Biblioteka

Grąžinimo termino pratęsimas: ktu.library.lt

     

 
 
 
 

Darbo laikas

Padalinys Semestro metu Atostogų metu
Centrinė biblioteka (K. Donelaičio g. 20)
Informatikos fakulteto biblioteka (Studentų g. 50)
I-IV 8-21*
V 8-19
VI 9-17
I-IV 8-17
V 8-15:45
Statybos ir architektūros fakulteto biblioteka (Studentų g. 48)
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka (Studentų g. 56)
I-IV 8-20
V 8-18
VI 9-17
I-IV 8-17
V 8-15:45
Cheminės technologijos fakulteto biblioteka (Radvilėnų pl. 19) I-IV 8-18
V 8-17
VI 9-17**
I-IV 8-17
V 8-15:45
Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka (Nemuno g. 33, Panevėžys)*** I-IV 8:30-18:30
V 8:30-17:15
VI 10-15
I-V 9-17:30
Pietų pertrauka 13-13:30
Retų spaudinių grupė (K. Donelaičio g. 20) I-IV 8-17
8-15:45
I-IV 8-17
V 8-15:45

 

Paskutinę mėnesio darbo dieną, išskyrus balandžio, gegužės, spalio, lapkričio mėnesiais, skaitytojus aptarnaujame nuo 12 val. Priešventinėmis dienomis darbo laikas trumpinamas viena valanda.
* Centrinėje bibliotekoje skaitytojų užsakymai leidiniams iš saugyklos vykdomi iki 19 val. 
** antrąjį ir trečiąjį mėnesio šeštadienį. Pagal ištęstinių studijų grafiką darbo šeštadieniai gali būti keičiami.
*** Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto bibliotekoje paskutinę mėnesio dieną skaitytojų neaptarnaujame.

Duomenų bazės


Informacija vartotojams

Svarbi informacija dėl prenumeruojamų duomenų bazių

Informuojame, kad per Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) įgyvendinamą Europos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą "eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas" užprenumeruotų duomenų bazių licencinės sutartys baigiasi š. m. liepos 18 - rugsėjo 20 dienomis. Trečiasis projekto etapas vėluoja, nes Švietimo ir mokslo ministerija nėra parengusi visų reikalingų dokumentų naujajam programavimo laikotarpiui. Nepratęsus prenumeratos, kai kurie leidėjai žada nutraukti prieigą prie licencijuojamo turinio (pvz. Science, IEEE/IET). Su kiekvienu leidėju vyksta derybos. Dauguma leidėjų supranta susidariusią situaciją ir sutinka prieigos nenutraukti iki 2015 m. pabaigos ar ilgiau. Nuolat atnaujinamą informaciją apie prieigos prie duomenų bazių būklę rasite čia (http://www.lmba.lt/node/14904). 

 1. Vartotojams leidžiama mokslo tiriamojo darbo ir studijų tikslais spausdinti, kopijuoti dalį informacijos, naudotis studijų ir mokslinių tyrimų darbuose, nurodant cituojamą šaltinį ir nepažeidžiant autorių teisių.
 2. Vartotojams draudžiama prisijungimo duomenis perduoti ar suteikti prieigą kitiems asmenims. Informaciją iš duomenų bazių talpinti į interneto tinklą ir naudoti informaciją komerciniais tikslais. Griežtai draudžiama naudoti programinę įrangą informacijos išsaugojimui savo kompiuteryje.
 3. Prieiga prie prenumeruojamų duomenų bazių. Prieiga be slaptažodžių prie prenumeruojamų DB galima tik iš KTU kompiuterių tinklų. Norint duomenų bazėmis naudotis namuose (ne iš KTU kompiuterių tinklo), galima pasirinkti bet kurį variantą:
 • VPN tinklą. Virtualus privatus tinklas VPN (Virtual Private Network) - tai tinklo paslauga, kurios pagalba KTU darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie universiteto kompiuterių tinklo. Informaciją kaip įdiegti VPN tinklą rasite čia.
 • Nuotolinę prieigą (EZproxy). Per nuotolinę prieigą KTU bendruomenės nariai prisijungia vieningu vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
 • KTU Virtualią biblioteką. 


Duomenų bazės ir jų aprašymai

Academic Search Complete  (EBSCO Publishing)

Žurnalai, konferencijų medžiaga, monografijos ir kt. leidiniai.
Daugiatemė.

AccessEngineering

Knygos, mokomoji (curriculum map) ir interaktyvi medžiaga, skaičiuokliai, naujienos inžinerijos srityje.
Temos: fiziniai, technologijos, biomedicinos mokslai ir verslas.

ACS Publications

Moksliniai žurnalai leidžiami American Chemical Society leidyklos. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Temos: chemija ir kt. fiziniai mokslai.

AIP - American Institute of Physics

Moksliniai žurnalai leidžiami American Institute of Physics leidyklos. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Temos: fiziniai mokslai.

AHFS Consumer Medication Information (EBSCO Publishing)

Amerikos farmacininkų draugijos (American Society of Health-System Pharmacists) leidžiama duomenų bazė, kurioje pateikiama virš 1 450 medikamentų ir natūralių produktų informacinių lapelių. Apie 600 dažniausia naudojamų medikamentų informaciniai lapeliai pateikti dviejomis kalbomis, anglų ir ispanų.  Duomenų bazė skirta susipažinti su vaistais, jų vartojimu, saugumu ir kt. 

APS Journals

Moksliniai žurnalai leidžiami American Physical Society leidyklos. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Temos: fiziniai mokslai.

Annual Reviews (prieiga iki 2013 m.)

Moksliniai žurnalai. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Prieiga iki 2013 m.
Temos: fiziniai, technologijos ir socialiniai mokslai.

Bentham Science Publishers

Prieiga tik prie 2006 m. viso teksto 70 žurnalų ir 4 serialinių knygų.
Temos: chemija, medicina, farmacija, biomedicina ir kt. mokslai.

Business Source Complete (EBSCO Publishing)

Moksliniai ir bendro pobūdžio žurnalai.
Temos: vadyba, ekonomika, finansai, buhalterinė apskaitos ir kt.

Cambridge Journals Online

Moksliniai žurnalai leidžiami Cambridge University Press leidyklos. Viso teksto straipsniai 2003 - 2006 m.
Temos: humanitariniai, socialiniai, gamtos, medicinos ir kt. mokslai.

Credo Online Reference Service 

Informacinių leidinių duomenų bazė. Ji prenumeruojama nuo 2015 metų.
Temos: Duomenų bazėje pateikiama įvairios tematikos informacija iš žinynų, enciklopedijų, žodynų.

Ebrary

El. knygos. Griežtai draudžiama kopijuoti ar spausdinti visą knygos tekstą.
Daugiatemė.

eBooks on EBSCOhost

El. knygos.
Daugiatemė.

Emerald Engineering eJournals Collection

Moksliniai žurnalai. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Temos: technologijos mokslai.

Emerald Management eJournals Collection

Moksliniai žurnalai. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Taip pat galima prieiga prie Emerald žurnalų archyvo (žurnalų sąrašas).
Temos: marketingas, žmogiškieji ištekliai, vadyba, informacijos ir komunikacijos mokslai.

EndNote Bibliografinės informacijos tvarkymo programa.

ERIC (EBSCO Publishing)

Bibliografinė duomenų bazė. ERIC (Educational Resource Information Center).
Temos: edukologija.

Essential Science Indicators (Thomson Reuters)

Mokslinio darbo statistikos bei tendencijos. Ši duomenų bazė svarbi išdirbiui bei produktyvumui. Joje galima rasti informaciją apie aukščiausiai cituojamus mokslininkus, institucijas, šalis, žurnalus, straipsnius. Taip pat pateikiama citavimo analizė pagal mokslo kryptis, metus, straipsnius, citavimus ir kt.

Daugiau Thomson Reuters duomenų bazių.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO Publishing)

Bibliografinė duomenų bazė.

GreenFILE (EBSCO Publishing)

Bibliografinė duomenų bazė.
Temos: aplinkos apsauga, pasaulinis klimato atšilimas, užterštumas, alternatyvūs energijos šaltiniai ir kt.

Health Source - Consumer Edition (EBSCO Publishing)

Žurnalai.
Temos: sveikatos priežiūra, slauga, mityba, higiena, vaikų priežiūra, sporto medicina ir kt.

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCOPublishing)

Žurnalai.
Temos: medicina, slauga.

IEEE Xplore

Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) ir Elektros inžinierių instituto (Institution of Electrical Engineers (IEE)) leidžiami žurnalai, konferencijų medžiaga, standartai ir kt. leidiniai nuo 1988 m., ir pavieniai leidiniais nuo 1950 m.
Temos: elektrotechnika, elektronika, inžinerija, technologijos ir kt.

Prieiga iki 2015-07-21

IOP science

Moksliniai žurnalai leidžiami Institute of Physics (IOP) leidyklos.
Temos: fizika ir kt. fiziniai mokslai.

Journal Citation Reports (Thomson Reuters)

Citavimo duomenų bazė. Joje galima sužinoti dažniausiai cituojamus konkrečios mokslo kryties žurnalus; konkrečios mokslo kryptyje aukščiausią svorio koeficientą turinčius žurnalus; didžiausius mokslo krypties žurnalus ir kt.
Temos: fiziniai, technologijos ir socialiniai mokslai.

Daugiau Thomson Reuters duomenų bazių.

KTU leidyklos "Technologija" e. knygos

El. knygos leidžiamos KTU leidyklos Technologija. 
Daugiatemė.

Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO Publishing)

Bibliografinė duomenų bazė.
Temos: bibliotekininkystės ir informacijos mokslai.

MasterFILE Premier (EBSCO Publishing)

Publikacijos, informacinės knygos, biografijos,  pirminiai dokumentų šaltiniai, vaizdų kolekcijos, žemėlapiai, šalių vėliavos ir kt.
Daugiatemė

MEDLINE (EBSCO Publishing)

Bibliografinė duomenų bazė
Temos: medicina, slauga, stomatologija, veterinarija, sveikatos priežiūra ir kt.

Nature

Mokslinis žurnalas (nuo 2006 m. iki dabar)
Temos: fiziniai ir technologijos mokslai.

Naxos Music Library

Muzikinių įrašų duomenų bazė. Ji prenumeruojama nuo 2015 metų.
Temos: muzika

Newspaper Source (EBSCO Publishing)

Laikraščiai, radijo naujienų transliacijos ir kt.

Oxford Journals

Moksliniai žurnalai leidžiami Oxford University Press leidyklos.

Temos: biochemija, biologija, ekologija, komunikacija, kompiuterių ir inžinerijos mokslai, ekonomika ir verslas, teisė, matematika ir statistika, medicina, filosofija, politika, psichologija, sociologija, socialinis darbas ir kt.
Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

Passport GMID

Verslo informacijos duomenų bazė, teikianti informaciją apie įvairias pramonės šakas, šalis ir vartotojus. Išsamiau apie Passport GMID.
Temos: statistika pagal šalis, informacija apie kompanijas, demografinės prognozės, rinkų dydžiai ir jų tyrimai ir kt.

Regional Business News (EBSCO Publishing)

Verslo žurnalai, laikraščiai ir naujienos iš Jungtinių Valstijų regionų ir kt.

RefWorks

Bibliografinės informacijos tvarkymo programa.

Norint naudotis RefWorks programa reikia:

 • užsiregistruoti (prisijungti adresu: http://www.refworks.com, pasirinkti Login -> Sign up for a New Account);
 • užsiregistravus į Jūsų el. paštą bus atsiųsta prisijungimo duomenys ir grupės kodas (Group Code). Pastaba: jungiantis iš ne universiteto kompiuterių, grupės kodą galima sužinoti el. paštu gintare.tautkeviciene@ktu.lt arba vilija.dzingiene@ktu.lt.
 • jungiantis iš KTU tinklo kompiuterių, reikia įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį (Login Name ir Password).
 • jungiantis iš kitų kompiuterių, reikia įvesti grupės kodą, vartotojo vardą ir slaptažodį.
 • Word programoje įdiegti Write-N-Cite įrankius (Tools -> Write-N-Cite).

SAGE Journals Online

Moksliniai žurnalai leidžiami SAGE Publications leidyklos. Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas.
Temos: humanitariniai, socialiniai ir kt. mokslai.

Science Online

Mokslinis žurnalas, kuriame pateikiama informacija įvairių mokslo sričių temomis. Čia rasite naujausias mokslo aktualijų naujienas, informaciją apie originalius mokslinius tyrimus, atradimus, mokslininkų vertinimus ir komentarus.

Prieiga iki 2015-07-17

ScienceDirect Journals

Prieiga virš 2000 viso teksto mokslinių žurnalų. Prenumeruojami žurnalai ir straipsniai pažymėti žaliu paveikslėliu. Kiti žurnalai leidžia susipažinti tik su bibliografine informacija ir santraukomis. Taip pat galima prieiga prie Handbooks in Operations Research and Management Science vadovo nuo 2003 m.
Daugiatemė.

ScienceDirect E-Books

Elsevier leidyklos el. knygos.

SocINDEX with Full Text (EBSCO Publishing)

Sociologijos tyrimų bibliografinė duomenų bazė su viso teksto straipsniais iš mokslinių žurnalų, knygų, monografijų, konferencijų medžiagos.

Springer LINK E-Books

Prieiga prie dviejų el. knygų kolekcijų išleistų 2005 m., 2006 m., 2007 m.: Chemijos ir Medžiagų mokslo (Chemistry and Materials Science) ir Inžinerijos (Engineering). Prenumeruojamų el. knygų sąrašas. Taip pat Springer el. knygas galima rasti ir bibliotekos kataloge.

Nuo 2015 m. prenumeruojame inžinerijos (Engineering) kolekciją, kurioje el. knygos yra išleistos nuo 2010 m. iki 2014 m. Prenumeruojamų el. knygų sąrašas.

Springer LINK Journals

Moksliniai žurnalai leidžiami Springer Verlag ir Kluwer Academic Press leidyklų. Prenumeruojamų viso teksto žurnalų sąrašas

Daugiatemė.

Taylor & Francis

Moksliniai žurnalai leidžiami nuo 1997 m. Taylor & Francis Group leidyklų. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.
Daugiatemė.

Taylor & Francis eBooks

74 el. knygos leidžiamos Routledge leidyklos. Knygų sąrašas.
Temos: humanitariniai ir socialiniai mokslai.

Vartotojo vadovas (anglų kalba).

Teacher Reference Center (EBSCO Publishing)

Bibliografinė duomenų bazė.
Temos: edukologija.

VGTU el. knygos El. knygos leidžiamos VGTU leidyklos. Prenumeruojamų knygų sąrašas. Prieiga iki 2015.12.31.

Web of Science (Thomson Reuters)

Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Daugiatemė.
Daugiau Thomson Reuters duomenų bazių.

Wiley Online Library (prieiga iki 2013 m.)

Prieiga iki 2013 m. prie Wiley leidyklos leidžiamų žurnalų (483 žurnalai) ir SSH (Social Science and Humanities 370 žurnalų), STM (Science Technology Medicine 417 žurnalų) kolekcijų.
Daugiatemė.

Zentralblatt MATH

Bibliografinė teorinės ir taikomosios matematikos duomenų bazė.
Temos: teorinė matematika, tikimybių teorija ir matematinė statistika, matematinė fizika, klasikinė, kieto kūno ir skysčių mechanika, skaičiuojamoji matematika, matematinis programavimas, teorinė informatika ir baigtinių automatų teorija, sistemų teorija, valdymo teorija, operacijų tyrimas, ekonomika, kodavimo teorija, grandinių teorija, kriptografija, informacija ir komunikacija.
Taikymo sritys: biologija, chemija, sociologija, psichologija.

Testuojamos duomenų bazės
 
PNAS (Proceeding of National Academy of Sciences of the United States of America)

PNAS (Proceeding of National Academy of Sciences of the United States of America)  - JAV nacionalinės mokslų akademijos publikacijų duomenų bazė.
Temos: matematika, aplinkos ir gyvybės mokslai, fizika, biologija, farmacija, biochemija, medicinos mokslai. 
 

Prieiga iki 2015-10-30. 

IOS Press

IOS Press pateikia daugiau kaip 110 žurnalų pavadinimų ir apie 2 500 el. knygų.
Temos: 
matematika, technologijos, biomedicinos ir socialiniai mokslai.

Prieiga iki 2015-10-30

KTU PDB

Publikacijų duomenų bazė (PDB). PDB galima rasti bibliotekoje parengtus Universiteto darbuotojų publikacijų įrašus apjungtus su Universiteto informacijos sistemos administraciniais duomenimis (personalas, studentai, klasifikatoriai). Tai leidžia Universiteto darbuotojams analizuoti savo publikacijas, išsivesti statistines ataskaitas, atsispausdinti publikacijų bibliografinius sąrašus.


Kontaktai

Publikacijų įkėlimo klausimais – Rita Jašmontienė, Edita Ražanskaitė
tel. 8 (37) 300 652
e. p. rita.jasmontiene@ktu.lt, edita.razanskaite@ktu.lt

Ataskaitų klausimais – Indrė Drulytė
tel. 8 (37) 300 043
e. p. indre.drulyte@ktu.ltmokslo.statistika@ktu.lt

Techniniai ir prisijungimo klausimai – M. Muckus
e. p. pdb@library.lt

ETD pateikimas

Prisijungimas

 1. Prisijunkite prie eLABa tinklalapio adresu https://www.elaba.lt ir pasirinkite nuorodą Įkelti į eLABa talpyklą.
 2. Pasirinkite instituciją: Kauno technologijos universitetas.
 3. Įrašykite vieningo KTU tinklo naudotojo vardą ir slaptažodį.  

Pagalba 

Katalogas / KTU VB

Kataloge ir KTU VB galima užsisakyti, prasitęsti paskolintų leidinių grąžinimo terminą, pasitikrinti informaciją skaitytojui apie užsakytus leidinius.


Primename
 1. KTU darbuotojai ir studentai prie katalogo ir KTU VB jungiasi KTU vieningos registracijos sistemos vardu. Kiti vartotojai jungiasi Bibliotekos suteiktu identifikatoriumi.
 2. Kataloge ir KTU VB užsakomi tik tie leidiniai, kurių saugojimo vieta yra Fondai ir Retų spaudinių grupė. Pranešimą apie užsakymo įvykdymą gausite KTU suteiktu e. pašto adresu. Užsakymo eilę skaitytojai gali sekti ir kataloge ir KTU VB, prisijungę prie skaitytojo paskyros (žr. Mano paskyra) arba paskambinę tel. 8 (37) 300 655. 
 3. Užsakyti leidiniai saugomi 3 Bibliotekos darbo dienas. Juos atsiimti reikia toje bibliotekoje, kurioje saugomas Jūsų užsakytas leidinys. Reti spaudiniai skaitomi skaitykloje.

KTU mokslo žurnalai

2012 m. KTU mokslo žurnalų leidybai įdiegta mokslo žurnalų elektroninio publikavimo sistema Open Journal Systems (OJS). Ji suteikia galimybę interaktyviai (on-line) organizuoti ir valdyti visus mokslo žurnalų publikavimo etapus nuo rankraščių pateikimo iki publikavimo Open Journal Systems sistemoje. Joje šiuo metu talpinama keturiolika KTU mokslo žurnalų.

Žurnalai

Fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų sritys

Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba

Print ISSN: 1392-1649
Online ISSN: 2029-2139

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis

Cheminė technologija

Print ISSN: 1392-1231
Online ISSN: 2029-719X

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius

Elektronika ir elektrotechnika

Referuojamas Web of Science
(Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731

Vyr. redaktorius prof. dr. Algimantas Valinevičius

Informacinės technologijos ir valdymas

Referuojamas Web of Science
(Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-124X 
Online ISSN: 2335-884X

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Rimantas Šeinauskas

Mechanika

Referuojamas Web of Science (Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-1207
Online ISSN: 2029-6983

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius

Medžiagotyra

Referuojamas Web of Science (Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392–1320
Online ISSN: 2029–7289

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius

Ultragarsas

ISSN: 1392-2114

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Rymantas Jonas Kažys

Darnioji architektūra ir statyba

Print ISSN: 2029–9990
Online ISSN: 2335–2000

Vyr. redaktorius prof. dr. Žymantas Rudžionis


Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys

European Integration Studies

Print ISSN: 1822-8402
Online ISSN: 2335-8831

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas

Ekonomika ir vadyba

Print ISSN: 1822-6515 
Online ISSN: 2029-9338

Vyr. redaktorius prof. dr. Gražina Startienė

Inžinerinė ekonomika

Referuojamas Web of Science (Web of Knowledge) duomenų bazėje

Print ISSN: 1392-2785
Online ISSN: 2029-5839

Vyr. redaktorius prof. dr. Bronius Neverauskas

Kalbų studijos

Print ISSN: 1648-2824
Online ISSN: 2029-7203

Vyr. redaktorius prof. dr. Vilmantė Liubinienė

Socialiniai mokslai

Print ISSN: 1392-0758
Online ISSN: 2029-7319

Vyr. redaktorius prof. dr. Brigita Janiūnaitė

Viešoji politika ir administravimas 

Print ISSN: 1648-2603
Online ISSN: 2029-2872

Vyr. redaktorius prof. dr. Algis Junevičius/prof. dr. Tadas Sudnickas

Leidžiamas kartu su Mykolo Riomerio universitetu

Žurnalų archyvas (iki 2012 m.) »

Ištekliai pagal temą

 • Ištekliai pagal temą | Galima peržiūrėti susistemintus elektroninius mokslo išteklius pagal temą – el. knygas, el. straipsnius, informacinius leidinius, disertacijas ir tezes, patentus, standartus, interaktyvius šaltinius, mokslo naujienas ir kitas naudingas nuorodas, tinkamas pasirinktai mokslo krypčiai.
 • Pateikiami atitinkamą mokslo kryptį kuruojančio dalyko bibliotekininko kontaktai

Atviroji prieiga

2015 m. gegužės 27 d. vykusio Elzevyrų leidyklos atstovų seminaro pranešimų vaizdo įrašai ir skaidrės:


The Hague, May 19th, 2015 Webiner for OpenAIRE NOADs. The EC FP7 post-grant Gold Open Access Pilot. Pablo de Castro


2015 m. balandžio 15 d. vykusio Atvirosios prieigos prie mokslo duomenų seminaro skaidrės:

Seminaro vaizdo medžiaga: https://www.youtube.com/watch?v=uQKUwL667N


2015 m. kovo 19 d. vykusio „Atvirasis mokslas jauniesiems tyrėjams: iššūkiai ir galimybės” seminaro pranešimų vaizdo įrašai:


Mokymai

 • Bibliotekos pristatymas pirmakursiams.
 • Rugsėjo mėn. bibliotekose organizuojamų mokymų grafiką rasite čia. Kviečiame į mokymus.
 • Bibliotekoje nuolat organizuojami mokymai ir konsultacijos. Dėstytojai taip pat gali pakviesti bibliotekininką į paskaitą.
 • Dėl mokymų ir konsultacijų kreipkitės į biblioteką ar dalyko bibliotekininkes.

Paskaitos skaitomos šiomis temomis:

Paskaitos pavadinimas Kam skirta Trukmė Apie ką
Bibliotekos informacijos sistema I kurso bakalauro studijų studentams, bendra pažintis su biblioteka ir jos paslaugomis Iki 0:45 Bibliotekos struktūra ir darbo laikas, informacijos paieškos priemonės bibliotekoje, skaitytojų aptarnavimas abonementuose ir skaityklose, leidinių išdavimo tvarka, Bibliotekoje teikiamos paslaugos, paieška bibliotekos el. kataloge ir knygų užsakymas, paieška Lietuvos ir KTU informacijos paieškos sistemose.
Informacijos šaltinių paieška bibliotekos informacinėje sistemoje Bakalauro ir magistro studijų studentams 0:45-1:30 Literatūros paieška Bibliotekos kataloge, KTU Virtualioje bibliotekoje, Mokslo publikacijų duomenų bazėje, ETD duomenų bazėje, prenumeruojamose duomenų bazėse.
El. mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos  Doktorantams ir mokslininkams 0:45 Mokslinės komunikacijos procesai, tradiciniai ir interaktyvūs mokslinės informacijos šaltiniai.
Kaip pasirinkti tinkamą žurnalą straipsnio publikavimui Doktorantams ir mokslininkams 0:45  
Informacijos paieškos strategija Visų studijų pakopų studentams 1:30 Informacijos paieškos etapai ir įrankiai.
Informacijos tvarkymo programos Doktorantams ir mokslininkams 0:45-1:30 RefWorks, EndNote ir kitos bibliografinių įrašų tvarkymo programos
Autorių teisės ir kūrybinių bendrijų licencijos Doktorantams ir mokslininkams 0:45  
Duomenų bazių pristatymai Dėstytojams, mokslininkams, studentams 0:45  
Atviroji prieiga prie mokslo publikacijų ir mokslo duomenų: kaip įvykdyti finansuojančių institucijų reikalavimus Dėstytojams, mokslininkams 0:45  
Mokslo vertinimo rodikliai ir įrankiai Dėstytojams, mokslininkams 0:45 Cituojamumo ir kt. rodikliai, H indeksas, duomenų bazės Web of Science, Scopus, SCIMago.

Mokymų medžiaga:

1. Naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais mokymo moduliai. Pagal šiuos modulius parengtos atmintinės, kurias galima atsispausdinti:

2. Bibliotekos informacijos sistema ir paslaugos

3. Informacijos ištekliai šiuolaikinėms studijoms ir mokslui

Vadovai (vaizdo medžiaga)

Informacijos paieška el. kataloge

Kaip prasitęsti leidinių grąžinimo terminą bibliotekos kataloge

Kaip užsisakyti leidinius el. kataloge

Kaip rasti leidinius skaitykloje

Paslaugos

Leidinių skolinimas
 • Leidiniai į namus skolinami tik Universiteto bendruomenės nariams, pateikus darbuotojo / studento pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę / pasą. Kiti skaitytojai bibliotekos leidiniais gali naudotis skaityklose.
 • Leidiniai iš anksto užsakomi bibliotekos Kataloge arba KTU VB
 • Leidiniai skolinami įvairiam laikotarpiui – nuo vienos dienos iki vieno semestro. 
 • Leidinių skolinimo terminą galima prasitęsti, jeigu kurio nors vieno iš jų neužsakė kitas skaitytojas arba delspinigių suma neviršija 2 EUR. Pasibaigus naudojimosi leidiniu terminui ir jo neprasitęsus už kiekvieną leidinį skaičiuojami delspinigiai – 0,03 EUR – už vieną darbo dieną.
 • Pametus bibliotekos knygą, reikia ją pakeisti tokia pat arba lygiaverte knyga, pasirenkant iš Bibliotekai reikalingų leidinių sąrašo. Prieš perkant knygą, reikėtų pasikonsultuoti su ta biblioteka, iš kurios knyga buvo skolinta.
Grupių darbo kambariai 
 • Grupių darbo kambariai yra Centrinėje (203a 203 ir 204 kambariai) bei Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekose.
 • Grupių darbo kambariais gali naudotis visi skaitytojai. Pirmenybę turi skaitytojai iš anksto užsirezervavę darbo vietas.
 • Centrinėje bibliotekoje grupių darbo kambarį ar stalą/us galima rezervuoti bibliotekoje prie Informacijos stalo arba telefonu (300655). Neatvykus laiku (15 min. nuo rezervacijos pradžios) rezervacija panaikinama.
 • Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto bibliotekoje grupių darbo kambarį galima rezervuoti tel.: 353817.

Kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslaugos yra mokamos
 • Bibliotekose veikia savitarnos kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo aparatai.
  • A4 formato lapo nespalvota kopija  – 0,04 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
  • A4 formato lapo spalvota kopija – 0,29 EUR (kopijavimas, spausdinimas);
  • A4 formato lapo skenuotas dokumentas - 0,02 EUR (skenavimas);
  • A3 formato lapo kaina dauginasi iš dviejų.
Paslaugos specialiųjų poreikių skaitytojams
 • Centrinėje (K. Donelaičio g. 20) ir fakultetų bibliotekose (Informatikos, Studentų g. 50; Cheminės technologijos, Radvilėnų pl.19; Mechanikos inžinerijos ir dizaino, Studentų g. 56) įrengtos patogios darbo vietos (reguliuojamo aukščio stalai, kėdės), pritaikytos judėjimo negalią turintiems skaitytojams. Taip pat yra alternatyvi pelė, skirta skaitytojams su motorikos sutrikimais.
 • Bibliotekose yra kompiuterių, kuriuose įdiegta SuperNova programinė įranga skirta regos negalią turintiems skaitytojams. Ši programinė įranga leidžia išdidinti ekrane matomą tekstą, piktogramas, mygtukų juostas, grafikus, paveikslėlius ir kt. Programa SuperNova skaito tai, ką jūs renkate, spaudžiate, skaito dokumentą, internetinį puslapį ar elektroninį laišką.
 • Centrinėje bibliotekoje taip pat yra kompiuterinė darbo vieta, pritaikyta regos negalią turintiems skaitytojams. Įdiegta programinė įranga leidžia susikurti padidinto šrifto tekstinį, mp3, Brailio rašto ir kt. dokumento versijas.
 • Centrinė ir Informatikos fakulteto bibliotekos yra pritaikytos judėjimo negalią turintiems skaitytojams.
Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)
 • Neradus leidinio Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, jį galima užsisakyti iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų el. paštu valdemara.polzunoviene@ktu.lt. Paslauga yra mokama, ja gali naudotis tik Universiteto bendruomenės nariai.  
 • Apie leidinio gavimo / apmokėjimo sąlygas, atsiųstus leidinius vartotojai informuojami el. paštu arba telefonu. 
 • Leidinių grąžinimo terminus nurodo juos atsiuntusi biblioteka.

Apie biblioteką

Universiteto biblioteka yra viena didžiausiųjų Lietuvoje. Ji kaupia ir nuolat papildo vieną iš gausiausių inžinerijos, technologijos ir fizinių mokslų lietuviškos ir užsienio literatūros kolekciją. Sudarytos sąlygos prieigai prie elektroninės informacijos išteklių. 

Biblioteka yra atvira studijuojantiems ir dirbantiems Universitete, miesto akademinei bendruomenei, pramonės įmonių specialistams, verslininkams.

Bibliotekos misija - teikti efektyvias paslaugas, orientuotas į esamus ir būsimus mokymo, mokymosi ir mokslinių tyrimų poreikius, užtikrinant prieigą prie Bibliotekoje saugomų ir virtualioje erdvėje prieinamų pasaulinių mokslo žinių ir informacijos išteklių.

Bibliotekos vizija - modernus studijų ir mokslo informacijos išteklių centras, kuriame integruojamos fizinės ir virtualios erdvės, sukuriančios studijoms ir moksliniams tyrimams palankią informacinę aplinką, paslaugas ir prieigą prie mokslo žinių ir informacijos išteklių.  

Bibliotekos istorija: datos, įvykiai, faktai
1923 m. sausio 1 d. Lietuvos universitete įkurta biblioteka. Spaudinių fondą sudarė buvusių Aukštųjų kursų ir asmeninė Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Adalberto Becenbergerio (Adalbert Bezzenberger) bibliotekos.
1922–1940 Universitete veikė septynios fakultetų bibliotekos.
1923–1944 Bibliotekai vadovavo prof. Vaclovas Biržiška.
1924–1944 Prie Bibliotekos veikė Lietuvos bibliografijos institutas.
1926 Išleistas Mikalojaus Daukšos „Postilės” (1599) faksimilinis leidinys.
1928–1943 Rengtas (nuo 1936 m. ir leistas) nacionalinės einamosios bibliografijos žurnalas „Bibliografijos žinios".
1929 Biblioteka persikėlė į Didžiuosius (dabar - Antruosius) rūmus. Išleistas Simono Daukanto rankraštis „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“ (1822).
1930–1946 Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka.
1934–1941 Bibliotekoje veikė Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus.
1934 Išleistas istoriko Konstantino Jablonskio parengtas pirmasis „Istorijos archyvo” tomas, apėmęs XVI a. dvarų inventorius, saugotus bibliotekos rankraštyne".
1937 Biblioteka įsijungė į Tarptautinio abonemento sistemą. Atgaivintas tęstinis leidinys „Mūsų senovė”, skelbęs Lietuvos istorijos medžiagą.
1940 Atidaryti Bibliotekos filialai Medicinos (iki 1950), Filologijos (iki 1948) ir Technologijos fakultetuose (dabar - Cheminės technologijos f-to grupė),
1943 Vokiečių okupantai uždarė Universitetą ir užėmė Bibliotekos patalpas.
1944 Atnaujinta Universiteto ir Bibliotekos veikla.
1944–1946 Bibliotekai vadovavo prof. Augustinas Janulaitis.
1946–1948 Bibliotekai vadovavo Vincas Ruzgas.
1946–1950 Kauno valstybinio universiteto biblioteka.
1948–1976 Bibliotekai vadovavo Stefanija Užkurytė.
1950 Universitetas reorganizuotas į Politechnikos ir Medicinos institutus. Bibliotekos patalpos ir didžioji fondo dalis atiteko KPI (Kauno politechnikos institutui).
1951–1974 Kauno politechnikos instituto biblioteka.
1953 Įsteigtas filialas Statybos fakultete (dabar - Statybos ir architektūros f-to grupė).
1956–1969 Veikė filialas Vilniaus fakultete. Vėliau perduotas Vilniaus inžineriniam statybos institutui (dabar - Vilniaus Gedimino technikos universitetas).
1961–1991 Veikė Klaipėdos fakulteto biblioteka. Vėliau perduota Klaipėdos universitetui.
1962–1997 Veikė Šiaulių fakulteto biblioteka. Vėliau perduota Šiaulių universitetui.
1963 Įsteigtas filialas Panevėžio fakultete (dabar - Panevėžio instituto biblioteka).
1963–1983 Surengtos 4 mokslinės konferencijos, skirtos Bibliotekos jubiliejams.
1965 Įkurtas mokomosios literatūros abonementas Mašinų gamybos fakultete.
1966–1989 Parengta ir išleista literatūros rodyklė „Lietuvos architektūra”, šešios instituto darbuotojų mokslo darbų rodyklės, paskaitų konspektas „Informatikos pagrindai”, kitos metodinės priemonės.
1969 Įsteigta Radioelektronikos fakulteto biblioteka (dabar - Informatikos f-to grupė).
1974–1989 Kauno Antano Sniečkaus politechnikos instituto biblioteka.
1976–1991 Bibliotekai vadovavo Genovaitė Romanovienė.
1978 Įsteigtas Retų knygų skyrius.
1984 Įkurtas filialas naujuose Lengvosios pramonės fakulteto rūmuose (dabar - Mechanikos inžinerijos ir dizaino ir technologijų f-to grupė).
1987 Instaliuota kompiuterinė periodinių leidinių užsakymo programa Prenumerata.
Nuo 1990 Kauno technologijos universiteto biblioteka.
Nuo 1991 Bibliotekai vadovauja Genė Duobinienė.
1992 Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Skandinavijos, Vakarų Europos, JAV specialistais.
1993 Pradėta eksploatuoti DB Publikacijos, kurioje nuo 1992 m. aprašomos Universiteto darbuotojų mokslinės publikacijos. Lietuvos technikos bibliotekoje surengta Centrinės Europos mokslinių bibliotekų ir informatikos konferencija-paroda "XXI amžiaus informacijos vartotojai". Universiteto biblioteka - viena iš renginio organizatorių.
1995–1999 Veikė integrali kompiuterinė bibliotekinė sistema CICERO (DANTEK, Danija). 1997 m. Centrinės bibliotekos abonemente pradėtas kompiuterinis skaitytojų aptarnavimas.
1996 Kompiuterinis bibliotekos katalogas prieinamas skaitytojams vietiniame tinkle ir per internetą. Pradėta informacijos paieška pasaulio DB. Atidengtas memorialinis bareljefas buvusiam Bibliotekos direktoriui profesoriui Vaclovui Biržiškai (skulptorius Stasys Žirgulis). Įvyko seminaras Vaclovo Biržiškos skaitymai. Atidaryta Konstantino Savicko salė-skaitykla, įrengta Kauno technologijos universitetui skirtomis mecenato palikimo lėšomis. Kartu su UAB „Humanitas“ kasmet rengiamos Vakarų šalių leidyklų mokslo ir akademinės literatūros parodos.
1997 Kartu su Kauno apskrities viešąja biblioteka Norvegijos Tonsbergo viešojoje bibliotekoje organizuota paroda Lietuvos istorija knygose, skirta lietuviškos knygos 450-osioms metinėms paminėti.
1998 Nijolei Lietuvninkaitei įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslinius tyrinėjimus ir praktinę veiklą. Atidarytos dvi interneto skaityklos.
1998–1999 Dalyvauta Europos Komisijos XIII direktorato finansuotame informacijos vartotojų nuotolinio mokymo projekte DEDICATE.
1999 Pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) projektą įdiegta integrali bibliotekinė informacijos sistema ALEPH 500 (Ex Libris, Izraelis).
2001–2004 Rekonstruotas Centrinės bibliotekos II aukštas - atidaryta moderni Skaitytojų salė.
2001–2006 Kartu su autorių kolektyvu parengtas projektas „LABT vystymo koncepcija: Lietuvos virtuali biblioteka".
2002–2004 Kartu su Edukologijos institutu (KTU) dalyvauta Europos Komisijos 5FP projekte PERINE (Pedagoginių ir edukacinių mokslinių tyrimų informacijos tinklas Europai).
2002 Pagal ITMIS programą kartu su autorių kolektyvu parengta studija „Visateksčių dokumentų duomenų bazių ir e. leidybos plėtros poreikių ir galimybių analizė". Apgintos daktaro disertacijos: Nijolė Lietuvninkaitė „Kauno knygos kultūra 1843–1918 metais“ (humanitariniai mokslai, komunikacija ir informacija 06 H); Edita Korzonaitė „Žmogaus elgesio su mirusiaisiais ir vėlėmis raida sakmėse ir papročiuose“ (humanitariniai mokslai, etnologija 07 H). Mechanikos f-to biblioteka perkelta į naujas patalpas Aštuntuosiuose rūmuose, atidaryta skaitykla su atviruoju fondu ir kompiuterinėmis darbo vietomis.
2003–2009 Dalyvauta Lietuvos tūkstantmečio minėjimo valstybinėje programoje.
2004 Pradėta eksploatuoti nauja DB Elektroninės tezės ir disertacijos (ETD). Išleistas dr. Nijolės Lietuvninkaitės parengtas katalogas „Stanislovo Didžiulio asmeninė biblioteka".
2004-2005 Dalyvauta Lietuvos mokslo ir studijų fondo finansuojamoje mokslo programoje Lietuvos mokslo ir studijų informacijos poreikių tenkinimas mokslinių tyrimų plėtrai pritaikant visatekstes duomenų bazes (vadovas doc. dr. Pranas Žiliukas).
2005–2008 Dalyvauta dviejuose ES SF projektuose „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas” ir „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams".
2005 Gintarė Tautkevičienė apgynė daktaro disertaciją „Studentų mokymosi aplinkų susiformavimui iš universiteto bibliotekos edukacinės aplinkos įtaką darantys veiksniai".
2006 Išleista Nijolės Lietuvninkaitės mokslinė monografija „Kauno senoji knyga: raiška ir plėtotė 1843–1918 metais". 
2006-2007 Kauno senosios portretinės fotografijos kolekcija (1863–1940) ir LDK raštijos paminklas Jono Jaknavičiaus „Ewangelie polskie y litewskie” (1647) pripažintos nacionalinio bei regioninio dokumentinio paveldo objektais ir įtrauktos į UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą.
2007 Retų knygų skyriaus vedėjai dr. Nijolei Lietuvninkaitei įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui.
2008 Bibliotekos direktorei G. Duobinienei įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už nuopelnus bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose. Pradėta eksploatuoti DB Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka (eLABa). Atliktas Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotas švietimo būklės tyrimas „Bendrojo lavinimo mokyklų ir aukštųjų mokyklų bibliotekų kokybė ir mokymo/ mokymosi poreikių tenkinimas".
2008-2009 Dalyvauta LMBA vykdytame „Bibliotekos pažangai" projekte „Mokymo(si) kurso „Interneto ištekliai ir naujos bibliotekų paslaugos” parengimo ir dėstymo bei mokymo(si) kurso „Interneto ištekliai bibliotekų lankytojams" parengime.
2009 Rekonstruotos Centrinės bibliotekos I a. patalpos, modernizuota Retų knygų skyriaus leidinių saugykla.
2009-2011 Dalyvauta LMBA projekte „EMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“, atliktas mokslinis tyrimas „Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimtis ir sudėtis“, parengti mokymo moduliai, organizuoti mokymo kursai tyrėjams. Renovuota Statybos rūmų bibliotekos skaitykla ir interneto svetainė, suformuotas atvirasis fondas, įrengta leidinių apsaugos sistema.
2009-2012 Dalyvauta ES 7 BP mokslo projekte OpenAIRE (Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra).
2010 Informacinių paslaugų skyriaus vedėjai dr. Gintarei Tautkevičienei įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už nuopelnus bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose. Išleista autorių kolektyvo (bendraautorė Gintarė Tautkevičienė) monografija „Universiteto edukacinė galia: atsakas 21-ojo amžiaus iššūkiams“ ir  mokslo studija „Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis tyrimas“.
Nuo 2010 Gintarė Tautkevičienė išrinkta tarptautinės organizacijos EIFL (Elektroninė informacija bibliotekoms) patariamosios tarybos pirmininke. Dalyvaujama Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos projekte, vykdant Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2010-2014 metų respublikinę programą. Dalyvaujama Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos vykdomame projekte „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas“ kuriant aukštųjų mokyklų studentų karjeros informavimo priemones.
2011 Dalyvauta LMBA vykdytame projekte „Skatinkime atvirąją prieigą Lietuvoje“: sukurta vaizdo filmų, atlikta apklausa, suorganizuota mokslinė konferencija „Atverkime mokslo žinias pasauliui".
Nuo 2011 Dalyvaujama ES 7 BP mokslo projekte OpenAIREplus (Antrosios kartos Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra), kuris yra OpenAIRE projekto tęsinys. Dalyvaujama Lietuvos mokslo tarybos vykdomame ir Europos socialinio fondo finansuojamame projekte, kuriuo siekiama sukurti tarptautinę mokslinę DB Lituanistika.
2012 Vykdytas tarptautinės organizacijos EIFL finansuotas projektas „Atviroji prieiga jaunųjų mokslininkų akimis“, organizuotas seminarų ciklas („Atvirasis mokslas: kodėl jis man svarbus?“, „Intelektinė nuosavybė, kūrybinės licencijos ir atviroji prieiga“, „Kodėl mokslininkams svarbi atviroji prieiga?“) ir viešoji diskusija „Atvirosios prieigos plėtra Lietuvoje".
2013 Organizuotas projekto OpenAIREplus 7BP projekto seminaras "Atvirosios prieigos infrastruktūros teisiniai klausimai ir tęstinumo užtikrinimas ". Bibliotekos atnaujinimo ir plėtros projektas parengtas vadovaujantis Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. V7-T-6 dėl Universiteto mokslo ir studijų atsinaujinimo programos 2013-2014 m. ir Senato 2013 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. V3-S-42.

Pasiūlykite leidinį

Jūs galite pasiūlyti bibliotekai įsigyti naują leidinį. Prieš siūlydami leidinį įsitikinkite, kad jo nėra Bibliotekos kataloge.

Informacijos išteklių formavimo skyrius
Vadovė – Alina Andriuškevičienė
tel. 8 (37) 300 656
e. p. alina.andriuskeviciene@ktu.lt

D.U.K.

D.U.K. - Dažniausiai užduodami klausimai

Jei turite klausimų, pasiūlymų ir atsiliepimų apie Bibliotekos paslaugas prašome pateikti:

Kontaktai

Bendra informacija: K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas, tel.: 8 (37) 300 655, e. p. biblioteka@ktu.lt

Leidinių paieška, užsakymas, išdavimas ir grąžinimas, pratęsimas. Tel.: 8 (37) 300 655, e. p. biblioteka@ktu.lt

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA). Tel. 8 (37) 300 655; e. p. valdemara.polzunoviene@ktu.lt

Publikacijų įkėlimo ir sąrašų rengimo klausimais. Tel.: 8 (37) 300 652, e. p. rita.jasmontiene@ktu.ltedita.razanskaite@ktu.lt

Disertacijų ir magistro darbų bei jų santraukų talpinimo į eLABa klausimais: Tel.: 8 (37) 300 652, e. p.asta.citaviciene@ktu.lt

Išankstinis grupinio darbo kambarių ar stalo/ų rezervavimas. Tel.: 8 (37) 300 655, e. p. biblioteka@ktu.lt

Leidinių komplektavimas. Tel.: 8 (37) 300 656, e. p. alina.andriuskeviciene@ktu.lt

Užklausos, duomenų bazės. Tel.: 8 (37) 300 284, e. p. aiste.pranckute@ktu.lt

Konsultacijos dėl UDK indekso. Tel: 8 (37) 300 657, e. p. birute.vailenkiene@ktu.lt

Dalyko bibliotekininkų kontaktai


Administracija

Direktorė – dr. Gintarė Tautkevičienė
tel. 8 (37) 300 650
e. p. gintare.tautkeviciene@ktu.lt

Administravimo vadovė – Vanda Dovydaitytė
tel. 8 (37) 300 651
e. p. vanda.dovydaityte@ktu.lt


Padaliniai
Skaitytojų aptarnavimo skyrius Vadovė – Alma Jančiūnienė
K. Donelaičio g. 20
tel. 8 (37) 300 654
e. p. biblioteka@ktu.lt
Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Vyriausioji bibliotekininkė – Marytė Gradeckienė
Radvilėnų pl. 19
tel. 8 (37) 300 199
e. p. biblioteka.ctf@ktu.lt
Informatikos fakulteto biblioteka Vadovė – Jūratė Kuliešienė
Studentų g. 50
tel. 8 (37) 300 669
e. p. biblioteka.if@ktu.lt
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Vyriausioji bibliotekininkė – Elena Šermukšnienė
Studentų g. 56
tel. 8 (37) 353 817
e. p. biblioteka.dtf@ktu.lt
Statybos ir architektūros fakulteto biblioteka Vadovė – Regina Jasevičienė
Studentų g. 48
tel. 8 (37) 300 666
e. p. biblioteka.saf@ktu.lt
Informacinių paslaugų skyrius Vadovė – Vilija Dzingienė
K. Donelaičio g. 20-205
tel. 8 (37) 300 284
e. p. vilija.dzingiene@ktu.lt
Mokslinės informacijos skyrius

Vadovė – dr. Ieva Cesevičiūtė
K. Donelaičio g. 20-207
tel. 8 (37) 300 652
e. p. ieva.ceseviciute@ktu.lt

Informacijos išteklių formavimo skyrius

Vadovė – Alina Andriuškevičienė
K. Donelaičio g. 20-122
tel. 8 (37) 300 656
e. p. alina.andriuskeviciene@ktu.lt

Katalogavimo grupė
Grupės vadovė – Violeta Kostinaitė
K. Donelaičio g. 20-123
tel.: 8 (37) 300 657
e. p. violeta.kostinaite@ktu.lt

Periodikos grupė Vyriausioji informacijos vadybininkė – Daiva Didžgalvienė
K. Donelaičio g. 20-122
tel. 8 (37) 300 656
e. p. daiva.didzgalviene@ktu.lt
Retų spaudinių grupė Vyriausioji bibliotekininkė – dr. Edita Korzonaitė
K. Donelaičio g. 20-125
tel. 8 (37) 300 658
e. p. edita.korzonaite@ktu.lt
Panevėžio fakulteto biblioteka Vedėja – Irena Steponavičienė
Nemuno g. 33, Panevėžys
tel. (8 45) 467 731
e. p. irena.steponaviciene@ktu.lt
 • 2015-09-02 16:15
  Kviečiame iki spalio 30 d. skaityti IOS Press duomenų bazėje esančius leidinius. IOS Press siūlo daugiau kaip 110 žurnalų ir apie 2500 el. knygų, kurios apima matematikos, technologijos, biomedicinos ir socialinių mokslų temas.
  2015-09-02 13:30
  Centrinėje ir fakultetų bibliotekose visą rugsėjo mėnesį organizuojami mokymai. Mokymų grafiką rasite čia. Kviečiame aktyviai dalyvauti.
  2015-08-31 15:30
  2015 metais minimos Plungės dvaro valdytojo Mykolo Mikalojaus Oginskio senelio diplomato ir kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio 250-osias gimimo metinės. Iki metų pabaigos Plungės dvaro rūmuose (Žemaičių dailės muziejus, Parko g. 1, Plungė) vyksta Oginskių knygų paroda, kurioje eksponuojama ir dvylika KTU...
  2015-08-31 13:15
  Nuo rugsėjo 2 d. Centrinė ir Informatikos fakulteto bibliotekos ilgina darbo laiką. Detaliau skiltyje Darbo laikas.
  2015-08-27 14:15
  Kviečiame skaityti PNAS (Proceeding of National Academy of Sciences of the United States of America)  - JAV nacionalinės mokslų akademijos publikacijas, kurios apima matematikos, aplinkos ir gyvybės mokslų, fizikos, biologijos, farmacijos, biochemijos, medicinos mokslų temas. Prieiga iš visų KTU tinklo...
  2015-08-25 08:30
  Rugsėjo 1 d. biblioteka dirbs nuo 8 iki 17 val.
  2015-08-24 16:30
  Retų spaudinių grupė parengė virtualią parodą „Raudondvario grafų Tiškevičių XV–XVII amžių knygos“, kurioje pristatoma vertingiausia išsklaidytos grafų Tiškevičių bibliotekos dalis, saugoma bibliotekos fonduose. Parodą galite aplankyti adresu: http://internet.unib.ktu.lt/knygos/1.htm
  2015-07-22 14:15
  Dėmesio! Informuojame, kad per Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) įgyvendinamą Europos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą "eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas" užprenumeruotų duomenų bazių licencinės sutartys...
  2015-06-30 11:30
  KTU biblioteka kartu su Kauno rajono muziejumi parengė parodą „Raudondvario grafų Tiškevičių bibliotekos XV–XVII knygos“. Parodoje pristatoma vertingiausia išsklaidytos Tiškevičių bibliotekos dalis – KTU bibliotekoje saugomi spaudiniai, 1930 m. padovanoti Kauno vokiečių knygyno savininko Valterio Fišerio, ir unikalus...
  2015-06-25 14:45
  Birželio 24-26 dienomis Londone į tarptautinę Europos akademinių bibliotekų asociacijos konferenciją LIBER 2015 susirinko per 480 dalyvių iš Europos valstybių, JAV, Kanados ir kt. Konferencijos metu pristatomi pranešimai apie atvirojo mokslo plėtrą, kintančius reikalavimus prieigai prie mokslo žinių, jų atvėrimo...
  2015-06-23 11:00
  Antradienį (birželio 23 d.), biblioteka dirbs viena valanda trumpiau (8-19). Birželio 24 dieną (trečiadienį) biblioteka nedirbs.
  2015-06-03 10:30
  Š.m. birželio 10 d. 13.30 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bibliotekoje (Eivenių g. 6) vyks duomenų bazės AdisInsight (Springer) pristatymas AdisInsight duomenų bazėje teikiama ekspertų atrinkta ir moksliniais tyrimais pagrįsta informacija apie vaistus, vaistų ar veikliųjų medžiagų klinikinį ir...
  2015-05-26 14:15
  Gegužės 27 d. tiesioginė Elzevyrų leidyklos atstovų seminaro transliacija internetu: https://youtu.be/ZvJpdj-3ju8  I DALIS 9:00-10:00: TIKSLINĖ AUDITORIJA  – BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJAI II DALIS 10:30-12:00: TIKSLINĖ AUDITORIJA – MOKSLININKAI IR TYRĖJAI Plačiau apie seminarą skaitykite čia.
  2015-05-26 09:30
  Mokymai magistrantams ir doktorantams Kaip įkelti baigiamuosius darbus į eLABa talpyklą. Mokymų vieta: Cheminės technologijos fakultetas, Radvilėnų pl. 19, 140 auditorija, C korpusas Mokymų laikas: gegužės 26 d. 15 val.
  2015-05-25 13:45
  Kviečiame iki 2015 m. birželio 26 d. naršyti ASTM (American Society for Testing and Materials) Skaitmeninėje bibliotekoje, kurioje rasite 12 000 tarptautinių standartų, daugiau kaip 1400 el. knygų, 60 000 recenzuotų straipsnių ir kt. SVARBU:  nustatytas peržiūrų ir atsisiuntimų limitas visam universitetui...
  2015-05-19 11:15
  Kviečiame iki 2015 m. birželio 18 d. skaityti medžiagų ir inžinerijos mokslų kolekcijos IMechE el. žurnalus SAGE duomenų bazėje. IMechE kolekciją (IMechE kolekciją leidžia Mechanikos inžinierių institutas (angl. Institution of Mechanical Engineers)) sudarančių leidinių pavadinimų sąrašas.
 • image
  2015-07-10 14:30
  Liepos 6-ąją dieną, Kauno rajono muziejuje, Raudondvaryje vyko renginiai skirti Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai. Išskirtinis renginio akcentas – Kauno technologijos universiteto (KTU) bibliotekos ir Kauno rajono muziejaus bendros parodos „Raudondvario grafų Tiškevičių bibliotekos XV–XVII knygos“...
  2015-06-25 15:30
  KTU Bibliotekos direktorė Gintarė Tautkevičienė ir Mokslinės informacijos skyriaus vadovė Ieva Cesevičiūtė šią savaitę dalyvauja tarptautinėje Europos akademinių bibliotekų asociacijos konferencijoje LIBER 2015 Londone. Į konferenciją susirinko per 480 dalyvių iš Europos valstybių, JAV, Kanados ir kitų šalių....
  image
  2015-06-18 10:45
  Birželio 11-12 dienomis Kauno technologijos universiteto (KTU) bibliotekos darbuotojai keitėsi gerąja patirtimi su Latvijos nacionalinės, Latvijos universiteto ir Talino technikos universiteto bibliotekų kolegomis. Besiruošdama naujiems akademiniams metams KTU biblioteka nuolat analizuoja savo veiklą ir vykdo...
  image
  2015-05-28 12:00
  Vienos didžiausių pasaulyje akademinės leidyklos „Elsevier“ atstovai šią savaitę lankėsi Kauno technologijos universitete (KTU). Seminare leidyklos atstovai pristatė aktualias šiuolaikinės akademinės leidybos temas Lietuvos akademinių institucijų bibliotekų darbuotojams bei mokslininkams ir tyrėjams. „Renginyje...
  2015-05-07 13:15
  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse, Lietuvos mokslų akademijoje apdovanoti akademinės lietuvių kalbos redaktoriai, kurių suredaguoti aukštųjų mokyklų vadovėliai geriausiai įvertinti per Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atliktą akademinės lietuvių kalbos taisyklingumo tyrimą. Apdovanojimai...
  image
  2015-04-01 18:00
  Kauno technologijos universiteto (KTU) leidykla „Technologija“ pristato naujausias knygas architektūros tematika. Kęstutis Zaleckis, Nijolė Steponaitytė  „Karo architektūra Lietuvos miestuose ir miesteliuose“ 170x220 mm 429 p. Išleista 2014 m. Kietas viršelis ISBN 978-609-02-1113-7 Karo...
 • image
  2015-05-28 12:00
  Vienos didžiausių pasaulyje akademinės leidyklos „Elsevier“ atstovai šią savaitę lankėsi Kauno technologijos universitete (KTU). Seminare leidyklos atstovai pristatė aktualias šiuolaikinės akademinės leidybos temas Lietuvos akademinių institucijų bibliotekų darbuotojams bei mokslininkams ir tyrėjams. „Renginyje...
 • Šioje kategorijoje naujienų nėra
 • Šioje kategorijoje naujienų nėra
 • Šioje kategorijoje naujienų nėra