Studijų kalendorius

2022-2023 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS

Procesas

Dalyvaujantys studentai Pradžia Pabaiga
PAVASARIO SEMESTRAS Visi 2023-02-01 2023-08-31
Pavasario semestro akademinių užsiėmimų tvarkaraščių paskelbimas Visi 2023-01-02
„GUIDed“ karjeros mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas Visi 2023-01-23 2023-02-05
Doktorantų individualių studijų planų tikslinimas Trečiosios pakopos 2023-01-24 2023-01-31
Individualių studijų planų sudarymas Pirmo kurso ir tarptautinių mainų (pradedantys studijas nuo 2023-02-01) 2023-01-25 2023-02-14
Įvadinė studijų savaitė Pirmo kurso ir tarptautinių mainų (pradedantys studijas nuo 2023-02-01) 2023-01-30 2023-01-31
Registracija į pavasario semestro akademinius užsiėmimus Visi 2023-01-30 2023-02-19
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2023-02-01 2023-02-28
Pavasario semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis Visi1 2023-02-01 2023-05-31
„GUIDed“ tutorių konsultacijos Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2023-02-01 2023-06-30
Studijų planų alternatyvų konkursas (specializacijų, BA+ kompetencijų, asmeninio modulių rinkinio, išplėstinės praktikos) Pirmosios pakopos pirmo–antro kurso 2023-03-06 2023-03-19
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (el. apklausa ir apskritųjų stalų diskusijos) Visi1, išskyrus trečiosios pakopos 2023-03-20 2023-04-03
Dalyvavimo akademiniuose užsiėmimuose vertinimas studentų ankstyvajam įspėjimui Visi1, išskyrus trečiosios pakopos 2023-03-20 2023-03-26
2023-04-24 2023-04-30
Registracija kitiems mokslo metams ir 2023–2024 m. m. individualių studijų planų sudarymas Antro ir vyresnių kursų, išskyrus trečiosios pakopos 2023-04-06 2023-04-20
Pavasario atostogos Visi, išskyrus baigiamojo kurso studentus, tuo metu atliekančius profesinę praktiką 2023-04-11 2023-04-16
Doktorantūros studijų kokybės vertinimas (el. apklausa) Trečiosios pakopos 2023-04-24 2023-06-02
„GUIDed“ pradžios mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2023-05-01 2023-05-31
Registracija į pavasario semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) Visi1 2023-05-02 2023-06-29
Prašymų teikimas dėl išankstinės egzaminų sesijos (dėl pagrįstų priežasčių) Visi1 iki 2023-05-05
Profesinių praktikų bei baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2023-05-15 2023-06-23
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2023-05-15 2023-06-23
Studijų modulių ir dėstymo kokybės vertinimas (el. apklausa) Visi 2023-05-29 2023-07-03
Pavasario semestro egzaminų sesija Visi1 2023-06-01 2023-06-30
Doktorantų atestacija už mokslo metus Trečiosios pakopos 2023-06-01 2023-06-30
Baigiamųjų projektų gynimai kvalifikacijos komisijose Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos iki 2023-06-15
Studijų pabaigos ir diplomų įteikimo šventė Baigiamojo kurso 2023-06-23
Vasaros atostogos Visi 2023-07-01 2023-08-31

1 Ciklinių studijų atveju fakultete nurodomos kitokios procesų datos.

 

2022–2023 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Vasario 1–5 d. 2 Vasario 6–12 d.
3 Vasario 13–19 d. 4 Vasario 20–26 d.
5 Vasario 27 d. – kovo 5 d. 6 Kovo 6–12 d.
7 Kovo 13–19 d. 8 Kovo 20–26 d.
9 Kovo 27 d. – balandžio 2 d. 10 Balandžio 3–9 d.
Balandžio 10–16 d. – pavasario atostogos
11 Balandžio 17–23 d. 12 Balandžio 24–30 d.
13 Gegužės 1–7 d. 14 Gegužės 8–14 d.
15 Gegužės 15–21 d. 16 Gegužės 22–28 d.
17 Gegužės 29–31 d.
17–20 Birželio 1–30 d. – pavasario semestro egzaminų sesija

2023-2024 M. M. RUDENS SEMESTRAS

Procesas Dalyvaujantys studentai Pradžia Pabaiga
RUDENS SEMESTRAS Visi 2023-09-01 2024-01-31
Baigiamųjų projektų tematikų (temų) teikimas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų priešpaskutinio semestro, antrosios pakopos pirmo semestro (pradedantys studijas nuo 2023-09-01) 2023-06-01 iki fakultete nurodytos datos, ne vėliau kaip iki 2024-01-31
Rudens semestro akademinių užsiėmimų tvarkaraščių paskelbimas Visi 2023-08-01
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas Visi, išskyrus pirmo kurso (pradedantys studijas nuo 2023-09-01) ir trečiosios pakopos 2023-08-16 2023-08-31
„GIFTed“ talentų ugdymo programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso (pradedantys studijas nuo 2023-09-01) 2023-08-21 2023-09-18
„SKILLed FinTech“ programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso (pradedantys studijas nuo 2023-09-01) 2023-08-21 2023-09-19
„SKILLed AI“ programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso (pradedantys studijas nuo 2023-09-01) 2023-08-21 2023-09-20
MA+ magistrantūros kompetencijų konkursas Antrosios pakopos pirmo kurso (pradedantys studijas nuo 2023-09-01) 2023-08-22 2023-09-03
Doktorantų individualių studijų planų tikslinimas Trečiosios pakopos antro–ketvirto kurso 2023-08-23 2023-08-31
Individualių studijų planų sudarymas Pirmo kurso ir tarptautinių mainų (pradedantys studijas nuo 2023-09-01) 2023-08-24 2023-09-14
Įvadinė studijų savaitė Pirmo kurso ir tarptautinių mainų (pradedantys studijas nuo 2023-09-01) 2023-08-28 2023-08-31
Daktaro disertacijų gynimai viešo gynimo tarybose Trečiosios pakopos nuo 2023-08-28
Registracija į rudens semestro akademinius užsiėmimus Visi 2023-08-30 2023-09-17
Mokslo metų pradžios šventė Pirmo kurso ir tarptautinių mainų 2023-09-01
Doktorantų individualių studijų planų sudarymas Trečiosios pakopos pirmo kurso 2023-09-01 2023-09-08
Studentų studijų pagrindų dalykų testavimas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2023-09-04 2023-09-06
Rudens semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis Visi1 2023-09-04 2023-12-23
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas (po rotacijos) Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, išskyrus pirmo kurso 2023-09-05 2023-09-29
Informacinė diena pirmo kurso doktorantams Trečiosios pakopos pirmo kurso 2023-09-07
Doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų planų sudarymas Trečiosios pakopos pirmo kurso 2023-09-11 2023-09-29
„GIFTed masters“ programos atrankos konkursas Antrosios pakopos pirmo kurso 2023-09-11 2023-10-02
Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2023-09-11 2023-12-22
Gretutinių pedagogikos studijų atrankos konkursas Pirmosios pakopos pirmo kurso 2023-09-15
„GUIDed“ karjeros mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas Visi 2023-09-18 2023-10-01
„GUIDed“ tutorių konsultacijos Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2023-09-25 2024-01-31
KTU „WANTed“ karjeros dienos Visi 2023-10-12
Produkto vystymo projektų tematikų konkursas Pirmosios pakopos antro–trečio kurso 2023-10-16 2023-10-22
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (el. apklausa ir apskritųjų stalų diskusijos) Visi1, išskyrus trečiosios pakopos 2023-10-16 2023-10-31
Dalyvavimo akademiniuose užsiėmimuose vertinimas studentų ankstyvajam įspėjimui Visi1, išskyrus trečiosios pakopos 2023-10-23 2023-10-29
2023-11-20 2023-11-26
Registracija į rudens semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) Visi1 2023-12-01 2024-01-30
Prašymų teikimas dėl išankstinės egzaminų sesijos (dėl pagrįstų priežasčių) Visi1 iki 2023-12-04
Studijų modulių ir dėstymo kokybės vertinimas (el. apklausa) Visi 2023-12-20 2024-02-01
MA+ magistrantūros ir BA+ bakalauro tarpkrypinių kompetencijų kokybės vertinimas (el. apklausa) Pirmosios ir antrosios pakopos 2023-12-20 2024-02-01
Žiemos atostogos Visi 2022-12-24 2023-01-01
„GIFTed“ talentų ugdymo programos dalyvių atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2024-01-02 2024-01-22
„SKILLed FinTech“ programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2024-01-02 2024-01-23
„SKILLed AI“ programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2024-01-02 2024-01-25
Rudens semestro egzaminų sesija Visi1 2024-01-02 2024-01-31
Profesinių praktikų bei baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo kokybės vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2024-01-03 2024-01-31
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2024-01-03 2024-01-31
Doktorantų atestacija už rudens semestrą akademiniuose padaliniuose Trečiosios pakopos 2024-01-08 2024-01-17
Doktorantų atestacija už rudens semestrą doktorantūros komitetuose Trečiosios pakopos 2024-01-18 2024-01-29
Baigiamųjų projektų gynimai kvalifikacijos komisijose Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos iki 2024-01-19
Studijų pabaigos ir diplomų įteikimo šventė Baigiamojo kurso ir mokslo (meno) daktarai 2024-01-26
Baigiamųjų projektų tematikų (temų) pasirinkimas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų priešpaskutinio semestro, antrosios pakopos pirmo semestro iki fakultete nurodytos datos, ne vėliau kaip iki 2024-01-31

1Ciklinių studijų atveju fakultete nurodomos kitokios procesų datos.

2023-2024 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS

Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Rugsėjo 4–10 d. 2 Rugsėjo 11–17 d.
3 Rugsėjo 18–24 d. 4 Rugsėjo 25 d. – spalio 1 d.
5 Spalio 2–8 d. 6 Spalio 9–15 d.
7 Spalio 16–22 d. 8 Spalio 23–29 d.
9 Spalio 30 d. – lapkričio 5 d. 10 Lapkričio 6–12 d.
(lapkričio 1–2 d. – nedarbo dienos)
11 Lapkričio 13–19 d. 12 Lapkričio 20–26 d.

13

Lapkričio 27 d. – gruodžio 3 d. 14 Gruodžio 4–10 d.
15 Gruodžio 11–17 d. 16 Gruodžio 18–23 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 1 d. – žiemos atostogos
17–21 Sausio 2–31 d. – rudens semestro egzaminų sesija