Parengta ataskaita dėl skaitmeninio turinio atitikties KTU svetainėje.

Prieinamumo atitikties ataskaitos

Prieinamumo atitikties ataskaitos parengtos remiantis atliktų auditų rezultatais. Vertinimus atliko du testuotojai, informacinės aplinkos prieinamumo specialistai, iš kurių vienas buvo neregys, o kitas – regintysis. Kviečiame susipažinti su taikytais standartais ir ataskaitomis.

 

Interneto svetainės ktu.edu prieinamumo atitikties ataskaita

ktu.edu prieinamumo atitikties ataskaita

Tarptautinis leidimas

(parengta remiantis  VPAT® 2.5 versija)

Produkto pavadinimas: Kauno technologijos universiteto (KTU) interneto svetainė, pagrindinis domenas, pasiekiamas adresu ktu.edu

Ataskaitos data: Gegužės 8 d., 2024 m.

Produkto aprašymas: Interneto tinklalapių turinys

Kontaktinė informacija: letstalk@junekarlove.com. Vertintojai: Indrė Karlovė, Andžejus Ravanas

Pastabos: Tarptautinis VPAT leidimas pasirinktas todėl, kad į jį yra įtraukta WCAG versija 2.2, kuri nėra įtraukta į EN 301 549 leidimą. Todėl Jungtinių Amerikos Valstijų „Revised Section 508“ standartai šiuo atveju netaikomi ir nebuvo įtraukti į šią ataskaitą.

Taikytinas vertinimo metodas: Ši atitikties ataskaita parengta remiantis June / Karlove Agency ir LASS atliktų auditų, į kuriuos buvo įtraukti 21 puslapių imtis, prieinamumo rezultatais (tinklalapiai išvardyti toliau skyriuje „Vertinimo imtis“). Šiuos puslapius Kauno technologijos universitetas ir June / Karlove Agency atrinko ir suderino kaip reprezentatyvius, atspindinčius bendrą KTU pagrindinės svetainės prieinamumą ir funkcionalumą.
Vertinimą atliko du testuotojai, informacinės aplinkos prieinamumo specialistai, iš kurių vienas buvo neregys, o kitas – regintysis.

Regintysis naudotojas atliko testavimą su toliau nurodytomis konfigūracijomis:

 • Naršyklėje „Chrome“ su „WAVE“ plėtiniu.
 • Naršyklėje „Mozilla “ su „IBM Equal Access Accessibility Checker“ plėtiniu.
 • „Windows“ aplinkoje, naršyklėje „Chrome“ naudojant ekrano skaitymo programą „Narrator“.
 • Naudojant tik klaviatūrą naršyti ir valdyti svetainės turinį bei funkcijas.

Neregys naudotojas atliko testavimą su toliau nurodytomis konfigūracijomis:

 • „Android“ aplinkoje, naršyklėje „Chrome“ naudojant ekrano skaitymo programą „Talkback“.
 • „Windows“ aplinkoje, naršyklėje „Chrome“ naudojant ekrano skaitymo programas „Jaws“ ir „NVDA“.
 • „iOS“ aplinkoje, naršyklėje „Safari“ naudojant ekrano skaitymo programą „Voiceover“.

Ši ataskaita apima šių prieinamumo standartų ir gairių atitikties laipsnį:

Standartas / gairės Įtraukta į ataskaitą
Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Lygis A (Taip)

Lygis AA (Taip)

Lygis AAA (Ne)

Web Content Accessibility Guidelines 2.1

Lygis A (Taip)

Lygis AA (Taip)

Lygis AAA (Ne)

Web Content Accessibility Guidelines 2.2

Lygis A (Taip)

Lygis AA (Taip)

Lygis AAA (Ne)

Revised Section 508 standards published January 18, 2017 and corrected January 22, 2018 (Ne)

EN301 549 Prieinamumo reikalavimai IRT gaminiams ir paslaugoms – V3.1.1(2019-11) IR

EN301 549 Prieinamumo reikalavimai IRT gaminiams ir paslaugoms – V3.2.1(2021-03)

(Taip)

Skiltyje „Atitikties lygis“ vartojami terminai apibrėžiami taip:

 • Palaiko: Produkto funkcionalumas turi bent vieną metodą, kuris atitinka kriterijų be žinomų trūkumų arba atitinka su lygiaverčiu palengvinimu.
 • Iš dalies palaiko: Kai kurios produkto funkcijos neatitinka kriterijaus.
 • Nepalaiko: Dauguma produkto funkcijų neatitinka kriterijaus.
 • Netaikoma: Kriterijus produktui nėra taikomas.
 • Neįvertinta: Produktas nebuvo įvertintas pagal šį kriterijų. Šią reikšmę galima naudoti tik WCAG AAA lygio kriterijams.

1 ir 2 lentelėse užfiksuota atitiktis standartui EN 301 549:

 • 9 skirsnis – Saitynas (Web); 10 skyriaus 10.1-10.4 skirsniai – Ne saityno dokumentai (Non-Web documents); 11 skyriaus 11.1-11.4 ir 11.8.2 skirsniai – Programinė įranga (atviros ir uždaros funkcijos) (Software (open and closed functionality)); 12 skyriaus 12.1.2 ir 12.2.4 skirsniai – Dokumentacija (Documentation)

Pastaba: teikiant ataskaitas apie atitiktį WCAG 2.x sėkmės kriterijams (Success Criteria), atsižvelgiama į visus puslapius, išbaigtus procesus ir prieinamumą palaikančius technologijų naudojimo būdus, kaip nurodyta WCAG 2.0 atitikties reikalavimuose.

Kriterijai Atitikties lygis  Pastabos ir paaiškinimai

1.1.1 Netekstinis turinys (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.1.1 (Saitynas)
 • 10.1.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.1.1.2 (Uždaro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Visas naudotojui pateikiamas netekstinis turinys turi teksto alternatyvą, kuri atlieka lygiavertę paskirtį.

Išimtys:

 • Alternatyvaus teksto neturi:
  • Funkciniai vaizdai, esantys kai kurių įrašų (Įvykio, Naujienos) puslapių turinyje
  • Vaizdų užsklandos (angl. overlay image) naudojamos vaizdo įrašams tinklalapiuose „Apie KTU“, „Susijusios institucijos“
  • Paveikslai parsisiuntimui tinklalapyje „Universiteto atributika“
  • Padalinius iliustruojančios nuotraukos tinklalapyje „Mokslas padaliniuose“
  • Portretinės asmenų nuotraukos tinklalapyje „Struktūra“
 • Aprašomojo teksto neturi kompleksiniai vaizdai, tokie kaip diagramos ir schemos, tinklalapiuose „Apie KTU“, „Kokybės valdymas“, „Studijų kokybė ir vystymas“

1.2.1 Tik garso ar vaizdo įrašai (parengti iš anksto) (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.1 (Saitynas)
 • 10.1.2.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.1.2.1 ir 11.1.2.1.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra vien tik vaizdo ar vien tik garso įrašų.

1.2.2 Aiškinamoji antraštė (parengta iš anksto) (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.2 (Saitynas)
 • 10.1.2.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko Tinklalapiuose yra vaizdo ir garso įrašų, įterptų naudojant „Youtube“ vaizdo įrašų grotuvą, kuris leidžia įjungti arba išjungti aiškinamasias antraštes (angl. Closed Captions) bei aktyvuoti automatinį aiškinamųjų antraščių vertimą į kitas kalbas.

1.2.3 Garso įrašo aprašas arba medijos elementų alternatyvos (parengtos iš anksto) (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.3 (Saitynas)
 • 10.1.2.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.3.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.3.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Nepalaiko Tinklalapiuose yra vaizdo ir garso įrašų, įterptų naudojant „Youtube“ vaizdo įrašų grotuvą. Šie įrašai neturi garso aprašų arba medijos elementų alternatyvos.

1.3.1 Informacija ir sąsajos (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.1 (Saitynas)
 • 10.1.3.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose pagalbinėms technologijoms programiškai pateikiama vizualinė struktūra, kontekstas ir ryšiai tarp elementų.

Išimtys:

 • Gretimos nuorodos nukreipiamos į tą patį URL adresą, kai kurios vizualiai paslėptos (Chrome), bet pasiekiamos naršant klaviatūra, ir kai kurių nuorodų tekstas parašytas anglų kalba (tekstas „Media link“) ir nenusako jų tikrosios paskirties.
  • Įrašai, kurie pateikiami su antrašte ir paveikslu (arba mygtuku “Daugiau”) ir visi šie elementai yra nuorodos, skiltyse „Naujienos“, tinklalapiuose „Pradinis“, „MTEPI KTU“, „Mokymasis visą gyvenimą“,  „Cheminės technologijos fakultetas“ (Fakulteto puslapis), „KTU atsakingai“
  • Asmenų kortelėse esančios nuorodos skiltyje „Rektoratas“ tinklalapyje „Apie KTU“
  • Logotipo nuorodos antraštėje (header)
  • Paveikslų nuorodos skiltyse „Darnaus vystymosi integravimas KTU“ tinklalapyje „KTU atsakingai“
 • Nuorodos vizualiai paslėptos, bet pasiekiamos naršant klaviatūra mokslo padalinių lentelėje, stulpelyje „MOKSLO GRUPĖ / KITI FAKULTETO TYRĖJAI“ tinklalapyje „Mokslas padaliniuos“
 • Neteisinga antraščių lygių seka / praleisti antraščių lygiai tinklalapiuose „Universiteto garbės nariai“, „Susijusios institucijos“, „KTU atsakingai“, „Universiteto atributika“, „MTEPI KTU“, „Fakultetai“
 • Pateiktos tuščios antraštės tinklalapiuose „Susijusios institucijos“, „KTU atsakingai“
 • Lentelėse nėra identifikuotų antraščių (headers) skilyje „Koloritas pagal sritis“ tinklalapyje „Universiteto atributika“, tinklalapio „Studijų organizavimas“ turinio lentelėse.

1.3.2 Prasminga seka (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.2 (Saitynas)
 • 10.1.3.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Kai seka, kuria pateikiama informacija, keičia prasmę, teisinga pateikimo seka yra apibrėžta programavimo priemonėmis.

1.3.3 Jutiklių savybės (Lygis A)

Taip pat taikoma:

 • EN 301 549 kriterijams
 • 9.1.3.2 (Saitynas)
 • 10.1.3.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Paaiškinimų ir eksploatuojamo turinio instrukcijos nepriklauso vien tik nuo jutiminių komponentų savybių.

1.4.1 Spalvų naudojimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.1 (Saitynas)
 • 10.1.4.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose spalvos nėra naudojamos kaip vienintelės informacijos pateikimo priemonės.

1.4.2 Garso kontrolė (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.2 (Saitynas)
 • 10.1.4.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra automatiškai atkuriamo garso įrašo.

2.1.1 Klaviatūra (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.1.1 (Saitynas)
 • 10.2.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.1.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapius galima naršyti tik klaviatūra.

Išimtys:

Žemiau išvardyti interaktyvūs elementai nėra pasiekiami klaviatūra (tabuliavimo (TAB) klavišu):

 • Pradinėje skiltyje, tinklapyje „Pradinis“ esančių skaidrių (Slider / Carousel) naršymo kelio elementai, todėl valdyti skaidrių nėra galimybės.
 • Pasirinkimai iš išskleidžiamo meniu (dropdown) skiltyje „Rask studijas“ tinklalapiuose „Pradinis“, „Studijų kokybė ir vystymas“, „Cheminės technologijos fakultetas“ (Fakulteto puslapis)
 • Kontaktinės formos žymimųjų langelių elementai (checkbox) skiltyje „Klauskite drąsiai“ tinklalapyje „Mokykloms“
 • Lentelės filtrus išvalantis mygtukas su tekstu „Clear all“ tinklalapiuose „Mokslas padaliniuose“, „Studijų kokybė ir vystymas“
 • „Youtube“ vaizdo įrašai skiltyse:
  • „Mokslo, studijų ir verslo centras – slėnis „Santaka“ tinklalapyje „Susijusios institucijos“
  • „Vaizdo įrašai“ GIFTED programos puslapyje
  • „Kas yra skaitmeniniai ženkliukai?“ tinklalapyje „Skaitmeniniai ženkliukai“
  • „Naudinga informacija“ tinklalapyje „Pirmakursiams“

2.1.2 Klaviatūra neužrakintas fokusas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.1.2 (Saitynas)
 • 10.2.1.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.1.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra klaviatūros spąstų.

2.1.4 Simbolių spartieji klavišai (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.1.4 (Saitynas)
 • 10.2.1.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.1.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.1.4.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Netaikoma Tinklalapiuose nepalaikomi neįprasti klaviatūros spartieji klavišai.

2.2.1 Trukmės konfigūravimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.2.1 (Saitynas)
 • 10.2.2.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.2.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Netaikoma Tinklalapiuose nėra turinio su trukmės apribojimu.

2.2.2 Sustabdyti, nutraukti, paslėpti (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.2.2 (Saitynas)
 • 10.2.2.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.2.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Nepalaiko
 • „Youtube“ vaizdo įrašas paleidžiamas automatiškai pradinėse skiltyse, tinklalapiuose „Apie KTU“, „Universiteto atributika“, tačiau yra galimybė tai sustabdyti.
 • Skaidrių valdiklio (Slider / Carousel) elementai keičiasi automatiškai ir nėra galimybės to sustabdyti, nutraukti ar paslėpti tinklalapiuose „Pradinis“, „Apie KTU“, „KTU atsakingai“.

2.3.1 Trys blyksniai arba žemesnė nei nustatyta riba (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.3.1 (Saitynas)
 • 10.2.3.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.3.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.3.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra mirksinčio turinio.

2.4.1 Blokų apėjimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.1 (Saitynas)
 • 10.2.4.1 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.2.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)- Netaikoma
 • 11.2.4.1 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Nepalaiko
 • Nėra mechanizmo, leidžiančio apeiti pagrindinę navigaciją kiekviename tinklalapyje.
 • Nėra mechanizmo, leidžiančio apeiti didelį kiekį nuorodų esančių tinklalapyje „MTEPI KTU“, skiltyje „Mokslo įvykiai“ skirtukuose (tabs)
 • Keli elementai su vaidmeniu „navigation“ – t.y. pagrindinė navigacija bei naršymo kelias (breadcrumbs) – neturi unikalių etikečių naujienos ir įvykio puslapiuose

2.4.2 Puslapio antraštė (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.2 (Saitynas)
 • 10.2.4.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių pavadinimai apibūdina temą arba paskirtį.

2.4.3 Fokusavimo seka (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.3 (Saitynas)
 • 10.2.4.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose yra reikšminga fokusavimo seka.

Išimtys:

 • Išjungus paveikslo šviesdėžę – „Lightbox“ elementą –  naujienos ir įvykio puslapiuose, fokusas prasideda iš pradžių, kai tuo tarpu uždarius „Lightbox“ langelį fokusas turi grįžti į paskutinį naršytą elementą arba elementą, kuris inicijavo „Lightbox“ atidarymą.
 • Įterptinis rėmelis (angl. iframe) pateikti “Typeform” formai, automatiškai gauna fokusą, kai puslapis „Mokykloms“ įkeliamas
 • Nuorodos, kurios skirtos pasidalinti įvykiu, įvykio puslapyje, naršant su ekrano skaitymo programa pateikiamos virš „H1“ antraštės, todėl ekrano skaitymo programos naudotojai gali jas praleisti, to nenorėdami.

2.4.4 Nuorodos paskirtis (kontekstinė) (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.4 (Saitynas)
 • 10.2.4.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapių nuorodų tekstai yra aiškūs, todėl naudotojas gali suprasti kiekvienos nuorodos paskirtį. Prireikus, nuorodoms aprašyti yra naudojami “aria-label” atributai.

Išimtys:

 • Nuoroda neturi nuorodos teksto, etiketės ar paveikslo su teksto alternatyva:
  • Poraštėje (footer) esančios socialinių medijų piktogramų nuorodos (jų atvaizdavimas neveikia naršyklėje „Chrome“).
  •  Puslapiavimo mygtukai (pagination) skiltyje „Mokslo įvykiai“ tinklalapyje „MTEPI KTU“
  • Skaidrių (Slider / Carousel) valdymo mygtukai (rodyklių piktogramos) tinklalapyje „KTU atsakingai“
  • Paveikslų nuorodos skiltyje „Papildomos galimybės mokykloms“ tinklalapyje „Mokykloms“
  • Piktogramų nuorodos dalintis įrašu socialiniuose tinkluose, naujienos ir įvykio puslapiuose
  • Sekcijų navigacijos komponento (dešiniajame lango šone, pateiktas vertikaliai išdėstytais apskritimais)  nuorodos tinklalapiuose: „Apie KTU“, „Kokybės valdymas“,  „KTU atsakingai“,  „Mokykloms“, „Darbas KTU“, „Universiteto atributika“, „MTEPI KTU“, „Mokslas padaliniuose“, „Mokymasis visą gyvenimą“
  • Paveikslų nuorodos skiltyje „Kauno technologijos universiteto tarptautiniai ryšiai“ tinklalapyje „Tarptautiniai ryšiai“, skiltyse „Darnaus vystymosi integravimas KTU“, „Partneriai, bendradarbiavimas, asociacijos“, „Pasaulio darnaus vystymo tikslai – KTU atsakingai“ tinklalapyje „KTU atsakingai“
  • Asmenų socialinių tinklų nuorodos (piktogramos) skiltyje „Rektoratas“ tinklalapyje „Apie KTU“
 • Nuorodos paskirtis nėra aiški vien tik iš joje esančio teksto. Ši klaida pasikartoja daugelyje tinklalapių, su nuorodų tekstais, tokiais kaip „Išsamiau“, „Daugiau“, „Parsisiųsti“, „Čia“, „Susipažinkite“, „Rodyti daugiau“ ir t.t.

2.5.1 Veiksmo atlikimas gestais (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.1 (Saitynas)
 • 10.2.5.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Svetainėje nereikalaujama jokių kelių taškų gestų, kad būtų galima valdyti turinį.

2.5.2 Veiksmo atšaukimas (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.2 (Saitynas)
 • 10.2.5.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiai nenaudoja programinių įvykių po veiksmo atlikimo (angl. down-event) funkcijoms atlikti.

2.5.3 Pavadinimas etiketėje (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.3 (Saitynas)
 • 10.2.5.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose naudojamos programinės etiketės, atitinkančios vaizdines elementų etiketes.

2.5.4 Valdymas judesiu (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.4 (Saitynas)
 • 10.2.5.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra jokių funkcijų, kurios būtų įjungiamos gestais arba judinant įrenginį.

3.1.1 Tinklalapio kalba (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.1.1 (Saitynas)
 • 10.3.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.1.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose palaikoma ir teisingai nustatyta HTML žyma „lang“, padedanti pagalbinėms technologijoms nustatyti puslapio kalbą.

3.2.1 Fokusavimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.1 (Saitynas)
 • 10.3.2.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.2.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose konteksto pokyčiai nėra inicijuojami sufokusavus elementus.

3.2.2 Duomenų įvedimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.2 (Saitynas)
 • 10.3.2.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.2.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose konteksto pokyčiai nėra inicijuojami pagal naudotojo įvestį.

Išimtys:

 • Pateikimo mygtukas rodomas tik pažymėjus privatumo patvirtinimo žymimąjį langelį skiltyje „Klauskite drąsiai“ tinklalapyje „Mokykloms“
 • Kiekviename tinklalapyje yra nuorodų, atsidarančių naujame lange prieš tai neįspėjus naudotojo.

3.2.6 Nuosekli pagalba (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapių pagalbos mechanizmas (poraštėje esanti kontaktinė informacija) visuose puslapiuose rodomas ta pačia tvarka.

3.3.1 Klaidų identifikacija (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.1 (Saitynas)
 • 10.3.3.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose aptinkamos įvesties klaidos ir jos naudotojui aprašomos tekstu.

3.3.2 Užrašai ar instrukcijos (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.2 (Saitynas)
 • 10.3.3.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose naudojamos matomos formos etiketės, susietos su formos valdikliais. Privalomi laukai nustatyti programiškai ir pažymėti atitinkamomis etiketėmis arba legendomis.

Išimtys:

Susijusios matomos etiketės neturi:

 • Formos žymimųjų langelių elementai (checkbox) skiltyje „Klauskite drąsiai“, tinklalapyje „Mokykloms“
 • Lentelės filtrų valdikliai tinklalapiuose „Viešieji pirkimai“, „Mokslas padaliniuose“, „Studijų kokybė ir vystymas“
 • Paieškos formos įvestis skiltyje „Rask mokymus“ tinklalapyje „Mokymasis visą gyvenimą“

3.3.7 Perteklinė įvestis (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose nėra atvejų, kur naudotojui pakartotinai reikia įvesti informaciją tame pačiame procese.

4.1.1 Sintaksinė analizė (Lygis A)

Taip pat taikoma:

WCAG 2.0 ir 2.1 – visada žymėkite kaip „Palaiko“

WCAG 2.2 (pasenęs ir pašalintas) – netaikoma

EN 301 549 kriterijams

 • 9.4.1.1 (Saitynas)
 • 10.4.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.4.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.4.1.1.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko WCAG 2.0, 2.1 ir EN 301 549 atveju 2023 m. rugsėjo mėn. atnaujintoje klaidų ataskaitoje nurodoma, kad šis kriterijus visada palaikomas (“Palaiko”). Daugiau informacijos: WCAG 2.0 Editorial Errata ir WCAG 2.1 Editorial Errata.

4.1.2 Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.4.1.2 (Saitynas)
 • 10.4.1.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.4.1.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.4.1.2.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapių elementuose pateikiama pagalbinėms technologijoms reikalinga informacija apie pavadinimą, vaidmenį ir reikšmę.

Išimtys:

 • Antraštėje (Header) esantis išskleidžiamas meniu elementas „Stojantiesiems“ neturi tinkamo „ARIA“ vaidmens ir būsenų. Naršant klaviatūra, nuorodos, esančios paslėptoje dalyje, yra pasiekiamos, bet vizualiai nematomos. Dėl to atsiranda neatitikimas tarp klaviatūros fokusavimo ir vizualaus atvaizdavimo.
 • Paieškos filtrai tinklalapiuose „Mokslas padaliniuose“, „Studijų kokybė ir vystymas“, „Viešieji pirkimai“, neprieinami ekrano skaitymo programos naudotojams. Rezultatų filtravimui naudojami ne standartiniai pasirinkimo elementai, todėl sunku suprasti, kurioje vietoje koks filtras pasirenkamas, o ir pats pasirinkimo funkcionalumas tinkamai neveikia.
 • Renkantis skirtuką (tab) kiekviena kategorija atvaizduojama kaip nuoroda (link) ir naudotojas tikisi, kad atsidarys naujas puslapis. Tačiau aktyvavus nuorodą keičiasi informacija puslapio apačioje / šone, o pagalbinės technologijos fokusas lieka toje pačioje vietoje, tad gali susidaryti įspūdis, kad nuoroda neveikia. Problema pastebima tinklalapiuose „Struktūra“, „Susijusios institucijos“, „Universiteto garbės nariai“, „KTU atsakingai“, „MTPI KTU“, „Studijų kokybė ir vystymas“, „Studijų organizavimas“
 • Mygtuko (<button>) elementas yra tuščias arba jame nėra teksto reikšmės:
  • Skilties „Rektoratas“ skaidrių (Slider / Carousel) valdymo mygtukai (rodyklių piktogramos) tinklalapyje „Apie KTU“
  • Antraštės (Header) mobilaus meniu (Burger menu) piktograma
 • Pildant užklausos formą tinklalapyje „Mokykloms“ sutikimas su sąlygomis atvaizduojamas kaip tekstas ir neaišku, kad jį reikia pažymėti. Be to apie pažymėjimą ekrano skaitymo programa taip pat nėra informuojama tai galima suprasti tik iš atsirandančio mygtuko „Pateikti“.
 • Įterptinis rėmelis (angl. iframe), kuriame atvaizduojami žemėlapiai „Google Maps“ neturi pavadinimo atributo (title) tinklalapiuose „Mokslas padaliniuose“, „Mokymasis visą gyvenimą“  bei įvykio puslapyje.
 • Įterptinis rėmelis (angl. iframe), kuriame atvaizduojama užklausos forma „Typeform“ skiltyje „Kokios KTU studijos tau tinka“,neturi pavadinimo atributo (title) tinklalapyje „Mokykloms“.
 • Įvairiuose tinklalapiuose naudojamas skirtukų (tabs) komponentas, bet jiems trūksta tinkamų „ARIA“ vaidmens ir būsenų. Dėl to, jie gali būti neprieinami  kai kurių pagalbinių technologijų naudotojams.
Kriterijai Atitikties lygis  Pastabos ir paaiškinimai

1.2.4 Aiškinamoji antraštė (tiesiogiai) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.4 (Saitynas)
 • 10.1.2.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra tiesioginio garso įrašų turinio.

1.2.5 Garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.5 (Saitynas)
 • 10.1.2.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.5 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Nepalaiko Tinklalapiuose yra vaizdo ir garso įrašų, įterptų naudojant „Youtube“ vaizdo įrašų grotuvą. Šie vaizdo įrašai neturi garso aprašų:
 • Skiltyje „Mokslo, studijų ir verslo centras – slėnis „Santaka“ tinklalapyje „Susijusios institucijos“
 • Skiltyje „Vaizdo įrašai“ GIFTED programos puslapyje
 • Skiltyje „Kas yra skaitmeniniai ženkliukai?“ tinklalapyje „Skaitmeniniai ženkliukai“
 • Pradinėje skiltyje esantys vaizdo įrašai tinklalapiuose „Apie KTU“ ir „Universiteto atributika“

1.3.4 Orientacija (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.4 (Saitynas)
 • 10.1.3.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiai neapribojami vienintele ekrano orientacija.

1.3.5 Nustatyti įvesties paskirtį (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.5 (Saitynas)
 • 10.1.3.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.5 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose kiekvieno informacijos apie naudotoją surinkimo įvesties lauko paskirtis gali būti nustatoma programiškai, naudojant atitinkamus HTML5 įvesties tipus (angl. type) bei automatinio užbaigimo atributus (angl. autocomplete).

Išimtys:

 • Skiltyje „Klauskite drąsiai“ tinklalapyje „Mokykloms“ įvesties laukams „El. pašto adresas“ ir „Tel. Nr.“ nenaudojamas atitinkamas atributas „type“ ir automatinio užbaigimo atributas „autocomplete“

1.4.3 Kontrasto santykis (minimalus) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.3 (Saitynas)
 • 10.1.4.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapių spalvų schema yra tinkama, o daugumos interaktyvių elementų spalvų kontrasto santykis yra 4,5:1 arba didesnis už standartinį santykį.

Išimtys:

 • Įrašų metainformacija (data, kategorijos pavadinimas ir pan.) tinklalapyje „Pradinis“ ir naujienos puslapyje
 • Išskleidžiamų mygtukų (dropdown) etiketės skiltyje „Rask studijas“ tinklalapiuose „Pradinis“, „Studijų kokybė ir vystymas“, „Cheminės technologijos fakultetas“ (Fakulteto puslapis)
 • Išskleidžiamų mygtukų (dropdown) etiketės filtruojamoje lentelėje, skiltyje „Mokslas KTU padaliniuose“, tinklalapiuose „Mokslas padaliniuos“, „Studijų kokybė ir vystymas“
 • Paveikslo šviesdėžėje (lightbox) esantis paveikslo pavadinimas (caption) naujienos ir įvykio puslapiuose
 • Tekstas ant fono skiltyse „Nuolatinis tobulinimas“  tinklalapyje „Kokybės valdymas“
 • Teksto paveikslai skiltyje „Sritys“ tinklalapyje „Mokymasis visą gyvenimą “

1.4.4 Teksto dydžio keitimas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.4 (Saitynas)
 • 10.1.4.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.4.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių turinys ir naudotojo sąsajos palaiko standartines priartinimo galimybes, įdiegtas šiuolaikinėse interneto naršyklėse ir operacinėse sistemose.

1.4.5 Teksto paveikslai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.4 (Saitynas)
 • 10.1.4.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.5.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.5.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose informacijai pateikti naudojamas tekstas, o ne teksto paveikslai.

Išimtys:

 • Skiltyje „Kauno technologijos universiteto tarptautiniai ryšiai“ tinklalapyje „Tarptautiniai ryšiai“
 • Skiltyje „Faktai ir skaičiai“  tinklalapyje „Apie KTU“
 • Pradinės skilties skaidrės (Slider / Carousel) tinklalapyje „KTU atsakingai“
 • Skiltyje „Papildomos galimybės mokykloms“ tinklalapyje „Mokykloms“
 • Skiltyse „Populiariausi mokymai“ ir „Sritys“ tinklalapyje „Mokymasis visą gyvenimą“
 • Pradinėje skiltyje tinklalapyje „Mokymasis visą gyvenimą“

1.4.10 Išdėstymas (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.10 (Saitynas)
 • 10.1.4.10 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.10.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.10.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiai sukurta taip, kad norint peržiūrėti turinį nereikėtų slinkti horizontaliai ir vertikaliai, neprarandant informacijos.

1.4.11 Netekstinio turinio kontrastas (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.11 (Saitynas)
 • 10.1.4.11 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.11 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.11 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapių naudotojo sąsajoje laikomasi minimalaus 3:1 kontrasto santykio, taikomo vizualiai pateikiant naudotojo sąsajos komponentus ir gretimas spalvas.

Išimtys:

 • Pradinėje skiltyje nuoroda pateikta ant paveikslo tinklalapyje „Darbas KTU“
 • Pradinės skilties skaidrių (Slider / Carousel) valdymo mygtukai (rodyklių piktogramos) tinklalapyje „KTU atsakingai“
 • Slapukų sutikimo banerio mygtukai „Patvirtinti visus“, „Būtini“, „Nustatymai“

1.4.12 Tarpai tarp teksto (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.12 (Saitynas)
 • 10.1.4.12 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.12 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.12 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose galima keisti tarpus neprarandant turinio.

1.4.13 Turinys užvedus pelę ar nukreipus fokusą  (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.13 (Saitynas)
 • 10.1.4.13 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.13 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.13 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiai nepateikia papildomo turinio užvedus pelės žymeklį arba sufokusavus.

Išimtys:

 • Įrašo metainformacija (data, vieta) skiltyje „Įvykiai“, tinklalapyje „Pradinis“ ir fakulteto puslapyje
 • Informacinėse kortelėse skiltyje „Populiariausi mokymai“ su funkcionalumu, kai parodoma daugiau informacijos ant jos užvedu pelės kursorių, tinklalapyje „Mokymasis visą gyvenimą“
 • Sekcijų navigacijos komponento (dešiniame lango šone, pateiktas vertikaliai išdėstytais apskritimais, ir kiekvienas iš jų yra nuoroda) įrankių užuomina (tooltip) rodoma tik užvedus kursorių bet nėra rodoma / aktyvuojama naršant klaviatūra tinklalapiuose: „Apie KTU“, „Kokybės valdymas“,  „KTU atsakingai“,  „Mokykloms“, „Darbas KTU“, „Universiteto atributika“, „MTEPI KTU“, „Mokslas padaliniuose“, „Mokymasis visą gyvenimą“

2.4.5 Įvairūs būdai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.5 (Saitynas)
 • 10.2.4.5 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.2.4.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.2.4.5 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Į tinklalapius galima patekti per pagrindinę navigacijos antraštę, kuri kartojasi kiekviename puslapyje.

2.4.6 Antraštės ir užrašai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.6 (Saitynas)
 • 10.2.4.6 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.6 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.6 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose pateikiami užrašai (aprašomosios etiketės) ir antraštės, padedančios naudotojams suprasti puslapių turinio struktūrą.

Išimtys:

 • Neturi pirmojo lygio antraštės tinklalapiai: „Pradinis“, „KTU atsakingai“, „Universiteto atributika“

2.4.7 Matomas fokusas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.7 (Saitynas)
 • 10.2.4.7 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.7 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.7 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose pateikiamas matomas fokusavimo indikatorius, kai elementai gauna klaviatūros fokusą.

Išimtys:

 • Skilties „Rask studijas“ išskleidžiamieji mygtukai (dropdown) tinklalapiuose „Pradinis“, „Studijų kokybė ir vystymas“, „Mokymasis visą gyvenimą“, bei fakulteto puslapyje
 • Antraštėje (header) esantis išskleidžiamas mygtukas su tekstu „Stojantiesiems“
 • Poraštėje (footer) esantys visi išskleidžiamieji mygtukai
 • Nuorodos įrašo (Įvykio ir Naujienos) turinyje bei tinklalapyje „Mokymasis visą gyvenimą“
 • Išskleidžiamieji mygtukai (accordion), vertikalūs skirtukai (tabs) tinklalapiuose „Struktūra“, „Universiteto garbės nariai“, „KTU atsakingai“, „Studijų kokybė ir vystymas“,  „Studijų organizavimas“,  bei fakulteto puslapyje
 • Horizontalūs skirtukai (tabs) tinklalapiuose „Viešieji pirkimai“, „MTEPI KTU“, „Studijų kokybė ir vystymas“
 • Skaidrių (Slider / Carousel) valdymo mygtukai (rodyklių piktogramos) tinklalapyje „Apie KTU“,  bei fakulteto puslapyje
 • Formos įvestis, formos pateikimo mygtukas tinklalapyje „Mokymasis visą gyvenimą“
 • Įrašų antraščių nuorodos tinklalapyje „MTEPI KTU“
 • Formos įvesčių laukeliai tinklalapyje „Mokykloms“

2.4.11 Nepaslėptas fokusas (minimalus) (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Iš dalies palaiko

Kai tinklalapių naudotojo sąsajos komponentas gauna klaviatūros fokusą, jis nėra visiškai paslėptas dėl autoriaus sukurto turinio.

Išimtis:

 • Informacinėse kortelėse su funkcionalumu, kai parodoma daugiau informacijos ant jos užvedu pelės kursorių, esantys mygtukai “Daugiau” tinklalapyje „Mokymasis visą gyvenimą“

2.5.7 Tempimo judesiai (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose nėra funkcijų, kurioms atlikti reikalingas tempimo judesys.

2.5.8 Taikinio dydis (minimalus) (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose kursoriaus įvesties taikinio dydis yra ne mažesnis kaip 24 x 24 CSS pikselių.

Išimtys:

 • Skaidrių (Slider / Carousel) naršymo kelio (skaidres identifikuojantys apskritimai) mygtukai tinklalapyje „KTU atsakingai“
 • Socialinių tinklų nuorodos, pateiktos prie asmenų kortelių tinklalapyje „Apie KTU“
 • Formos išskleidžiamojo meniu (dropdown) pasirinkimo variantai tinklalapyje „Mokykloms“

3.1.2 Dalių kalba (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.1.2 (Saitynas)
 • 10.3.1.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.1.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.1.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Kiekvieno tinklalapių fragmento ar frazės natūralioji kalba yra apibrėžiama programinėmis priemonėmis, naudojant  HTML kalbos atributą „lang“.

Išimtys:

 • Elementai neturi „lang“ atributo:
  • Pradinėje skiltyje esantis „YouTube“ įterptinis rėmelis (angl. iframe) tinklalapiuose „Apie KTU“ ir „Universiteto atributika“
 • Elementai turi nustatytą kalbą, kuri neatitinka svetainės turinio kalbos:
  • „Typeform“ forma tinklalapyje „Mokykloms“
 • Elementas turi prieinamą pavadinimą, tačiau lietuviškoje svetainės versijoje jis pateiktas anglų kalba:
  • Puslapiavimo (pagination) valdiklis  tinklalapyje „Mokslas padaliniuos“
  • Lentelės paieškos įvestis tinklalapiuose „Viešieji pirkimai“, „Mokslas padaliniuos“,  „Studijų kokybė ir vystymas“
 • Lietuviškoje svetainės versijoje mygtuko tekstas pateiktas anglų kalba:
  • Filtrus išvalantis mygtukas su tekstu „Clear all“, išskleidžiamo pasirinkimo etiketė „2 Selected“ tinklalapiuose „Mokslas padaliniuose“,  „Studijų kokybė ir vystymas“
  • Partnerių sąrašą keičiantys mygtukai su tekstu „Previous/ Next“ tinklalapyje „KTU atsakingai“

3.2.3 Vienodas naršymas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.3 (Saitynas)
 • 10.3.2.3 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.3.2.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.3.2.3 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose naudojama nuosekli ir pasikartojanti navigacija.

3.2.4 Vienoda identifikacija (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.4 (Saitynas)
 • 10.3.2.4 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.3.2.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.3.2.4 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių rinkinių komponentai, atliekantys tas pačias funkcijas, yra identifikuojami nuosekliai.

3.3.3 Klaidos taisymo instrukcijos (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.3 (Saitynas)
 • 10.3.3.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Klaidos yra pakankamai gerai aprašytos, kad būtų galima suprasti problemas, o naudotojas, perskaitęs klaidas, galėtų jų išvengti ir ištaisyti atitinkamą problemą.

Išimtys:

 • Skiltyje „Klauskite drąsiai“, tinklalapyje „Mokykloms“, yra naudojami formos laukai su automatiniu klaidų aptikimu ir bendriniais klaidų aprašymais („Šis laukelis privalomas“). Tačiau tai nėra aprašymas, kuris  leistų suprasti problemas vien tik iš klaidos žinutės.

3.3.4 Klaidų prevencija (teisinių, finansinių, duomenų) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.4 (Saitynas)
 • 10.3.3.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra jokių funkcijų, dėl kurių būtų galima atlikti teisinius įsipareigojimus ar finansinius sandorius.

3.3.8 Prieinamas autentiškumo nustatymas (minimalus)  (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose naudojamas funkcionalumas „CAPTCHA“ naudotojo autentifikavimui prieš pateikiant formą tinklalapyje „Mokykloms“. Šis „CAPTCHA“ pateikia informaciją garsu kaip alternatyvų sprendimo metodą bei pagalbos instrukciją naudotojams.

4.1.3 Būsenos pranešimai (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.4.1.3 (Saitynas)
 • 10.4.1.3 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.4.1.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.4.1.3 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose naudojami formos laukai su automatiniu klaidų aptikimu ir klaidų aprašymais.

Išimtys:

 • Skiltyje „Klauskite drąsiai“, tinklalapyje „Mokykloms“ pagalbinės technologijos nėra informuojamos apie formos būsenos pranešimus, esant sėkmingam ir nesėkmingam formos užpildymui.
Kriterijai Atitikties lygis

Pastabos ir paaiškinimai

4.2.1 Naudojimas be regėjimo Iš dalies palaiko

Daugumoje tinklalapių pateikiamos funkcijos, kuriomis gali naudotis regėjimo neturintys naudotojai. Dauguma produkto funkcijų ir turinio yra prieinami klaviatūra ir ekrano skaitymo programa.

Išimtys aprašytos:

 • 1.1.1 Netekstinis turinys
 • 1.3.1 Informacija ir sąsajos
 • 2.1.1 Klaviatūra
 • 2.4.4 Nuorodos paskirtis (kontekstinė)
 • 2.4.6 Antraštės ir užrašai
 • 3.2.2 Duomenų įvedimas
 • 4.1.2 Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė
4.2.2 Naudojimas turint ribotą regėjimą Iš dalies palaiko

Dauguma tinklalapių yra prieinami turint ribotą regėjimą.

Išimtys aprašytos:

 • 1.1.1 Netekstinis turinys
 • 1.3.1 Informacija ir sąsajos
 • 1.4.3 Kontrasto santykis (minimalus)
 • 1.4.5 Teksto paveikslai
 • 1.4.11 Netekstinio turinio kontrastas
 • 2.1.1 Klaviatūra
 • 2.4.3 Fokusavimo seka
 • 2.4.4 Nuorodos paskirtis (kontekstinė)
 • 2.4.7 Matomas fokusas
4.2.3 Naudojimas be spalvų suvokimo Palaiko Tinklalapiai gali būti naudojami be spalvų suvokimo.
4.2.4 Naudojimas be klausos Iš dalies palaiko

Dauguma tinklalapių gali būti naudojami be klausos.

Išimtys aprašytos:

 • 1.2.2 Aiškinamoji antraštė (parengta iš anksto)
 • 1.2.5 Garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto)
 • 1.3.1 Informacija ir sąsajos
4.2.5 Naudojimas turint ribotą klausą Iš dalies palaiko

Dauguma tinklalapių gali būti naudojami turint ribotą klausą.

Išimtys aprašytos:

 • 1.2.2 Aiškinamoji antraštė (parengta iš anksto)
 • 1.2.5 Garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto)
 • 1.3.1 Informacija ir sąsajos
4.2.6 Naudojimas be vokalinių gebėjimų arba su ribotais vokaliniais gebėjimais Palaiko Tinklalapiai gali būti naudojami be vokalinių gebėjimų arba su ribotais vokaliniais gebėjimais.
4.2.7 Naudojimas turint judesių ar jėgos ribotumų Iš dalies palaiko

Dauguma tinklalapių yra funkcionalūs turint judesių ar jėgos ribotumų.

Išimtys aprašytos:

 • 1.4.13 Turinys užvedus pelę ar nukreipus fokusą
 • 2.1.1 Klaviatūra
 • 2.4.7 Matomas fokusas
 • 4.1.2 Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė
4.2.8 Naudojimas esant ribotam pasiekiamumui Iš dalies palaiko

Dauguma tinklalapių yra funkcionalūs esant ribotam pasiekiamumui.

Išimtys aprašytos:

 • 1.4.13 Turinys užvedus pelę ar nukreipus fokusą
 • 2.1.1 Klaviatūra
 • 2.4.7 Matomas fokusas
 • 4.1.2 Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė
4.2.9 Sumažinti šviesai jautrių priepuolių dirgiklių skaičių Palaiko Tinklalapiuose nėra mirksinčio turinio, galinčio sukelti priepuolius.
4.2.10 Naudojimas esant ribotam pažinimui, kalbai ar mokymuisi Iš dalies palaiko

Tinklalapiai yra funkcionalūs esant ribotam pažinimui, kalbai ar mokymuisi.

Išimtys aprašytos:

 • 1.1.1 Netekstinis turinys
 • 1.2.2 Aiškinamoji antraštė (parengta iš anksto)
 • 1.2.5 Garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto)
 • 1.3.1 Informacija ir sąsajos
 • 2.4.4 Nuorodos paskirtis (kontekstinė)
 • 3.2.2 Duomenų įvedimas
 • 3.3.2 Užrašai ar instrukcijos
 • 3.3.3 Klaidos taisymo instrukcijos
 • 4.1.3 Būsenos pranešimai
4.2.11 Privatumas Palaiko Tinklalapiuose yra prieinamumo komponentų, kurie užtikrina naudotojų privatumą.

Pastabos: Netaikoma

Pastabos: Netaikoma

© 2024 m. Kauno technologijos universitetas (KTU). Anksčiau nurodytą paskelbimo dieną ši ataskaita atspindi dabartinę KTU svetainės padėtį, susijusią su ITI “VPAT® 2.5 International Edition” pateikta informacija. KTU negali garantuoti, kad šioje Prieinamumo vertinimo ataskaitoje pateikta informacija bus tiksli ir po jos paskelbimo datos, tačiau nuolat stengiasi stebėti gaminio prieinamumą. Dėl bet Interneto svetainės pakeitimo ar pritaikymo dalis arba visa ši ataskaita gali tapti netaikytina. Ši ataskaita pateikiama “tokia, kokia yra” ir tik informaciniais tikslais. Šis dokumentas yra vertimas padarytas iš anglų kalbos. Šiame dokumente gali būti klaidų. Oficiali ir normatyvinė šio dokumento versija yra anglų kalba publikuojama adresu: https://en.ktu.edu/accessibility-conformance-report/#en-ktu-edu-accessibility-conformance-report/

 

Interneto svetainės stojantiesiems.ktu.edu prieinamumo atitikties ataskaita

stojantiesiems.ktu.edu prieinamumo atitikties ataskaita

Tarptautinis leidimas

(parengta remiantis  VPAT® 2.5 versija)

Produkto pavadinimas: Kauno technologijos universiteto (KTU) interneto svetainė, subdomenas stojantiesiems, pasiekiamas adresu stojantiesiems.ktu.edu

Ataskaitos data: Gegužės 8 d., 2024 m.

Produkto aprašymas: Interneto tinklalapių turinys

Kontaktinė informacija: letstalk@junekarlove.com. Vertintojai: Indrė Karlovė, Andžejus Ravanas

Pastabos: Tarptautinis VPAT leidimas pasirinktas todėl, kad į jį yra įtraukta WCAG versija 2.2, kuri nėra įtraukta į EN 301 549 leidimą. Todėl Jungtinių Amerikos Valstijų „Revised Section 508“ standartai šiuo atveju netaikomi ir nebuvo įtraukti į šią ataskaitą.

Taikytas vertinimo metodas: Ši atitikties ataskaita parengta remiantis June / Karlove Agency ir LASS atliktų auditų, į kuriuos buvo įtraukti 5 puslapių imtis, prieinamumo rezultatais (tinklalapiai išvardyti toliau skyriuje „Vertinimo imtis“). Šiuos puslapius Kauno technologijos universitetas ir June / Karlove Agency atrinko ir suderino kaip reprezentatyvius, atspindinčius bendrą KTU pagrindinės svetainės prieinamumą ir funkcionalumą.

Vertinimą atliko du testuotojai, informacinės aplinkos prieinamumo specialistai, iš kurių vienas buvo neregys, o kitas – regintysis.

Regintysis naudotojas atliko testavimą su toliau nurodytomis konfigūracijomis:

 • Naršyklėje „Chrome“ su „WAVE“ plėtiniu.
 • Naršyklėje „Mozilla “ su „IBM Equal Access Accessibility Checker“ plėtiniu.
 • „Windows“ aplinkoje, naršyklėje „Chrome“ naudojant ekrano skaitymo programą „Narrator“.
 • Naudojant tik klaviatūrą naršyti ir valdyti svetainės turinį bei funkcijas.

Neregys naudotojas atliko testavimą su toliau nurodytomis konfigūracijomis:

 • „Android“ aplinkoje, naršyklėje „Chrome“ naudojant ekrano skaitymo programą „Talkback“.
 • „Windows“ aplinkoje, naršyklėje „Chrome“ naudojant ekrano skaitymo programas „Jaws“ ir „NVDA“.
 • „iOS“ aplinkoje, naršyklėje „Safari“ naudojant ekrano skaitymo programą „Voiceover“.

Ši ataskaita apima šių prieinamumo standartų ir gairių atitikties laipsnį:

Standartas / gairės Įtraukta į ataskaitą
Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Lygis A (Taip)

Lygis AA (Taip)

Lygis AAA (Ne)

Web Content Accessibility Guidelines 2.1

Lygis A (Taip)

Lygis AA (Taip)

Lygis AAA (Ne)

Web Content Accessibility Guidelines 2.2

Lygis A (Taip)

Lygis AA (Taip)

Lygis AAA (Ne)

Revised Section 508 standards published January 18, 2017 and corrected January 22, 2018 (Ne)

EN301 549 Prieinamumo reikalavimai IRT gaminiams ir paslaugoms – V3.1.1(2019-11) IR

EN301 549 Prieinamumo reikalavimai IRT gaminiams ir paslaugoms – V3.2.1(2021-03)

(Taip)

Skiltyje „Atitikties lygis“ vartojami terminai apibrėžiami taip:

 • Palaiko: Produkto funkcionalumas turi bent vieną metodą, kuris atitinka kriterijų be žinomų trūkumų arba atitinka su lygiaverčiu palengvinimu.
 • Iš dalies palaiko: Kai kurios produkto funkcijos neatitinka kriterijaus.
 • Nepalaiko: Dauguma produkto funkcijų neatitinka kriterijaus.
 • Netaikoma: Kriterijus produktui nėra taikomas.
 • Neįvertinta: Produktas nebuvo įvertintas pagal šį kriterijų. Šią reikšmę galima naudoti tik WCAG AAA lygio kriterijams.

1 ir 2 lentelėse užfiksuota atitiktis standartui EN 301 549:

 • 9 skirsnis – Saitynas (Web); 10 skyriaus 10.1-10.4 skirsniai – Ne saityno dokumentai (Non-Web documents); 11 skyriaus 11.1-11.4 ir 11.8.2 skirsniai – Programinė įranga (atviros ir uždaros funkcijos) (Software (open and closed functionality)); 12 skyriaus 12.1.2 ir 12.2.4 skirsniai – Dokumentacija (Documentation)

Pastaba: teikiant ataskaitas apie atitiktį WCAG 2.x sėkmės kriterijams (Success Criteria), atsižvelgiama į visus puslapius, išbaigtus procesus ir prieinamumą palaikančius technologijų naudojimo būdus, kaip nurodyta WCAG 2.0 atitikties reikalavimuose.

Kriterijai Atitikties lygis  Pastabos ir paaiškinimai

1.1.1 Netekstinis turinys (Lygis A)

Taip pat taikoma:EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.1.1 (Saitynas)
 • 10.1.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.1.1.2 (Uždaro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Visas naudotojui pateikiamas netekstinis turinys turi teksto alternatyvą, kuri atlieka lygiavertę paskirtį.

Išimtys:

 • Alternatyvus tekstas pateiktas negaliojančiam elementui skiltyje „Programos vertės“ tinklalapyje „Medicininė chemija“ (programos puslapis), o tai gali kelti problemų naudojantiems pagalbines technologijas.

1.2.1 Tik garso ar vaizdo įrašai (parengti iš anksto) (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.1 (Saitynas)
 • 10.1.2.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.1.2.1 ir 11.1.2.1.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra vien tik vaizdo ar vien tik garso įrašų.

1.2.2 Aiškinamoji antraštė (parengta iš anksto) (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.2 (Saitynas)
 • 10.1.2.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra vaizdo ir garso įrašų.

1.2.3 Garso įrašo aprašas arba medijos elementų alternatyvos (parengtos iš anksto) (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.3 (Saitynas)
 • 10.1.2.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.3.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.3.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra vaizdo ir garso įrašų.

1.3.1 Informacija ir sąsajos (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.1 (Saitynas)
 • 10.1.3.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose pagalbinėms technologijoms programiškai pateikiama vizualinė struktūra, kontekstas ir ryšiai tarp elementų.

Išimtys:

 • Gretimos nuorodos nukreipiamos į tą patį URL adresą, kai kurios vizualiai paslėptos (Chrome), bet pasiekiamos naršant klaviatūra, ir kai kurių nuorodų tekstas parašytas anglų kalba (tekstas „Media link“) ir nenusako jų tikrosios paskirties:
  • Įrašai, kurie pateikiami su antrašte ir paveikslu (arba mygtuku “Daugiau”) ir visi šie elementai yra nuorodos, skiltyje „Naujienos“, tinklalapyje „Pradinis“
  • Logotipo nuorodos antraštėje (header)
 • Neteisinga antraščių lygių seka / praleisti antraščių lygiai tinklalapiuose „Papildomosios studijos“, „Medicininė chemija“ (programos puslapis)
 • Lentelėse nėra identifikuotų antraščių (headers) tinklalapyje „Medicininė chemija“ (programos puslapis).
 • Lentelė pateikta, kurios vaidmuo išdėstyti elementus, o ne pateikti duomenis skiltyje „Stojimo sąlygos“ tinklalapyje „Medicininė chemija“ (programos puslapis).

1.3.2 Prasminga seka (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.2 (Saitynas)
 • 10.1.3.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Kai seka, kuria pateikiama informacija, keičia prasmę, teisinga pateikimo seka yra apibrėžta programavimo priemonėmis.

1.3.3 Jutiklių savybės (Lygis A)

Taip pat taikoma:

 • EN 301 549 kriterijams
 • 9.1.3.2 (Saitynas)
 • 10.1.3.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Paaiškinimų ir eksploatuojamo turinio instrukcijos nepriklauso vien tik nuo jutiminių komponentų savybių.

1.4.1 Spalvų naudojimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.1 (Saitynas)
 • 10.1.4.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose spalvos nėra naudojamos kaip vienintelės informacijos pateikimo priemonės.

1.4.2 Garso kontrolė (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.2 (Saitynas)
 • 10.1.4.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra automatiškai atkuriamo garso įrašo.

2.1.1 Klaviatūra (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.1.1 (Saitynas)
 • 10.2.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.1.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapius galima naršyti tik klaviatūra.

Išimtys:

Žemiau išvardyti interaktyvūs elementai nėra pasiekiami klaviatūra (tabuliavimo (TAB) klavišu):

 • Pasirinkimai iš išskleidžiamo meniu (dropdown) skiltyje „Rask studijas“ tinklalapiuose „Pradinis“ ir „Doktorantūros studijos“
 • Kontaktinės formos žymimųjų langelių elementai (radio button) (klausimas „KOKIOS STUDIJOS DOMINA?“) skiltyje „Konsultacijos studijų klausimais“ tinklalapyje „Papildomosios studijos“

2.1.2 Klaviatūra neužrakintas fokusas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.1.2 (Saitynas)
 • 10.2.1.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.1.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra klaviatūros spąstų.

2.1.4 Simbolių spartieji klavišai (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.1.4 (Saitynas)
 • 10.2.1.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.1.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.1.4.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Netaikoma Tinklalapiuose nepalaikomi neįprasti klaviatūros spartieji klavišai.

2.2.1 Trukmės konfigūravimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.2.1 (Saitynas)
 • 10.2.2.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.2.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Netaikoma Tinklalapiuose nėra turinio su trukmės apribojimu.

2.2.2 Sustabdyti, nutraukti, paslėpti (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.2.2 (Saitynas)
 • 10.2.2.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.2.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Netaikoma Tinklalapiuose nėra mirksinčio ar reguliariai atnaujinamo turinio.

2.3.1 Trys blyksniai arba žemesnė nei nustatyta riba (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.3.1 (Saitynas)
 • 10.2.3.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.3.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.3.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra mirksinčio turinio.

2.4.1 Blokų apėjimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.1 (Saitynas)
 • 10.2.4.1 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.2.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)- Netaikoma
 • 11.2.4.1 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Nepalaiko
 • Nėra mechanizmo, leidžiančio apeiti pagrindinę navigaciją kiekviename tinklalapyje.

2.4.2 Puslapio antraštė (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.2 (Saitynas)
 • 10.2.4.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių pavadinimai apibūdina temą arba paskirtį.

2.4.3 Fokusavimo seka (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.3 (Saitynas)
 • 10.2.4.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose yra reikšminga fokusavimo seka.

Išimtys:

 • Įterptinis rėmelis (angl. iframe) pateikti “Typeform” formai, automatiškai gauna fokusą, kai puslapis „Pradinis “ įkeliamas

2.4.4 Nuorodos paskirtis (kontekstinė) (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.4 (Saitynas)
 • 10.2.4.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapių nuorodų tekstai yra aiškūs, todėl naudotojas gali suprasti kiekvienos nuorodos paskirtį. Prireikus, nuorodoms aprašyti yra naudojami “aria-label” atributai.

Išimtys:

 • Nuoroda neturi nuorodos teksto, etiketės ar paveikslo su teksto alternatyva:
  • Poraštėje (footer) esančios socialinių medijų piktogramų nuorodos (jų atvaizdavimas neveikia naršyklėje „Chrome“).
  • Sekcijų navigacijos komponento (dešiniajame lango šone, pateiktas vertikaliai išdėstytais apskritimais)  nuorodos tinklalapiuose: „Pradinis“, „Papildomosios studijos“, „Medicininė chemija“ (programos puslapis), „Bakalauro ir vientisosios studijos“
 • Nuorodos paskirtis nėra aiški vien tik iš joje esančio teksto. Ši klaida pasikartoja daugelyje tinklalapių, su nuorodų tekstais, tokiais kaip „Išsamiau“, „Daugiau“, „Parsisiųsti“, „Čia“, „Susipažinkite“, „Rodyti daugiau“ ir t.t.

2.5.1 Veiksmo atlikimas gestais (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.1 (Saitynas)
 • 10.2.5.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Svetainėje nereikalaujama jokių kelių taškų gestų, kad būtų galima valdyti turinį.

2.5.2 Veiksmo atšaukimas (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.2 (Saitynas)
 • 10.2.5.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiai nenaudoja programinių įvykių po veiksmo atlikimo (angl. down-event) funkcijoms atlikti.

2.5.3 Pavadinimas etiketėje (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.3 (Saitynas)
 • 10.2.5.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose naudojamos programinės etiketės, atitinkančios vaizdines elementų etiketes.

2.5.4 Valdymas judesiu (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.4 (Saitynas)
 • 10.2.5.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra jokių funkcijų, kurios būtų įjungiamos gestais arba judinant įrenginį.

3.1.1 Tinklalapio kalba (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.1.1 (Saitynas)
 • 10.3.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.1.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose palaikoma ir teisingai nustatyta HTML žyma „lang“, padedanti pagalbinėms technologijoms nustatyti puslapio kalbą.

3.2.1 Fokusavimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.1 (Saitynas)
 • 10.3.2.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.2.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose konteksto pokyčiai nėra inicijuojami sufokusavus elementus.

3.2.2 Duomenų įvedimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.2 (Saitynas)
 • 10.3.2.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.2.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose konteksto pokyčiai nėra inicijuojami pagal naudotojo įvestį.

Išimtys:

 • Kiekviename tinklalapyje yra nuorodų, atsidarančių naujame lange prieš tai neįspėjus naudotojo.

3.2.6 Nuosekli pagalba (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapių pagalbos mechanizmas (poraštėje esanti kontaktinė informacija) visuose puslapiuose rodomas ta pačia tvarka.

3.3.1 Klaidų identifikacija (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.1 (Saitynas)
 • 10.3.3.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose aptinkamos įvesties klaidos ir jos naudotojui aprašomos tekstu.

3.3.2 Užrašai ar instrukcijos (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.2 (Saitynas)
 • 10.3.3.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose naudojamos matomos formos etiketės, susietos su formos valdikliais. Privalomi laukai nustatyti programiškai ir pažymėti atitinkamomis etiketėmis arba legendomis.

Išimtys:

 • Skiltyje „Konsultacijos studijų klausimais“ tinklalapiuose „Papildomosios studijos“ ir „Bakalauro ir vientisosios studijos“ kontaktinės formos:
  • Etiketės (label) ir susiję įvesties laukai (input) nėra teisingai susieti tarpusavyje
  • Vardo ir pavardės etikečių tekstas yra pateiktas po susijusio teksto įvesties.

3.3.7 Perteklinė įvestis (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose nėra atvejų, kur naudotojui pakartotinai reikia įvesti informaciją tame pačiame procese.

4.1.1 Sintaksinė analizė (Lygis A)

Taip pat taikoma:

WCAG 2.0 ir 2.1 – visada žymėkite kaip „Palaiko“

WCAG 2.2 (pasenęs ir pašalintas) – netaikoma

EN 301 549 kriterijams

 • 9.4.1.1 (Saitynas)
 • 10.4.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.4.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.4.1.1.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko WCAG 2.0, 2.1 ir EN 301 549 atveju 2023 m. rugsėjo mėn. atnaujintoje klaidų ataskaitoje nurodoma, kad šis kriterijus visada palaikomas (“Palaiko”). Daugiau informacijos: WCAG 2.0 Editorial Errata ir WCAG 2.1 Editorial Errata.

4.1.2 Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.4.1.2 (Saitynas)
 • 10.4.1.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.4.1.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.4.1.2.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapių elementuose pateikiama pagalbinėms technologijoms reikalinga informacija apie pavadinimą, vaidmenį ir reikšmę.

Išimtys:

 • Antraštėje (Header) esantis išskleidžiamas meniu elementas „Stojantiesiems“ neturi tinkamo „ARIA“ vaidmens ir būsenų. Naršant klaviatūra, nuorodos, esančios paslėptoje dalyje, yra pasiekiamos, bet vizualiai nematomos. Dėl to atsiranda neatitikimas tarp klaviatūros fokusavimo ir vizualaus atvaizdavimo.
 • Renkantis skirtuką (tab) kiekviena kategorija atvaizduojama kaip nuoroda (link) ir naudotojas tikisi, kad atsidarys naujas puslapis. Tačiau aktyvavus nuorodą keičiasi informacija puslapio apačioje / šone, o pagalbinės technologijos fokusas lieka toje pačioje vietoje, tad gali susidaryti įspūdis, kad nuoroda neveikia. Problema pastebima tinklalapiuose „Papildomosios studijos“, „Bakalauro ir vientisosios studijos“, „Medicininė chemija“ (programos puslapis)
 • Mygtuko (<button>) elementas yra tuščias arba jame nėra teksto reikšmės:
  • Antraštės (Header) mobilaus meniu (Burger menu) piktograma
 • Pildant užklausos formą tinklalapyje „Papildomosios studijos“ sutikimas su sąlygomis atvaizduojamas kaip tekstas ir neaišku, kad jį reikia pažymėti. Be to apie pažymėjimą ekrano skaitymo programa taip pat nėra informuojama.
 • Įterptinis rėmelis (angl. iframe), kuriame atvaizduojama užklausos forma „Typeform“ skiltyje „Kokios KTU studijos tau tinka“,neturi pavadinimo atributo (title) tinklalapyje „Pradinis“.
 • Įvairiuose tinklalapiuose naudojamas skirtukų (tabs) komponentas, bet jiems trūksta tinkamų „ARIA“ vaidmens ir būsenų. Dėl to, jie gali būti neprieinami  kai kurių pagalbinių technologijų naudotojams.

2 lentelė: Sėkmės kriterijai, lygis AA

Kriterijai Atitikties lygis  Pastabos ir paaiškinimai

1.2.4 Aiškinamoji antraštė (tiesiogiai) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.4 (Saitynas)
 • 10.1.2.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra tiesioginio garso įrašų turinio.

1.2.5 Garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.5 (Saitynas)
 • 10.1.2.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.5 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra vaizdo ir garso įrašų.

1.3.4 Orientacija (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.4 (Saitynas)
 • 10.1.3.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiai neapribojami vienintele ekrano orientacija.

1.3.5 Nustatyti įvesties paskirtį (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.5 (Saitynas)
 • 10.1.3.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.5 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose kiekvieno informacijos apie naudotoją surinkimo įvesties lauko paskirtis gali būti nustatoma programiškai, naudojant atitinkamus HTML5 įvesties tipus (angl. type) bei automatinio užbaigimo atributus (angl. autocomplete).

Išimtys:

 • Įvesties laukams „El. pašto adresas“ ir „Tel. Numeris“ nenaudojamas automatinio užbaigimo atributas „autocomplete“ skiltyje „Konsultacijos studijų klausimais“ tinklalapiuose „Papildomosios studijos“ ir  „Bakalauro ir vientisosios studijos“

1.4.3 Kontrasto santykis (minimalus) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.3 (Saitynas)
 • 10.1.4.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapių spalvų schema yra tinkama, o daugumos interaktyvių elementų spalvų kontrasto santykis yra 4,5:1 arba didesnis už standartinį santykį.

Išimtys:

 • Įrašų metainformacija (data, kategorijos pavadinimas ir pan.) tinklalapyje „Pradinis“
 • Išskleidžiamų mygtukų (dropdown) etiketės skiltyje „Rask studijas“ tinklalapiuose „Pradinis“ ir „Doktorantūros studijos“
 • Tekstas ant fono pradinėje skiltyje  tinklalapyje „Papildomosios studijos“

1.4.4 Teksto dydžio keitimas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.4 (Saitynas)
 • 10.1.4.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.4.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių turinys ir naudotojo sąsajos palaiko standartines priartinimo galimybes, įdiegtas šiuolaikinėse interneto naršyklėse ir operacinėse sistemose.

1.4.5 Teksto paveikslai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.4 (Saitynas)
 • 10.1.4.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.5.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.5.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose informacijai pateikti naudojamas tekstas, o ne teksto paveikslai.

1.4.10 Išdėstymas (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.10 (Saitynas)
 • 10.1.4.10 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.10.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.10.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiai sukurta taip, kad norint peržiūrėti turinį nereikėtų slinkti horizontaliai ir vertikaliai, neprarandant informacijos.

1.4.11 Netekstinio turinio kontrastas (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.11 (Saitynas)
 • 10.1.4.11 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.11 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.11 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapių naudotojo sąsajoje laikomasi minimalaus 3:1 kontrasto santykio, taikomo vizualiai pateikiant naudotojo sąsajos komponentus ir gretimas spalvas.

Išimtys:

 • Slapukų sutikimo banerio mygtukai „Patvirtinti visus“, „Būtini“, „Nustatymai“

1.4.12 Tarpai tarp teksto (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.12 (Saitynas)
 • 10.1.4.12 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.12 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.12 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose galima keisti tarpus neprarandant turinio.

1.4.13 Turinys užvedus pelę ar nukreipus fokusą  (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.13 (Saitynas)
 • 10.1.4.13 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.13 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.13 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiai nepateikia papildomo turinio užvedus pelės žymeklį arba sufokusavus.

Išimtys:

 • Sekcijų navigacijos komponento (dešiniajame lango šone, pateiktas vertikaliai išdėstytais apskritimais, ir kiekvienas iš jų yra nuoroda) įrankių užuomina (tooltip) rodoma tik užvedus kursorių bet nėra rodoma / aktyvuojama naršant klaviatūra tinklalapiuose: „Pradinis“, „Papildomosios studijos“, „Medicininė chemija“ (programos puslapis), „Bakalauro ir vientisosios studijos“

2.4.5 Įvairūs būdai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.5 (Saitynas)
 • 10.2.4.5 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.2.4.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.2.4.5 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Į tinklalapius galima patekti per pagrindinę navigacijos antraštę, kuri kartojasi kiekviename puslapyje.

2.4.6 Antraštės ir užrašai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.6 (Saitynas)
 • 10.2.4.6 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.6 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.6 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose pateikiami užrašai (aprašomosios etiketės) ir antraštės, padedančios naudotojams suprasti puslapių turinio struktūrą.

2.4.7 Matomas fokusas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.7 (Saitynas)
 • 10.2.4.7 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.7 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.7 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose pateikiamas matomas fokusavimo indikatorius, kai elementai gauna klaviatūros fokusą.

Išimtys:

 • Skilties „Rask studijas“ išskleidžiamieji mygtukai (dropdown) tinklalapiuose „Pradinis“, „Doktorantūros studijos“
 • Antraštėje (header) esantis išskleidžiamas mygtukas su tekstu „Stojantiesiems“
 • Poraštėje (footer) esantys visi išskleidžiamieji mygtukai
 • Išskleidžiamieji mygtukai (accordion), vertikalūs skirtukai (tabs) tinklalapiuose „Pradinis“, „Papildomosios studijos“, „Medicininė chemija“ (programos puslapis), „Bakalauro ir vientisosios studijos“
 • Formos įvesčių laukeliai tinklalapyje „Papildomosios studijos“

2.4.11 Nepaslėptas fokusas (minimalus) (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Kai tinklalapių naudotojo sąsajos komponentas gauna klaviatūros fokusą, jis nėra visiškai paslėptas dėl autoriaus sukurto turinio.

2.5.7 Tempimo judesiai (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose nėra funkcijų, kurioms atlikti reikalingas tempimo judesys.

2.5.8 Taikinio dydis (minimalus) (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose kursoriaus įvesties taikinio dydis yra ne mažesnis kaip 24 x 24 CSS pikselių.

Išimtys:

 • Dialogo lango (modal) uždarymo mygtukas (X) tinklalapyje „Medicininė chemija“ (programos puslapis)

3.1.2 Dalių kalba (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.1.2 (Saitynas)
 • 10.3.1.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.1.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.1.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Kiekvieno tinklalapių fragmento ar frazės natūralioji kalba yra apibrėžiama programinėmis priemonėmis, naudojant  HTML kalbos atributą „lang“.

Išimtys:

 • „Typeform“ forma turi nustatytą kalbą, kuri neatitinka svetainės turinio kalbos tinklalapyje „Pradinis“

3.2.3 Vienodas naršymas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.3 (Saitynas)
 • 10.3.2.3 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.3.2.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.3.2.3 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose naudojama nuosekli ir pasikartojanti navigacija.

3.2.4 Vienoda identifikacija (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.4 (Saitynas)
 • 10.3.2.4 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.3.2.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.3.2.4 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių rinkinių komponentai, atliekantys tas pačias funkcijas, yra identifikuojami nuosekliai.

3.3.3 Klaidos taisymo instrukcijos (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.3 (Saitynas)
 • 10.3.3.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Klaidos yra pakankamai gerai aprašytos, kad būtų galima suprasti problemas, o naudotojas, perskaitęs klaidas, galėtų jų išvengti ir ištaisyti atitinkamą problemą.

Išimtys:

 • Skiltyje „Konsultacijos studijų klausimais“, tinklalapiuose „Papildomosios studijos“ ir  „Bakalauro ir vientisosios studijos“, yra naudojami formos laukai su automatiniu klaidų aptikimu ir bendriniais klaidų aprašymais („Šis laukelis privalomas“). Tačiau tai nėra aprašymas, kuris leistų suprasti problemas vien tik iš klaidos žinutės.

3.3.4 Klaidų prevencija (teisinių, finansinių, duomenų) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.4 (Saitynas)
 • 10.3.3.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra jokių funkcijų, dėl kurių būtų galima atlikti teisinius įsipareigojimus ar finansinius sandorius.

3.3.8 Prieinamas autentiškumo nustatymas (minimalus)  (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose naudojamas funkcionalumas „CAPTCHA“ naudotojo autentifikavimui prieš pateikiant formą tinklalapyje „Mokykloms“. Šis „CAPTCHA“ pateikia informaciją garsu kaip alternatyvų sprendimo metodą bei pagalbos instrukciją naudotojams.

4.1.3 Būsenos pranešimai (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.4.1.3 (Saitynas)
 • 10.4.1.3 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.4.1.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.4.1.3 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose naudojami formos laukai su automatiniu klaidų aptikimu ir klaidų aprašymais.

Išimtys:

 • Skiltyje „Konsultacijos studijų klausimais“, tinklalapiuose „Papildomosios studijos“ ir  „Bakalauro ir vientisosios studijos“, pagalbinės technologijos nėra informuojamos apie formos būsenos pranešimus, esant sėkmingam ir nesėkmingam formos užpildymui.
Kriterijai Atitikties lygis  Pastabos ir paaiškinimai

1.2.4 Aiškinamoji antraštė (tiesiogiai) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.4 (Saitynas)
 • 10.1.2.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra tiesioginio garso įrašų turinio.

1.2.5 Garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.5 (Saitynas)
 • 10.1.2.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.5 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra vaizdo ir garso įrašų.

1.3.4 Orientacija (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.4 (Saitynas)
 • 10.1.3.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiai neapribojami vienintele ekrano orientacija.

1.3.5 Nustatyti įvesties paskirtį (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.5 (Saitynas)
 • 10.1.3.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.5 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose kiekvieno informacijos apie naudotoją surinkimo įvesties lauko paskirtis gali būti nustatoma programiškai, naudojant atitinkamus HTML5 įvesties tipus (angl. type) bei automatinio užbaigimo atributus (angl. autocomplete).

Išimtys:

 • Įvesties laukams „El. pašto adresas“ ir „Tel. Numeris“ nenaudojamas automatinio užbaigimo atributas „autocomplete“ skiltyje „Konsultacijos studijų klausimais“ tinklalapiuose „Papildomosios studijos“ ir  „Bakalauro ir vientisosios studijos“

1.4.3 Kontrasto santykis (minimalus) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.3 (Saitynas)
 • 10.1.4.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapių spalvų schema yra tinkama, o daugumos interaktyvių elementų spalvų kontrasto santykis yra 4,5:1 arba didesnis už standartinį santykį.

Išimtys:

 • Įrašų metainformacija (data, kategorijos pavadinimas ir pan.) tinklalapyje „Pradinis“
 • Išskleidžiamų mygtukų (dropdown) etiketės skiltyje „Rask studijas“ tinklalapiuose „Pradinis“ ir „Doktorantūros studijos“
 • Tekstas ant fono pradinėje skiltyje  tinklalapyje „Papildomosios studijos“

1.4.4 Teksto dydžio keitimas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.4 (Saitynas)
 • 10.1.4.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.4.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių turinys ir naudotojo sąsajos palaiko standartines priartinimo galimybes, įdiegtas šiuolaikinėse interneto naršyklėse ir operacinėse sistemose.

1.4.5 Teksto paveikslai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.4 (Saitynas)
 • 10.1.4.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.5.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.5.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose informacijai pateikti naudojamas tekstas, o ne teksto paveikslai.

1.4.10 Išdėstymas (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.10 (Saitynas)
 • 10.1.4.10 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.10.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.10.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiai sukurta taip, kad norint peržiūrėti turinį nereikėtų slinkti horizontaliai ir vertikaliai, neprarandant informacijos.

1.4.11 Netekstinio turinio kontrastas (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.11 (Saitynas)
 • 10.1.4.11 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.11 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.11 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapių naudotojo sąsajoje laikomasi minimalaus 3:1 kontrasto santykio, taikomo vizualiai pateikiant naudotojo sąsajos komponentus ir gretimas spalvas.

Išimtys:

 • Slapukų sutikimo banerio mygtukai „Patvirtinti visus“, „Būtini“, „Nustatymai“

1.4.12 Tarpai tarp teksto (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.12 (Saitynas)
 • 10.1.4.12 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.12 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.12 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose galima keisti tarpus neprarandant turinio.

1.4.13 Turinys užvedus pelę ar nukreipus fokusą  (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.13 (Saitynas)
 • 10.1.4.13 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.13 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.13 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiai nepateikia papildomo turinio užvedus pelės žymeklį arba sufokusavus.

Išimtys:

 • Sekcijų navigacijos komponento (dešiniajame lango šone, pateiktas vertikaliai išdėstytais apskritimais, ir kiekvienas iš jų yra nuoroda) įrankių užuomina (tooltip) rodoma tik užvedus kursorių bet nėra rodoma / aktyvuojama naršant klaviatūra tinklalapiuose: „Pradinis“, „Papildomosios studijos“, „Medicininė chemija“ (programos puslapis), „Bakalauro ir vientisosios studijos“

2.4.5 Įvairūs būdai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.5 (Saitynas)
 • 10.2.4.5 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.2.4.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.2.4.5 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Į tinklalapius galima patekti per pagrindinę navigacijos antraštę, kuri kartojasi kiekviename puslapyje.

2.4.6 Antraštės ir užrašai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.6 (Saitynas)
 • 10.2.4.6 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.6 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.6 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose pateikiami užrašai (aprašomosios etiketės) ir antraštės, padedančios naudotojams suprasti puslapių turinio struktūrą.

2.4.7 Matomas fokusas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.7 (Saitynas)
 • 10.2.4.7 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.7 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.7 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose pateikiamas matomas fokusavimo indikatorius, kai elementai gauna klaviatūros fokusą.

Išimtys:

 • Skilties „Rask studijas“ išskleidžiamieji mygtukai (dropdown) tinklalapiuose „Pradinis“, „Doktorantūros studijos“
 • Antraštėje (header) esantis išskleidžiamas mygtukas su tekstu „Stojantiesiems“
 • Poraštėje (footer) esantys visi išskleidžiamieji mygtukai
 • Išskleidžiamieji mygtukai (accordion), vertikalūs skirtukai (tabs) tinklalapiuose „Pradinis“, „Papildomosios studijos“, „Medicininė chemija“ (programos puslapis), „Bakalauro ir vientisosios studijos“
 • Formos įvesčių laukeliai tinklalapyje „Papildomosios studijos“

2.4.11 Nepaslėptas fokusas (minimalus) (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Kai tinklalapių naudotojo sąsajos komponentas gauna klaviatūros fokusą, jis nėra visiškai paslėptas dėl autoriaus sukurto turinio.

2.5.7 Tempimo judesiai (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose nėra funkcijų, kurioms atlikti reikalingas tempimo judesys.

2.5.8 Taikinio dydis (minimalus) (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose kursoriaus įvesties taikinio dydis yra ne mažesnis kaip 24 x 24 CSS pikselių.

Išimtys:

 • Dialogo lango (modal) uždarymo mygtukas (X) tinklalapyje „Medicininė chemija“ (programos puslapis)

3.1.2 Dalių kalba (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.1.2 (Saitynas)
 • 10.3.1.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.1.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.1.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Kiekvieno tinklalapių fragmento ar frazės natūralioji kalba yra apibrėžiama programinėmis priemonėmis, naudojant  HTML kalbos atributą „lang“.

Išimtys:

 • „Typeform“ forma turi nustatytą kalbą, kuri neatitinka svetainės turinio kalbos tinklalapyje „Pradinis“

3.2.3 Vienodas naršymas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.3 (Saitynas)
 • 10.3.2.3 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.3.2.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.3.2.3 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose naudojama nuosekli ir pasikartojanti navigacija.

3.2.4 Vienoda identifikacija (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.4 (Saitynas)
 • 10.3.2.4 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.3.2.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.3.2.4 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių rinkinių komponentai, atliekantys tas pačias funkcijas, yra identifikuojami nuosekliai.

3.3.3 Klaidos taisymo instrukcijos (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.3 (Saitynas)
 • 10.3.3.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Klaidos yra pakankamai gerai aprašytos, kad būtų galima suprasti problemas, o naudotojas, perskaitęs klaidas, galėtų jų išvengti ir ištaisyti atitinkamą problemą.

Išimtys:

 • Skiltyje „Konsultacijos studijų klausimais“, tinklalapiuose „Papildomosios studijos“ ir  „Bakalauro ir vientisosios studijos“, yra naudojami formos laukai su automatiniu klaidų aptikimu ir bendriniais klaidų aprašymais („Šis laukelis privalomas“). Tačiau tai nėra aprašymas, kuris leistų suprasti problemas vien tik iš klaidos žinutės.

3.3.4 Klaidų prevencija (teisinių, finansinių, duomenų) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.4 (Saitynas)
 • 10.3.3.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra jokių funkcijų, dėl kurių būtų galima atlikti teisinius įsipareigojimus ar finansinius sandorius.

3.3.8 Prieinamas autentiškumo nustatymas (minimalus)  (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose naudojamas funkcionalumas „CAPTCHA“ naudotojo autentifikavimui prieš pateikiant formą tinklalapyje „Mokykloms“. Šis „CAPTCHA“ pateikia informaciją garsu kaip alternatyvų sprendimo metodą bei pagalbos instrukciją naudotojams.

4.1.3 Būsenos pranešimai (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.4.1.3 (Saitynas)
 • 10.4.1.3 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.4.1.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.4.1.3 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose naudojami formos laukai su automatiniu klaidų aptikimu ir klaidų aprašymais.

Išimtys:

 • Skiltyje „Konsultacijos studijų klausimais“, tinklalapiuose „Papildomosios studijos“ ir  „Bakalauro ir vientisosios studijos“, pagalbinės technologijos nėra informuojamos apie formos būsenos pranešimus, esant sėkmingam ir nesėkmingam formos užpildymui.
Kriterijai Atitikties lygis  Pastabos ir paaiškinimai
4.2.1 Naudojimas be regėjimo Iš dalies palaiko

Daugumoje tinklalapių pateikiamos funkcijos, kuriomis gali naudotis regėjimo neturintys naudotojai. Dauguma produkto funkcijų ir turinio yra prieinami klaviatūra ir ekrano skaitymo programa.

Išimtys aprašytos:

 • 1.1.1 Netekstinis turinys
 • 1.3.1 Informacija ir sąsajos
 • 2.1.1 Klaviatūra
 • 2.4.4 Nuorodos paskirtis (kontekstinė)
 • 3.2.2 Duomenų įvedimas
 • 4.1.2 Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė
4.2.2 Naudojimas turint ribotą regėjimą Iš dalies palaiko

Dauguma tinklalapių yra prieinami turint ribotą regėjimą.

Išimtys aprašytos:

 • 1.1.1 Netekstinis turinys
 • 1.3.1 Informacija ir sąsajos
 • 1.4.3 Kontrasto santykis (minimalus)
 • 1.4.11 Netekstinio turinio kontrastas
 • 2.1.1 Klaviatūra
 • 2.4.3 Fokusavimo seka
 • 2.4.4 Nuorodos paskirtis (kontekstinė)
 • 2.4.7 Matomas fokusas
4.2.3 Naudojimas be spalvų suvokimo Palaiko Tinklalapiai gali būti naudojami be spalvų suvokimo.
4.2.4 Naudojimas be klausos Palaiko Tinklalapiai gali būti naudojami be klausos.
4.2.5 Naudojimas turint ribotą klausą Palaiko Tinklalapiai gali būti naudojami turint ribotą klausą.
4.2.6 Naudojimas be vokalinių gebėjimų arba su ribotais vokaliniais gebėjimais Palaiko Tinklalapiai gali būti naudojami be vokalinių gebėjimų arba su ribotais vokaliniais gebėjimais.
4.2.7 Naudojimas turint judesių ar jėgos ribotumų Iš dalies palaiko

Dauguma tinklalapių yra funkcionalūs turint judesių ar jėgos ribotumų.

Išimtys aprašytos:

 • 1.4.13 Turinys užvedus pelę ar nukreipus fokusą
 • 2.1.1 Klaviatūra
 • 2.4.7 Matomas fokusas
 • 4.1.2 Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė
4.2.8 Naudojimas esant ribotam pasiekiamumui Iš dalies palaiko

Dauguma tinklalapių yra funkcionalūs esant ribotam pasiekiamumui.

Išimtys aprašytos:

 • 1.4.13 Turinys užvedus pelę ar nukreipus fokusą
 • 2.1.1 Klaviatūra
 • 2.4.7 Matomas fokusas
 • 4.1.2 Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė
4.2.9 Sumažinti šviesai jautrių priepuolių dirgiklių skaičių Palaiko Tinklalapiuose nėra mirksinčio turinio, galinčio sukelti priepuolius.
4.2.10 Naudojimas esant ribotam pažinimui, kalbai ar mokymuisi Iš dalies palaiko

Tinklalapiai yra funkcionalūs esant ribotam pažinimui, kalbai ar mokymuisi.

Išimtys aprašytos:

 • 1.1.1 Netekstinis turinys
 • 1.3.1 Informacija ir sąsajos
 • 2.4.4 Nuorodos paskirtis (kontekstinė)
 • 3.2.2 Duomenų įvedimas
 • 3.3.2 Užrašai ar instrukcijos
 • 3.3.3 Klaidos taisymo instrukcijos
 • 4.1.3 Būsenos pranešimai
4.2.11 Privatumas Palaiko Tinklalapiuose yra prieinamumo komponentų, kurie užtikrina naudotojų privatumą.

Pastabos: Netaikoma

Pastabos: Netaikoma

© 2024 m. Kauno technologijos universitetas (KTU). Anksčiau nurodytą paskelbimo dieną ši ataskaita atspindi dabartinę KTU svetainės padėtį, susijusią su ITI “VPAT® 2.5 International Edition” pateikta informacija. KTU negali garantuoti, kad šioje Prieinamumo vertinimo ataskaitoje pateikta informacija bus tiksli ir po jos paskelbimo datos, tačiau nuolat stengiasi stebėti gaminio prieinamumą. Dėl bet Interneto svetainės pakeitimo ar pritaikymo dalis arba visa ši ataskaita gali tapti netaikytina. Ši ataskaita pateikiama “tokia, kokia yra” ir tik informaciniais tikslais. Šis dokumentas yra vertimas padarytas iš anglų kalbos. Šiame dokumente gali būti klaidų. Oficiali ir normatyvinė šio dokumento versija yra anglų kalba publikuojama adresu: https://en.ktu.edu/accessibility-conformance-report/#admissions-ktu.edu-accessibility-conformance-report/

 

Interneto svetainės studentams.ktu.edu prieinamumo atitikties ataskaita

studentams.ktu.edu prieinamumo atitikties ataskaita

Tarptautinis leidimas

(parengta remiantis  VPAT® 2.5 versija)

Produkto pavadinimas: Kauno technologijos universiteto (KTU) interneto svetainė, subdomenas, pasiekiamas adresu studentams.ktu.edu

Ataskaitos data: Gegužės 8 d., 2024 m.

Produkto aprašymas: Interneto tinklalapių turinys

Kontaktinė informacija: letstalk@junekarlove.com. Vertintojai: Indrė Karlovė, Andžejus Ravanas

Pastabos: Tarptautinis VPAT leidimas pasirinktas todėl, kad į jį yra įtraukta WCAG versija 2.2, kuri nėra įtraukta į EN 301 549 leidimą. Todėl Jungtinių Amerikos Valstijų „Revised Section 508“ standartai šiuo atveju netaikomi i ir nebuvo įtraukti į šią ataskaitą.

Taikytas vertinimo metodas: Ši atitikties ataskaita parengta remiantis June / Karlove Agency ir LASS atliktų auditų, į kuriuos buvo įtraukti 5 puslapių imtis, prieinamumo rezultatais (tinklalapiai išvardyti toliau skyriuje „Vertinimo imtis“). Šiuos puslapius Kauno technologijos universitetas ir June / Karlove Agency atrinko ir suderino kaip reprezentatyvius, atspindinčius bendrą KTU pagrindinės svetainės prieinamumą ir funkcionalumą.

Vertinimą atliko du testuotojai, informacinės aplinkos prieinamumo specialistai, iš kurių vienas buvo neregys, o kitas – regintysis.

Regintysis naudotojas atliko testavimą su toliau nurodytomis konfigūracijomis:

 • Naršyklėje „Chrome“ su „WAVE“ plėtiniu.
 • Naršyklėje „Mozilla “ su „IBM Equal Access Accessibility Checker“ plėtiniu.
 • „Windows“ aplinkoje, naršyklėje „Chrome“ naudojant ekrano skaitymo programą „Narrator“.
 • Naudojant tik klaviatūrą naršyti ir valdyti svetainės turinį bei funkcijas.

Neregys naudotojas atliko testavimą su toliau nurodytomis konfigūracijomis:

 • „Android“ aplinkoje, naršyklėje „Chrome“ naudojant ekrano skaitymo programą „Talkback“.
 • „Windows“ aplinkoje, naršyklėje „Chrome“ naudojant ekrano skaitymo programas „Jaws“ ir „NVDA“.
 • „iOS“ aplinkoje, naršyklėje „Safari“ naudojant ekrano skaitymo programą „Voiceover“.

Ši ataskaita apima šių prieinamumo standartų ir gairių atitikties laipsnį:

Standartas / gairės Įtraukta į ataskaitą
Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Lygis A (Taip)

Lygis AA (Taip)

Lygis AAA (Ne)

Web Content Accessibility Guidelines 2.1

Lygis A (Taip)

Lygis AA (Taip)

Lygis AAA (Ne)

Web Content Accessibility Guidelines 2.2

Lygis A (Taip)

Lygis AA (Taip)

Lygis AAA (Ne)

Revised Section 508 standards published January 18, 2017 and corrected January 22, 2018 (Ne)

EN301 549 Prieinamumo reikalavimai IRT gaminiams ir paslaugoms – V3.1.1(2019-11) IR

EN301 549 Prieinamumo reikalavimai IRT gaminiams ir paslaugoms – V3.2.1(2021-03)

(Taip)

Skiltyje „Atitikties lygis“ vartojami terminai apibrėžiami taip:

 • Palaiko: Produkto funkcionalumas turi bent vieną metodą, kuris atitinka kriterijų be žinomų trūkumų arba atitinka su lygiaverčiu palengvinimu.
 • Iš dalies palaiko: Kai kurios produkto funkcijos neatitinka kriterijaus.
 • Nepalaiko: Dauguma produkto funkcijų neatitinka kriterijaus.
 • Netaikoma: Kriterijus produktui nėra taikomas.
 • Neįvertinta: Produktas nebuvo įvertintas pagal šį kriterijų. Šią reikšmę galima naudoti tik WCAG AAA lygio kriterijams.

1 ir 2 lentelėse užfiksuota atitiktis standartui EN 301 549:

 • 9 skirsnis – Saitynas (Web); 10 skyriaus 10.1-10.4 skirsniai – Ne saityno dokumentai (Non-Web documents); 11 skyriaus 11.1-11.4 ir 11.8.2 skirsniai – Programinė įranga (atviros ir uždaros funkcijos) (Software (open and closed functionality)); 12 skyriaus 12.1.2 ir 12.2.4 skirsniai – Dokumentacija (Documentation)

Pastaba: teikiant ataskaitas apie atitiktį WCAG 2.x sėkmės kriterijams (Success Criteria), atsižvelgiama į visus puslapius, išbaigtus procesus ir prieinamumą palaikančius technologijų naudojimo būdus, kaip nurodyta WCAG 2.0 atitikties reikalavimuose.

Kriterijai Atitikties lygis  Pastabos ir paaiškinimai

1.1.1 Netekstinis turinys (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.1.1 (Saitynas)
 • 10.1.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.1.1.2 (Uždaro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Visas naudotojui pateikiamas netekstinis turinys turi teksto alternatyvą, kuri atlieka lygiavertę paskirtį.

Išimtys:

 • Paveikslų (programas iliustruojančios nuotraukos ir logotipai) alternatyvus tekstas yra netikslus ir neperteikia esminės informacijos ar vaizdo funkcijos, tinklalapyje „Ugdymo programos (ED)

1.2.1 Tik garso ar vaizdo įrašai (parengti iš anksto) (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.1 (Saitynas)
 • 10.1.2.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.1.2.1 ir 11.1.2.1.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra vien tik vaizdo ar vien tik garso įrašų.

1.2.2 Aiškinamoji antraštė (parengta iš anksto) (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.2 (Saitynas)
 • 10.1.2.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose yra vaizdo ir garso įrašų, įterptų naudojant „Youtube“ vaizdo įrašų grotuvą, kuris leidžia įjungti arba išjungti aiškinamasias antraštes (angl. Closed Captions) bei aktyvuoti automatinį aiškinamųjų antraščių vertimą į kitas kalbas.

Išimtys:

Šie vaizdo įrašai neturi aiškinamųjų antraščių:

 • Skiltyje „Vaizdo įrašai“ tinklalapyje „GIFTED“ (programos puslapis) vaizdo įrašas pavadinimu „KTU | Virtual Reality Marketing 2018“
 • Skiltyje „Naudinga informacija“ pateikti vaizdo įrašai tinklalapyje „Pirmakursiams“

1.2.3 Garso įrašo aprašas arba medijos elementų alternatyvos (parengtos iš anksto) (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.3 (Saitynas)
 • 10.1.2.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.3.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.3.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko Tinklalapiuose yra vaizdo ir garso įrašų, įterptų naudojant „Youtube“ vaizdo įrašų grotuvą.
 • Medijos elementų alternatyvas – nuorašą (angl. transcription) – turi:
  • Vaizdo įrašai skiltyje „Naudinga informacija“ tinklalapyje „Pirmakursiams“

Išimtys:

 • Medijos elementų alternatyvos ar garso įrašo aprašo neturi vaizdo įrašai:
  • skiltyje „Vaizdo įrašai“ tinklalapyje „GIFTED“ (programos puslapis)
  • skiltyje „Kas yra skaitmeniniai ženkliukai?“ tinklalapyje „Skaitmeniniai ženkliukai“

1.3.1 Informacija ir sąsajos (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.1 (Saitynas)
 • 10.1.3.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose pagalbinėms technologijoms programiškai pateikiama vizualinė struktūra, kontekstas ir ryšiai tarp elementų.

Išimtys:

 • Gretimos nuorodos nukreipiamos į tą patį URL adresą, kai kurios vizualiai paslėptos (Chrome), bet pasiekiamos naršant klaviatūra, ir kai kurių nuorodų tekstas parašytas anglų kalba (tekstas „Media link“) ir nenusako jų tikrosios paskirties.
  • Įrašai, kurie pateikiami su antrašte ir paveikslu (arba mygtuku “Daugiau”) ir visi šie elementai yra nuorodos, skiltyse „Naujienos“, tinklalapiuose „Pradinis“, „GIFTED“ (programos puslapis), „Skaitmeniniai ženkliukai“
  • Logotipo nuorodos antraštėje (header)
 • Neteisinga antraščių lygių seka / praleisti antraščių lygiai tinklalapiuose „Pirmakursiams“, „GIFTED“ (programos puslapis), „Skaitmeniniai ženkliukai“

1.3.2 Prasminga seka (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.2 (Saitynas)
 • 10.1.3.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Kai seka, kuria pateikiama informacija, keičia prasmę, teisinga pateikimo seka yra apibrėžta programavimo priemonėmis.

1.3.3 Jutiklių savybės (Lygis A)

Taip pat taikoma:

 • EN 301 549 kriterijams
 • 9.1.3.2 (Saitynas)
 • 10.1.3.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Paaiškinimų ir eksploatuojamo turinio instrukcijos nepriklauso vien tik nuo jutiminių komponentų savybių.

1.4.1 Spalvų naudojimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.1 (Saitynas)
 • 10.1.4.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose spalvos nėra naudojamos kaip vienintelės informacijos pateikimo priemonės.

1.4.2 Garso kontrolė (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.2 (Saitynas)
 • 10.1.4.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra automatiškai atkuriamo garso įrašo.

2.1.1 Klaviatūra (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.1.1 (Saitynas)
 • 10.2.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.1.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapius galima naršyti tik klaviatūra.

Išimtys:

Žemiau išvardyti interaktyvūs elementai nėra pasiekiami klaviatūra (tabuliavimo (TAB) klavišu):

 • „Youtube“ vaizdo įrašai skiltyse:
  • „Vaizdo įrašai“ tinklalapyje „GIFTED“ (programos puslapis)
  • „Kas yra skaitmeniniai ženkliukai?“ tinklalapyje „Skaitmeniniai ženkliukai“
  • „Naudinga informacija“ tinklalapyje „Pirmakursiams“

2.1.2 Klaviatūra neužrakintas fokusas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.1.2 (Saitynas)
 • 10.2.1.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.1.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra klaviatūros spąstų.

2.1.4 Simbolių spartieji klavišai (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.1.4 (Saitynas)
 • 10.2.1.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.1.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.1.4.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Netaikoma Tinklalapiuose nepalaikomi neįprasti klaviatūros spartieji klavišai.

2.2.1 Trukmės konfigūravimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.2.1 (Saitynas)
 • 10.2.2.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.2.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Netaikoma Tinklalapiuose nėra turinio su trukmės apribojimu.

2.2.2 Sustabdyti, nutraukti, paslėpti (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.2.2 (Saitynas)
 • 10.2.2.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.2.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Netaikoma Svetainėje nėra mirksinčio ar reguliariai atnaujinamo turinio.

2.3.1 Trys blyksniai arba žemesnė nei nustatyta riba (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.3.1 (Saitynas)
 • 10.2.3.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.3.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.3.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra mirksinčio turinio.

2.4.1 Blokų apėjimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.1 (Saitynas)
 • 10.2.4.1 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.2.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)- Netaikoma
 • 11.2.4.1 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Nepalaiko
 • Nėra mechanizmo, leidžiančio apeiti pagrindinę navigaciją kiekviename tinklalapyje.

2.4.2 Puslapio antraštė (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.2 (Saitynas)
 • 10.2.4.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių pavadinimai apibūdina temą arba paskirtį.

2.4.3 Fokusavimo seka (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.3 (Saitynas)
 • 10.2.4.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose yra reikšminga fokusavimo seka.

2.4.4 Nuorodos paskirtis (kontekstinė) (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.4 (Saitynas)
 • 10.2.4.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapių nuorodų tekstai yra aiškūs, todėl naudotojas gali suprasti kiekvienos nuorodos paskirtį. Prireikus, nuorodoms aprašyti yra naudojami “aria-label” atributai.

Išimtys:

 • Nuoroda neturi nuorodos teksto, etiketės ar paveikslo su teksto alternatyva:
  • Poraštėje (footer) esančios socialinių medijų piktogramų nuorodos (jų atvaizdavimas neveikia naršyklėje „Chrome“).
  • Sekcijų navigacijos komponento (dešiniajame lango šone, pateiktas vertikaliai išdėstytais apskritimais)  nuorodos tinklalapiuose: „Pradinis“, „Pirmakursiams“, „GIFTED“ (programos puslapis), „Skaitmeniniai ženkliukai“
 • Nuorodos paskirtis nėra aiški vien tik iš joje esančio teksto. Ši klaida pasikartoja daugelyje tinklalapių, su nuorodų tekstais, tokiais kaip „Išsamiau“, „Daugiau“, „Parsisiųsti“, „Čia“, „Susipažinkite“, „Rodyti daugiau“ ir t.t.

2.5.1 Veiksmo atlikimas gestais (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.1 (Saitynas)
 • 10.2.5.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Svetainėje nereikalaujama jokių kelių taškų gestų, kad būtų galima valdyti turinį.

2.5.2 Veiksmo atšaukimas (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.2 (Saitynas)
 • 10.2.5.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiai nenaudoja programinių įvykių po veiksmo atlikimo (angl. down-event) funkcijoms atlikti.

2.5.3 Pavadinimas etiketėje (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.3 (Saitynas)
 • 10.2.5.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose naudojamos programinės etiketės, atitinkančios vaizdines elementų etiketes.

2.5.4 Valdymas judesiu (Tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.4 (Saitynas)
 • 10.2.5.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra jokių funkcijų, kurios būtų įjungiamos gestais arba judinant įrenginį.

3.1.1 Tinklalapio kalba (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.1.1 (Saitynas)
 • 10.3.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.1.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose palaikoma ir teisingai nustatyta HTML žyma „lang“, padedanti pagalbinėms technologijoms nustatyti puslapio kalbą.

3.2.1 Fokusavimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.1 (Saitynas)
 • 10.3.2.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.2.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose konteksto pokyčiai nėra inicijuojami sufokusavus elementus.

3.2.2 Duomenų įvedimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.2 (Saitynas)
 • 10.3.2.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.2.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose konteksto pokyčiai nėra inicijuojami pagal naudotojo įvestį.

Išimtys:

 • Kiekviename tinklalapyje yra nuorodų, atsidarančių naujame lange prieš tai neįspėjus naudotojo.

3.2.6 Nuosekli pagalba (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapių pagalbos mechanizmas (poraštėje esanti kontaktinė informacija) visuose puslapiuose rodomas ta pačia tvarka.

3.3.1 Klaidų identifikacija (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.1 (Saitynas)
 • 10.3.3.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose aptinkamos įvesties klaidos ir jos naudotojui aprašomos tekstu.

3.3.2 Užrašai ar instrukcijos (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.2 (Saitynas)
 • 10.3.3.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose naudojamos matomos formos etiketės, susietos su formos valdikliais. Privalomi laukai nustatyti programiškai ir pažymėti atitinkamomis etiketėmis arba legendomis.

3.3.7 Perteklinė įvestis (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose nėra atvejų, kur naudotojui pakartotinai reikia įvesti informaciją tame pačiame procese.

4.1.1 Sintaksinė analizė (Lygis A)

Taip pat taikoma:

WCAG 2.0 ir 2.1 – visada žymėkite kaip „Palaiko“

WCAG 2.2 (pasenęs ir pašalintas) – netaikoma

EN 301 549 kriterijams

 • 9.4.1.1 (Saitynas)
 • 10.4.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.4.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.4.1.1.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko WCAG 2.0, 2.1 ir EN 301 549 atveju 2023 m. rugsėjo mėn. atnaujintoje klaidų ataskaitoje nurodoma, kad šis kriterijus visada palaikomas (“Palaiko”). Daugiau informacijos: WCAG 2.0 Editorial Errata ir WCAG 2.1 Editorial Errata.

4.1.2 Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė (Lygis A)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.4.1.2 (Saitynas)
 • 10.4.1.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.4.1.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.4.1.2.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapių elementuose pateikiama pagalbinėms technologijoms reikalinga informacija apie pavadinimą, vaidmenį ir reikšmę.

Išimtys:

 • Antraštėje (Header) esantis išskleidžiamas meniu elementas „Stojantiesiems“ neturi tinkamo „ARIA“ vaidmens ir būsenų. Naršant klaviatūra, nuorodos, esančios paslėptoje dalyje, yra pasiekiamos, bet vizualiai nematomos. Dėl to atsiranda neatitikimas tarp klaviatūros fokusavimo ir vizualaus atvaizdavimo.
 • Mygtuko (<button>) elementas yra tuščias arba jame nėra teksto reikšmės:
  • Nuotraukų galerijų skaidrių (Slider / Carousel) valdymo mygtukai (rodyklių piktogramos) tinklalapiuose „GIFTED“ (Programos puslapis) ir „Pirmakursiams“
  • Antraštės (Header) mobilaus meniu (Burger menu) piktograma
 • Įterptinis rėmelis (angl. iframe), kuriame atvaizduojami žemėlapiai „Google Maps“ neturi pavadinimo atributo (title) tinklalapyje „GIFTED“ (Programos puslapis).
 • Įvairiuose tinklalapiuose naudojamas skirtukų (tabs) komponentas, bet jiems trūksta tinkamų „ARIA“ vaidmens ir būsenų. Dėl to, jie gali būti neprieinami  kai kurių pagalbinių technologijų naudotojams.

 

2 lentelė: Sėkmės kriterijai, lygis AA

Kriterijai Atitikties lygis  Pastabos ir paaiškinimai

1.2.4 Aiškinamoji antraštė (tiesiogiai) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.4 (Saitynas)
 • 10.1.2.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra tiesioginio garso įrašų turinio.

1.2.5 Garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.5 (Saitynas)
 • 10.1.2.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.5 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Nepalaiko Tinklalapiuose yra vaizdo ir garso įrašų, įterptų naudojant „Youtube“ vaizdo įrašų grotuvą. Šie vaizdo įrašai neturi garso aprašų:
 • Skiltyje „Vaizdo įrašai“ tinklalapyje „GIFTED“ (programos puslapis)
 • Skiltyje „Kas yra skaitmeniniai ženkliukai?“ tinklalapyje „Skaitmeniniai ženkliukai“

1.3.4 Orientacija (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.4 (Saitynas)
 • 10.1.3.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiai neapribojami vienintele ekrano orientacija.

1.3.5 Nustatyti įvesties paskirtį (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.5 (Saitynas)
 • 10.1.3.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.5 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose kiekvieno informacijos apie naudotoją surinkimo įvesties lauko paskirtis gali būti nustatoma programiškai, naudojant atitinkamus HTML5 įvesties tipus (angl. type) bei automatinio užbaigimo atributus (angl. autocomplete).

1.4.3 Kontrasto santykis (minimalus) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.3 (Saitynas)
 • 10.1.4.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių spalvų schema yra tinkama, o daugumos interaktyvių elementų spalvų kontrasto santykis yra 4,5:1 arba didesnis už standartinį santykį.

1.4.4 Teksto dydžio keitimas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.4 (Saitynas)
 • 10.1.4.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.4.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių turinys ir naudotojo sąsajos palaiko standartines priartinimo galimybes, įdiegtas šiuolaikinėse interneto naršyklėse ir operacinėse sistemose.

1.4.5 Teksto paveikslai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.4 (Saitynas)
 • 10.1.4.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.5.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.5.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose informacijai pateikti naudojamas tekstas, o ne teksto paveikslai.

Išimtys:

 • Pradinėje skiltyje „Studentams“ tinklalapyje „Pradinis“
 • Skiltyje „Karjeros dienos“ tinklalapyje „Pirmakursiams“
 • Skiltyje „Kas yra skaitmeniniai ženkliukai?“ tinklalapyje „Skaitmeniniai ženkliukai“

1.4.10 Išdėstymas (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.10 (Saitynas)
 • 10.1.4.10 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.10.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.10.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiai sukurta taip, kad norint peržiūrėti turinį nereikėtų slinkti horizontaliai ir vertikaliai, neprarandant informacijos.

1.4.11 Netekstinio turinio kontrastas (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.11 (Saitynas)
 • 10.1.4.11 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.11 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.11 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapių naudotojo sąsajoje laikomasi minimalaus 3:1 kontrasto santykio, taikomo vizualiai pateikiant naudotojo sąsajos komponentus ir gretimas spalvas.

Išimtys:

 • Slapukų sutikimo banerio mygtukai „Patvirtinti visus“, „Būtini“, „Nustatymai“

1.4.12 Tarpai tarp teksto (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.12 (Saitynas)
 • 10.1.4.12 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.12 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.12 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose galima keisti tarpus neprarandant turinio.

1.4.13 Turinys užvedus pelę ar nukreipus fokusą  (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.13 (Saitynas)
 • 10.1.4.13 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.13 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.13 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiai nepateikia papildomo turinio užvedus pelės žymeklį arba sufokusavus.

Išimtys:

 • Informacinėse kortelėse skiltyje „Skaitmeninius ženkliukus gali rinkti“ su funkcionalumu, kai parodoma daugiau informacijos ant jos užvedu pelės kursorių, tinklalapyje „Skaitmeniniai ženkliukai“
 • Sekcijų navigacijos komponento (dešiniame lango šone, pateiktas vertikaliai išdėstytais apskritimais, ir kiekvienas iš jų yra nuoroda) įrankių užuomina (tooltip) rodoma tik užvedus kursorių bet nėra rodoma / aktyvuojama naršant klaviatūra tinklalapiuose: „Pradinis“, „Pirmakursiams“, „GIFTED“ (programos puslapis), „Skaitmeniniai ženkliukai“

2.4.5 Įvairūs būdai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.5 (Saitynas)
 • 10.2.4.5 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.2.4.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.2.4.5 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Į tinklalapius galima patekti per pagrindinę navigacijos antraštę, kuri kartojasi kiekviename puslapyje.

2.4.6 Antraštės ir užrašai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.6 (Saitynas)
 • 10.2.4.6 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.6 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.6 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose pateikiami užrašai (aprašomosios etiketės) ir antraštės, padedančios naudotojams suprasti puslapių turinio struktūrą.

Išimtys:

 • Neturi pirmojo lygio antraštės tinklalapiai: „Pirmakursiams“, „GIFTED“ (programos puslapis), „Skaitmeniniai ženkliukai“

2.4.7 Matomas fokusas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.7 (Saitynas)
 • 10.2.4.7 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.7 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.7 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose pateikiamas matomas fokusavimo indikatorius, kai elementai gauna klaviatūros fokusą.

Išimtys:

 • Antraštėje (header) esantis išskleidžiamas mygtukas su tekstu „Stojantiesiems“
 • Poraštėje (footer) esantys visi išskleidžiamieji mygtukai
 • Išskleidžiamieji mygtukai (accordion), vertikalūs skirtukai (tabs) tinklalapiuose „Pirmakursiams“, „GIFTED“ (programos puslapis)
 • Horizontalūs skirtukai (tabs) tinklalapiuose „GIFTED“ (programos puslapis), „Skaitmeniniai ženkliukai“
 • Skaidrių (Slider / Carousel) valdymo mygtukai (rodyklių piktogramos) tinklalapiuose „Pirmakursiams“, „GIFTED“ (programos puslapis)
 • Programėlės parsisiuntimo mygtukai skiltyje „Kaip pradėti naudotis?“ tinklalapyje „Skaitmeniniai ženkliukai“

2.4.11 Nepaslėptas fokusas (minimalus) (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Kai tinklalapių naudotojo sąsajos komponentas gauna klaviatūros fokusą, jis nėra visiškai paslėptas dėl autoriaus sukurto turinio.

2.5.7 Tempimo judesiai (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose nėra funkcijų, kurioms atlikti reikalingas tempimo judesys.

2.5.8 Taikinio dydis (minimalus) (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose kursoriaus įvesties taikinio dydis yra ne mažesnis kaip 24 x 24 CSS pikselių.

3.1.2 Dalių kalba (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.1.2 (Saitynas)
 • 10.3.1.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.1.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.1.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Kiekvieno tinklalapių fragmento ar frazės natūralioji kalba yra apibrėžiama programinėmis priemonėmis, naudojant  HTML kalbos atributą „lang“.

3.2.3 Vienodas naršymas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.3 (Saitynas)
 • 10.3.2.3 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.3.2.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.3.2.3 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose naudojama nuosekli ir pasikartojanti navigacija.

3.2.4 Vienoda identifikacija (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.4 (Saitynas)
 • 10.3.2.4 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.3.2.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.3.2.4 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių rinkinių komponentai, atliekantys tas pačias funkcijas, yra identifikuojami nuosekliai.

3.3.3 Klaidos taisymo instrukcijos (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.3 (Saitynas)
 • 10.3.3.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Klaidos yra pakankamai gerai aprašytos, kad būtų galima suprasti problemas, o naudotojas, perskaitęs klaidas, galėtų jų išvengti ir ištaisyti atitinkamą problemą.

3.3.4 Klaidų prevencija (teisinių, finansinių, duomenų) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.4 (Saitynas)
 • 10.3.3.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra jokių funkcijų, dėl kurių būtų galima atlikti teisinius įsipareigojimus ar finansinius sandorius.

3.3.8 Prieinamas autentiškumo nustatymas (minimalus)  (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose naudojamas funkcionalumas „CAPTCHA“ naudotojo autentifikavimui prieš pateikiant formą tinklalapyje „Mokykloms“. Šis „CAPTCHA“ pateikia informaciją garsu kaip alternatyvų sprendimo metodą bei pagalbos instrukciją naudotojams.

4.1.3 Būsenos pranešimai (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.4.1.3 (Saitynas)
 • 10.4.1.3 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.4.1.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.4.1.3 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose naudojami formos laukai su automatiniu klaidų aptikimu ir klaidų aprašymais.
Kriterijai Atitikties lygis  Pastabos ir paaiškinimai

1.2.4 Aiškinamoji antraštė (tiesiogiai) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.4 (Saitynas)
 • 10.1.2.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra tiesioginio garso įrašų turinio.

1.2.5 Garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.5 (Saitynas)
 • 10.1.2.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.5 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Nepalaiko Tinklalapiuose yra vaizdo ir garso įrašų, įterptų naudojant „Youtube“ vaizdo įrašų grotuvą. Šie vaizdo įrašai neturi garso aprašų:
 • Skiltyje „Vaizdo įrašai“ tinklalapyje „GIFTED“ (programos puslapis)
 • Skiltyje „Kas yra skaitmeniniai ženkliukai?“ tinklalapyje „Skaitmeniniai ženkliukai“

1.3.4 Orientacija (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.4 (Saitynas)
 • 10.1.3.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiai neapribojami vienintele ekrano orientacija.

1.3.5 Nustatyti įvesties paskirtį (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.5 (Saitynas)
 • 10.1.3.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.5 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose kiekvieno informacijos apie naudotoją surinkimo įvesties lauko paskirtis gali būti nustatoma programiškai, naudojant atitinkamus HTML5 įvesties tipus (angl. type) bei automatinio užbaigimo atributus (angl. autocomplete).

1.4.3 Kontrasto santykis (minimalus) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.3 (Saitynas)
 • 10.1.4.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių spalvų schema yra tinkama, o daugumos interaktyvių elementų spalvų kontrasto santykis yra 4,5:1 arba didesnis už standartinį santykį.

1.4.4 Teksto dydžio keitimas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.4 (Saitynas)
 • 10.1.4.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.4.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių turinys ir naudotojo sąsajos palaiko standartines priartinimo galimybes, įdiegtas šiuolaikinėse interneto naršyklėse ir operacinėse sistemose.

1.4.5 Teksto paveikslai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.4 (Saitynas)
 • 10.1.4.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.5.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.5.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose informacijai pateikti naudojamas tekstas, o ne teksto paveikslai.

Išimtys:

 • Pradinėje skiltyje „Studentams“ tinklalapyje „Pradinis“
 • Skiltyje „Karjeros dienos“ tinklalapyje „Pirmakursiams“
 • Skiltyje „Kas yra skaitmeniniai ženkliukai?“ tinklalapyje „Skaitmeniniai ženkliukai“

1.4.10 Išdėstymas (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.10 (Saitynas)
 • 10.1.4.10 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.10.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.10.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiai sukurta taip, kad norint peržiūrėti turinį nereikėtų slinkti horizontaliai ir vertikaliai, neprarandant informacijos.

1.4.11 Netekstinio turinio kontrastas (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.11 (Saitynas)
 • 10.1.4.11 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.11 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.11 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapių naudotojo sąsajoje laikomasi minimalaus 3:1 kontrasto santykio, taikomo vizualiai pateikiant naudotojo sąsajos komponentus ir gretimas spalvas.

Išimtys:

 • Slapukų sutikimo banerio mygtukai „Patvirtinti visus“, „Būtini“, „Nustatymai“

1.4.12 Tarpai tarp teksto (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.12 (Saitynas)
 • 10.1.4.12 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.12 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.12 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose galima keisti tarpus neprarandant turinio.

1.4.13 Turinys užvedus pelę ar nukreipus fokusą  (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.13 (Saitynas)
 • 10.1.4.13 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.13 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.13 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiai nepateikia papildomo turinio užvedus pelės žymeklį arba sufokusavus.

Išimtys:

 • Informacinėse kortelėse skiltyje „Skaitmeninius ženkliukus gali rinkti“ su funkcionalumu, kai parodoma daugiau informacijos ant jos užvedu pelės kursorių, tinklalapyje „Skaitmeniniai ženkliukai“
 • Sekcijų navigacijos komponento (dešiniame lango šone, pateiktas vertikaliai išdėstytais apskritimais, ir kiekvienas iš jų yra nuoroda) įrankių užuomina (tooltip) rodoma tik užvedus kursorių bet nėra rodoma / aktyvuojama naršant klaviatūra tinklalapiuose: „Pradinis“, „Pirmakursiams“, „GIFTED“ (programos puslapis), „Skaitmeniniai ženkliukai“

2.4.5 Įvairūs būdai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.5 (Saitynas)
 • 10.2.4.5 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.2.4.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.2.4.5 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Į tinklalapius galima patekti per pagrindinę navigacijos antraštę, kuri kartojasi kiekviename puslapyje.

2.4.6 Antraštės ir užrašai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.6 (Saitynas)
 • 10.2.4.6 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.6 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.6 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose pateikiami užrašai (aprašomosios etiketės) ir antraštės, padedančios naudotojams suprasti puslapių turinio struktūrą.

Išimtys:

 • Neturi pirmojo lygio antraštės tinklalapiai: „Pirmakursiams“, „GIFTED“ (programos puslapis), „Skaitmeniniai ženkliukai“

2.4.7 Matomas fokusas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.7 (Saitynas)
 • 10.2.4.7 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.7 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.7 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Tinklalapiuose pateikiamas matomas fokusavimo indikatorius, kai elementai gauna klaviatūros fokusą.

Išimtys:

 • Antraštėje (header) esantis išskleidžiamas mygtukas su tekstu „Stojantiesiems“
 • Poraštėje (footer) esantys visi išskleidžiamieji mygtukai
 • Išskleidžiamieji mygtukai (accordion), vertikalūs skirtukai (tabs) tinklalapiuose „Pirmakursiams“, „GIFTED“ (programos puslapis)
 • Horizontalūs skirtukai (tabs) tinklalapiuose „GIFTED“ (programos puslapis), „Skaitmeniniai ženkliukai“
 • Skaidrių (Slider / Carousel) valdymo mygtukai (rodyklių piktogramos) tinklalapiuose „Pirmakursiams“, „GIFTED“ (programos puslapis)
 • Programėlės parsisiuntimo mygtukai skiltyje „Kaip pradėti naudotis?“ tinklalapyje „Skaitmeniniai ženkliukai“

2.4.11 Nepaslėptas fokusas (minimalus) (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Kai tinklalapių naudotojo sąsajos komponentas gauna klaviatūros fokusą, jis nėra visiškai paslėptas dėl autoriaus sukurto turinio.

2.5.7 Tempimo judesiai (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose nėra funkcijų, kurioms atlikti reikalingas tempimo judesys.

2.5.8 Taikinio dydis (minimalus) (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose kursoriaus įvesties taikinio dydis yra ne mažesnis kaip 24 x 24 CSS pikselių.

3.1.2 Dalių kalba (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.1.2 (Saitynas)
 • 10.3.1.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.1.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.1.2 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Kiekvieno tinklalapių fragmento ar frazės natūralioji kalba yra apibrėžiama programinėmis priemonėmis, naudojant  HTML kalbos atributą „lang“.

3.2.3 Vienodas naršymas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.3 (Saitynas)
 • 10.3.2.3 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.3.2.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.3.2.3 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose naudojama nuosekli ir pasikartojanti navigacija.

3.2.4 Vienoda identifikacija (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.4 (Saitynas)
 • 10.3.2.4 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.3.2.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.3.2.4 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapių rinkinių komponentai, atliekantys tas pačias funkcijas, yra identifikuojami nuosekliai.

3.3.3 Klaidos taisymo instrukcijos (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.3 (Saitynas)
 • 10.3.3.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Klaidos yra pakankamai gerai aprašytos, kad būtų galima suprasti problemas, o naudotojas, perskaitęs klaidas, galėtų jų išvengti ir ištaisyti atitinkamą problemą.

3.3.4 Klaidų prevencija (teisinių, finansinių, duomenų) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.4 (Saitynas)
 • 10.3.3.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose nėra jokių funkcijų, dėl kurių būtų galima atlikti teisinius įsipareigojimus ar finansinius sandorius.

3.3.8 Prieinamas autentiškumo nustatymas (minimalus)  (Tik versijos 2.2 lygis A)

EN 301 549 kriterijams – netaikoma

Palaiko Tinklalapiuose naudojamas funkcionalumas „CAPTCHA“ naudotojo autentifikavimui prieš pateikiant formą tinklalapyje „Mokykloms“. Šis „CAPTCHA“ pateikia informaciją garsu kaip alternatyvų sprendimo metodą bei pagalbos instrukciją naudotojams.

4.1.3 Būsenos pranešimai (tik versijų 2.1 ir 2.2 lygis AA)

Taip pat taikoma:

EN 301 549 kriterijams

 • 9.4.1.3 (Saitynas)
 • 10.4.1.3 (Ne saityno dokumentai) – Netaikoma
 • 11.4.1.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.4.1.3 (Uždara programinė įranga) – Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko Tinklalapiuose naudojami formos laukai su automatiniu klaidų aptikimu ir klaidų aprašymais.
Kriterijai Atitikties lygis  Pastabos ir paaiškinimai
4.2.1 Naudojimas be regėjimo Iš dalies palaiko

Daugumoje tinklalapių pateikiamos funkcijos, kuriomis gali naudotis regėjimo neturintys naudotojai. Dauguma produkto funkcijų ir turinio yra prieinami klaviatūra ir ekrano skaitymo programa.

Išimtys aprašytos:

 • 1.1.1 Netekstinis turinys
 • 1.3.1 Informacija ir sąsajos
 • 2.1.1 Klaviatūra
 • 2.4.4 Nuorodos paskirtis (kontekstinė)
 • 2.4.6 Antraštės ir užrašai
 • 3.2.2 Duomenų įvedimas
 • 4.1.2 Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė
4.2.2 Naudojimas turint ribotą regėjimą Iš dalies palaiko

Dauguma tinklalapių yra prieinami turint ribotą regėjimą.

Išimtys aprašytos:

 • 1.1.1 Netekstinis turinys
 • 1.3.1 Informacija ir sąsajos
 • 1.4.3 Kontrasto santykis (minimalus)
 • 1.4.5 Teksto paveikslai
 • 1.4.11 Netekstinio turinio kontrastas
 • 2.1.1 Klaviatūra
 • 2.4.3 Fokusavimo seka
 • 2.4.4 Nuorodos paskirtis (kontekstinė)
 • 2.4.7 Matomas fokusas
4.2.3 Naudojimas be spalvų suvokimo Palaiko Tinklalapiai gali būti naudojami be spalvų suvokimo.
4.2.4 Naudojimas be klausos Iš dalies palaiko

Dauguma tinklalapių gali būti naudojami be klausos.

Išimtys aprašytos:

 • 1.2.2 Aiškinamoji antraštė (parengta iš anksto)
 • 1.2.5 Garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto)
 • 1.3.1 Informacija ir sąsajos
4.2.5 Naudojimas turint ribotą klausą Iš dalies palaiko

Dauguma tinklalapių gali būti naudojami turint ribotą klausą.

Išimtys aprašytos:

 • 1.2.2 Aiškinamoji antraštė (parengta iš anksto)
 • 1.2.5 Garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto)
 • 1.3.1 Informacija ir sąsajos
4.2.6 Naudojimas be vokalinių gebėjimų arba su ribotais vokaliniais gebėjimais Palaiko Tinklalapiai gali būti naudojami be vokalinių gebėjimų arba su ribotais vokaliniais gebėjimais.
4.2.7 Naudojimas turint judesių ar jėgos ribotumų Iš dalies palaiko

Dauguma tinklalapių yra funkcionalūs turint judesių ar jėgos ribotumų.

Išimtys aprašytos:

 • 1.4.13 Turinys užvedus pelę ar nukreipus fokusą
 • 2.1.1 Klaviatūra
 • 2.4.7 Matomas fokusas
 • 4.1.2 Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė
4.2.8 Naudojimas esant ribotam pasiekiamumui Iš dalies palaiko

Dauguma tinklalapių yra funkcionalūs esant ribotam pasiekiamumui.

Išimtys aprašytos:

 • 1.4.13 Turinys užvedus pelę ar nukreipus fokusą
 • 2.1.1 Klaviatūra
 • 2.4.7 Matomas fokusas
 • 4.1.2 Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė
4.2.9 Sumažinti šviesai jautrių priepuolių dirgiklių skaičių Palaiko Tinklalapiuose nėra mirksinčio turinio, galinčio sukelti priepuolius.
4.2.10 Naudojimas esant ribotam pažinimui, kalbai ar mokymuisi Iš dalies palaiko

Tinklalapiai yra funkcionalūs esant ribotam pažinimui, kalbai ar mokymuisi.

Išimtys aprašytos:

 • 1.1.1 Netekstinis turinys
 • 1.2.2 Aiškinamoji antraštė (parengta iš anksto)
 • 1.2.5 Garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto)
 • 1.3.1 Informacija ir sąsajos
 • 2.4.4 Nuorodos paskirtis (kontekstinė)
 • 3.2.2 Duomenų įvedimas
 • 3.3.2 Užrašai ar instrukcijos
 • 3.3.3 Klaidos taisymo instrukcijos
 • 4.1.3 Būsenos pranešimai
4.2.11 Privatumas Palaiko Tinklalapiuose yra prieinamumo komponentų, kurie užtikrina naudotojų privatumą.

Pastabos: Netaikoma

Pastabos: Netaikoma

 Atsakomybės ribojimas

© 2024 m. Kauno technologijos universitetas (KTU). Anksčiau nurodytą paskelbimo dieną ši ataskaita atspindi dabartinę KTU svetainės padėtį, susijusią su ITI “VPAT® 2.5 International Edition” pateikta informacija. KTU negali garantuoti, kad šioje Prieinamumo vertinimo ataskaitoje pateikta informacija bus tiksli ir po jos paskelbimo datos, tačiau nuolat stengiasi stebėti gaminio prieinamumą. Dėl bet Interneto svetainės pakeitimo ar pritaikymo dalis arba visa ši ataskaita gali tapti netaikytina. Ši ataskaita pateikiama “tokia, kokia yra” ir tik informaciniais tikslais. Šis dokumentas yra vertimas padarytas iš anglų kalbos. Šiame dokumente gali būti klaidų. Oficiali ir normatyvinė šio dokumento versija yra anglų kalba publikuojama adresu: https://en.ktu.edu/accessibility-conformance-report/#students-ktu-edu-accessibility-conformance-report/