Studijų kalendorius

2020-2021 M. M. RUDENS SEMESTRAS
Procesas Pradžia Pabaiga
RUDENS SEMESTRAS (Visi, išskyrus pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso) 2020-09-01 2021-01-31
RUDENS SEMESTRAS (Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso) 2020-09-09 2021-01-31
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas 2020-08-17 2020-08-31
„GIFTed“ talentų ugdymo programos atrankos konkursas 2020-08-24 2020-09-14
MA+ magistrantūros kompetencijų konkursas 2020-08-27 2020-09-06
Individualių studijų planų sudarymas 2020-08-27 2020-09-15
Registracija į rudens semestro akademinius užsiėmimus 2020-08-27 2020-09-20
Mokslo metų pradžios šventė 2020-09-09
Įvadinė studijų savaitė 2020-09-02 2020-09-09
Rudens semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis (Visi, išskyrus pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso) 2020-09-02 2020-12-23
Rudens semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis (Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso) 2020-09-10 2020-12-23
Informacinė diena pirmo kurso doktorantams 2020-09-04
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas (po lyginamųjų eilių sudarymo pagal studentų studijų pasiekimų lygmenis) 2020-09-07 2020-09-30
Doktorantų individualių studijų planų bei doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų planų pildymas ir tvirtinimas 2020-09-07 2020-09-30
„GUIDed“ karjeros mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas 2020-09-10 2020-09-25
Studijų pagrindų dalykų testavimas 2020-09-10 2020-09-15
Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai 2020-09-21 2020-12-23
„GUIDed“ tutorių konsultacijos 2020-09-21 2021-01-29
KTU „WANTed“ karjeros dienos 2020-10-14
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (el. apklausa ir apskritųjų stalų diskusijos) 2020-10-19 2020-10-31
Registracija į rudens semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) ir jų perlaikymus 2020-12-01 2021-01-29
Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas (el. apklausa) 2020-12-23 2021-02-05
Žiemos atostogos 2020-12-24 2021-01-01
Rudens semestro egzaminų sesija 2021-01-02 2021-01-30
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) 2021-01-04 2021-01-22
Profesinių praktikų kokybės bei baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas (el. apklausa) 2021-01-04 2021-01-22
Doktorantų atestacija už rudens semestrą 2021-01-04 2021-01-29
Baigiamųjų projektų gynimai kvalifikacijos komisijose iki 2021-01-15
„GIFTed“ talentų ugdymo programos dalyvių atrankos konkursas 2021-01-18 2021-02-01
Diplomų įteikimas 2021-01-28 2021-01-29
Studijų pabaigos šventė (nuotolinė transliacija) 2021-01-29
2020–2021 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Rugsėjo 1–6 d. (visiems, išskyrus pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso studentams) 2 Rugsėjo 7–13 d.
(rugsėjo 10–13 d. – pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso studentams)
3 Rugsėjo 14–20 d. 4 Rugsėjo 21–27 d.
5 Rugsėjo 28 – spalio 4 d. 6 Spalio 5–11 d.
7 Spalio 12–18 d. 8 Spalio 19–25 d.
9 Spalio 26 d. – lapkričio 1 d. 10 Lapkričio 2–8 d.
11 Lapkričio 9–15 d. 12 Lapkričio 16–22 d.
13 Lapkričio 23–29 d. 14 Lapkričio 30 d. – gruodžio 6 d.
15 Gruodžio 7–13 d. 16 Gruodžio 14–20 d.
17 Gruodžio 21–23 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 1 d. – žiemos atostogos
18–21 Sausio 2–31 d. – rudens semestro egzaminų sesija

2020-2021 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS

Procesas

Pradžia Pabaiga
PAVASARIO SEMESTRAS 2021-02-01 2021-08-31
Įvadinė studijų savaitė 2021-01-25 2021-01-29
Individualių studijų planų sudarymas 2021-01-25 2021-02-05
Registracija į pavasario semestro akademinius užsiėmimus 2021-01-28 2021-02-14
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas 2021-02-01 2021-02-26
Pavasario semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis 2021-02-01 2021-05-31
Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai 2021-02-15 2021-05-31
„GUIDed“ tutorių konsultacijos 2021-02-22 2021-06-25
Studijų planų alternatyvų konkursas (specializacijų, BA+ kompetencijų, gretutinių studijų, asmeninio modulių rinkinio, išplėstinės praktikos) 2021-03-08 2021-03-21
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (el. apklausa ir apskritųjų stalų diskusijos) 2021-03-22 2021-04-02
Pavasario atostogos 2021-04-05 2021-04-11
Registracija kitiems mokslo metams ir 2021–2022 m. m. individualių studijų planų sudarymas 2021-04-12 2021-04-25
Doktorantūros studijų kokybės vertinimas (el. apklausa) 2021-04-26 2021-06-04
„GUIDed“ pradžios mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas 2021-05-03 2021-05-31
Registracija į pavasario semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) ir jų perlaikymus 2021-05-03 2021-06-29
Profesinių praktikų kokybės bei baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas (el. apklausa) 2021-05-17 2021-06-23
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) 2021-05-17 2021-06-23
Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas (el. apklausa) 2021-05-31 2021-07-05
Pavasario semestro egzaminų sesija 2021-06-01 2021-06-30
Doktorantų atestacija už mokslo metus 2021-06-01 2021-06-30
Baigiamųjų projektų gynimai kvalifikacijos komisijose iki 2021-06-10
Diplomų įteikimo šventė 2021-06-18
Vasaros atostogos 2021-07-01 2021-08-31
2020–2021 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Vasario 1–7 d. 2 Vasario 8–14 d.
3 Vasario 15–21 d. 4 Vasario 22–28 d.
5 Kovo 1–7 d. 6 Kovo 8–14 d.
7 Kovo 15–21 d. 8 Kovo 22–28 d.
9 Kovo 29 d. – balandžio 4 d.
Balandžio 5–11 d. – pavasario atostogos
10 Balandžio 12–18 d.
11 Balandžio 19–25 d. 12 Balandžio 26 d. – gegužės 2 d.
13 Gegužės 3–9 d. 14 Gegužės 10–16 d.
15 Gegužės 17–23 d. 16 Gegužės 24–30 d.
17 Gegužės 31 d.
17–20 Birželio 1–30 d. – pavasario semestro egzaminų sesija
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku