ECIU Universitetas

ECIU universitetas: iššūkiais grįstos studijos, mokslas ir inovacijos.

ECIU universitetas – pirmasis Europoje, kurio studentai ir tyrėjai bendradarbiauja su miestais ir įmonėmis, spręsdami realaus gyvenimo iššūkius. Inovatyvaus universiteto modelis, kurį diegia Europos inovatyviųjų universitetų konsorciumui  (ECIU) priklausantys universitetai, oficialiai startavo 2019 m. lapkritį.

Naujausias ECIU universiteto žurnalo numeris (2020 m. kovo mėn.)

 

Studentai jau gali rinktis pirmąjį ECIU universiteto modulį

 

KTU siūlo kompiuterinio intelekto pagalba išspręsti Kauno iššūkį

Magistrantūros ir paskutiniųjų kursų bakalauro studentai, turintys gerus IT/ programavimo pagrindus bei norintys prisidėti prie savo bendruomenės ar kito Europos regiono gerovės kūrimo jau nuo spalio 1d. yra kviečiami prisijungti prie pirmojo ECIU universiteto siūlomo modulio KTU. Šio modulio metu studentai turės galimybę ne tik įgyti naujų kompetencijų, bet ir įsitraukti į Kauno miesto iššūkio sprendimą.

Spręsdami iššūkius studentai darys realų poveikį bendruomenei, miestui ir regionui. Be to, iššūkiais grįstas mokymasis suteikia studentams galimybę dirbti daugiadisciplininėse ir (arba) tarptautinėse komandose bei mokytis tarpkultūrinių kompetencijų. Taip pat išmokti spręsti problemas bei ugdyti komandinio darbo kompetencijas.

Modulis „Kompiuterinis intelektas ir sprendimų priėmimas“ – tai pirmasis mikro modulis KTU, kuris prasidės jau spalio 1 d. Modulis pateikia gilesnes žinias apie kompiuterinį intelektą per mašininį mokymąsi ir intelektinių sprendimų sistemas.

Užbaigęs modulį, studentai gebės:

 • Paaiškinti mašininio mokymosi algoritmų taikymo tikslus ir uždavinius,
 • išmokti atlikti šių algoritmų palyginamąją rezultatų analizę,
 • paaiškinti kokie metodai leidžia nustatyti kuriai mašininio mokymosi algoritmai yra tinkamiausi duotajai problemai spręsti.

 

Modulis apima tokias tematikas:

 • Kompiuterinio intelekto paradigmos
 • Sprendimų priėmimo teorija
 • Intelektualūs sprendimo priėmimo būdai panaudojant „mašininį“ mokymąsi
 • Tiesinė diskriminantinė analizė
 • Daugiasluoksnis perceptronas ir radialinių bazių funkcijos
 • Atraminių vektorių metodas
 • Mokymasis su medžiais
 • Bendri sprendimai: Kolektyvinis mokymasis
 • Tikimybinis modeliavimas
 • Neprižiūrimas mokymasis
 • Optimizavimas ir Paieška
 • Sustiprintas mokymasis

Modulyje teorinė medžiaga pateikiama įtraukiant praktinius pavyzdžius ir aplikacijas, tam kad studentai išmoktų panaudoti ir integruoti mašininio mokymosi algoritmus į sprendimo priėmimo sistemas. Praktinės užduotys pateikiamos MATLAB bei Python kalba.

Šis modulis unikalus, nes studentai turės galimybę teorines žinias paversti naudinga visuomenei praktika. Kartu su kitais komandos nariais dalyvaus iššūkyje, nagrinės situaciją ir priims sprendimus, kaip mašininis mokymasis ir intelektualios sprendimų priėmimo sistemos gali padėti Kauno miesto savivaldybei išspręsti iššūkį –  efektyvų išteklių valdymą Kauno mieste.

Iššūkio kontekstas ir poveikis

Siekiant sudaryti sąlygas žiedinės ekonomikos perėjimui Kauno mieste, reikia daug dėmesio skirti atliekų prevencijai, pakartotiniam naudojimui, tvarkymui ir perdirbimui, o ne šalinimui. Be to, miestas turi aktyviai prisidėti prie tvaraus, žiedinio vartojimo ir efektyvaus išteklių valdymo.

Piliečių pasirinkimai kartais padeda arba trukdo miestams pereiti prie žiedinės ekonomikos. Todėl miestai gali gyventojams padėti sumažinti atliekų kiekį ir sukurti tvaresnius vartojimo modelius.

Miesto išteklių valdymas prasideda nuo supratimo apie miesto kaitą – tai reiškia, kad reikia identifikuoti materialines atsargas ir srautus mieste. Iššūkio sprendimai galėtų pasitarnauti  Kauno miestui, regioniniam verslui bei miesto gyventojams.

Modulis skirtas magistrantūros ir antro ir trečio kursų bakalauro studentams, kurie turi:

 • B2 lygio anglų kalbos žinias;
 • Tikimybių ir optimizavimo teorijos žinių, algoritmų pagrindus, programavimo įgūdžius.

Modulis, kartu su iššūkiu, prasidės spalio 1 d. (pabaiga 2021 m. sausio 31 d.)

6 kreditų modulis vyks nuotoliniu būdu, anglų kalba.

Norėdami užsiregistruoti, rašykite: gintare.vilbikiene@ktu.lt

Užsiregistruoti į modulį galima iki rugsėjo 25 d.

ECIU universiteto partnerių, organizuojamus mikro modulius galite peržvelgti čia: eciu.org/for-students/micro-modules

ECIU universiteto paraiška laimėjo Europos Komisijos (EK) finansavimą po to, kai buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas projektams „Europos universitetai“. ECIU universitetas kuria naują tarptautinio universiteto koncepciją, peržengiančią „Erasmus+“ mobilumo programų ir tarptautinių ryšių sąvokas, naudojant naujus akademinius, tyrimų ir inovacijų metodus, kurie yra lankstesni, tarptautiškesni ir pagrįsti realaus gyvenimo problemų sprendimu.

ECIU universitetas – ambicinga iniciatyva, dedanti pamatus naujam švietimo modeliui ir pasižyminti unikaliais bruožais:

Poveikis visuomenei sprendžiant iššūkius
ECIU universitete besimokantys studentai, tyrėjai ir darbuotojai iš universitetų bei įmonių ir visuomeninių organizacijų suvienija jėgas tarpdisciplininių problemų sprendimui. Žinios yra įgyjamos dalyvaujant atitinkamuose akademiniuose kursuose, o prireikus – atliekant pažangius tyrimus.
Bandomajame etape ECIU universitetas sutelkia dėmesį į iššūkius, susijusius su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 11 tikslu: „Padaryti miestus ir žmonių gyvenvietes įtraukiančias, saugias, atsparias ir tvarias“.

Lankstus ir į iššūkių sprendimo poreikius orientuotas mokymasis
ECIU universitetas remiasi aukšto akademinio lygio mokymosi moduliais, kuriuos siūlo pramonės ir visuomenės partneriai. Bendradarbiaujant su privačiomis įmonėmis ir viešosiomis organizacijomis yra kuriami nauji, atviri ir lengvai prieinami mikro moduliai.

Iššūkiais grįstos studijos
ECIU universitete veiks Švietimo inovacijų laboratorijos – fizinės ir virtualios erdvės, kuriose dėstytojai galės diegti mokymo naujoves ir vesti paskaitas bei dalytis patirtimi. Švietimo inovacijos yra kuriamos kartu su studentais, pramonės atstovais bei visuomeninėmis organizacijomis.

Iššūkiais grįstas mokslas bei inovacijos
ECIU universiteto inovacijų centrai bus naudojami kaip fizinės ir virtualios vietos, derinant atvirus inovacijų metodus ir kviečiant žmones iš skirtingų disciplinų bei profesijų, turinčius skirtingas žinias, įgūdžius bei patirtį.
Inovacijų laboratorijose universitetų tyrėjai tiesiogiai bendradarbiaus su įmonėmis ir institucijomis įgyvendindami įvairius mokslinių tyrimų ir technologijų perdavmo projektus.

ECIU Universitetas – tai visiškai naujas universiteto modelis, paremtas visuomenės, piliečių ir pramonės poreikiais. Universitetas suteiks galimybę dirbti kartu visoje Europoje ir ieškoti sprendimo būdų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui.

ECIU Universiteto nariai:

Tventės universitetas (Nyderlandai)
Linčiopingo universitetas (Švedija)
Hamburgo technologijos universitetas (Vokietija)
Autonominis Barselonos universitetas (Ispanija)
Alborgo universitetas (Danija)
Aveiro universitetas (Portugalija)
Dublino miesto universitetas (Airija)
Kauno technologijos universitetas (Lietuva)
Stavangerio universitetas (Norvegija)
Trento universitetas (Italija)
Tamperės universitetas (Suomija)
Nacionalinis taikomųjų mokslų institutas (INSA) (Prancūzija)

Asocijuotas partneris: Nacionalinis mokslų institutas (Prancūzija)
ECIU fondo partneris: Monterėjaus technologijos universitetas (Meksika).

Pramonės ir viešosios organizacijos:
„Airbus”, „Cisco“, „Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.“, „Ericsson AB“, „Hella Lithuania“, „Intel“, „Lietuvos Energija“, „Lyse Group“, „NXP“, „Ponsse“, „Sandoz Industrial Products S.p.A. Gruppo Novartis“, „Sick AG“, „Suez Environment“ ir kiti.

Iššūkiais grįstas mokymas(-si) (angl. Challenge based learning (CBL)) yra toks mokymo(-si) būdas, kai studentai ir dėstytojai dirba kartu spręsdami realaus pasaulio problemas (Education, 2011).

Iššūkiais grįstas mokymas(-is) – mokymo(-si) metodas, kuris grindžiamas patirtinio mokymosi pagrindu, skatina studentų ir įvairių suinteresuotų šalių: mokslininkų, verslo įmonių, viešųjų ir nevyriausybių organizacijų bendradarbiavimą, siekiant apibrėžti svarias idėjas, užduoti apgalvotus klausimus, nustatyti, ištirti, aplinkosaugos, socialiniu ir ekonominiu požiūriu pasiūlyti ir įgyvendinti tvarų sprendimą (Rådberg et al., 2020).

Iššūkiais grįsto mokymo(-si) metodo struktūrą sudaro trys pagrindiniai etapai: įsitraukimas, tyrimas ir veikimas.

Įsitraukimo etapas pradedamas nuo “globalios idėjos“ pristatymo. Studentai kviečiami užduoti eilę klausimų, kad atsakydami į juos išgrynintų savo idėjas ir nuspręstų kokia konkrečia kryptimi bus vystomas jų sprendimas. Šio etapo metu labai svarbu apibrėžti ir dirbti su tokia idėja, kuri duotų naudą visuomenei.

Tyrimo etapo metu studentai gilinasi į sukonkretintą idėją ir užduoda papildomus klausimus, kurie padeda išsiaiškinti, kokių papildomų žinių reikia, kad galėtų spręsti iššūkį. Šio etapo metu apibrėžiamos veiklos ir ištekliai, kurie padėtų sėkmingai išspręsti iššūkį. Susisteminus surinktą informaciją atliekama gautų duomenų analizė, kuriai atlikti pasitelkiami įvairūs įrankiai, mentorių pagalba.

Studentai, pasinaudodami tyrimo duomenimis, veikimo etape pradeda ieškoti galimo iššūkio sprendimo. Sprendimo ieškoma gaminant prototipus, eksperimentuojant, konsultuojantis studentų komandoms viduje, su verslu, visuomene ir pan. Radus tinkamą sprendimą sudaromas veiksmų planas jo įdiegimui, rengiami brėžiniai, detalūs aprašai, parenkamos medžiagos bei rodikliai, kurie leis įvertinti sprendimo naudą. Tinkamai pasirengus sprendimas įdiegiamas. Vėliau analizuojama jo įgyvendinimo rezultatas ir sėkmė.

 

ECIU konsorciumas

Pagrindinė ECIU konsorciumui priklausančių universitetų vertybė, kuria grįstos visos veiklos, yra inovacijų ir antreprenerystės skatinimas.

1997-aisiais įsteigtas ECIU konsorciumas yra aukštu pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimo tinklas, suteikiantis galimybę jo nariams keistis gerąja antreprenerystės ir inovacijų ugdymo patirtimi, sukuriantis platformą studentų, dėstytojų ir tyrėjų mainams.

KTU prie konsorciumo prisijungė 2016 metais ir yra vienintelis universitetas Lietuvoje, priklausantis šiam tinklui.

Jungtinis mokslo mobilumo fondas

KTU tyrėjai turi galimybę gauti paramą vizitui į vieną iš 11 ECIU Europos universitetų – partnerių Europoje ir Meksikoje. Mobilumo fondas remia ECIU mokslininkų profesinį tobulėjimą, keitimąsi žiniomis tarptautinėje aukštos kokybės mokslinių tyrimų aplinkoje. Fondo nuostatai ir paraiška.

Studentams

ECIU studentams siūlo išbandyti įvairias mainų programas ECIU tinkle – „Twin“, jungtines magistro programas, vasaros ir žiemos mokyklas, jungtinius mainų paketus.

Darbuotojams

Geresnis studentų ir personalo mobilumas (tiek akademiniuose, tiek administraciniuose padaliniuose) yra vienas iš pagrindinių ECIU prioritetų. ECIU valdyba nuolat ieško būdų remti darbuotojus, norinčius keistis patirtimi kitose ECIU institucijose.

Nuo 2003 metų sėkmingai veikia ECIU lyderystės plėtros programa su daugiau nei 250 programos alumnų.

Administracijos darbuotojai turi galimybę pasinaudoti ECIU mobilumo programa. 

 

ECIU naujienos

 

Kontaktai

Lina Vilčinskaitė
Mokslo ir inovacijų prorektoriaus referentė
tel. +370 (37) 300 013
e. p. lina.vilcinskaite@ktu.lt

Kristina Ukvalbergienė
Studijų departamento direktorė
tel.+370 650 59832
e. p. kristina.ukvalbergiene@ktu.lt

Kauno technologijos universitetas

K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku