6 tikslas.

Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir higieną.

Tikslo aktualumas KTU

Vandens tiekimo ir valymo technologijos, efektyvus vandens naudojimas bei vandens, kaip vieno apgrindinių išteklių valdymas – studijose, moksle ir KTU miestelyje.

KTU uždaviniai šiam tikslui siekti

6.3. Vandens kokybės gerinimas: a) nuotekų valymo technologijos ir sistemos; b) atsakingas atliekų tvarkymas (didinant perdirbimą ir saugų pakartotinį naudojimą ir atsisakant sąvartynų); c) mažinant kitos taršos patekimo į vandens telkinius galimybes

6.3. Vidaus vandenų atsakingo naudojimo (darnaus turizmo, atsakingo elgesio) skatinimas

6.4. Vandens naudojimo efektyvumo didinimas: a) įranga ir technologijos; b) informavimas; c) sąmoningumas; d )inovacijos

6.a. Tarptautinis  ir sektorinis bendradarbiavimas ir tyrimai vandens kokybės ir efektyvaus naudojimo valdymo klausimais

6.b. Vietos bendruomenių iniciatyvų skatinimas, gebėjimų ugdymas ir įtraukimas valdant vandens kokybę ir išteklius

Siūlymai ir pasidalinimas patirtimi

Čia galite teikti siūlymus, rekomendacijas ar klausimus dėl iniciatyvų ar veiklų, kurios prisideda ar galėtų prisidėti prie konkretaus DVT įgyvendinimo.

Kviečiame dalintis informacija apie tyrimus, projektus, organizuojamus renginius ar kitas veiklas, iniciatyvas, kurias svarbu paskelbti KTU atsakingai skiltyje ar įtraukti į KTU darnumo ataskaitą.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku