Universiteto tarybos dokumentai

Tarybos veiklos ataskaitos ir sprendimai.

2021 metų sprendimai

Sausio 15 d.

Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio (BD) pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-1
Dėl skolinimosi iš Energijos efektyvumo fondo bendrabučių, esančių Vydūno al. 25, Vydūno al. 25A, Pašilės g. 37, Pašilės g. 39, Kaune, modernizavimui | Nutarimas Nr. V7-T-2
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-3 | Nutarimo priedas

Vasario 26 d.

Dėl Kauno technologijos universiteto 2021–2025 m. strategijos patvirtinimo | Nutarimas Nr.V7-T-4 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo | Nutarimas Nr.V7-T-5 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių veiklos rodiklių patvirtinimo 2021 metams | Nutarimas Nr.V7-T-6 | Nutarimo priedas
Dėl pastato Tunelio g. 60, Kaune pripažinimo netinkamu naudoti, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo | Nutarimas Nr.V7-T-7

Balandžio 2 d.

Dėl Kauno technologijos universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr.V7-T-8 | Nutarimo priedas
Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr.V7-T-9 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr.V7-T-10 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto struktūros pakeitimo | Nutarimas Nr.V7-T-11

2020 metų sprendimai

Vasario 12 d.
Dėl skolinimosi iš Energijos efektyvumo fondo, pastato, esančio Studentų g. 56, Kaune, modernizavimui | Nutarimas Nr.V7-T-1

Vasario 21 d.

Dėl Kauno technologijos universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo | Nutarimas Nr.V7-T-2 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių prioritetų ir veiklos rodiklių tvirtinimo 2020 metams |Nutarimas Nr.V7-T-3 | Nutarimo priedas

Kovo 4 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-4 | Nutarimo priedas

Kovo 30 d.
Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-5 | Nutarimo priedas
Dėl 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-6 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr.V7-T-7 | Nutarimo priedas
Dėl pastatų Laisvės al. 13, Vydūno al. 25C, Studentų g. 71A, Kaune pripažinimo netinkamais naudoti, jų nurašymo, išardymo ir likvidavimo | Nutarimas Nr. V7-T-8
Dėl pastatų Vilties takas, Palangoje pripažinimo netinkamais naudoti, jų nurašymo, išardymo ir likvidavimo | Nutarimas Nr. V7-T-9

2019 metų sprendimai

Gruodžio 13 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo modelio tvarkos aprašo patvirtinimo | Nutarimas V7-T-15 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. V7-T-26 “Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros” pakeitimo | Nutarimas V7-T-16
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. V7-T-26 “Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros” pakeitimo | Nutarimas V7-T-17
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas V7-T-18 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto studentų organizacijų rėmimo tvarkos aprašo keitimo patvirtinimo | Nutarimas V7-T-19 | Nutarimo priedas

Liepos 15 d.
Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 54, perdavimo pagal panaudos sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-14

Gegužės 30 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto profesoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo | Nutarimas Nr. V7-T-13
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos pirmininko išrinkimo | Nutarimas Nr. V7-T-12

Balandžio 30 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos darbo reglamento naujos redakcijos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-11
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2015 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. V7-T-16 pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-10 | Nutarimo priedas

Balandžio 24 d.
Dėl II-ojo lygmens struktūrinio padalinio įsteigimo | Nutarimas Nr. V7-T-9
Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-8 | Nutarimo priedas
Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 65, perdavimo pagal panaudos sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-7
Dėl 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-6

Kovo 20 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-5 | Nutarimo priedas

Kovo 14 d.
Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti, mokėjimo Kauno technologijos universitete 2019 metais | Nutarimas Nr. V7-T-4
Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių prioritetų ir veiklos rodiklių tvirtinimo 2019 metams | Nutarimas Nr. V7-T-3
Dėl pritarimo Kauno technologijos universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektui | Nutarimas Nr. V7-T-2

Vasario 4 d.
Dėl pritarimo Europos universitetų tinklų projektui | Nutarimas Nr. V7-T-1

2018 metų sprendimai

Gruodžio 14 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-24 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. spalio 26 d nutarimo Nr. V7-T-26 „Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-23
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. V7-T-30 „Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatuose nurodytų akademinių darbuotojų kategorijų grupių ir administracijos bei aptarnavimo darbuotojų pareigybių grupių darbo užmokesčio ribų patvirtinimo“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-22
Dėl į kolegialius valdymo organus išrinktų darbuotojų priedų | Nutarimas Nr. V7-T-21
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2014 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. V7-T-24 „Dėl Kauno technologijos universiteto laboratorijų vadovų priedų“ pakeitimo |Nutarimas Nr. V7-T-20
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. V7-T-5 „Dėl studijų krypties vadovų priedų“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-19
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. V7-T-32 „Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo grupių pagrindinių tyrėjų priedų“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-18
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. V7-T-31 „Dėl Kauno technologijos universiteto II lygmens akademinių padalinių vadovų priedų“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-17
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio (BD) pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-16

Rugpjūčio 31 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo ir inovacijų prorektoriaus ir studijų prorektoriaus skyrimo | Nutarimas Nr. V7-T-15 | Pirmininko pavedimas

Rugpjūčio 10 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto laikinojo studijų prorektoriaus bei mokslo ir inovacijų prorektoriaus skyrimo | Nutarimas Nr. V7-T-14

Liepos 13 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus išrinkimo | Nutarimas Nr. V7-T-13

Liepos 9 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto II lygmens padalinio steigimo | Nutarimas Nr. V7-T-12

Birželio 13 d.
Dėl kandidatų į Kauno technologijos universiteto rektorius sąrašo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-11

Kovo 29 d
Dėl patalpų Kaune, Laisvės al. 13, perdavimo pagal panaudos sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-10
Dėl Kauno technologijos universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-9 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-8 | Nutarimo priedas
Dėl 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-7 | Nutarimo priedas
Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-6 | Nutarimo priedas

Vasario 28 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. V7-T-30 „Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatuose nurodytų akademinių darbuotojų kategorijų grupių ir administracijos bei aptarnavimo darbuotojų pareigybių grupių darbo užmokesčio ribų patvirtinimo“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-5

Vasario 19 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-4

Sausio 26 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto planuojamų investicijų sąrašo parengimo  | Nutarimas Nr. V7-T-3
Dėl Kauno technologijos universiteto 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-2 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių veiklos rodiklių tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-1

2017 metų sprendimai

Gruodžio 6 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-33
Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo grupių pagrindinių tyrėjų priedų | Nutarimas Nr. V7-T-32
Dėl Kauno technologijos universiteto II lygmens akademinių padalinių vadovų priedų | Nutarimas Nr. V7-T-31
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatuose nurodytų akademinių darbuotojų kategorijų grupių ir administracijos bei aptarnavimo darbuotojų pareigybių grupių darbo užmokesčio ribų tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-30
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. V7-T-15 „Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-29
Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-28 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-27 | Nutarimo priedas

Spalio 26 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros | Nutarimas Nr. V7-T-26
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 „Dėl KTU lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos“ patvirtintos tvarkos pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-25
Dėl Kauno technologijos universiteto laikinų studijų prorektoriaus bei mokslo ir inovacijų prorektoriaus skyrimo | Nutarimas Nr. V7-T-24

Spalio 11 d.

Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus atleidimo iš pareigų ir laikinai einančio pareigas rektoriaus skyrimo | Nutarimas Nr. V7-T-23
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos pirmininko išrinkimo | Nutarimas Nr. V7-T-22

Liepos 7 d.
Dėl projekto Nr. 3 „Valstybės nekilnojamojo turto investavimo ir Kauno technologijos universiteto įstatinio kapitalo didinimas“ patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-21 | Nutarimo priedas

Birželio 8 d.
Dėl sutikimo Kauno technologijos universiteto rektoriui Petrui Baršauskui eiti Universitetų pažangos konferencijos kanclerio pareigas suteikimo | Nutarimas Nr. V7-T-20
Dėl patalpų Panevėžyje, Nemuno g. 33, perdavimo pagal panaudos sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-19
Dėl III pakopos valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus ir kainų tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-18
Dėl Kauno technologijos universiteto pilnų kaštų principu paremto finansų valdymo tvarkos aprašo pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-17

Balandžio 7 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-16 | Nutarimo priedas

Kovo 30 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-15 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto struktūros keitimo | Nutarimas Nr. V7-T-14
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-13
Dėl bendro studijų vietų, į kurias 2017 metais priimami pirmosios ir antrosios pakopos, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, skaičiaus patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-12
Dėl pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų ir profesinių studijų kainų | Nutarimas Nr. V7-T-11
Dėl 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-10 | Nutarimo priedas
Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-9 | Nutarimo priedas

Sausio 26 d.
Dėl siūlomo pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės turto, perduoto Kauno technologijos universitetui pagal patikėjimo sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-8| Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-7 | Nutarimo priedas
Dėl tarpinės ataskaitos dėl investuojamo valstybės nekilnojamojo turto pardavimo pajamų panaudojimo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-6 | Nutarimo priedas
Dėl pritarimo parduoti ir įkeisti Kauno technologijos universiteto investuojamą nekilnojamąjį turtą | Nutarimas Nr. V7-T-5 | Nutarimo priedas
Dėl pritarimo kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją dėl valstybės nekilnojamojo turto investavimo į Kauno technologijos universitetą ir įstatinio kapitalo didinimo ir pritarimo objektų sąrašui | Nutarimas Nr. V7-T-4 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo tvarkos aprašo pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-3 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-2 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių veiklos rodiklių tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-1 | Nutarimo priedas

2016 metų sprendimai

Gruodžio 12 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto statuto projekto teikimo tvirtinti Lietuvos Respublikos Seimui | Nutarimas Nr. V7-T-23 | Nutarimo priedas

Spalio 26 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo tvarkos aprašo pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-22

Spalio 7 d.
Dėl mokslo prorektoriaus pareigų pavadinimo pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-19
Dėl Kauno technologijos universiteto pirmojo lygmens mokslo padalinių struktūros pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-20
Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 65, perdavimo pagal panaudos sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-21

Liepos 12 d.
Dėl asociacijos „Lietuvos startuoliai“ steigimo | Nutarimas Nr. V7-T-18

Gegužės 30 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto studijų prorektorės ir mokslo prorektorės skyrimo | Nutarimas Nr. V7-T-17

Gegužės 12 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus išrinkimo |Nutarimas Nr. V7-T-16

2016 m. balandžio 6 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-15 | Nutarimo priedas

2016 m. kovo 31 d.
Dėl rektoriaus teikiamos Universiteto 2015 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-8 | Nutarimo priedas
Dėl 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-9 | Nutarimo priedas
Dėl 2016 metų investicijų ir pokyčių priemonių plano tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-10| Nutarimo priedas
Dėl III pakopos valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus ir kainų tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-11
Dėl bendro studijų vietų, į kurias 2016 metais priimami pirmosios ir antrosios pakopų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentai, skaičiaus | Nutarimas Nr. V7-T-12
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2011 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 3 „Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo ir rinkimų datos“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-13
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-14 | Nutarimo priedas

2016 m. kovo 9 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto 2016–2018  metų strateginio veikos plano tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-7  |  Nutarimo priedas

2016 m. sausio 28 d. 
Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių veiklos rodiklių tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-1
Dėl Kauno technologijos universiteto 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-2
Dėl pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų studijų kainų | Nutarimas Nr. V7-T-3
Dėl studijų krypties programų vadovų priedų | Nutarimas Nr. V7-T-5
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-6

2015 metų sprendimai

Spalio 1 d.
Dėl tarpinės ataskaitos dėl investuotojo Valstybės nekilnojamojo turto pardavimo pajamų panaudojimo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-20

Rugsėjo 21 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto studijų prorektorės ir akademinių reikalų plėtros prorektoriaus skyrimo | Nutarimas Nr. V7-T-19
Dėl Kauno technologijos universiteto neakademinių padalinių administracijos pirmojo lygio padalinių struktūros patikslinimo | Nutarimas Nr. V7-T-18

Liepos 2 d. 
Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-17

Gegužės 14 d.
Dėl pritarimo parduoti ir įkeisti Kauno technologijos universiteto investuojamą nekilnojamąjį turtą | Nutarimas Nr. V7-T-16
Dėl pritarimo kreiptis į Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministeriją dėl Valstybės nekilnojamojo turto investavimo į Kauno technologijos universitetą ir įstatinio kapitalo didinimo ir pritarimo objektų sąrašui | Nutarimas Nr. V7-T-15
Dėl 2015 m. balandžio 2 d. Tarybos nutarimo Nr. V7-T-8 nutarimo priedo patikslinimo | Nutarimas Nr. V7-T-14

Balandžio 2 d.
Dėl pritarimo įkeisti Kauno technologijos universiteto parduodamą nekilnojamąjį turtą | Nutarimas Nr. V7-T-12
Dėl bendro studijų vietų, į kurias 2015 metais priimami pirmosios ir antrosios pakopų studentai, skaičiaus | Nutarimas Nr. V7-T-11
Dėl III pakopos Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus ir kainų tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-10
Dėl 2015 metų investicijų plano patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-9
Dėl pritarimo „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir studijų infrastruktūros kūrimo ir atnaujinimo 2014–2010 metų Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos aukštųjų mokyklų lėšomis“ susitarimo pasirašymui | Nutarimas Nr. V7-T-8
Dėl 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-7 | Nutarimo priedas
Dėl Rektoriaus teikiamos Universiteto 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-6 | Nutarimo priedas

Sausio 29 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-5
Dėl pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų studijų kainų | Nutarimas Nr. V7-T-4
Dėl Kauno technologijos universiteto profesoriaus emerito ir rektoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo | Nutarimas Nr. V7-T-3
Dėl Kauno technologijos universiteto 2015–2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-2 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-1

2014 metų sprendimai

Gruodžio 31 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo institutų struktūros | Nutarimas Nr. V7-T-49

Dėl Kauno technologijos universiteto pirmojo lygmens mokslo padalinių struktūros papildymo | Nutarimas Nr. V7-T-48
Dėl 2013 m. gruodžio 17 d. Kauno technologijos universiteto tarybos nutarimo Nr. V7-T-20 „Dėl Kauno technologijos universiteto katedrų vedėjų, fakultetų centrų, institutų direktorių priedų“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-47
Dėl 2014 m. sausio 30 d. Kauno technologijos universiteto tarybos nutarimo Nr. V7-T-24 „Dėl Kauno technologijos universiteto laboratorijų vadovų priedų“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-46
Dėl Kauno technologijos universiteto pareiginės algos bazinio dydžio (BD) nustatymo | Nutarimas Nr. V7-T-45
Dėl studentų, įstojusių studijuoti nuo 2012 m. rugsėjo 1 d., 2013 m. rugsėjo 1 d. ir 2014 m. rugsėjo 1 d., studijų kainų | Nutarimas Nr. V7-T-44
Dėl studentų, įstojusių studijuoti nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. ir nuo 2011 m. rugsėjo 1 d., studijų mokesčių | Nutarimas Nr. V7-T-43
Dėl studentų, įstojusių studijuoti nuo 2009 m. rugsėjo 1 d., studijų mokesčių | Nutarimas Nr. V7-T-42

Spalio 2 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2014 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. V7-T-22 „Dėl pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų studijų kainų“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-41

Rugsėjo 16 d.
Dėl pritarimo parduoti Kauno technologijos universiteto investuojamą nekilnojamąjį turtą | Nutarimas Nr. V7-T-40

Birželio 18 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2014 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. V7-T-22 „Dėl pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų studijų kainų“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-39
Dėl bendro studijų vietų, į kurias 2014 metais priimami studentai, skaičiaus | Nutarimas Nr. V7-T-38
Dėl Kauno technologijos universiteto neakademinių padalinių administracijos pirmojo lygio padalinių struktūros tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-37
Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-36

Kovo 27 d.
Dėl pritrimo paskolos suteikimui Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) | Nutarimas Nr. V7-T-35
Dėl pritarimo Kauno technologijos universiteto investicinio projekto objektų detalizavimo sąvadui | Nutarimas Nr. V7-T-34
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-33 | Nutarimo priedas
Dėl 2013 m. sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-32 | Nutarimo priedas
Dėl rektoriaus teikiamos Universiteto 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-31 | Nutarimo priedas

Vasario 26 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-30 | Nutarimo priedas
Dėl III pakopos valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-29
Dėl Kauno technologijos universiteto 2014–2016 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-28 | Nutarimo priedas
Dėl 2014 m. sąmatos projekto tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-27
Dėl 2013 m. sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-26

Sausio 30 d.
Dėl pritarimo Lietuvos universiteto atkūrimui Kaune | Nutarimas Nr. V7-T-25
Dėl Kauno technologijos universiteto laboratorijų vadovų priedų | Nutarimas Nr. V7-T-24
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus pastovaus mėnesinio darbo užmokesčio koeficiento (BD) nustatymo | Nutarimas Nr. V7-T-23
Dėl pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų studijų kainų | Nutarimas Nr. V7-T-22
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų keitimo | Nutarimas Nr. V7-T-21

2013 m. sprendimai

Gruodžio 20 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto katedrų vedėjų, fakultetų centrų, institutų direktorių priedų | Nutarimas Nr. V7-T-20
Dėl Kauno technologijos universiteto pareiginės algos bazinio dydžio (BD) nustatymo | Nutarimas Nr. V7-T-19
Dėl Kauno technologijos universiteto pirmojo lygmens mokslo padalinių struktūros | Nutarimas Nr. V7-T-18

Lapkričio 8 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros | Nutarimas Nr. V7-T-17 | Nutarimo priedas

Spalio 24 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatuose nurodytų akademinių darbuotojų kategorijų grupių ir administracijos ir aptarnavimo darbuotojų pareigybių grupių darbo užmokesčio ribų tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-16
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-15 | Nutarimo priedas

Birželio 27 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2012 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. V7-T-0-1 tęstinumo | Nutarimas Nr. V7-T-14 | Nutarimo priedas
Dėl bendro studijų vietų, į kurias 2013 metais priimami studentai, skaičiaus | Nutarimas Nr. V7-T-13-1
Dėl Kauno technologijos universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos | Nutarimas Nr. V7-T-13 | Nutarimo priedas
Dėl pritarimo Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų projektui | Nutarimas Nr. V7-T-12 | Nutarimo priedas
Dėl pritarimo dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo | Nutarimas Nr. V7-T-11 | Nutarimo priedas

Kovo 28 d.
Dėl pastato Kaune, Tunelio g. 60 (4B5b), perdavimo pagal panaudos sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-10
Dėl rektoriaus teikiamų trečiosios pakopos studijų kainų patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-9
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-8 | Nutarimo priedas
Dėl rektoriaus teikiamos Universiteto 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-7 | Nutarimo priedas

Vasario 28 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo ir studijų atsinaujinimo programos ir jos įgyvendinimo plano 2013–2014 m. | Nutarimas Nr. V7-T-6 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2013–2015 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-5 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-4 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2013 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-3 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2012 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-2 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto struktūros pertvarkos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-1

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku