Studijų kalendorius

2018-2019 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS
Procesas Pradžia Pabaiga
Įvadinė studijų savaitė 2019-01-28 2019-02-01
Individualių studijų planų sudarymas ir koregavimas 2019-01-28 2019-02-15
Registracija į pavasario semestro akademinius užsiėmimus 2019-01-28 2019-02-24
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas 2019-02-01 2019-02-08
Paraiškų teikimas „Erasmus +“ ir dvišalių mainų studijoms užsienyje pavasario semestre 2019-02-01 2019-03-01
Erasmus +“ ir dvišalių mainų atrankos fakultetuose 2019-03-04 2019-03-08
Pavasario semestro akademiniai užsiėmimai 2019-02-04 2019-05-31
Universiteto talento stipendijų konkursas 2019-02-11 2019-02-24
Išlyginamieji studijų pagrindų dalykų kursai 2019-02-11 2019-05-31
„GUIDed“ tutorių konsultacijos 2019-02-25 2019-06-21
Paraiškų teikimas „Erasmus +“ praktikai užsienyje iki 2019-03-01
Studijų plano alternatyvų konkursas (specializacijų, asmeninio modulių rinkinio, praktikos) 2019-03-04 2019-03-17
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos) 2019-03-18 2019-03-29
Registracija kitiems mokslo metams ir 2019–2020 m. m. individualių studijų planų sudarymas 2019-04-08 2019-04-21
Mecenatų stipendijų konkursas 2019-04-12 2019-04-21
Pavasario atostogos 2019-04-22 2019-04-28
Registracija į pavasario semestro egzaminus ir jų perlaikymus 2019-04-29 2019-06-26
Doktorantų studijų kokybės vertinimo apklausa 2019-04-30 2019-06-04
„GUIDed“ pradžios mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas 2019-05-02 2019-05-31
Baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas 2019-05-13 2019-06-21
Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas 2019-05-22 2019-06-30
Atsiskaitymas už semestro savarankiško darbo užduotis iki 2019-05-31
Paraiškų teikimas „Erasmus +“ praktikai užsienyje iki 2019-06-01
Pavasario semestro egzaminų sesija (išskyrus ciklinių studijų studentus) 2019-06-03 2019-06-28
Doktorantų atestacija už mokslo metus 2019-06-03 2019-06-28
Studijų programų kokybės vertinimas 2019-06-03 2019-06-28
Diplomų įteikimo šventė 2019-06-21
Vasaros atostogos 2019-07-01 2019-08-31
2018–2019 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Vasario 4–10 d. 2 Vasario 11–17 d.
3 Vasario 18–24 d. 4 Vasario 25 d. – kovo 3 d.
5 Kovo 4–10 d. 6 Kovo 11–17 d.
7 Kovo 18–24 d. 8 Kovo 25–31 d.
9 Balandžio 1–7 d. 10 Balandžio 8–14 d.
11 Balandžio 15–21 d.
Balandžio 22–28 d. – pavasario atostogos
12 Balandžio 29 d. – gegužės 5 d.
13 Gegužės 6–12 d. 14 Gegužės 13–19 d.
15 Gegužės 20–26 d. 16 Gegužės 27–31 d.
17-20 Birželio 3–28 d. – pavasario semestro egzaminų sesija
2018–2019 M. M. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS (ŠEŠTADIENIAIS)
Savaitės Nr. Data Savaitės Nr. Data
1 Vasario 9 d. 3 Vasario 23 d.
4 Kovo 2 d. 5 Kovo 9 d.
7 Kovo 23 d. 8 Kovo 30 d.
9 Balandžio 6 d. 10 Balandžio 13 d.
12 Gegužės 4 d. 13 Gegužės 11 d.
14 Gegužės 18 d. 15 Gegužės 25 d.
2019-2020 M. M. RUDENS SEMESTRAS
Procesas Pradžia Pabaiga
Rudens semestras 2019-09-01 2020-01-31
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas 2019-08-01 2019-08-30
„GIFTed“ talentų ugdymo programos atrankos konkursas 2019-08-12 2019-09-03
Įvadinė studijų savaitė 2019-08-26 2019-08-30
Individualių studijų planų sudarymas 2019-08-26 2019-09-08
MA+ magistrantūros kompetencijų konkursas 2019-08-26 2019-09-08
Studijų pagrindų dalykų testavimas 2019-08-27 2019-09-06
Registracija į rudens semestro akademinius užsiėmimus 2019-08-28 2019-09-15
Mokslo metų pradžios šventė 2019-09-02
Rudens semestro akademiniai užsiėmimai 2019-09-03 2019-12-23
Doktorantų individualių studijų planų bei doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų programų pildymas ir tvirtinimas 2019-09-03 2019-09-30
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas (po lyginamųjų eilių sudarymo pagal studentų studijų pasiekimų lygmenis) 2019-09-05 2019-09-30
Įvadinis doktorantūros studijų seminaras 2019-09-06
„GUIDed“ karjeros mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas 2019-09-10 2019-09-25
Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai 2019-09-16 2019-12-23
„GUIDed“ tutorių konsultacijos 2019-09-23 2020-01-31
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos) 2019-10-14 2019-10-26
KTU „WANTed“ karjeros dienos 2019-10-16
Aktyviausių doktorantų stipendijų konkursas 2019-11-11 2019-11-29
Registracija į rudens semestro egzaminus ir jų perlaikymus 2019-12-02 2020-01-30
Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas (el. apklausa) 2019-12-20 2020-02-10
Atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis iki 2019-12-23
Žiemos atostogos 2019-12-24 2020-01-01
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) 2020-01-02 2020-01-24
Baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas (el. apklausa) 2020-01-02 2020-01-24
Rudens semestro egzaminų sesija 2020-01-02 2020-01-31
Doktorantų atestacija už rudens semestrą 2020-01-02 2020-01-31
„GIFTed“ talentų ugdymo programos dalyvių atrankos konkursas 2020-01-13 2020-02-03
Diplomų įteikimo šventė 2020-01-24
2019–2020 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Rugsėjo 2–8 d. 2 Rugsėjo 9–15 d.
3 Rugsėjo 16–22 d. 4 Rugsėjo 23–29 d.
5 Rugsėjo 30 – spalio 6 d. 6 Spalio 7–13 d.
7 Spalio 14–20 d. 8 Spalio 21–27 d.
9 Spalio 28 d. – lapkričio 3 d. 10 Lapkričio 4–10 d.
11 Lapkričio 11 d. – 17 d. 12 Lapkričio 18–24 d.
13 Lapkričio 25 d. – gruodžio 1 d. 14 Gruodžio 2–8 d.
15 Gruodžio 9–15 d. 16 Gruodžio 16–23 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 1 d. – žiemos atostogos
17-20 Sausio 2–31 d. – rudens semestro egzaminų sesija
2019–2020 M. M. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS (ŠEŠTADIENIAIS)
Savaitės Nr. Data Savaitės Nr. Data
2 Rugsėjo 14 d. 3 Rugsėjo 21 d.
4 Rugsėjo 28 d. 6 Spalio 5 d.
7 Spalio 12 d. 8 Spalio 19 d.
10 Lapkričio 9 d. 11 Lapkričio 16 d.
12 Lapkričio 23 d. 13 Lapkričio 30 d.
14 Gruodžio 7 d. 15 Gruodžio 14 d.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku