Studijų kalendorius

2023-2024 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS

Procesas Dalyvaujantys studentai Pradžia Pabaiga
PAVASARIO SEMESTRAS Visi 2024-02-01 2024-08-31
Pavasario semestro akademinių užsiėmimų tvarkaraščių paskelbimas Visi 2024-01-04
„GUIDed“ karjeros mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas Visi 2024-01-22 2024-02-04
Doktorantų individualių studijų planų tikslinimas Trečiosios pakopos 2024-01-23 2024-01-31
Individualių studijų planų sudarymas Tarptautinių mainų (pradedantys studijas nuo 2024-02-01) 2024-01-25 2024-02-13
Registracija į pavasario semestro akademinius užsiėmimus Visi 2024-01-29 2024-02-18
Įvadinė studijų savaitė Tarptautinių mainų (pradedantys studijas nuo 2024-02-01) 2024-01-30 2024-01-31
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2024-02-01 2024-02-29
Pavasario semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis Visi1 2024-02-05 2024-05-31
„GUIDed“ tutorių konsultacijos Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2024-02-01 2024-06-28
Studijų planų alternatyvų konkursas (specializacijų, BA+ kompetencijų, asmeninio modulių rinkinio, išplėstinės praktikos) Pirmosios pakopos pirmo–antro kurso 2024-03-04 2024-03-17
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (el. apklausa ir apskritųjų stalų diskusijos) Visi1, išskyrus trečiosios pakopos 2024-03-18 2024-03-29
Dalyvavimo akademiniuose užsiėmimuose vertinimas studentų ankstyvajam įspėjimui Visi1, išskyrus trečiosios pakopos 2024-03-25 2024-03-29
2024-04-29 2024-05-05
Pavasario atostogos Visi, išskyrus baigiamojo kurso studentus, tuo metu atliekančius profesinę praktiką 2024-04-02 2024-04-07
2024–2025 m. m. individualių studijų planų sudarymas Antro ir vyresnių kursų, išskyrus trečiosios pakopos 2024-04-08 2024-04-21
Doktorantūros studijų kokybės vertinimas (el. apklausa) Trečiosios pakopos 2024-04-29 2024-05-31
„GUIDed“ pradžios mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2024-05-01 2024-05-31
Prašymų teikimas dėl išankstinės egzaminų sesijos (dėl pagrįstų priežasčių) Visi1 iki 2024-05-03
Registracija į pavasario semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) Visi1 2024-05-06 2024-06-27
Profesinių praktikų bei baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2024-05-13 2024-06-21
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2024-05-13 2024-06-21
Studijų modulių ir dėstymo kokybės vertinimas (el. apklausa) Visi 2024-05-27 2024-07-01
Pavasario semestro egzaminų sesija Visi1 2024-06-01 2024-06-30
Doktorantų atestacija už mokslo metus akademiniuose padaliniuose Trečiosios pakopos 2024-06-06 2024-06-14
Baigiamųjų projektų gynimai kvalifikacijos komisijose Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos iki 2024-06-13
Doktorantų atestacija už mokslo metus doktorantūros komitetuose
Daktaro disertacijų gynimas viešo gynimo tarybose Trečiosios pakopos iki 2024-06-21
Studijų pabaigos ir diplomų įteikimo šventė Baigiamojo kurso studentai ir mokslo (meno) daktarai 2024-06-21
Vasaros atostogos Visi 2024-07-01 2024-08-31

1 Ciklinių studijų atveju fakultete nurodomos kitokios procesų datos.

2023–2024 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Vasario 5–11 d. 2 Vasario 12–18 d. (vasario 16 d. – nedarbo diena)
3 Vasario 19–25 d. 4 Vasario 26 – kovo 3 d.
5 Kovo 4–10 d. 6 Kovo 11–17 d. (kovo 11 d. – nedarbo diena)
7 Kovo 18–24 d. 8 Kovo 25–31 d.
Balandžio 1–7 d. – pavasario atostogos
9 Balandžio 8–14 d. 10 Balandžio 15–21 d.
11 Balandžio 22–28 d. 12 Balandžio 29 – gegužės 5 d. (gegužės 1 d. – nedarbo diena)
13 Gegužės 6–12 d. 14 Gegužės 13–19 d.
15 Gegužės 20–26 d. 16 Gegužės 27–31 d.
17–20 Birželio 1–30 d. – pavasario semestro egzaminų sesija (birželio 24 d. – nedarbo diena)
2024-2025 M. M. RUDENS SEMESTRAS
Procesas Dalyvaujantys studentai Pradžia Pabaiga
RUDENS SEMESTRAS Visi 2024-09-01 2025-01-31
Baigiamųjų projektų tematikų (temų) teikimas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų priešpaskutinio semestro, antrosios pakopos pirmo semestro (pradedantys studijas nuo 2024-09-01) 2024-06-01 iki fakultete nurodytos datos, ne vėliau kaip iki 2025-01-31
Rudens semestro akademinių užsiėmimų tvarkaraščių paskelbimas Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2024-08-05
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas Visi, išskyrus pirmo kurso (pradedantys studijas nuo 2024-09-01) ir trečiosios pakopos 2024-08-16 2024-08-31
„GIFTed“ talentų ugdymo programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso (pradedantys studijas nuo 2024-09-01) 2024-08-19 2024-09-16
„SKILLed FinTech“ specializuotos talentų ugdymo programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso (pradedantys studijas nuo 2024-09-01) 2024-08-19 2024-09-16
„SKILLed AI“ specializuotos talentų ugdymo programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų antro kurso (pradėję studijas nuo 2023-09-01) 2024-08-19 2024-09-16
„GIFTed Masters“ programos atrankos konkursas Antrosios pakopos pirmo kurso 2024-08-19 2024-09-26
Individualių studijų planų sudarymas Pirmo kurso ir tarptautinių mainų (pradedantys studijas nuo 2024-09-01) 2024-08-23 2024-09-13
Doktorantų individualių studijų planų tikslinimas Trečiosios pakopos antro – ketvirto kurso 2024-08-26 2024-08-30
Įvadinė studijų savaitė Pirmo kurso ir tarptautinių mainų (pradedantys studijas nuo 2024-09-01) 2024-08-26 2024-08-31
MA+ magistrantūros kompetencijų konkursas Antrosios pakopos pirmo kurso (pradedantys studijas nuo 2024-09-01) 2024-08-26 2024-09-08
Daktaro disertacijų gynimai viešo gynimo tarybose Trečiosios pakopos nuo 2024-08-26
Registracija į rudens semestro akademinius užsiėmimus Pirmo kurso (pradedantys studijas nuo 2024-09-01), išskyrus trečiosios pakopos 2024-08-28 2024-09-15
Antro ir aukštesnių kursų, išskyrus trečiosios pakopos 2024-08-29 2024-09-15
Mokslo metų pradžios šventė Pirmo kurso ir tarptautinių mainų 2024-09-02
Doktorantų individualių studijų planų sudarymas Trečiosios pakopos pirmo kurso 2024-09-02 2024-09-06
Studentų studijų pagrindų dalykų testavimas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2024-09-03 2024-09-04
Rudens semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis Visi1 2024-09-03 2024-12-23
Informacinė diena pirmo kurso doktorantams Trečiosios pakopos pirmo kurso 2024-09-05
Doktorantų studijų ir mokslinių tyrimų planų sudarymas Trečiosios pakopos pirmo kurso 2024-09-09 2024-09-27
Rudens semestro akademinių užsiėmimų tvarkaraščių paskelbimas Trečiosios pakopos 2024-09-09 2024-09-27
Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2024-09-09 2024-12-20
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas (po rotacijos) Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, išskyrus pirmo kurso 2024-09-11 2024-09-30
Gretutinių pedagogikos studijų atrankos konkursas Pirmosios pakopos pirmo kurso iki 2024-09-15
„GUIDed“ karjeros mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas Visi 2024-09-16 2024-10-02
„GUIDed“ tutorių konsultacijos Visi, išskyrus trečiosios pakopos 2024-09-23 2025-01-31
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (el. apklausa ir apskritųjų stalų diskusijos) Visi1, išskyrus trečiosios pakopos 2024-10-14 2024-10-31
KTU „WANTed“ karjeros dienos Visi 2024-10-23
Dalyvavimo akademiniuose užsiėmimuose vertinimas studentų ankstyvajam įspėjimui Visi1, išskyrus trečiosios pakopos 2024-10-21 2024-10-27
2024-11-18 2024-11-24
Prašymų teikimas dėl išankstinės egzaminų sesijos  (dėl pagrįstų priežasčių) Visi1 iki 2024-12-05
Registracija į rudens semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) Visi1 2024-12-06 2025-01-30
Studijų modulių ir dėstymo kokybės vertinimas (el. apklausa) Visi 2024-12-18 2025-01-31
MA+ magistrantūros ir BA+ bakalauro tarpkrypinių kompetencijų kokybės vertinimas (el. apklausa) Pirmosios ir antrosios pakopos 2024-12-18 2025-01-31
Žiemos atostogos Visi 2024-12-24 2025-01-01
„GIFTed“ talentų ugdymo programos dalyvių atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2025-01-02 2025-01-24
„SKILLed FinTech“ specializuotos talentų ugdymo programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2025-01-02 2025-01-24
„SKILLed AI“ specializuotos talentų ugdymo programos atrankos konkursas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmo kurso 2025-01-02 2025-01-24
Rudens semestro egzaminų sesija Visi1 2025-01-02 2025-01-31
Profesinių praktikų bei baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo kokybės vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2025-01-03 2025-01-31
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos 2025-01-03 2025-01-31
Produkto vystymo projektų tematikų konkursas Pirmosios pakopos antro – trečio kurso 2025-01-06 2025-01-10
Doktorantų atestacija už rudens semestrą akademiniuose padaliniuose Trečiosios pakopos 2025-01-08 2025-01-17
Doktorantų atestacija už rudens semestrą doktorantūros komitetuose Trečiosios pakopos 2025-01-20 2025-01-29
Baigiamųjų projektų gynimai kvalifikacijos komisijose Baigiamojo kurso, išskyrus trečiosios pakopos iki 2025-01-22
Studijų pabaigos ir diplomų įteikimo šventė Baigiamojo kurso studentai ir mokslo (meno) daktarai 2025-01-31
Baigiamųjų projektų tematikų (temų) pasirinkimas Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų priešpaskutinio semestro, antrosios pakopos pirmo semestro              iki fakultete nurodytos datos,              ne vėliau kaip iki 2025-01-31

1Ciklinių studijų atveju fakultete nurodomos kitokios procesų datos.

2024-2025 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS

Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Rugsėjo 3–8 d. 2 Rugsėjo 9–15 d.
3 Rugsėjo 16–22 d. 4 Rugsėjo 23–29d.
5 Rugsėjo 30 – spalio 6 d. 6 Spalio 7–13 d.
7 Spalio 14–20 d. 8 Spalio 21–27 d.
9 Spalio 28 d. – lapkričio 3 d. 10 Lapkričio 4–10 d.
Lapkričio 1–2 d. – nedarbo dienos
11 Lapkričio 11–17 d. 12 Lapkričio 18–24 d.
13 Lapkričio 25 d. – gruodžio 1 d. 14 Gruodžio 2–8 d.
15 Gruodžio 9–15 d. 16 Gruodžio 16–22 d.
17 Gruodžio 23 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 1 d. – žiemos atostogos
18–21 Sausio 2–31 d. – rudens semestro egzaminų sesija