Mokslo grupė - Duomenų analitika ir modeliavimas

Vizija
Duomenų analitikos ir modeliavimo mokslo grupė – matematikos taikymo įvairiose mokslo srityse ir ūkio šakose lyderis ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, patikimas ir žinomas mokslo bei verslo įstaigų partneris nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Duomenų analitikos ir modeliavimo mokslo grupės misija – vykdyti taikomuosius, su matematika susijusius tyrimus, tarpdisciplininius nacionalinius ir tarptautinius mokslo projektus, kurti naujus metodus, modelius ir technologijas, teikti analizės ir kitas paslaugas, tenkinant valstybės poreikius; sudaryti sąlygas jaunųjų mokslininkų įsitraukimui į esamus mokslo pogrupius ar jų tapimui naujų mokslo pogrupių iniciatoriais ir lyderiais. Tai grupė, dalyvaujanti visose studijų pakopose ir teikianti paslaugas Lietuvos ir tarptautiniams ūkio subjektams.

Mokslo grupės tyrimų (apimant taikymus susietai su technologijomis ir inžinerija) tematikos / pogrupiai:

  • Didžiųjų ir mažųjų duomenų analitikos;
  • Skaitinių ir kitų metodų taikymų;
  • Rizikos ir neapibrėžtumo;
  • Biomedicinos ir sporto;
  • Ekonomikos ir verslo;
  • Gamtos ir klimato;
MTEPI prioritetinės kryptys

Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos

Technologijos darniam vystymuisi ir energetika

Diagnostinės ir matavimo technologijos

Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Sveikatos technologijos ir biotechnologijos (molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai; pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai; pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui)
Transportas, logistika, informacinės ir ryšių technologijos (sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos; tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos / modeliai; pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika; informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos)
Energetika ir tvari aplinka (išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos)
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos (lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos)
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė (proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai).
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

Diabetinės inkstų ligos prognozės technologijos testavimas

(Studentų gebėjimų ugdymas mokslinėse vasaros praktikose)

2018

Smulkaus verslo kreditingumo vertinimo tyrimas, pagal bankinių transakcijų duomenis

(Investigation how effective is bank transaction data at predicting the credit risk of Small Businesses)

2018 – 2019
 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku