Mokslo grupė - Kultūrinė ir erdvinė aplinka

Mokslo grupės tyrimų objektas (ai): žmogų supanti – jo sukurta, transformuota ir savo poreikiams pritaikyta erdvė kaip įvairių socialinių, kultūrinių, ekonominių procesų talpykla ir katalizatorius.

Terminas „aplinka“ šiuo atveju apima įvairaus mastelio objektus: pastatus, jų grupes, urbanistines struktūras bei gamtinį ir antropogenizuotą kraštovaizdį.

Į tyrimų objektą žvelgiama iš erdvinio determinizmo pozicijų, kurios metodiniu požiūriu yra sąlygotos potencialių grupės pirminio branduolio narių architektūrinio išsilavinimo ir reikalauja kompleksiško bei neišvengiamai tarpdalykinio požiūrio tiriant architektūrinius objektus. Tai, savo ruožtu reiškia grupės tyrimuose orientavimąsi ne į tradicinius menotyrinius aprašomuosius tyrimų metodus, bet į įvairių mokslo sričių (pvz. matematikos, statistikos, informatikos, semiotikos, logikos ir kt.) kiekybinių analizės metodų panaudojimą kokybiniai erdvinių struktūrų analizei.

Prioritetinės kryptys Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Įtrauki ir kūrybinga visuomenė;
Energetika ir tvari aplinka
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku