Europos inovatyvių universitetų konsorciumas (ECIU)

 

ECIU konsorciumas yra tarptautinė organizacija, vienijanti universitetus pasižyminčius stipria inovacijų kultūra.

 

Apie ECIU

Pagrindinė ECIU konsorciumui priklausančių universitetų vertybė, kuria grįstos visos veiklos, yra inovacijų ir antreprenerystės skatinimas.

1997-aisiais įsteigtas ECIU konsorciumas yra aukštu pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimo tinklas, suteikiantis galimybę jo nariams keistis gerąja antreprenerystės ir inovacijų ugdymo patirtimi, sukuriantis platformą studentų, dėstytojų ir tyrėjų mainams.

KTU prie konsorciumo prisijungė 2016 metais ir yra vienintelis universitetas Lietuvoje, priklausantis šiam tinklui.

Jungtinis mokslo mobilumo fondas

KTU tyrėjai turi galimybę gauti paramą vizitui į vieną iš 11 ECIU Europos universitetų – partnerių Europoje ir Meksikoje. Mobilumo fondas remia ECIU mokslininkų profesinį tobulėjimą, keitimąsi žiniomis tarptautinėje aukštos kokybės mokslinių tyrimų aplinkoje. Fondo nuostatai ir paraiška.

Studentams

ECIU studentams siūlo išbandyti įvairias mainų programas ECIU tinkle – „Twin“, jungtines magistro programas, vasaros ir žiemos mokyklas, jungtinius mainų paketus.

Darbuotojams

Geresnis studentų ir personalo mobilumas (tiek akademiniuose, tiek administraciniuose padaliniuose) yra vienas iš pagrindinių ECIU prioritetų. ECIU valdyba nuolat ieško būdų remti darbuotojus, norinčius keistis patirtimi kitose ECIU institucijose.

Nuo 2003 metų sėkmingai veikia ECIU lyderystės plėtros programa su daugiau nei 250 programos alumnų.

Administracijos darbuotojai turi galimybę pasinaudoti ECIU mobilumo programa. 

 

ECIU Universitetas

ECIU universitetas: iššūkiais grįstos studijos, mokslas ir inovacijos

ECIU universitetas – pirmasis Europoje, kurio studentai ir tyrėjai bendradarbiauja su miestais ir įmonėmis, spręsdami realaus gyvenimo iššūkius. Inovatyvaus universiteto modelis, kurį diegia Europos inovatyviųjų universitetų konsorciumui  (ECIU) priklausantys universitetai, oficialiai startavo 2019 m. lapkritį.

ECIU universiteto paraiška laimėjo Europos Komisijos (EK) finansavimą po to, kai buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas projektams „Europos universitetai“. ECIU universitetas kuria naują tarptautinio universiteto koncepciją, peržengiančią „Erasmus+“ mobilumo programų ir tarptautinių ryšių sąvokas, naudojant naujus akademinius, tyrimų ir inovacijų metodus, kurie yra lankstesni, tarptautiškesni ir pagrįsti realaus gyvenimo problemų sprendimu.

Naujausias ECIU universiteto žurnalo numeris (2020 m. kovo mėn.)

ECIU universitetas – ambicinga iniciatyva, dedanti pamatus naujam švietimo modeliui ir pasižyminti unikaliais bruožais:

Poveikis visuomenei sprendžiant iššūkius
ECIU universitete besimokantys studentai, tyrėjai ir darbuotojai iš universitetų bei įmonių ir visuomeninių organizacijų suvienija jėgas tarpdisciplininių problemų sprendimui. Žinios yra įgyjamos dalyvaujant atitinkamuose akademiniuose kursuose, o prireikus – atliekant pažangius tyrimus.
Bandomajame etape ECIU universitetas sutelkia dėmesį į iššūkius, susijusius su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 11 tikslu: „Padaryti miestus ir žmonių gyvenvietes įtraukiančias, saugias, atsparias ir tvarias“.

Lankstus ir į iššūkių sprendimo poreikius orientuotas mokymasis
ECIU universitetas remiasi aukšto akademinio lygio mokymosi moduliais, kuriuos siūlo pramonės ir visuomenės partneriai. Bendradarbiaujant su privačiomis įmonėmis ir viešosiomis organizacijomis yra kuriami nauji, atviri ir lengvai prieinami mikrokreditai.

Iššūkiais grįstos studijos
ECIU universitete veiks Švietimo inovacijų laboratorijos – fizinės ir virtualios erdvės, kuriose dėstytojai galės diegti mokymo naujoves ir vesti paskaitas bei dalytis patirtimi. Švietimo inovacijos yra kuriamos kartu su studentais, pramonės atstovais bei visuomeninėmis organizacijomis.

Iššūkiais grįstas mokslas bei inovacijos
ECIU universiteto inovacijų centrai bus naudojami kaip fizinės ir virtualios vietos, derinant atvirus inovacijų metodus ir kviečiant žmones iš skirtingų disciplinų bei profesijų, turinčius skirtingas žinias, įgūdžius bei patirtį.
Inovacijų laboratorijose universitetų tyrėjai tiesiogiai bendradarbiaus su įmonėmis ir institucijomis įgyvendindami įvairius mokslinių tyrimų ir technologijų perdavmo projektus.

ECIU Universitetas – tai visiškai naujas universiteto modelis, paremtas visuomenės, piliečių ir pramonės poreikiais. Universitetas suteiks galimybę dirbti kartu visoje Europoje ir ieškoti sprendimo būdų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui.

ECIU Universiteto nariai:

Tventės universitetas (Nyderlandai)
Linčiopingo universitetas (Švedija)
Hamburgo technologijos universitetas (Vokietija)
Autonominis Barselonos universitetas (Ispanija)
Alborgo universitetas (Danija)
Aveiro universitetas (Portugalija)
Dublino miesto universitetas (Airija)
Kauno technologijos universitetas (Lietuva)
Stavangerio universitetas (Norvegija)
Trento universitetas (Italija)
Tamperės universitetas (Suomija)

Asocijuotas partneris: Nacionalinis mokslų institutas (Prancūzija)
ECIU fondo partneris: Monterėjaus technologijos universitetas (Meksika).

Pramonės ir viešosios organizacijos:
„Airbus”, „Cisco“, „Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.“, „Ericsson AB“, „Hella Lithuania“, „Intel“, „Lietuvos Energija“, „Lyse Group“, „NXP“, „Ponsse“, „Sandoz Industrial Products S.p.A. Gruppo Novartis“, „Sick AG“, „Suez Environment“ ir kiti.

 

ECIU naujienos

 

Kontaktai

Lina Vilčinskaitė
Mokslo ir inovacijų prorektoriaus referentė
tel. +370 (37) 300 013
e. p. lina.vilcinskaite@ktu.lt

Kristina Ukvalbergienė
Studijų departamento direktorė
tel.+370 650 59832
e. p. kristina.ukvalbergiene@ktu.lt

Kauno technologijos universitetas

K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku