Mokslo grupė - Transporto inžinerija

Transporto inžinerijos mokslo grupės misija – sparti naujų technologijų, inovacijų kūrimo ir taikymo transporto, aviacijos ir kosmoso srityse plėtra ir transporto inžinerijos mokslo strateginio vystymo pokyčiai.

Transporto inžinerijos mokslo grupės vizija:

  • Eismo saugos ir transporto saugumo didinimas.
  • Darnaus judumo skatinimas.
  • Efektyvaus judumo paklausos valdymas ir viešojo transporto plėtra.
  • Energijos efektyvumo didinimo transporte ir poveikio aplinkai mažinimas.
  • Mokslinių tyrimų susisiekimo sektoriuje skatinimas.
  • Pažangių technologijų ir inovacijų transporte plėtra ir intelektinių transporto sistemų (ITS) ir paslaugų diegimas.

Pagrindinės mokslo grupės tyrimų tematikos:

  • Alternatyvi energetika transporte. Atliekami transporto priemonių su alternatyviais degalais, elektrinėmis ir hibridinėmis jėgainėmis dinamikos ir energetinio efektyvumo tyrimai, dinaminių modelių kūrimas ir modeliavimas; dumblių panaudojimo trečios kartos biodegalų gamybai tyrimai.
  • Darnaus judumo transporto sistemos. Atliekami transporto ir keleivių srautų tyrimai; judumo transporto sistemoje modelių kūrimas, sistemos transporto priemonė/vairuotojas/aplinka elementų sąveikos modelių kūrimas; inovatyvių inžinerinių sistemų kūrimas ir diegimas transportavimo/logistikos procesuose; intelektinių transporto sistemų/naujų judėjimo (bepiločių) ir komunikavimo technologijų kūrimas ir diegimas.
  • Gynybos technologijos. Atliekami lazerinių šaulių treniruoklių sistemų dinamikos tyrimai ir jų sintezė; dviejų susijusių masių vidinės, išorinės ir galinės balistikos tyrimai ir taikymas artilerinėse sistemose; raketinės technikos kūrimas, tyrimas ir įdiegimas.
  • Transporto priemonių konstrukcijų elgsena. Atliekami transporto priemonių konstrukcijų, aktyvios bei pasyvios saugos sistemų bei priemonių tyrimai, kūrimas ir įtakos saugiam eismui bei eksploatavimui vertinimai.
Prioritetinės kryptys Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Transportas, logistika, informacinės ir ryšių technologijos (sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos; tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos/modeliai; pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika; informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos).
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku