Studijų kalendorius

2019-2020 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS
Procesas Pradžia Pabaiga
Įvadinė studijų savaitė 2020-01-27 2020-01-31
Individualių studijų planų sudarymas 2020-01-27 2020-02-09
Registracija į pavasario semestro akademinius užsiėmimus 2020-01-29 2020-02-16
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas 2020-02-03 2020-02-28
Pavasario semestro akademiniai užsiėmimai 2020-02-03 2020-06-06
„GUIDed“ tutorių konsultacijos 2020-02-24 2020-06-26
Studijų planų alternatyvų konkursas
(specializacijų, BA+ kompetencijų, gretutinių studijų, asmeninio modulių rinkinio, išplėstinės praktikos)
2020-03-03 2020-03-15
Pavasario atostogos 2020-03-16 2020-03-29
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos) 2020-03-30 2020-04-11
Registracija kitiems mokslo metams ir 2020–2021 m. m. individualių studijų planų sudarymas 2020-04-07 2020-04-22
Doktorantūros studijų kokybės vertinimas (el. apklausa) 2020-04-27 2020-06-05
„GUIDed“ pradžios mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas 2020-05-01 2020-05-31
Registracija į pavasario semestro egzaminus ir jų perlaikymus 2020-05-09 2020-07-02
Prašymų dėl išankstinės egzaminų sesijos teikimas (tik dėl svarbių priežasčių) iki 2020-05-13
Baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas (el. apklausa) 2020-05-18 2020-06-30
Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas (el. apklausa) 2020-06-01 2020-07-10
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) 2020-06-01 2020-07-10
Atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis iki 2020-06-05
Pavasario semestro egzaminų sesija 2020-06-08 2020-07-04
Doktorantų atestacija už mokslo metus 2020-06-08 2020-07-04
Baigiamųjų projektų gynimai kvalifikacijos komisijose iki 2020-06-18
Vasaros atostogos 2020-07-06 2020-08-31
2019–2020 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Vasario 3–9 d. 2 Vasario 10–16 d.
3 Vasario 17–23 d. 4 Vasario 24 d. – kovo 1 d.
5 Kovo 2–8 d. 6 Kovo 9–15 d.
Kovo 16–29 d. – pavasario atostogos
7 Kovo 30 d. – balandžio 5 d. 8 Balandžio 6–12 d.
9 Balandžio 13–19 d. 10 Balandžio 20–26 d.
11 Balandžio 27 d. – gegužės 3 d. 12 Gegužės 4–10 d.
13 Gegužės 11–17 d. 14 Gegužės 18–24 d.
15 Gegužės 25–31 d. 16 Birželio 1–7 d.
17–20 Birželio 8 d. – liepos 5 d. – pavasario semestro egzaminų sesija
2019–2020 M. M. IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS (ŠEŠTADIENIAIS)
Savaitės Nr. Data Savaitės Nr. Data
2 Vasario 15 d. 3 Vasario 22 d.
4 Vasario 29 d. 5 Kovo 7 d.
6 Kovo 14 d. 7 Balandžio 4 d.
8 Balandžio 11 d. 9 Balandžio 18 d.
11 Gegužės 2 d. 13 Gegužės 16 d.
14 Gegužės 23 d. 15 Gegužės 30 d.
16 Birželio 6 d.
2020-2021 M. M. RUDENS SEMESTRAS
Procesas Pradžia Pabaiga
RUDENS SEMESTRAS 2020-09-01 2021-01-31
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas 2020-08-17 2020-08-31
„GIFTed“ talentų ugdymo programos atrankos konkursas 2020-08-17 2020-09-02
Įvadinė studijų savaitė 2020-08-26 2020-08-31
Studijų pagrindų dalykų testavimas 2020-08-26 2020-09-04
MA+ magistrantūros kompetencijų konkursas 2020-08-26 2020-09-06
Individualių studijų planų sudarymas 2020-08-26 2020-09-09
Registracija į rudens semestro akademinius užsiėmimus 2020-08-27 2020-09-13
Mokslo metų pradžios šventė 2020-09-01
Rudens semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis 2020-09-02 2020-12-23
Informacinė diena pirmo kurso doktorantams 2020-09-04
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas (po lyginamųjų eilių sudarymo pagal studentų studijų pasiekimų lygmenis) 2020-09-07 2020-09-30
Doktorantų individualių studijų planų bei doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų planų pildymas ir tvirtinimas 2020-09-07 2020-09-30
„GUIDed“ karjeros mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas 2020-09-10 2020-09-25
Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai 2020-09-14 2020-12-23
„GUIDed“ tutorių konsultacijos 2020-09-21 2021-01-29
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos) 2020-10-12 2020-10-24
KTU „WANTed“ karjeros dienos 2020-10-14
Registracija į rudens semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) ir jų perlaikymus 2020-12-01 2021-01-29
Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas (el. apklausa) 2020-12-23 2021-02-05
Žiemos atostogos 2020-12-24 2021-01-01
Rudens semestro egzaminų sesija 2021-01-02 2021-01-30
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) 2021-01-04 2021-01-22
Baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas (el. apklausa) 2021-01-04 2021-01-22
Doktorantų atestacija už rudens semestrą 2021-01-04 2021-01-29
„GIFTed“ talentų ugdymo programos dalyvių atrankos konkursas 2021-01-18 2021-02-01
Diplomų įteikimo šventė 2021-01-22
2020–2021 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Rugsėjo 1–6 d. 2 Rugsėjo 7–13 d.
3 Rugsėjo 14–20 d. 4 Rugsėjo 21–27 d.
5 Rugsėjo 28 – spalio 4 d. 6 Spalio 5–11 d.
7 Spalio 12–18 d. 8 Spalio 19–25 d.
9 Spalio 26 d. – lapkričio 1 d. 10 Lapkričio 2–8 d.
11 Lapkričio 9–15 d. 12 Lapkričio 16–22 d.
13 Lapkričio 23–29 d. 14 Lapkričio 30 d. – gruodžio 6 d.
15 Gruodžio 7–13 d. 16 Gruodžio 14–20 d.
17 Gruodžio 21–23 d.
Gruodžio 24 d. – sausio 1 d. – žiemos atostogos
18–21 Sausio 2–31 d. – rudens semestro egzaminų sesija
2020-2021 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS
Procesas Pradžia Pabaiga
PAVASARIO SEMESTRAS 2021-02-01 2021-08-31
Įvadinė studijų savaitė 2021-01-25 2021-01-29
Individualių studijų planų sudarymas 2021-01-25 2021-02-05
Registracija į pavasario semestro akademinius užsiėmimus 2021-01-28 2021-02-14
Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas 2021-02-01 2021-02-26
Pavasario semestro akademiniai užsiėmimai ir atsiskaitymas už semestro studijų modulių tarpines užduotis 2021-02-01 2021-05-31
Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai 2021-02-15 2021-05-31
„GUIDed“ tutorių konsultacijos 2021-02-22 2021-06-25
Studijų planų alternatyvų konkursas (specializacijų, BA+ kompetencijų, gretutinių studijų, asmeninio modulių rinkinio, išplėstinės praktikos) 2021-03-08 2021-03-21
Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos) 2021-03-15 2021-03-27
Pavasario atostogos 2021-04-05 2021-04-11
Registracija kitiems mokslo metams ir 2021–2022 m. m. individualių studijų planų sudarymas 2021-04-12 2021-04-25
Doktorantūros studijų kokybės vertinimas (el. apklausa) 2021-04-26 2021-06-04
„GUIDed“ pradžios mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas 2021-05-03 2021-05-31
Registracija į pavasario semestro galutinius atsiskaitymus (egzaminus) ir jų perlaikymus 2021-05-03 2021-06-29
Baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo vertinimas (el. apklausa) 2021-05-17 2021-06-23
Studijų programų kokybės vertinimas (el. apklausa) 2021-05-17 2021-06-23
Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas (el. apklausa) 2021-05-31 2021-07-05
Pavasario semestro egzaminų sesija 2021-06-01 2021-06-30
Doktorantų atestacija už mokslo metus 2021-06-01 2021-06-30
Diplomų įteikimo šventė 2021-06-23
Vasaros atostogos 2021-07-01 2021-08-31
2020–2021 M. M. STUDIJŲ SAVAIČIŲ KALENDORIUS
Savaitės Nr. Nelyginė savaitė Savaitės Nr. Lyginė savaitė
1 Vasario 1–7 d. 2 Vasario 8–14 d.
3 Vasario 15–21 d. 4 Vasario 22–28 d.
5 Kovo 1–7 d. 6 Kovo 8–14 d.
7 Kovo 15–21 d. 8 Kovo 22–28 d.
9 Kovo 29 d. – balandžio 4 d.
Balandžio 5–11 d. – pavasario atostogos
10 Balandžio 12–18 d.
11 Balandžio 19–25 d. 12 Balandžio 26 d. – gegužės 2 d.
13 Gegužės 3–9 d. 14 Gegužės 10–16 d.
15 Gegužės 17–23 d. 16 Gegužės 24–30 d.
17 Gegužės 31 d.
17–20 Birželio 1–30 d. – pavasario semestro egzaminų sesija
2019-2020 SPRING SEMESTER
Process Beginning End
SPRING SEMESTER 01/02/2020 31/08/2020
Welcome week 27/01/2020 31/01/2020
Making of the individual study plans 27/01/2020 09/02/2020
Registration to the classes of the spring semester 29/01/2020 16/02/2020
Transfer to the vacant state-funded study places 03/02/2020 28/02/2020
Classes of the spring semester 03/02/2020 06/06/2020
Consultations of “GUIDed” tutors 24/02/2020 26/06/2020
Competition for the study plans’ alternatives (specialisations, BA+ competences, minor studies, individual set of modules, extended internship) 03/03/2020 15/03/2020
Spring holidays 16/03/2020 29/03/2020
Midterm evaluation of the quality of study modules (round table discussions) 30/03/2020 11/04/2020
Registration to the next academic year and making of the individual study plans for 2020-2021 07/04/2020 22/04/2020
Evaluation of the quality of Doctoral studies (e-survey) 27/04/2020 05/06/2020
Selection competition for the participants of “GUIDed” peer mentorship programme 01/05/2020 31/05/2020
Registration to the spring semester’s examinations and re-examinations 09/05/2020 02/07/2020
Application for the early examination session (only for important justified reasons) till 13/05/2020
Evaluation of the preparation and defence of the final degree projects (e-survey) 18/05/2020 30/06/2020
Evaluation of the quality of study modules and lecturers (e-survey) 01/06/2020 10/07/2020
Evaluation of the quality of study programmes (e-survey) 01/06/2020 10/07/2020
Assessment of the intermediate tasks of the semester’s study modules till 05/06/2020
Spring semester’s examination session 08/06/2020 04/07/2020
Attestation of the Doctoral students for the academic year 08/06/2020 04/07/2020
Defense of final degree projects at the sessions of the Qualification Committees till 12/06/2020
Diploma award ceremony 18/06/2020
Summer holidays 06/07/2020 31/08/2020
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku