Mokslo grupė (MG) - Tvarus valdymas

Grupės vizija – naujų idėjų, įgalinančių tvarumo dimensijos raišką organizacijos vystymo, vertės kūrimo, santykių su vartotojais, ir žmonių išteklių valdymo vystymas.

Pagrindinės grupės tyrimų tematikos:

 1. Darnus organizacijų vystymas
  • Subalansuotas projektų valdymas
   •  Organizacijos darnaus vystymosi principų ir kokybės vadybos sistemų dermė
   • Startuolių ir stambaus verslo bendrakūros eko-sistema
 2. Tvarus žmonių išteklių valdymas
  • Žmonių išteklių strategijos formavimas ir praktikų modeliavimas, užtikrinant vertės kūrimą ir valdymą
   •  Organizacijos efektyvinimo poveikis darbuotojams
   • Darni valstybės-verslo-visuomenės sąveika užtikrinant tvarų darbo rinkos vystymąsi
 3. Vartotojų elgsena, vertės kūrimas ir santykių su vartotojais valdymas
  • Vartotojų elgsenos modeliavimas ir jų patirties valdymas
   •  Vertės vartotojui ir įmonei kūrimas, vartotojų dalyvavimas bendrakūroje
   • Santykių su vartotojais valdymas
Prioritetinės kryptys Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Įtrauki ir kūrybinga visuomenė (proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai)
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos (pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai)
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos (lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos)
 

Grupės tyrėjai

Prof. dr. Asta Savanevičienė

MG "Tvarus valdymas" pagrindinė tyrėja, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė

Gedimino g. 50-521, Kaunas
tel. +370 686 67 366
e. p. asta.savaneviciene@ktu.lt

Pavardė, Vardas Pareigos El. p.
Bagdonienė, Liudmila Profesorius liudmila.bagdoniene@ktu.lt
Banytė, Jūratė Profesorius jurate.banyte@ktu.lt
Čiarnienė, Ramunė Profesorius ramune.ciarniene@ktu.lt
Daunorienė, Asta Docentas asta.daunoriene@ktu.lt
Dovalienė, Aistė Docentas aiste.dovaliene@ktu.lt
Gadeikienė, Agnė Docentas agne.gadeikiene@ktu.lt
Girdauskienė, Lina Docentas lina.girdauskiene@ktu.lt
Gižienė, Vilda Docentas vilda.giziene@ktu.lt
Hopenienė, Rimantė Docentas rimante.hopeniene@ktu.lt
Lalienė, Rasa Lektorius rasa.laliene@ktu.lt
Piligrimienė, Žaneta Docentas zaneta.piligrimiene@ktu.lt
Rūtelionė, Aušra Docentas ausra.rutelione@ktu.lt
Savanevičienė, Asta Pagrindinis tyrėjas asta.savaneviciene@ktu.lt
Savanevičienė, Asta Profesorius asta.savaneviciene@ktu.lt
Staniškienė, Eglė Profesorius egle.staniskiene@ktu.lt
Stankevičė, Inga Lektorius inga.stankevice@ktu.lt
Stankevičiūtė, Živilė Docentas zivile.stankeviciute@ktu.lt
Stravinskienė, Jurgita Docentas jurgita.stravinskiene@ktu.lt
Šalčiuvienė, Laura Projekto vyresnioji mokslo darbuotoja laura.salciuviene@ktu.lt
Šeinauskienė, Beata Docentas beata.seinauskiene@ktu.lt
Šilingienė, Violeta Profesorius violeta.silingiene@ktu.lt

 

 

Grupės projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku