Mokslo grupė (MG) - Vertimo ir kalbų tyrimai

Vertimo tyrimų grupės tikslas yra vykdyti aukščiausio lygio tarpkrypčius vertimo, vertimo technologijų kalbos industrijoje tyrimus bendradarbiaujant su kitomis Kauno technologijos universitete užtikrinant mokslo ir studijų sąveiką mokslu grindžiamose vertimo ir lingvistikos studijų programose.

Prioritetinės kryptys Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai LT Įtrauki ir kūrybinga visuomenė (modernios ugdymosi technologijos ir procesai)
 

Grupės tyrėjai

Prof. dr. Saulutė Juzelėnienė

Mokslo grupės "Vertimo ir kalbų tyrimai" pagrindinė tyrėja, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė

A. Mickevičiaus g. 37-1308, Kaunas
tel. +370 37 323 861
e. p. saulute.juzeleniene@ktu.lt

 

Grupės projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku