Partnerystė ir bendradarbiavimas darniam vystymuisi

Tikslo aktualumas KTU

KTU atsakomybės ir darnaus vystymosi veiklos yra koordinuojamos KTU Bendradarbiavimo vystymosi skyriaus. Tačiau KTU atsakomybė remiasi visų KTU padalinių ar atskirų KTU bendruomenės narių veiklomis ir rezultatais. Todėl bendradarbiavimas yra svarbus aspektas siekiant DVT įgyvendinimo universitete ir už jo ribų. Bendradarbiavimas su verslu, tarptautinėmis organizacijomis ir regiono bvendruomene prisideda prie darnaus vystymosi idėjų sklaidos ir diegimo.

KTU uždaviniai šiam tikslui siekti

17.7. Skatinti aplinkai nežalingų technologijų kūrimą, perdavimą, platinimą ir skleidimą bendradarbiaujant su verslo, valstybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis

17.8. Prisidėti prie daugybę galimybių teikiančių technologijų, visų pirma informacinių ir ryšių technologijų taikymo ir plėtros.

17.9. Prisidėti prie veiksmingų ir tikslinių gebėjimų stiprinimo KTU bendruomenei, Kauno ir visos Lietuvos visuomenei, padedant įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus

17.14. Užtikrinti darnaus vystymosi politikos nuoseklumą KTU

17.16. Plėsti darnaus vystymosi partnerystę, papildytą daugelio suinteresuotų šalių partnerystės organizacijomis, kurios sutelkia ir dalijasi žiniomis, profesine patirtimi, technologijomis ir finansiniais ištekliais, remti darnaus vystymosi tikslų pasiekimą ir jų svarbos supratimą visuomenėje

17.17. KTU bendradarbiauti su organizacijomis ir asociacijomis vykdančiomis ar koordinuojančiomis darnaus vysytymosi veiklas. KTU imtis proaktyvaus vaidmens diegiant darnaus vysytmosi priemones ne tik KTU, bet ir miesto ar nacionaliniu lygiu.

17.19. Vadovautis esamomis iniciatyvomis rengiant pažangos, padarytos užtikrinant darnų vystymąsi, vertinimo rodiklius vykdyti KTU darnaus vystymosi veiklų stebėseną ir rengti bei viešai publikuoti darnaus vystymosi ataskaitas. Periodiškai peržiūrėtu ir tobulinti darnaus vystymosi strategiją ir planus, atnaujinant ir papildant atitinkamomis priemonėmis

Rekomendacijos, kaip prisidėti prie šio DVT įgyvendinimo

Idėjų bankas

Vieta siūlymams, iniciatyvų poreikiui ir pan.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku