Mokslo grupė – Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos

Grupės vizija – mokslo grupės „Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“ veikla siejama su naujais gamybos procesais, inovatyviomis statybinėmis medžiagomis, konstrukcijomis ir darniu statybos technologijų vystymusi, siekiant tvaraus užstatytos aplinkos augimo.

Pagrindinės grupės tyrimų tematikos:

  • Inovatyvios statybinės medžiagos. Betono technologinių bei fizikinių-mechaninių savybių ir ilgaamžiškumo tyrimai, vertinant aplinkos įtaką, antrinių žaliavų, dispersinio plaušo, betono įmaišų bei priedų panaudojimą.
  • Statybinių konstrukcijų statika ir dinamika. Gelžbetoninių ir kompozitinių konstrukcijų tyrimai, modifikuotų gruntų tyrimai.
  • Statybos technologinių, organizacinių ir ekonominių procesų tyrimai. Statinio ir jo gyvavimo ciklo parametrizuotas informacinis modeliavimas.
Prioritetinės kryptys Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
Energetika ir tvari aplinka
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Sukurti išradimai ir technologijos

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku