Mokslo grupė - Skaitmenizavimas

Grupės vizija – skaitmeninės transformacijos kompetencijų centro formavimas plėtojant griaunančiųjų skaitmeninių technologijų poveikio vartotojams, organizacijoms, pramonės šakoms ir regionams tyrimus nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.

Pagrindinės grupės tyrimų tematikos:

  • Skaitmenizacijos plėtros sąlygoti vartotojų elgsenos pokyčiai;
  • Skaitmenizacijos plėtros sąlygoti inovatyvūs sprendimai įmonėse;
  • Skaitmenizacijos sąlygotos verslo modelių inovacijos;
  • Skaitmeninių įrankių/sprendimų vaidmuo plėtojant verslo/inovacijų ekosistemas;
  • Ateities gamybos technologijos cirkuliacinėje ekonomikoje;
  • Skaitmenizacijos plėtros įtaka darbo vietų inovacijoms;
  • Skaitmenizacijos plėtros įtaka socio-ekonominei regiono aplinkai;
  • Lietuvos pramonės skaitmeninimas ir technologinis pertvarkymas;
  • Socio-techninės inovacijos pramonės įmonių ir jų tiekimo grandinių lankstumui ir efektyvumui didinti.
Prioritetinės kryptys Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Įtrauki ir kūrybinga visuomenė (proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai)
Transportas, logistika, informacinės ir ryšių technologijos (sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos; tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos / modeliai; pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika; informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos)
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku