Mokslo grupė - Inovacijos ir antreprenerystė

Grupės misija – vystyti bendradarbiavimu grindžiamus multidisciplininius inovacijų, antreprenerystės, organizacijų strategijos ir konkurencingumo tyrimus, siekiant reikšmingai prisidėti prie mokslinių žinių ir vadybinės praktikos plėtros Lietuvoje, ir tarptautinėje erdvėje.

Grupės vizija – Europoje pripažintas inovacijų ir antreprenerystės tyrimų centras, veikiančiu kaip CRE kompetencijos centras tarptautiniuose tyrėjų tinkluose, ir jungiančiu skirtingų tyrimų tradicijų tyrėjus (inovacijų, antreprenerystės, strategijos, tarptautinio verslo, organizacijų ir konkurencingumo), bei generuojančiu paveikias novatoriškas koncepcijas, analitinius įrankius ir metodikas, orientuotas į darnaus antrepreneriško augimo globaliame ekonominiame ir socialiniame kontekste įgalinimą.

Pagrindinės grupės tyrimų tematikos:
1. Inovacijų ir verslo ekosistemos ◦Atvirųjų inovacijų ekosistemos ir inovacijų valdymas
– Atsakingų inovacijų valdymas ir atsakingos vadybos principų diegimas inovatyviame versle
– MTEP imlios antreprenerystės formavimosi ir vystymosi tyrimai
2. MTEP imlaus verslo internacionalizacijos tyrimai ◦MTEP ir inovacijų internacionalizacijos tyrimai
– Įmonių internacionalizacijos valdymas
3. Organizacijų dinaminių gebėjimų ir strateginių pokyčių valdymo tyrimai
-Technologijoms ir inovacijoms imlių įmonių dinaminių gebėjimų įtakos antreprenerystės raiškai tyrimai
– Verslo modelių transformacijos tyrimai
4. Socialinių – ekonominių sistemų sumanaus vystymo ir konkurencingumo tyrimai – Organizacijų ir regionų intelektinio kapitalo valdymo tyrimai
– Tarptautinių tiekimo (vertės kūrimo) grandinių valdymas ir vystymo strategijos
– Sumanios valdymo sistemos

Prioritetinės kryptys Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Įtrauki ir kūrybinga visuomenė (proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai)
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos (pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai)
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku