Studijų kalendorius

2021-2022 M. M. RUDENS SEMESTRAS

Procesas

Dalyvaujantys studentai Pradžia Pabaiga
RUDENS SEMESTRAS Visi 2021-09-01 2022-01-31
Baigiamųjų projektų tematikų (temų) teikimas Pirmosios pakopos priešpaskutinio semestro, antrosios pakopos pirmo semestro2 2021-06-01 2021-09-171
Rudens semestro akademinių užsiėmimų tvarkaraščių paskelbimas Visi 2021-08-02
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas Visi, išskyrus pirmo kurso2 ir trečiosios pakopos 2021-08-16 2021-08-31
MA+ magistrantūros kompetencijų konkursas Antrosios pakopos pirmo kurso2 2021-08-23 2021-09-05
„GIFTed“ talentų ugdymo programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso2 2021-08-23 2021-09-13
„SKILLed FinTech“ programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso2 2021-08-23 2021-09-14
Įvadinė studijų savaitė Pirmo kurso2 ir tarptautinių mainų (pradedantiems studijas nuo 2021-09-01) 2021-08-26 2021-08-31
Doktorantų individualių studijų planų tikslinimas Trečiosios pakopos antro–ketvirto kurso 2021-08-26 2021-09-03
Individualių studijų planų sudarymas Pirmo kurso2 ir tarptautinių mainų (pradedantiems studijas nuo 2021-09-01) 2021-08-26 2021-09-15
Registracija į rudens semestro akademinius užsiėmimus Visi 2021-08-26 2021-09-18
Mokslo metų pradžios šventė Pirmo kurso ir tarptautinių mainų 2021-09-01
Studentų studijų pagrindų dalykų testavimas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2021-09-02 2021-09-08
Rudens semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis Visi3 2021-09-02 2021-12-23
Informacinė diena pirmo kurso doktorantams Trečiosios pakopos pirmo kurso 2021-09-03
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, išskyrus pirmo kurso 2021-09-06 2021-09-30
Doktorantų individualių studijų planų bei doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų planų sudarymas Trečiosios pakopos pirmo kurso 2021-09-06 2021-09-30
„GUIDed“ karjeros mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas Visi 2021-09-10 2021-09-26
Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2021-09-13 2021-12-23
„GUIDed“ tutorių konsultacijos Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2021-09-20 2022-01-28
KTU „WANTed“ karjeros dienos Visi 2021-10-27
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (el. apklausa ir apskritųjų stalų diskusijos) Visi3, išskyrus trečiosios pakopos 2021-10-18 2021-10-30
Dalyvavimo akademiniuose užsiėmimuose vertinimas studentų ankstyvajam įspėjimui Visi3, išskyrus trečiosios pakopos 2021-10-18 2021-10-24
2021-11-15 2021-11-21
Registracija į rudens semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) Visi3 2021-12-01 2022-01-30
Prašymų teikimas dėl išankstinės egzaminų sesijos (dėl pagrįstų priežasčių) Visi3 iki 2021-12-05
Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas (el. apklausa) Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2021-12-23 2022-02-01
MA+ magistrantūros tarpkrypinių kompetencijų kokybės vertinimas (el. apklausa) Antrosios pakopos 2021-12-23 2022-02-01
Žiemos atostogos Visi 2021-12-24 2022-01-02
Rudens semestro egzaminų sesija Visi3 2022-01-03 2022-01-31
Profesinių praktikų kokybės bei baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2022-01-03 2022-01-28
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2022-01-03 2022-01-28
Doktorantų atestacija už rudens semestrą Trečiosios pakopos 2022-01-03 2022-01-31
Baigiamųjų projektų gynimai kvalifikacijos komisijose Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos iki 2022-01-20
„GIFTed“ talentų ugdymo programos dalyvių atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2022-01-17 2022-02-01
„SKILLed FinTech“ programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2022-01-17 2022-02-02
Studijų pabaigos ir diplomų įteikimo šventė Baigiamojo kurso 2022-01-28
Baigiamųjų projektų tematikų (temų) pasirinkimas Pirmosios pakopos priešpaskutinio semestro, antrosios pakopos pirmo semestro iki 2022-01-31

1 Jei fakultete nenurodyta kitaip.
2 Nurodomas studento kursas, kuriame jis studijuos nuo 2021-09-01.
3 Ciklinių studijų atveju fakultete nurodomos kitokios procesų datos.

2021–2022 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Rugsėjo 1– 5 d. 2 Rugsėjo 6–12 d.
3 Rugsėjo 13–19 d. 4 Rugsėjo 20–26 d.
5 Rugsėjo 27 – spalio 3 d. 6 Spalio 4–10 d.
7 Spalio 11–17 d. 8 Spalio 18–24 d.
9 Spalio 25–31 d. 10 Lapkričio 1–7 d.
11 Lapkričio 8–14 d. 12 Lapkričio 15–21 d.
13 Lapkričio 22–28 d. 14 Lapkričio 29 d. – gruodžio 5 d.
15 Gruodžio 6–12 d. 16 Gruodžio 13–19 d.
17 Gruodžio 20–23 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 2 d. – žiemos atostogos
18–21 Sausio 3–31 d. – rudens semestro egzaminų sesija

2021-2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS

Procesas

Dalyvaujantys studentai Pradžia Pabaiga
PAVASARIO SEMESTRAS Visi 2022-02-01 2022-08-31
Pavasario semestro akademinių užsiėmimų tvarkaraščių paskelbimas Visi 2022-01-02
Doktorantų individualių studijų planų tikslinimas Trečiosios pakopos 2022-01-26 2022-01-31
Įvadinė studijų savaitė Pirmo kurso2 ir tarptautinių mainų (pradedantiems studijas nuo 2022-02-01) 2022-01-27 2022-01-31
Individualių studijų planų sudarymas Pirmo kurso2 ir tarptautinių mainų (pradedantiems studijas nuo 2022-02-01) 2022-01-27 2022-02-15
Registracija į pavasario semestro akademinius užsiėmimus Visi 2022-01-27 2022-02-19
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2022-02-01 2022-02-28
Pavasario semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis Visi3 2022-02-01 2022-05-31
Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai (jei susidaro studentų grupės) Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2022-02-14 2022-05-31
„GUIDed“ tutorių konsultacijos Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2022-02-21 2022-06-29
Studijų planų alternatyvų konkursas (specializacijų, BA+ kompetencijų, asmeninio modulių rinkinio, išplėstinės praktikos) Pirmosios pakopos pirmo–antro kurso 2022-03-07 2022-03-20
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (el. apklausa ir apskritųjų stalų diskusijos) Visi3, išskyrus trečiosios pakopos 2022-03-21 2022-04-04
Dalyvavimo akademiniuose užsiėmimuose vertinimas studentų ankstyvajam įspėjimui Visi3, išskyrus trečiosios pakopos 2022-03-21 2022-03-27
2022-04-25 2022-05-01
Registracija kitiems mokslo metams ir 2022–2023 m. m. individualių studijų planų sudarymas Antro ir vyresnių kursų, išskyrus trečiosios pakopos 2022-04-04 2022-04-17
Pavasario atostogos Visi 2022-04-18 2022-04-24
Doktorantūros studijų kokybės vertinimas (el. apklausa) Trečiosios pakopos 2022-04-25 2022-06-03
„GUIDed“ pradžios mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2022-05-02 2022-05-31
Produkto vystymo projektų tematikų konkursas Pirmosios pakopos pirmo–antro kurso 2022-05-02 2022-06-05
Registracija į pavasario semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) Visi3 2022-05-03 2022-06-29
Prašymų teikimas dėl išankstinės egzaminų sesijos (dėl pagrįstų priežasčių) Visi3 iki 2022-05-05
Profesinių praktikų kokybės bei baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2022-05-16 2022-06-23
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2022-05-16 2022-06-23
Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas (el. apklausa) Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2022-05-31 2022-07-03
Pavasario semestro egzaminų sesija Visi3 2022-06-01 2022-06-30
Doktorantų atestacija už mokslo metus Trečiosios pakopos 2022-06-01 2022-06-30
Baigiamųjų projektų gynimai kvalifikacijos komisijose Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos iki 2022-06-15
Studijų pabaigos ir diplomų įteikimo šventė Baigiamojo kurso 2022-06-23
Vasaros atostogos Visi 2022-07-01 2022-08-31

1 Jei fakultete nenurodyta kitaip.
2 Nurodomas studento kursas, kuriame jis studijuos nuo 2022-02-01.
3 Ciklinių studijų atveju fakultete nurodomos kitokios procesų datos.

2021–2022 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Vasario 1–6 d. 2 Vasario 7–13 d.
3 Vasario 14–20 d. 4 Vasario 21–27 d.
5 Vasario 28 d. – kovo 6 d. 6 Kovo 7–13 d.
7 Kovo 14–20 d. 8 Kovo 21–27 d.
9 Kovo 28 d. – balandžio 3 d. 10 Balandžio 4–10 d.
11 Balandžio 11–17 d.
Balandžio 18–24 d. – pavasario atostogos
12 Balandžio 25 d. – gegužės 1 d.
13 Gegužės 2–8 d. 14 Gegužės 9–15 d.
15 Gegužės 16–22 d. 16 Gegužės 23–29 d.
17 Gegužės 30–31 d.
17–20 Birželio 1–30 d. – pavasario semestro egzaminų sesija
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku