Studijų kalendorius

2021-2022 M. M. RUDENS SEMESTRAS

Procesas

Dalyvaujantys studentai Pradžia Pabaiga
RUDENS SEMESTRAS Visi 2021-09-01 2022-01-31
Baigiamųjų projektų tematikų (temų) teikimas Pirmosios pakopos priešpaskutinio semestro, antrosios pakopos pirmo semestro2 2021-06-01 2021-09-171
Rudens semestro akademinių užsiėmimų tvarkaraščių paskelbimas Visi 2021-08-02
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas Visi, išskyrus pirmo kurso2 ir trečiosios pakopos 2021-08-16 2021-08-31
MA+ magistrantūros kompetencijų konkursas Antrosios pakopos pirmo kurso2 2021-08-23 2021-09-05
„GIFTed“ talentų ugdymo programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso2 2021-08-23 2021-09-13
„SKILLed FinTech“ programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso2 2021-08-23 2021-09-14
Įvadinė studijų savaitė Pirmo kurso2 ir tarptautinių mainų (pradedantiems studijas nuo 2021-09-01) 2021-08-26 2021-08-31
Doktorantų individualių studijų planų tikslinimas Trečiosios pakopos antro–ketvirto kurso 2021-08-26 2021-09-03
Individualių studijų planų sudarymas Pirmo kurso2 ir tarptautinių mainų (pradedantiems studijas nuo 2021-09-01) 2021-08-26 2021-09-15
Registracija į rudens semestro akademinius užsiėmimus Visi 2021-08-26 2021-09-18
Mokslo metų pradžios šventė Pirmo kurso ir tarptautinių mainų 2021-09-01
Studentų studijų pagrindų dalykų testavimas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2021-09-02 2021-09-08
Rudens semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis Visi3 2021-09-02 2021-12-23
Informacinė diena pirmo kurso doktorantams Trečiosios pakopos pirmo kurso 2021-09-03
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, išskyrus pirmo kurso 2021-09-06 2021-09-30
Doktorantų individualių studijų planų bei doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų planų sudarymas Trečiosios pakopos pirmo kurso 2021-09-06 2021-09-30
„GUIDed“ karjeros mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas Visi 2021-09-10 2021-09-26
Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2021-09-13 2021-12-23
„GUIDed“ tutorių konsultacijos Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2021-09-20 2022-01-28
KTU „WANTed“ karjeros dienos Visi 2021-10-27
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (el. apklausa ir apskritųjų stalų diskusijos) Visi3, išskyrus trečiosios pakopos 2021-10-18 2021-10-30
Dalyvavimo akademiniuose užsiėmimuose vertinimas studentų ankstyvajam įspėjimui Visi3, išskyrus trečiosios pakopos 2021-10-18 2021-10-24
2021-11-15 2021-11-21
Registracija į rudens semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) Visi3 2021-12-01 2022-01-30
Prašymų teikimas dėl išankstinės egzaminų sesijos (dėl pagrįstų priežasčių) Visi3 iki 2021-12-05
Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas (el. apklausa) Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2021-12-23 2022-02-01
MA+ magistrantūros tarpkrypinių kompetencijų kokybės vertinimas (el. apklausa) Antrosios pakopos 2021-12-23 2022-02-01
Žiemos atostogos Visi 2021-12-24 2022-01-02
Rudens semestro egzaminų sesija Visi3 2022-01-03 2022-01-31
Profesinių praktikų kokybės bei baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2022-01-03 2022-01-28
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2022-01-03 2022-01-28
Doktorantų atestacija už rudens semestrą Trečiosios pakopos 2022-01-03 2022-01-31
Baigiamųjų projektų gynimai kvalifikacijos komisijose Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos iki 2022-01-20
„GIFTed“ talentų ugdymo programos dalyvių atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2022-01-17 2022-02-01
„SKILLed FinTech“ programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2022-01-17 2022-02-02
Studijų pabaigos ir diplomų įteikimo šventė Baigiamojo kurso 2022-01-28
Baigiamųjų projektų tematikų (temų) pasirinkimas Pirmosios pakopos priešpaskutinio semestro, antrosios pakopos pirmo semestro iki 2022-01-31

1 Jei fakultete nenurodyta kitaip.
2 Nurodomas studento kursas, kuriame jis studijuos nuo 2021-09-01.
3 Ciklinių studijų atveju fakultete nurodomos kitokios procesų datos.

2021–2022 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Rugsėjo 1– 5 d. 2 Rugsėjo 6–12 d.
3 Rugsėjo 13–19 d. 4 Rugsėjo 20–26 d.
5 Rugsėjo 27 – spalio 3 d. 6 Spalio 4–10 d.
7 Spalio 11–17 d. 8 Spalio 18–24 d.
9 Spalio 25–31 d. 10 Lapkričio 1–7 d.
11 Lapkričio 8–14 d. 12 Lapkričio 15–21 d.
13 Lapkričio 22–28 d. 14 Lapkričio 29 d. – gruodžio 5 d.
15 Gruodžio 6–12 d. 16 Gruodžio 13–19 d.
17 Gruodžio 20–23 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 2 d. – žiemos atostogos
18–21 Sausio 3–31 d. – rudens semestro egzaminų sesija

2021-2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS

Procesas

Dalyvaujantys studentai Pradžia Pabaiga
PAVASARIO SEMESTRAS Visi 2022-02-01 2022-08-31
Pavasario semestro akademinių užsiėmimų tvarkaraščių paskelbimas Visi 2022-01-02
Doktorantų individualių studijų planų tikslinimas Trečiosios pakopos 2022-01-26 2022-01-31
Įvadinė studijų savaitė Pirmo kurso2 ir tarptautinių mainų (pradedantiems studijas nuo 2022-02-01) 2022-01-27 2022-01-31
Individualių studijų planų sudarymas Pirmo kurso2 ir tarptautinių mainų (pradedantiems studijas nuo 2022-02-01) 2022-01-27 2022-02-15
Registracija į pavasario semestro akademinius užsiėmimus Visi 2022-01-27 2022-02-19
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2022-02-01 2022-02-28
Pavasario semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis Visi3 2022-02-01 2022-05-31
Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai (jei susidaro studentų grupės) Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2022-02-14 2022-05-31
„GUIDed“ tutorių konsultacijos Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2022-02-21 2022-06-29
Studijų planų alternatyvų konkursas (specializacijų, BA+ kompetencijų, asmeninio modulių rinkinio, išplėstinės praktikos) Pirmosios pakopos pirmo–antro kurso 2022-03-07 2022-03-20
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (el. apklausa ir apskritųjų stalų diskusijos) Visi3, išskyrus trečiosios pakopos 2022-03-21 2022-04-04
Dalyvavimo akademiniuose užsiėmimuose vertinimas studentų ankstyvajam įspėjimui Visi3, išskyrus trečiosios pakopos 2022-03-21 2022-03-27
2022-04-25 2022-05-01
Registracija kitiems mokslo metams ir 2022–2023 m. m. individualių studijų planų sudarymas Antro ir vyresnių kursų, išskyrus trečiosios pakopos 2022-04-04 2022-04-17
Pavasario atostogos Visi 2022-04-18 2022-04-24
Doktorantūros studijų kokybės vertinimas (el. apklausa) Trečiosios pakopos 2022-04-25 2022-06-03
„GUIDed“ pradžios mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2022-05-02 2022-05-31
Produkto vystymo projektų tematikų konkursas Pirmosios pakopos pirmo–antro kurso 2022-05-02 2022-06-05
Registracija į pavasario semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) Visi3 2022-05-03 2022-06-29
Prašymų teikimas dėl išankstinės egzaminų sesijos (dėl pagrįstų priežasčių) Visi3 iki 2022-05-05
Profesinių praktikų kokybės bei baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2022-05-16 2022-06-23
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2022-05-16 2022-06-23
Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas (el. apklausa) Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2022-05-31 2022-07-03
Pavasario semestro egzaminų sesija Visi3 2022-06-01 2022-06-30
Doktorantų atestacija už mokslo metus Trečiosios pakopos 2022-06-01 2022-06-30
Baigiamųjų projektų gynimai kvalifikacijos komisijose Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos iki 2022-06-15
Studijų pabaigos ir diplomų įteikimo šventė Baigiamojo kurso 2022-06-23
Vasaros atostogos Visi 2022-07-01 2022-08-31

1 Jei fakultete nenurodyta kitaip.
2 Nurodomas studento kursas, kuriame jis studijuos nuo 2022-02-01.
3 Ciklinių studijų atveju fakultete nurodomos kitokios procesų datos.

2021–2022 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Vasario 1–6 d. 2 Vasario 7–13 d.
3 Vasario 14–20 d. 4 Vasario 21–27 d.
5 Vasario 28 d. – kovo 6 d. 6 Kovo 7–13 d.
7 Kovo 14–20 d. 8 Kovo 21–27 d.
9 Kovo 28 d. – balandžio 3 d. 10 Balandžio 4–10 d.
11 Balandžio 11–17 d.
Balandžio 18–24 d. – pavasario atostogos
12 Balandžio 25 d. – gegužės 1 d.
13 Gegužės 2–8 d. 14 Gegužės 9–15 d.
15 Gegužės 16–22 d. 16 Gegužės 23–29 d.
17 Gegužės 30–31 d.
17–20 Birželio 1–30 d. – pavasario semestro egzaminų sesija

2022-2023 M. M. RUDENS SEMESTRAS

Procesas

Dalyvaujantys studentai Pradžia Pabaiga
RUDENS SEMESTRAS Visi 2022-09-01 2023-01-31
Baigiamųjų projektų tematikų (temų) teikimas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų priešpaskutinio semestro, antrosios pakopos pirmo semestro (pradedantys studijas nuo 2022-09-01) 2022-06-01 Iki fakultete nurodytos datos, bet ne vėliau kaip iki 2023-01-31
Rudens semestro akademinių užsiėmimų tvarkaraščių paskelbimas Visi 2022-08-01
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas Visi, išskyrus pirmo kurso (pradedantys studijas nuo 2022-09-01) ir trečiosios pakopos 2022-08-16 2022-08-31
MA+ magistrantūros kompetencijų konkursas Antrosios pakopos pirmo kurso (pradedantys studijas nuo 2022-09-01) 2022-08-22 2022-09-04
„GIFTed“ talentų ugdymo programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso (pradedantys studijas nuo 2022-09-01) 2022-08-22 2022-09-15
„SKILLed FinTech“ programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso (pradedantys studijas nuo 2022-09-01) 2022-08-22 2022-09-16
Doktorantų individualių studijų planų tikslinimas Trečiosios pakopos antro–ketvirto kurso 2022-08-24 2022-08-31
Individualių studijų planų sudarymas Pirmo kurso ir tarptautinių mainų (pradedantys studijas nuo 2022-09-01) 2022-08-25 2022-09-14
Įvadinė studijų savaitė Pirmo kurso ir tarptautinių mainų (pradedantys studijas nuo 2022-09-01) 2022-08-26 2022-08-31
Registracija į rudens semestro akademinius užsiėmimus Visi 2022-08-30 2022-09-18
Mokslo metų pradžios šventė Pirmo kurso ir tarptautinių mainų 2022-09-01
Studentų studijų pagrindų dalykų testavimas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2022-09-02 2022-09-07
Rudens semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis Visi1 2022-09-02 2022-12-23
Informacinė diena pirmo kurso doktorantams Trečiosios pakopos pirmo kurso 2022-09-08
Doktorantų individualių studijų planų bei doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų planų sudarymas Trečiosios pakopos pirmo kurso 2022-09-05 2022-09-30
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas (po rotacijos) Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, išskyrus pirmo kurso 2022-09-06 2022-09-30
„GUIDed“ karjeros mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas Visi 2022-09-12 2022-09-28
„GIFTed masters“ programos atrankos konkursas Antrosios pakopos pirmo kurso 2022-09-12 2022-09-30
Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2022-09-12 2022-12-23
Produkto vystymo projektų tematikų konkursas Pirmosios pakopos antro–trečio kurso 2023-09-19 2022-09-23
„GUIDed“ tutorių konsultacijos Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2022-09-26 2023-01-31
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (el. apklausa ir apskritųjų stalų diskusijos) Visi1, išskyrus trečiosios pakopos 2022-10-17 2022-10-31
Dalyvavimo akademiniuose užsiėmimuose vertinimas studentų ankstyvajam įspėjimui Visi1, išskyrus trečiosios pakopos 2022-10-17 2022-10-23
2022-11-14 2022-11-20
KTU „WANTed“ karjeros dienos Visi 2022-10-26
Registracija į rudens semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) Visi1 2022-12-01 2022-01-30
Prašymų teikimas dėl išankstinės egzaminų sesijos (dėl pagrįstų priežasčių) Visi1 iki 2022-12-05
Studijų modulių ir dėstymo kokybės vertinimas (el. apklausa) Visi 2022-12-21 2023-02-01
MA+ magistrantūros tarpkrypinių kompetencijų kokybės vertinimas (el. apklausa) Antrosios pakopos 2022-12-21 2023-02-01
Žiemos atostogos Visi 2022-12-24 2023-01-01
„GIFTed“ talentų ugdymo programos dalyvių atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2023-01-02 2023-01-23
„SKILLed FinTech“ programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2023-01-02 2023-01-24
Rudens semestro egzaminų sesija Visi1 2023-01-02 2023-01-31
Doktorantų atestacija už rudens semestrą Trečiosios pakopos 2023-01-02 2023-01-31
Profesinių praktikų bei baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo kokybės vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2023-01-03 2023-01-31
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2023-01-03 2023-01-31
Baigiamųjų projektų gynimai kvalifikacijos komisijose Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos iki 2023-01-20
Studijų pabaigos ir diplomų įteikimo šventė Baigiamojo kurso 2023-01-27
Baigiamųjų projektų tematikų (temų) pasirinkimas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų priešpaskutinio semestro, antrosios pakopos pirmo semestro Iki fakultete nurodytos datos, bet ne vėliau kaip iki 2023-01-31

1 Ciklinių studijų atveju fakultete nurodomos kitokios procesų datos.

2022–2023 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Rugsėjo 1– 4 d. 2 Rugsėjo 5–11 d.
3 Rugsėjo 12–18 d. 4 Rugsėjo 19–25 d.
5 Rugsėjo 26 – spalio 2 d. 6 Spalio 3–9 d.
7 Spalio 10–16 d. 8 Spalio 17–23 d.
9 Spalio 24–30 d. 10 Spalio 31 – lapkričio 6 d.
11 Lapkričio 7–13 d. 12 Lapkričio 14–20 d.
13 Lapkričio 21–27 d. 14 Lapkričio 28 d. – gruodžio 4 d.
15 Gruodžio 5–11 d. 16 Gruodžio 12–18 d.
17 Gruodžio 19–23 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 1 d. – žiemos atostogos
18–21 Sausio 2–31 d. – rudens semestro egzaminų sesija