Studijų kalendorius

Semestro procesų datos
2017-2018 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS
Procesas Pradžia Pabaiga
Pavasario semestras 2018-02-01 2018-08-31
Įvadinė savaitė naujai studijas pradėjusiems užsieniečiams 2018-01-29 2018-02-02
Pavasario semestro užsiėmimai 2018-02-01 2018-05-31
Individualių studijų planų koregavimas (tik esant svarbioms priežastims) 2018-01-29 2018-02-17
Registracija į pavasario semestro užsiėmimus (ciklinių studijų studentams – iki 2018-02-12) 2018-01-27 2018-02-28
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas 2018-02-01 2018-02-09
Paraiškų teikimas Universiteto talento stipendijai gauti 2018-02-12 2018-02-28
Tutorių konsultacijos 2018-02-26 2018-06-22
Studentų ir absolventų atranka į Erasmus+ praktiką užsienyje 2018-03-01 2018-03-07
Atranka į Erasmus+ studijas užsienyje pavasario semestre 2018-03-05 2018-03-09
Studijų plano alternatyvų (gretutinės krypties studijų, specializacijų, asmeninio modulių rinkinio, praktikų) konkursas (pirmosios pakopos studentams) 2018-03-19 2018-03-30
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos fakultetuose) 2018-03-12 2018-03-24
Pavasario atostogos 2018-04-01 2018-04-08
Mecenatų stipendijų konkursas 2018-04-02 2018-04-16
Paraiškų teikimas dalyvauti Mentorystės programoje (tapti pradžios mentoriumi) 2018-05-02 2018-05-31
Registracija kitiems mokslo metams ir individualių studijų planų sudarymas 2018–2019 m. m. 2018-04-30 2018-05-13
Atsiskaitymas už semestro savarankiško darbo užduotis iki 2018-05-31
Registracija į pavasario semestro egzaminus (išskyrus ciklinių studijų studentams) 2018-04-27 2018-06-27
Studentų ir absolventų atranka į Erasmus+ praktiką užsienyje 2018-06-01 2018-06-07
Studijų modulių kokybės ir baigiamųjų projektų kokybės vertinimo apklausa 2018-05-14 2018-06-30
Doktorantų studijų modulių kokybės vertinimo apklausa 2018-05-21 2018-06-30
Pavasario semestro egzaminų sesija 2018-06-01 2018-06-30
Studijų programos kokybės vertinimo apklausa (baigiamųjų kursų studentams) 2018-06-01 2018-06-30
Doktorantų atestacija už mokslo metus 2018-06-01 2018-06-30
Diplomų įteikimo šventė 2018-06-22
Vasaros atostogos 2018-07-01 2018-08-31
Studijų savaičių kalendorius
2017–2018 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
PAVASARIO SEMESTRAS
1 Vasario 1 – 4 d. 2 Vasario 5 – 11 d.
3 Vasario 12 – 18 d. 4 Vasario 19 – 25 d.
5 Vasario 26 – kovo 4 d. 6 Kovo 5 – 11 d.
7 Kovo 12 – 18 d. 8 Kovo 19 – 25 d.
9 Kovo 26 – 31 d.
Balandžio 1 – 8 d. – pavasario atostogos
10 Balandžio 9 – 15 d.
11 Balandžio 16-22 d. 12 Balandžio 23 – 29 d.
13 Balandžio 30 d. – gegužės 6 d. 14 Gegužės 7 – 13 d.
15 Gegužės 14 – 20 d. 16 Gegužės 21 – 31 d.
17-20 Birželio 1 – birželio 30 d. – pavasario semestro egzaminų sesija
2017–2018 M. M. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS (ŠEŠTADIENIAIS)
Savaitės Nr. Data Savaitės Nr. Data
PAVASARIO SEMESTRAS
1 Vasario 3 d. 2 Vasario 10 d.
4 Vasario 24 d. 5 Kovo 3 d.
7 Kovo 17 d. 8 Kovo 24 d.
10 Balandžio 14 d. 11 Balandžio 21 d.
12 Balandžio 18 d. 14 Gegužės 12 d.
15 Gegužės 19 d. 16 Gegužės 26 d.
Semestro procesų datos
2018-2019 M. M. RUDENS SEMESTRAS
Procesas Pradžia Pabaiga
Rudens semestras 2018-09-01 2019-01-31
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas 2018-08-01 2018-08-31
Studijų pasiekimų lygmenų lyginamųjų eilių sudarymas (rotacija) 2018-08-31
Įvadinė studijų savaitė 2018-08-27 2018-08-31
Studijų pagrindų dalykų testavimas 2018-08-27 2018-08-31
Paraiškų teikimas „Erasmus +“ praktikai užsienyje iki 2018-09-01
Mokslo metų pradžios šventė 2018-09-01
MA + magistrantūros kompetencijų konkursas 2018-08-27 2018-09-09
Individualių studijų planų sudarymas ir koregavimas 2018-08-27 2018-09-16
„GIFTed“ talentų ugdymo programos atrankos konkursas 2018-08-27 2018-09-14
Registracija į rudens semestro akademinius užsiėmimus 2018-08-29 2018-09-23
Paraiškų teikimas „Erasmus +“ studijoms užsienyje rudens semestre 2018-09-01 2018-09-24
Rudens semestro akademiniai užsiėmimai 2018-09-04 2018-12-22
Doktorantų studijų ir tyrimų programų pildymas ir tvirtinimas 2018-09-04 2018-09-28
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas (po rotacijos) 2018-09-05 2018-09-28
Universiteto talento stipendijų konkursas 2018-09-10 2018-09-28
„GUIDed“ karjeros mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas 2018-09-10 2018-09-23
Išlyginamieji studijų pagrindų dalykų kursai 2018-09-17 2018-12-21
„GUIDed“ tutorių konsultacijos 2018-09-24 2019-01-31
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos) 2018-10-15 2018-10-27
KTU „WANTed“ karjeros dienos 2018 2018-10
Mecenatų stipendijų konkursas 2018-11-16 2018-11-25
Aktyviausių doktorantų stipendijų konkursas 2018-11-19 2018-11-30
Registracija į rudens semestro egzaminus ir jų perlaikymus 2018-11-26 2019-01-29
Paraiškų teikimas „Erasmus +“ praktikai užsienyje iki 2018-12-01
Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas 2018-12-10 2019-02-10
Atsiskaitymas už semestro savarankiško darbo užduotis iki 2018-12-22
Žiemos atostogos 2018-12-24 2019-01-01
Rudens semestro egzaminų sesija 2019-01-02 2019-01-31
Doktorantų atestacija už rudens semestrą 2019-01-02 2019-01-31
Studijų programų kokybės vertinimas 2019-01-04 2019-01-25
Baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas 2019-01-10 2019-02-04
„GIFTed“ talentų ugdymo programos dalyvių atrankos konkursas 2019-01-21 2019-02-04
Diplomų įteikimo šventė 2019-01-25
Studijų savaičių kalendorius
2018–2019 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
RUDENS SEMESTRAS
1 Rugsėjo 3–9 d. 2 Rugsėjo 10–16 d.
3 Rugsėjo 17–23 d. 4 Rugsėjo 24–30 d.
5 Spalio 1–7 d. 6 Spalio 8–14 d.
7 Spalio 15–21 d. 8 Spalio 22–28 d.
9 Spalio 29 d. – lapkričio 4 d. 10 Lapkričio 5–11 d.
11 Lapkričio 12–18 d. 12 Lapkričio 19–25 d.
13 Lapkričio 26 d. – gruodžio 2 d. 14 Gruodžio 3–9 d.
15 Gruodžio 10–16 d. 16 Gruodžio 17–23 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 1 d. – žiemos atostogos
17-20 Sausio 2–31 d.  – rudens semestro egzaminų sesija
2018–2019 M. M. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS (ŠEŠTADIENIAIS)
Savaitės Nr. Data Savaitės Nr. Data
RUDENS SEMESTRAS
2 Rugsėjo 15 d. 3 Rugsėjo 22 d.
4 Rugsėjo 29 d. 6 Spalio 13 d.
7 Spalio 20 d. 8 Spalio 27 d.
10 Lapkričio 10 d. 11 Lapkričio 17 d.
12 Lapkričio 24 d. 13 Gruodžio 1 d.
14 Gruodžio 8 d. 15 Gruodžio 15 d.
2017–2018 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
PAVASARIO SEMESTRAS
1 Vasario 1 – 4 d. 2 Vasario 5 – 11 d.
3 Vasario 12 – 18 d. 4 Vasario 19 – 25 d.
5 Vasario 26 – kovo 4 d. 6 Kovo 5 – 11 d.
7 Kovo 12 – 18 d. 8 Kovo 19 – 25 d.
9 Kovo 26 – 31 d.
Balandžio 1 – 8 d. – pavasario atostogos
10 Balandžio 9 – 15 d.
11 Balandžio 16-22 d. 12 Balandžio 23 – 29 d.
13 Balandžio 30 d. – gegužės 6 d. 14 Gegužės 7 – 13 d.
15 Gegužės 14 – 20 d. 16 Gegužės 21 – 31 d.
17-20 Birželio 1 – birželio 30 d. – pavasario semestro egzaminų sesija
2017–2018 M. M. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS (ŠEŠTADIENIAIS)
Savaitės Nr. Data Savaitės Nr. Data
PAVASARIO SEMESTRAS
1 Vasario 3 d. 2 Vasario 10 d.
4 Vasario 24 d. 5 Kovo 3 d.
7 Kovo 17 d. 8 Kovo 24 d.
10 Balandžio 14 d. 11 Balandžio 21 d.
12 Balandžio 28 d. 14 Gegužės 12 d.
15 Gegužės 19 d. 16 Gegužės 26 d.
2018–2019 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
RUDENS SEMESTRAS
1 Rugsėjo 3–9 d. 2 Rugsėjo 10–16 d.
3 Rugsėjo 17–23 d. 4 Rugsėjo 24–30 d.
5 Spalio 1–7 d. 6 Spalio 8–14 d.
7 Spalio 15–21 d. 8 Spalio 22–28 d.
9 Spalio 29 d. – lapkričio 4 d. 10 Lapkričio 5–11 d.
11 Lapkričio 12–18 d. 12 Lapkričio 19–25 d.
13 Lapkričio 26 d. – gruodžio 2 d. 14 Gruodžio 3–9 d.
15 Gruodžio 10–16 d. 16 Gruodžio 17–23 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 1 d. – žiemos atostogos
17-20 Sausio 2–31 d. – rudens semestro egzaminų sesija
2018–2019 M. M. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS (ŠEŠTADIENIAIS)
Savaitės Nr. Data Savaitės Nr. Data
RUDENS SEMESTRAS
2 Rugsėjo 15 d. 3 Rugsėjo 22 d.
4 Rugsėjo 29 d. 6 Spalio 13 d.
7 Spalio 20 d. 8 Spalio 27 d.
10 Lapkričio 10 d. 11 Lapkričio 17 d.
12 Lapkričio 24 d. 13 Gruodžio 1 d.
14 Gruodžio 8 d. 15 Gruodžio 15 d.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku