Mokslo grupė - Nepusiausvyrųjų heterogeninių procesų tyrimai

Grupės vizija
Nepusiausvirųjų heterogeninių procesų kietųjų kūnų paviršiuose matematinio modeliavimo kompetencijos centro formavimas plėtojant mokslinius tyrimus tarptautiniame lygyje.

Pagrindinės grupės tyrimų tematikos:

  • Biomedžiagų korozinių ir mechaninių savybių modifikavimo švitinant atominėmis dalelėmis procesų kinetikos ir dinamikos tyrimai
  • Masės pernešimo procesų nanostruktūrizuotuose milteliniuose katalizatoriuose tyrimai
  • Plonų dangų augimo ant kietųjų kūnų paviršių struktūros bei tekstūros kitimo kinetikos ir dinamikos tyrimai
  • Masės pernešimo procesų kietųjų elektrolitų vandenilio kuro elementuose tyrimai
  • Paviršinių dvimačių struktūrų formavimo modeliavimas plazminio ir joninio ėsdinimo metodais
Prioritetinės kryptys Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos (funkcinės medžiagos ir danga; konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos)
Energetika ir tvari aplinka (energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas; saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos)
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos (pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikata)
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku