Mitybos įpročių įtaka žmogaus gyvensenai ir kūno kompozicijai

 

Projekto nr.: SV9-43-9

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-03-02 - 2015-06-02

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Laura Daniusevičiūtė-Brazaitė

Trukmė:
2015 - 2015

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas