Mokslo grupė - Skaitmeninė kultūra, komunikacija ir medijos

Mokslo grupė atlieka:

  • tarpdalykinius skaitmeninės kultūros tyrimus,
  • tiria tapatybei reikšmingas elgsenas naujosiose medijose,
  • tradicinių mastymo struktūrų transformacijas skaitmeniškume,
  • taiko skaitmeninės analizės įrankius tradicinei kultūrai analizuoti.
Prioritetinės kryptys Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Įtrauki ir kūrybinga visuomenė (proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai)
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku