Mokslo grupė - Tvarus valdymas

Grupės vizija – naujų idėjų, įgalinančių tvarumo dimensijos raišką organizacijos vystymo, vertės kūrimo, santykių su vartotojais, ir žmonių išteklių valdymo vystymas.

Pagrindinės grupės tyrimų tematikos:

 1. Darnus organizacijų vystymas
  • Subalansuotas projektų valdymas
   •  Organizacijos darnaus vystymosi principų ir kokybės vadybos sistemų dermė
   • Startuolių ir stambaus verslo bendrakūros eko-sistema
 2. Tvarus žmonių išteklių valdymas
  • Žmonių išteklių strategijos formavimas ir praktikų modeliavimas, užtikrinant vertės kūrimą ir valdymą
   •  Organizacijos efektyvinimo poveikis darbuotojams
   • Darni valstybės-verslo-visuomenės sąveika užtikrinant tvarų darbo rinkos vystymąsi
 3. Vartotojų elgsena, vertės kūrimas ir santykių su vartotojais valdymas
  • Vartotojų elgsenos modeliavimas ir jų patirties valdymas
   •  Vertės vartotojui ir įmonei kūrimas, vartotojų dalyvavimas bendrakūroje
   • Santykių su vartotojais valdymas
Prioritetinės kryptys Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Įtrauki ir kūrybinga visuomenė (proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai)
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos (pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai)
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos (lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos)
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku