5 tikslas.

Pasiekti lyčių lygybę

Tikslo aktualumas KTU

Lyčių lygybė KTU aktuali įvairiais lygiais: studentų ir darbuotojų teisės, moksliniai tyrimai lyčių lygybės klausimais.

KTU uždaviniai šiam tikslui siekti

5.1. Moterų diskriminacija KTU netoleruotina

5.2. Visų formų smurto prieš moteris ir merginas nutoleravimas

5.2. KTU tyrimai ir rekomendacijos dėl smurto vengimo

5.4. Bendros (vyrų ir moterų) atsakomybės namų ūkyje ir šeimoje skatinimas

5.5. Moterų visapusiškas ir veiksmingas dalyvavimas ir lygios galimybės lyderystei visais sprendimų priėmimo lygiais

5b. Galimybes teikiančių technologijų, ypač ICT, taikymas moterų teisėms skatinti – tyrimai, ar galimos inovatyvios technologijos

5.c. Lyčių lygybės klausimai integruoti KTU politikoje, strategijoje ir visuose norminiuose aktuose, procedūrose

Siūlymai ir pasidalinimas patirtimi

Čia galite teikti siūlymus, rekomendacijas ar klausimus dėl iniciatyvų ar veiklų, kurios prisideda ar galėtų prisidėti prie konkretaus DVT įgyvendinimo.

Kviečiame dalintis informacija apie tyrimus, projektus, organizuojamus renginius ar kitas veiklas, iniciatyvas, kurias svarbu paskelbti KTU atsakingai skiltyje ar įtraukti į KTU darnumo ataskaitą.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku