Mokslo grupė - Radiacinė ir medicinos fizika

Vizija
Visuomenės sveikatos gerovės didinimas, apsaugant individus nuo nepagrįstos radiacinės rizikos, tam taikant radiacinės ir medicinos fizikos žinias onkologinių susirgimų gydymui ir prognozavimui, integruojant fundamentalias fizikos medicinos ir medžiagų inžinerijos žinias ir tarptautinę patirtį, pritaikant ir plėtojant šiuolaikinius tyrimo metodus ir naujausias spindulines technologijas bei kuriant ir diegiant klinikinėje praktikoje mokslu grįstus inovatyvius sprendimus bei produktus.

Tematika

  • įvairiarūšės spinduliuotės poveikio individui, medžiagai ir aplinkai eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai;
  • radiaciniai matavimai, naujų metodų kūrimas ir įveiklinimas.
  • naujų apšvitos vertinimo metodų spindulinėje terapijoje, radiologijoje ir branduolinėje medicinoje kūrimas;
  • pacientų dozimetrijos metodų, dozimetrų ir dozimetrijos sistemų, skirtų spindulinei terapijai, kūrimas ir diegimas klinikinėje aplinkoje;
  • radiobiologiniai tyrimai ir biodozimetrija;
  • pacientų radiacinė sauga ir jos optimizavimas;
  • bešvinių nanokompozitinių radiacinės apsaugos priemonių kūrimas;
  • naujų medžiagų spinduliuotės detektoriams kūrimas;
  • medžiagų savybių modifikavimas dalelių srautais;
  • energijos pernašos procesų spinduliuote veikiamose medžiagose modeliavimas.
Prioritetinės kryptys Diagnostinės ir matavimo technologijos
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos (fotoninės ir lazerinės technologijos; funkcinės medžiagos ir danga; konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos; lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos);
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos (pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai; pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui)
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku