Mokslo grupė - Pilietinė visuomenė ir darnus vystymasis

Mokslo grupės tapatybę apibrėžia pamatinis dėmesys pilietinės visuomenės ir darnios socialinės raidos klausimams.

Grupės veiklas apibrėžia siekis moksliškai paaiškinti grėsmes ir iššūkius, kurie kyla demokratiškai, saugiai ir darniai visuomenei, bei siekis siūlyti mokslinėmis žiniomis grįstus praktinius sprendimus pilietinės visuomenės stiprinimui Lietuvoje.

Prioritetinės kryptys Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Įtrauki ir kūrybinga visuomenė (proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai; modernios ugdymosi technologijos ir procesai)
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku