en

Studijų kalendorius

Semestro procesų datos
2017-2018 M. M.  RUDENS SEMESTRAS
Procesas Pradžia Pabaiga
Rudens semestras 2017-09-01 2018-01-31
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas iki 2017-08-31
Įvadinė savaitė naujai studijas pradėjusiems užsieniečiams 2017-08-24 2017-09-01
Įvadinė studijų savaitė pirmo kurso studentams 2017-08-28 2017-09-01
Mokslo metų pradžios šventė 2017-09-01
Rudens semestro užsiėmimai 2017-09-04 2017-12-22
Paraiškų teikimas dalyvauti „Gifted.comm“ talentų akademijoje (pirmosios pakopos studentams) 2017-08-28 2017-09-15
Individualių studijų planų koregavimas (pirmo kurso studentams, tarptautinių mainų studentams; kitiems – tik esant svarbioms priežastims) 2017-08-28 2017-09-16
MA+ magistrantūros kompetencijų konkursas (pirmo kurso studentams) 2017-08-28 2017-09-10
Studentų ir absolventų atranka į Erasmus+ praktiką užsienyje 2017-09-01 2017-09-07
Registracija į rudens semestro užsiėmimus (ciklinių studijų studentams – iki 2017-09-23) 2017-09-01 2017-09-30
Doktorantų studijų ir tyrimų programų pildymas ir tvirtinimas 2017-09-04 2017-09-30
Paraiškų teikimas dalyvauti Mentorystės programoje (karjeros mentorystė) 2017-09-11 2017-09-25
Paraiškų teikimas Universiteto talento stipendijai gauti 2017-09-11 2017-09-29
Atranka į Erasmus+ studijas užsienyje rudens semestre 2017-09-25 2017-09-29
Tutorių konsultacijos 2017-10-02 2018-01-31
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos fakultetuose) 2017-10-16 2017-10-28
KTU „WANTed” Karjeros dienos 2017 2017-10-17
Mecenatų stipendijų konkursas 2017-11-06 2017-11-20
Paraiškų teikimas aktyviausių doktorantų stipendijoms gauti 2017-11-20 2017-11-30
Studentų ir absolventų atranka į Erasmus+ praktiką užsienyje 2017-12-01 2017-12-07
Atsiskaitymas už semestro savarankiško darbo užduotis (išskyrus ciklinių studijų studentams) iki 2017-12-22
Registracija į rudens semestro egzaminus (išskyrus ciklinių studijų studentams) 2017-12-04 2017-12-31
Žiemos atostogos 2017-12-23 2018-01-01
Studijų modulių kokybės ir baigiamųjų projektų kokybės vertinimo apklausa 2017-12-11 2018-02-09
Rudens semestro egzaminų sesija 2018-01-02 2018-01-31
Studijų programos kokybės vertinimo apklausa (baigiamųjų kursų studentams) 2018-01-02 2018-01-31
Doktorantų atestacija už rudens semestrą 2018-01-03 2018-01-31
Paraiškų teikimas dalyvauti „Gifted.comm“ talentų akademijoje (pirmosios pakopos pirmo kurso studentams) 2018-06-01 2018-01-19
Diplomų įteikimo šventė 2018-01-26
Studijų savaičių kalendorius
2017–2018 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
RUDENS SEMESTRAS
1 Rugsėjo 4 – 10 d. 2  Rugsėjo 11–17 d.
3 Rugsėjo 18–24 d. 4 Rugsėjo 25 d. – spalio 1 d.
5 Spalio 2–8 d. 6 Spalio 9–15 d.
7 Spalio 16–22 d. 8 Spalio 23–29 d.
9 Spalio 30 d. – lapkričio 5 d. 10 Lapkričio 6–12 d.
11 Lapkričio 13–19 d. 12 Lapkričio 20–26 d.
13 Lapkričio 27 d. – gruodžio 3 d. 14 Gruodžio 4–10 d.
15 Gruodžio 11–17 d. 16 Gruodžio 18–23 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 1 d. – žiemos atostogos
17–20 Sausio 2–31 d. – rudens semestro egzaminų sesija
2017–2018 M. M. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS (ŠEŠTADIENIAIS)
Savaitės Nr. Data Savaitės Nr. Data
RUDENS SEMESTRAS
1 Rugsėjo 9 d. 2  Rugsėjo 16 d.
4 Rugsėjo 30 d. 5 Spalio 7 d.
7 Spalio 21 d. 8 Spalio 28 d.
9 Lapkričio 4 d. 10 Lapkričio 11 d.
12 Lapkričio 25 d. 13 Gruodžio 2 d.
14 Gruodžio 9 d. 15 Gruodžio 16 d.
Semestro procesų datos
2017-2018 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS
Procesas Pradžia Pabaiga
Pavasario semestras 2018-02-01 2018-08-31
Įvadinė savaitė naujai studijas pradėjusiems užsieniečiams 2018-01-29 2018-02-02
Pavasario semestro užsiėmimai 2018-02-01 2018-05-31
Individualių studijų planų koregavimas (tik esant svarbioms priežastims) 2018-01-29 2018-02-17
Registracija į pavasario semestro užsiėmimus (ciklinių studijų studentams – iki 2018-02-12) 2018-01-29 2018-02-28
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas 2018-02-01 2018-02-09
Paraiškų teikimas Universiteto talento stipendijai gauti 2018-02-12 2018-02-28
Tutorių konsultacijos 2018-02-26 2018-06-22
Studentų ir absolventų atranka į Erasmus+ praktiką užsienyje 2018-03-01 2018-03-07
Atranka į Erasmus+ studijas užsienyje pavasario semestre 2018-03-05 2018-03-09
Studijų plano alternatyvų (gretutinės krypties studijų, specializacijų, asmeninio modulių rinkinio, praktikų) konkursas (pirmosios pakopos studentams) 2018-03-19 2018-03-30
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos fakultetuose) 2018-03-12 2018-03-24
Pavasario atostogos 2018-04-01 2018-04-08
Mecenatų stipendijų konkursas 2018-04-02 2018-04-16
Paraiškų teikimas dalyvauti Mentorystės programoje (tapti pradžios mentoriumi) 2018-05-02 2018-05-31
Registracija kitiems mokslo metams ir individualių studijų planų sudarymas 2018–2019 m. m. 2018-05-02 2018-05-31
Atsiskaitymas už semestro savarankiško darbo užduotis iki 2018-05-31
Registracija į pavasario semestro egzaminus (išskyrus ciklinių studijų studentams) 2018-05-02 2018-05-31
Studentų ir absolventų atranka į Erasmus+ praktiką užsienyje 2018-06-01 2018-06-07
Studijų modulių kokybės ir baigiamųjų projektų kokybės vertinimo apklausa 2018-05-14 2018-06-30
Doktorantų studijų modulių kokybės vertinimo apklausa 2018-05-21 2018-06-30
Pavasario semestro egzaminų sesija 2018-06-01 2018-06-30
Studijų programos kokybės vertinimo apklausa (baigiamųjų kursų studentams) 2018-06-01 2018-06-30
Doktorantų atestacija už mokslo metus 2018-06-01 2018-06-30
Diplomų įteikimo šventė 2018-06-22
Vasaros atostogos 2018-07-01 2018-08-31
Studijų savaičių kalendorius
2017–2018 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
PAVASARIO SEMESTRAS
1 Vasario 1 – 4 d. 2 Vasario 5 – 11 d.
3 Vasario 12 – 18 d. 4 Vasario 19 – 25 d.
5 Vasario 26 – kovo 4 d. 6 Kovo 5 – 11 d.
7 Kovo 12 – 18 d. 8 Kovo 19 – 25 d.
9 Kovo 26 – 31 d.
Balandžio 1 – 8 d. – pavasario atostogos
10 Balandžio 9 – 15 d.
11 Balandžio 16-22 d. 12 Balandžio 23 – 29 d.
13 Balandžio 30 d. – gegužės 6 d. 14 Gegužės 7 – 13 d.
15 Gegužės 14 – 20 d. 16 Gegužės 21 – 31 d.
17-20 Birželio 1 – birželio 30 d. – pavasario semestro egzaminų sesija
2017–2018 M. M. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS (ŠEŠTADIENIAIS)
Savaitės Nr. Data Savaitės Nr. Data
PAVASARIO SEMESTRAS
1 Vasario 3 d. 2 Vasario 10 d.
4 Vasario 24 d. 5 Kovo 3 d.
7 Kovo 17 d. 8 Kovo 24 d.
10 Balandžio 14 d. 11 Balandžio 21 d.
12 Balandžio 18 d. 14 Gegužės 12 d.
15 Gegužės 19 d. 16 Gegužės 26 d.
2017–2018 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
RUDENS SEMESTRAS
1 Rugsėjo 4 – 10 d. 2 Rugsėjo 11–17 d.
3 Rugsėjo 18–24 d. 4 Rugsėjo 25 d. – spalio 1 d.
5 Spalio 2–8 d. 6 Spalio 9–15 d.
7 Spalio 16–22 d. 8 Spalio 23–29 d.
9 Spalio 30 d. – lapkričio 5 d. 10 Lapkričio 6–12 d.
11 Lapkričio 13–19 d. 12 Lapkričio 20–26 d.
13 Lapkričio 27 d. – gruodžio 3 d. 14 Gruodžio 4–10 d.
15 Gruodžio 11–17 d. 16 Gruodžio 18–23 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 1 d. – žiemos atostogos
17–20 Sausio 2–31 d. – rudens semestro egzaminų sesija
2017–2018 M. M. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS (ŠEŠTADIENIAIS)
Savaitės Nr. Data Savaitės Nr. Data
RUDENS SEMESTRAS
1 Rugsėjo 9 d. 2 Rugsėjo 16 d.
4 Rugsėjo 30 d. 5 Spalio 7 d.
7 Spalio 21 d. 8 Spalio 28 d.
9 Lapkričio 4 d. 10 Lapkričio 11 d.
12 Lapkričio 25 d. 13 Gruodžio 2 d.
14 Gruodžio 9 d. 15 Gruodžio 16 d.
2017–2018 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
PAVASARIO SEMESTRAS
1 Vasario 1 – 4 d. 2 Vasario 5 – 11 d.
3 Vasario 12 – 18 d. 4 Vasario 19 – 25 d.
5 Vasario 26 – kovo 4 d. 6 Kovo 5 – 11 d.
7 Kovo 12 – 18 d. 8 Kovo 19 – 25 d.
9 Kovo 26 – 31 d.
Balandžio 1 – 8 d. – pavasario atostogos
10 Balandžio 9 – 15 d.
11 Balandžio 16-22 d. 12 Balandžio 23 – 29 d.
13 Balandžio 30 d. – gegužės 6 d. 14 Gegužės 7 – 13 d.
15 Gegužės 14 – 20 d. 16 Gegužės 21 – 31 d.
17-20 Birželio 1 – birželio 30 d. – pavasario semestro egzaminų sesija
2017–2018 M. M. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS (ŠEŠTADIENIAIS)
Savaitės Nr. Data Savaitės Nr. Data
PAVASARIO SEMESTRAS
1 Vasario 3 d. 2 Vasario 10 d.
4 Vasario 24 d. 5 Kovo 3 d.
7 Kovo 17 d. 8 Kovo 24 d.
10 Balandžio 14 d. 11 Balandžio 21 d.
12 Balandžio 18 d. 14 Gegužės 12 d.
15 Gegužės 19 d. 16 Gegužės 26 d.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku