Studijų kalendorius

2020-2021 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS

Procesas

Pradžia Pabaiga
PAVASARIO SEMESTRAS 2021-02-01 2021-08-31
Įvadinė studijų savaitė 2021-01-25 2021-01-29
Individualių studijų planų sudarymas 2021-01-25 2021-02-05
Registracija į pavasario semestro akademinius užsiėmimus 2021-01-28 2021-02-14
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas 2021-02-01 2021-02-26
Pavasario semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis 2021-02-01 2021-05-31
Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai 2021-02-15 2021-05-31
„GUIDed“ tutorių konsultacijos 2021-02-22 2021-06-25
Studijų planų alternatyvų konkursas (specializacijų, BA+ kompetencijų, gretutinių studijų, asmeninio modulių rinkinio, išplėstinės praktikos) 2021-03-08 2021-03-21
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (el. apklausa ir apskritųjų stalų diskusijos) 2021-03-22 2021-04-02
Pavasario atostogos 2021-04-05 2021-04-11
Registracija kitiems mokslo metams ir 2021–2022 m. m. individualių studijų planų sudarymas 2021-04-12 2021-04-25
Doktorantūros studijų kokybės vertinimas (el. apklausa) 2021-04-26 2021-06-04
„GUIDed“ pradžios mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas 2021-05-03 2021-05-31
Registracija į pavasario semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) ir jų perlaikymus 2021-05-03 2021-06-29
Profesinių praktikų kokybės bei baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas (el. apklausa) 2021-05-17 2021-06-23
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) 2021-05-17 2021-06-23
Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas (el. apklausa) 2021-05-31 2021-07-05
Pavasario semestro egzaminų sesija 2021-06-01 2021-06-30
Doktorantų atestacija už mokslo metus 2021-06-01 2021-06-30
Baigiamųjų projektų gynimai kvalifikacijos komisijose iki 2021-06-10
Diplomų įteikimo šventė 2021-06-18
Vasaros atostogos 2021-07-01 2021-08-31
2020–2021 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Vasario 1–7 d. 2 Vasario 8–14 d.
3 Vasario 15–21 d. 4 Vasario 22–28 d.
5 Kovo 1–7 d. 6 Kovo 8–14 d.
7 Kovo 15–21 d. 8 Kovo 22–28 d.
9 Kovo 29 d. – balandžio 4 d.
Balandžio 5–11 d. – pavasario atostogos
10 Balandžio 12–18 d.
11 Balandžio 19–25 d. 12 Balandžio 26 d. – gegužės 2 d.
13 Gegužės 3–9 d. 14 Gegužės 10–16 d.
15 Gegužės 17–23 d. 16 Gegužės 24–30 d.
17 Gegužės 31 d.
17–20 Birželio 1–30 d. – pavasario semestro egzaminų sesija

2021-2022 M. M. RUDENS SEMESTRAS

Procesas

Dalyvaujantys studentai Pradžia Pabaiga
RUDENS SEMESTRAS Visi 2021-09-01 2022-01-31
Baigiamųjų projektų tematikų (temų) teikimas Pirmosios pakopos priešpaskutinio semestro, antrosios pakopos pirmo semestro2 2021-06-01 2021-09-171
Rudens semestro akademinių užsiėmimų tvarkaraščių paskelbimas Visi 2021-08-02
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas Visi, išskyrus pirmo kurso2 ir trečiosios pakopos 2021-08-16 2021-08-31
MA+ magistrantūros kompetencijų konkursas Antrosios pakopos pirmo kurso2 2021-08-23 2021-09-05
„GIFTed“ talentų ugdymo programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso2 2021-08-23 2021-09-13
„SKILLed FinTech“ programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso2 2021-08-23 2021-09-14
Įvadinė studijų savaitė Pirmo kurso2 ir tarptautinių mainų (pradedantiems studijas nuo 2021-09-01) 2021-08-26 2021-08-31
Doktorantų individualių studijų planų tikslinimas Trečiosios pakopos antro–ketvirto kurso 2021-08-26 2021-09-03
Individualių studijų planų sudarymas Pirmo kurso2 ir tarptautinių mainų (pradedantiems studijas nuo 2021-09-01) 2021-08-26 2021-09-15
Registracija į rudens semestro akademinius užsiėmimus Visi 2021-08-26 2021-09-18
Mokslo metų pradžios šventė Pirmo kurso ir tarptautinių mainų 2021-09-01
Studentų studijų pagrindų dalykų testavimas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2021-09-02 2021-09-08
Rudens semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis Visi3 2021-09-02 2021-12-23
Informacinė diena pirmo kurso doktorantams Trečiosios pakopos pirmo kurso 2021-09-03
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, išskyrus pirmo kurso 2021-09-06 2021-09-30
Doktorantų individualių studijų planų bei doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų planų sudarymas Trečiosios pakopos pirmo kurso 2021-09-06 2021-09-30
„GUIDed“ karjeros mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas Visi 2021-09-10 2021-09-26
Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2021-09-13 2021-12-23
„GUIDed“ tutorių konsultacijos Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2021-09-20 2022-01-28
KTU „WANTed“ karjeros dienos Visi 2021-10-27
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (el. apklausa ir apskritųjų stalų diskusijos) Visi3, išskyrus trečiosios pakopos 2021-10-18 2021-10-30
Dalyvavimo akademiniuose užsiėmimuose vertinimas studentų ankstyvajam įspėjimui Visi3, išskyrus trečiosios pakopos 2021-10-18 2021-10-24
2021-11-15 2021-11-21
Registracija į rudens semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) Visi3 2021-12-01 2022-01-30
Prašymų teikimas dėl išankstinės egzaminų sesijos (dėl pagrįstų priežasčių) Visi3 iki 2021-12-05
Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas (el. apklausa) Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2021-12-23 2022-02-01
MA+ magistrantūros tarpkrypinių kompetencijų kokybės vertinimas (el. apklausa) Antrosios pakopos 2021-12-23 2022-02-01
Žiemos atostogos Visi 2021-12-24 2022-01-02
Rudens semestro egzaminų sesija Visi3 2022-01-03 2022-01-31
Profesinių praktikų kokybės bei baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2022-01-03 2022-01-28
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2022-01-03 2022-01-28
Doktorantų atestacija už rudens semestrą Trečiosios pakopos 2022-01-03 2022-01-31
Baigiamųjų projektų gynimai kvalifikacijos komisijose Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos iki 2022-01-20
„GIFTed“ talentų ugdymo programos dalyvių atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2022-01-17 2022-02-01
„SKILLed FinTech“ programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2022-01-17 2022-02-02
Studijų pabaigos ir diplomų įteikimo šventė Baigiamojo kurso 2022-01-28
Baigiamųjų projektų tematikų (temų) pasirinkimas Pirmosios pakopos priešpaskutinio semestro, antrosios pakopos pirmo semestro iki 2022-01-31

1 Jei fakultete nenurodyta kitaip.
2 Nurodomas studento kursas, kuriame jis studijuos nuo 2021-09-01 arba nuo 2022-02-01.
3 Ciklinių studijų atveju fakultete nurodomos kitokios procesų datos.

2021–2022 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Rugsėjo 1– 5 d. 2 Rugsėjo 6–12 d.
3 Rugsėjo 13–19 d. 4 Rugsėjo 20–26 d.
5 Rugsėjo 27 – spalio 3 d. 6 Spalio 4–10 d.
7 Spalio 11–17 d. 8 Spalio 18–24 d.
9 Spalio 25–31 d. 10 Lapkričio 1–7 d.
11 Lapkričio 8–14 d. 12 Lapkričio 15–21 d.
13 Lapkričio 22–28 d. 14 Lapkričio 29 d. – gruodžio 5 d.
15 Gruodžio 6–12 d. 16 Gruodžio 13–19 d.
17 Gruodžio 20–23 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 2 d. – žiemos atostogos
18–21 Sausio 3–31 d. – rudens semestro egzaminų sesija
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku