4 tikslas.

Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

Tikslo aktualumas KTU

KTU kaip aukštosios mokyklos, vienas pagrindinių tikslų – užtikrinti kokybišką švietimą ir specialistų, atsakingų ateities lyderių ugdymą, kurie turėtų supratimą apie globalius iššūkius, darnaus vystymosi svarbą ir priemones, metodus, kaip kylančias problemas spręsti taikant kritišką mąstymą ir naujausias technologijas, bei žinias.

KTU uždaviniai šiam tikslui siekti

4.3. Lygios galimybės studijuoti vyrams ir moterims

4.4. Integruoti studentams verslumo kompetencijas, siekiant aukštesnio  absolventų užimtumo ir indėlio visuomenės gerovės augimui

4.5. Žmonėms su negalia suteikti galimybes lygiaverčiai studijuoti ir dirbti KTU

4.7. Iki 2030 m. užtikrinti, kad VISI besimokantys asmenys įgytų žinių ir įgūdžių, reikalingų darniam vystymuisi skatinti, įskaitant be kitų dalykų, švietimą darnaus vystymosi ir darnios gyvensenos, žmogaus teisių, lyčių lygybės, taikos ir nesmurtinės kultūros skatinimo, pasaulinės pilietybės bei kultūrų įvairovės ir kultūrų indėlio į darnų vystymąsi vertinimo klausimais

4.a. KTU užtikrinti saugią, nesmurtinę įtraukią ir veiksmingą mokymosi aplinką

4.b. Integruoti (skirti stipendijų, kviesti studijuoti) besivystančių valstybių studentus į pasauliniu požiūriu svarbias, aktualias studijų ir mokslines programas

Siūlymai ir pasidalinimas patirtimi

Čia galite teikti siūlymus, rekomendacijas ar klausimus dėl iniciatyvų ar veiklų, kurios prisideda ar galėtų prisidėti prie konkretaus DVT įgyvendinimo.

Kviečiame dalintis informacija apie tyrimus, projektus, organizuojamus renginius ar kitas veiklas, iniciatyvas, kurias svarbu paskelbti KTU atsakingai skiltyje ar įtraukti į KTU darnumo ataskaitą.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku