Mokslo grupė - Taikomoji optika ir fotonika

Grupės misija – vystyti tyrėjų mokslinės bei studijų veiklos kultūros augimą taikomosios optikos ir fotonikos srityje akcentuojant tyrimų bei akademinės veiklos kokybę, naujų talentų pritraukimą, MTEPI infrastruktūros plėtimą ir esamos įveiklinimą.

Grupės vizija – auganti tyrėjų komanda, vykdanti pasauliniu mastu ambicingus mokslinius tyrimus taikomosios optikos ir fotonikos srityje, aktyviai dalyvaujanti projektinėje veikloje, užtikrinanti mokslinėmis žiniomis grįstas studijas, siūlanti aukštųjų technologijų verslo įmonių problematiką bei naujausias mokslines tendencijas atliepiančias baigiamųjų darbų ir disertacijų tematikas.

Pagrindinės grupės tyrimų tematikos:

 • Mikro- bei nano- struktūrų optinėms reikmėms formavimas ir apibūdinimas;
 • Difrakcinių optinių elementų ir daugiasluoksnių struktūrų modeliavimas skaitiniais metodais;
 • Lazerinė interferometrija paviršiaus reljefo bei plėvelių mechaninių savybių tyrimams;
 • Holografijos technologijos apsaugos nuo padirbinėjimo priemonių kūrimui;
 • Naujų medžiagų ir struktūrų optinių savybių tyrimai: UV/VIS, FTIR, Raman spektroskopija, spektroskopinė elipsometrija;
 • Mikroskopiniai tyrimai: optinė mikroskopija, SEM, AFM;
 • Struktūrinės bei elementinės medžiagų sudėties tyrimai: XRD, XPS, EDS;
 • Medžiagų elektrinių savybių tyrimai;
 • Netiesinės optikos reiškiniai bei ultratrumpų lazerio impulsų spektroskopija;
 • Įvairios paskirties paviršių mikro- ir nano-struktūrinimas ultratrumpų impulsų lazeriu;
 • Plazmoninėmis savybėmis pasižyminčių metalų nanodalelių ir jų sankaupų bei hetero darinių tyrimai;
 • Taikomosios optikos ir fotonikos reiškinių pristatymas visuomenei ir mokslo populiarinimas.

Taikomosios optikos ir fotonikos Mokslo grupės veikla apima šviesos šaltinių ir optinių struktūrų, mikro- bei nano-optikos elementų tyrimus bei jų taikymus optinėms technologijoms. Naudojant įvairias švariojo kambario litografijos technologijas bei vakuuminius plonų dangų nusodinimo ir plazminio ėsdinimo procesus formuojamos fotoninės struktūros yra pritaikomos kaip optiniai apsaugos elementai bei kaip prietaisai ar jų komponentės įvairiose optinėse sistemose. Šalia plazminių procesų, medžiagų apdorojimui bei jų mikro- ir nano- struktūrinimui naudojama lazerinė abliacija. Tyrimuose naudojama lazerinė interferometrija, spektroskopinė elipsometrija, Ramano spektroskopija, FTIR, holografija bei kiti šiuolaikiniai analizės metodai. Netiesinės optikos reiškiniai ir ultra trumpų impulsų sąveika su medžiagomis leidžia tirti jose vykstančius ultrasparčius procesus. Tyrimai taip pat apima nanofotonikos elementus – metalų nanodaleles, jų sankaupas, heterodarinius bei nanokompozitus derinant optinės spektroskopijos bei mikroskopijos metodus.

Prioritetinės kryptys Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos (fotoninės ir lazerinės technologijos; funkcinės medžiagos ir danga)
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku