ECIU Universitetas

ECIU universitetas: iššūkiais grįstos studijos, mokslas ir inovacijos.

ECIU universitetas – pirmasis Europoje, kurio studentai ir tyrėjai bendradarbiauja su miestais ir įmonėmis, spręsdami realaus gyvenimo iššūkius. Inovatyvaus universiteto modelis, kurį diegia Europos inovatyviųjų universitetų konsorciumui  (ECIU) priklausantys universitetai, oficialiai startavo 2019 m. lapkritį.

Naujausias ECIU universiteto žurnalo numeris (2020 m. kovo mėn.)

ECIU universiteto vizija 2030. 

 

Iššūkiai ir mikro moduliai

Kviečiame Kauno technologijos universiteto studentus dalyvauti ECIU universiteto 2020-2021 pavasario semestre. Jo metu studentai gali pasirinkti spręsti iššūkį, įsitraukti į mikro modulį ir pasinaudoti virtualiu mobilumu. Iššūkiai pateikti verslo ir viešojo sektoriaus institucijų, kurios yra ECIU universiteto partnerės. Mikro moduliai yra vykdomi ECIU partnerių universitetų.

 

ECIU universiteto pristatomasis vaizdo įrašas

ECIU universiteto paraiška laimėjo Europos Komisijos (EK) finansavimą po to, kai buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas projektams „Europos universitetai“. ECIU universitetas kuria naują tarptautinio universiteto koncepciją, peržengiančią „Erasmus+“ mobilumo programų ir tarptautinių ryšių sąvokas, naudojant naujus akademinius, tyrimų ir inovacijų metodus, kurie yra lankstesni, tarptautiškesni ir pagrįsti realaus gyvenimo problemų sprendimu.

ECIU universitetas – ambicinga iniciatyva, dedanti pamatus naujam švietimo modeliui ir pasižyminti unikaliais bruožais:

Poveikis visuomenei sprendžiant iššūkius
ECIU universitete besimokantys studentai, tyrėjai ir darbuotojai iš universitetų bei įmonių ir visuomeninių organizacijų suvienija jėgas tarpdisciplininių problemų sprendimui. Žinios yra įgyjamos dalyvaujant atitinkamuose akademiniuose kursuose, o prireikus – atliekant pažangius tyrimus.
Bandomajame etape ECIU universitetas sutelkia dėmesį į iššūkius, susijusius su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 11 tikslu: „Padaryti miestus ir žmonių gyvenvietes įtraukiančias, saugias, atsparias ir tvarias“.

Lankstus ir į iššūkių sprendimo poreikius orientuotas mokymasis
ECIU universitetas remiasi aukšto akademinio lygio mokymosi moduliais, kuriuos siūlo pramonės ir visuomenės partneriai. Bendradarbiaujant su privačiomis įmonėmis ir viešosiomis organizacijomis yra kuriami nauji, atviri ir lengvai prieinami mikro moduliai.

Iššūkiais grįstos studijos
ECIU universitete veiks Švietimo inovacijų laboratorijos – fizinės ir virtualios erdvės, kuriose dėstytojai galės diegti mokymo naujoves ir vesti paskaitas bei dalytis patirtimi. Švietimo inovacijos yra kuriamos kartu su studentais, pramonės atstovais bei visuomeninėmis organizacijomis.

Iššūkiais grįstas mokslas bei inovacijos
ECIU universiteto inovacijų centrai bus naudojami kaip fizinės ir virtualios vietos, derinant atvirus inovacijų metodus ir kviečiant žmones iš skirtingų disciplinų bei profesijų, turinčius skirtingas žinias, įgūdžius bei patirtį.
Inovacijų laboratorijose universitetų tyrėjai tiesiogiai bendradarbiaus su įmonėmis ir institucijomis įgyvendindami įvairius mokslinių tyrimų ir technologijų perdavmo projektus.

ECIU Universitetas – tai visiškai naujas universiteto modelis, paremtas visuomenės, piliečių ir pramonės poreikiais. Universitetas suteiks galimybę dirbti kartu visoje Europoje ir ieškoti sprendimo būdų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui.

ECIU Universiteto nariai:

Tventės universitetas (Nyderlandai)
Linčiopingo universitetas (Švedija)
Hamburgo technologijos universitetas (Vokietija)
Autonominis Barselonos universitetas (Ispanija)
Alborgo universitetas (Danija)
Aveiro universitetas (Portugalija)
Dublino miesto universitetas (Airija)
Kauno technologijos universitetas (Lietuva)
Stavangerio universitetas (Norvegija)
Trento universitetas (Italija)
Tamperės universitetas (Suomija)
Nacionalinis taikomųjų mokslų institutas (INSA) (Prancūzija)

Asocijuotas partneris: Nacionalinis mokslų institutas (Prancūzija)
ECIU fondo partneris: Monterėjaus technologijos universitetas (Meksika).

Pramonės ir viešosios organizacijos:
„Airbus”, „Cisco“, „Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.“, „Ericsson AB“, „Hella Lithuania“, „Intel“, „Lietuvos Energija“, „Lyse Group“, „NXP“, „Ponsse“, „Sandoz Industrial Products S.p.A. Gruppo Novartis“, „Sick AG“, „Suez Environment“ ir kiti.

Iššūkiais grįstas mokymas(-si) (angl. Challenge based learning (CBL)) yra toks mokymo(-si) būdas, kai studentai ir dėstytojai dirba kartu spręsdami realaus pasaulio problemas (Education, 2011).

Iššūkiais grįstas mokymas(-is) – mokymo(-si) metodas, kuris grindžiamas patirtinio mokymosi pagrindu, skatina studentų ir įvairių suinteresuotų šalių: mokslininkų, verslo įmonių, viešųjų ir nevyriausybių organizacijų bendradarbiavimą, siekiant apibrėžti svarias idėjas, užduoti apgalvotus klausimus, nustatyti, ištirti, aplinkosaugos, socialiniu ir ekonominiu požiūriu pasiūlyti ir įgyvendinti tvarų sprendimą (Rådberg et al., 2020).

Iššūkiais grįsto mokymo(-si) metodo struktūrą sudaro trys pagrindiniai etapai: įsitraukimas, tyrimas ir veikimas.

Įsitraukimo etapas pradedamas nuo “globalios idėjos“ pristatymo. Studentai kviečiami užduoti eilę klausimų, kad atsakydami į juos išgrynintų savo idėjas ir nuspręstų kokia konkrečia kryptimi bus vystomas jų sprendimas. Šio etapo metu labai svarbu apibrėžti ir dirbti su tokia idėja, kuri duotų naudą visuomenei.

Tyrimo etapo metu studentai gilinasi į sukonkretintą idėją ir užduoda papildomus klausimus, kurie padeda išsiaiškinti, kokių papildomų žinių reikia, kad galėtų spręsti iššūkį. Šio etapo metu apibrėžiamos veiklos ir ištekliai, kurie padėtų sėkmingai išspręsti iššūkį. Susisteminus surinktą informaciją atliekama gautų duomenų analizė, kuriai atlikti pasitelkiami įvairūs įrankiai, mentorių pagalba.

Studentai, pasinaudodami tyrimo duomenimis, veikimo etape pradeda ieškoti galimo iššūkio sprendimo. Sprendimo ieškoma gaminant prototipus, eksperimentuojant, konsultuojantis studentų komandoms viduje, su verslu, visuomene ir pan. Radus tinkamą sprendimą sudaromas veiksmų planas jo įdiegimui, rengiami brėžiniai, detalūs aprašai, parenkamos medžiagos bei rodikliai, kurie leis įvertinti sprendimo naudą. Tinkamai pasirengus sprendimas įdiegiamas. Vėliau analizuojama jo įgyvendinimo rezultatas ir sėkmė.

 

ECIU universiteto dienos 2020: Aukštojo mokslo verti iššūkiai

Pirmą kartą Kauno technologijos universiteto buvo organizuojamas dviejų dienų trukmės renginys ECIU universiteto dienos 2020: aukštojo mokslo verti iššūkiai“, vykęs gruodžio 3-4 d., skirtas pristatyti inovatyvią Europos universiteto iniciatyvą ir diskutuoti su universiteto bendruomene bei plačiąja visuomene – kokiems pokyčiams ruošiamės? Tikimasi, kad šis renginys taps tradicija ir vyks kasmet.

Šių metų tema buvo – „Aukštojo mokslo verti iššūkiai“. Virtualaus renginio metu ypatingą dėmesį skyrėme inovacijoms skaitmenizavimo ir pažangiųjų technologijų srityse, tvarios ekonomikos vystymo klausimams, jų daromai įtakai aukštajam mokslui bei ateities kartų bruožams. Diskusijos metu ekspertai dalinosi savo turima patirtimi ir bandė atsakyti į klausimą, kokios galimos universiteto vystymosi kryptys.

Įvykusio renginio video įrašą galima peržiūrėti čia: https://vimeo.com/482516529

 

ECIU konsorciumas

Pagrindinė ECIU konsorciumui priklausančių universitetų vertybė, kuria grįstos visos veiklos, yra inovacijų ir antreprenerystės skatinimas.

1997-aisiais įsteigtas ECIU konsorciumas yra aukštu pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimo tinklas, suteikiantis galimybę jo nariams keistis gerąja antreprenerystės ir inovacijų ugdymo patirtimi, sukuriantis platformą studentų, dėstytojų ir tyrėjų mainams.

KTU prie konsorciumo prisijungė 2016 metais ir yra vienintelis universitetas Lietuvoje, priklausantis šiam tinklui.

Jungtinis mokslo mobilumo fondas

KTU tyrėjai turi galimybę gauti paramą vizitui į vieną iš 11 ECIU Europos universitetų – partnerių Europoje ir Meksikoje. Mobilumo fondas remia ECIU mokslininkų profesinį tobulėjimą, keitimąsi žiniomis tarptautinėje aukštos kokybės mokslinių tyrimų aplinkoje. Fondo nuostatai ir paraiška.

Studentams

ECIU studentams siūlo išbandyti įvairias mainų programas ECIU tinkle – „Twin“, jungtines magistro programas, vasaros ir žiemos mokyklas, jungtinius mainų paketus.

Darbuotojams

Geresnis studentų ir personalo mobilumas (tiek akademiniuose, tiek administraciniuose padaliniuose) yra vienas iš pagrindinių ECIU prioritetų. ECIU valdyba nuolat ieško būdų remti darbuotojus, norinčius keistis patirtimi kitose ECIU institucijose.

Nuo 2003 metų sėkmingai veikia ECIU lyderystės plėtros programa su daugiau nei 250 programos alumnų.

Administracijos darbuotojai turi galimybę pasinaudoti ECIU mobilumo programa. 

 

ECIU naujienos

 

Kontaktai

Kristina Ukvalbergienė
Studijų departamento direktorė
tel.+370 650 59832
e. p. kristina.ukvalbergiene@ktu.lt

Kauno technologijos universitetas

K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo..

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku