Veiklos dokumentai

Šioje skiltyje pateikiami pagrindiniai KTU veiklos dokumentai ir Universiteto strategija, metinės ataskaitos ir įvairūs plėtros projektai ar viešieji pirkimai.

Pagrindiniai dokumentai

 1. Universiteto statutas (patvirtintas 2012-06-28)
 2. Akademinis reguliaminas (patvirtintas 2022-06-15)
 3. Akademinės etikos kodeksas (patvirtintas 2012-01-25)
 4. Magna charta universitatum (pasirašyta 1988-09-18)
 5. KTU tarybos dokumentai (nuo 2014 m.)
 6. Tarybos darbo reglamentas (patvirtintas 2011-03-30)
 7. Veiklos gerinimo priemonių planas (patvirtintas 2015-11-13)
 8. Universiteto akreditacija [PDF] (suteikta 2015-04-14)
 9. Universiteto išorinio vertinimo išvados [PDF] (patvirtintos 2015-04-14)
 10. Senato darbo reglamentas (patvirtintas 2023-04-19)

Strateginiai dokumentai

 1. Kauno technologijos universiteto strategija 2021-2025  [PDF] (patvirtinta 2021-02-26)
 2. Kauno technologijos universiteto strategija 2012-2020 [PDF] (patvirtinta 2012-01-27)
 3. KTU strateginės gairės 2018–2020 [PDF]
 4. Atsinaujinimo programa 2013–2014 (patvirtinta 2013-03-28)
 5. MTEPI strategija 2015-2020 [PDF] (patvirtinta 2015 m. birželio 23 d.; pakeista 2018 m. kovo 21 d.)
 6. Strateginio veiklos plano 2024-2026 projektas [PDF] (2023-08-25)
 7. Strateginis veiklos planas 2023-2025 [PDF] (2023-01-13)
 8. Strateginio veiklos plano 2023-2025 projektas [PDF] (2022-10-04)
 9. Strateginis veiklos planas 2022-2024 [PDF] (patvirtintas 2022-01-13)
 10. Strateginio veiklos plano 2022-2024 projektas [PDF] (2021-09-02)
 11. Strateginis veiklos planas 2021-2023 [PDF] (patvirtintas 2021-02-02)
 12. Strateginio veiklos plano 2021-2023 projektas [PDF] (2020-08-17)
 13. Strateginis veiklos planas 2020-2022 [PDF]  (patvirtintas 2020-01-27)
 14. Strateginio veiklos plano 2020-2022 projektas [PDF] (2019-08-06)
 15. Strateginis veiklos planas 2019–2021 [PDF] (patvirtintas 2019-01-08)
 16. Strateginis veiklos planas 2018–2020 [PDF] (patvirtintas 2018-03-29)
 17. Strateginis planas 2017–2019 [PDF] (patvirtintas 2017-06-08)
 18. Strateginis planas 2016–2018 [PDF] (patvirtintas 2016-03-04)
 19. Strateginis planas 2015–2017 [PDF] (patvirtintas 2015-01-29)
 20. Strateginis planas 2014–2016 [PDF] (patvirtintas 2014-02-26)
 21. Strateginis planas 2013–2015 [PDF] (patvirtintas 2014-02-26)
 22. Strateginis planas 2012–2014 [PDF] (patvirtintas 2014-02-26)
 23. Strateginis planas 2011–2013 [PDF] (patvirtintas 2014-02-26)