslinius tyrimus daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų srityje, aktyviai dalyvaujanti projektinėje veikloje, užtikrinanti mokslinėmis žiniomis grįstas studijas, siūlanti aukštųjų technologijų verslo įmonių problematiką bei naujausias mokslines tendencijas atliepiančias baigiamųjų darbų ir disertacijų tematikas.

Mokslo grupėje vystomos pagrindinės tyrimų temos, kurios siejamos su:

  • Plonasluoksnių struktūrų, naudojamų vidutinių temperatūrų kietakūnio oksido bei protoninio laidumo kietakūnio oksido kuro elementuose, formavimas fizikiniais metodais bei tyrimas.
  • Daugiafunkcinių plonasluoksnių struktūrų formavimas fizikiniais metodais bei jų tyrimas.
  • Mikro ir nano struktūrų/membranų, pasižyminčių katalitinėmis, biosuderinamumo ir kitomis savybėmis, formavimas bei jų tyrimas.
  • Daugiafunkcinių medžiagų savybių ir fizikinių-cheminių reiškinių modeliavimas, tyrimas bei taikymas.
Prioritetinės kryptys Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos (funkcinės medžiagos ir danga; fotoninės ir lazerinės technologijos)
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku