Mokslo grupė - Tvari ekonomika

Grupės vizija – tvarios ekonomikos mokslo grupės tyrimų tematika siejama su tvariu visuomenės vystymu, apimančiu makro ir mezo lygmenis. Mokslo grupės vykdomi tyrimai prisideda ne tik prie ekonomikos mokslo raidos, bet ir tiesiogiai daro socio-ekonominį poveikį verslo, viešojo sektoriaus ir valstybės politikos formavimui regione.

Pagrindinės grupės tyrimų tematikos:

 • Industrinė lyderystė ir inovacijos
 • Industrinė ekonomika ir konkurencingumas
 • Išmani, žalia ir integrali ekonomika
 • Finansinės inovacijos
 • Ekosistemų ekonomika
 • Tarptautinė ekonomika
 • Viešojo sektoriaus ekonomika
 • Regionų ekonomika
 • Darbo ekonomika
 • Energetikos ekonomika
 • Sveikatos ekonomika
 • Prekybos atvirumas ir verslo ciklai
Prioritetinės kryptys Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Įtrauki ir kūrybinga visuomenė (proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai)
Energetika ir tvari aplinka (išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos)
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos (lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos)
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku