Universiteto tarybos dokumentai

Tarybos veiklos ataskaitos ir sprendimai.

2024 metų sprendimai

Kovo 29 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos 2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-4 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-3 | Nutarimo priedas
Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-2Nutarimo priedas

Sausio 31 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio (BD) pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-1

2023 metų sprendimai

Gruodžio 15 d.

Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-17 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos 2014 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. V7-T-49 „Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo institutų struktūros“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-16
Dėl Kauno technologijos universiteto 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-15  | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto administracijos ir aptarnavimo darbuotojų pastovaus mėnesinio darbo užmokesčio minimaliųjų ir maksimaliųjų ribų patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-14
Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių veiklos rodiklių tvirtinimo 2024 metams | Nutarimas Nr. V7-T-13  | Nutarimo priedas

Lapkričio 7 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto studijų, mokslo, bendruomenės reikalų bei strateginių partnerysčių prorektorių skyrimo | Nutarimas Nr. V7-T-12
Dėl Kauno technologijos universiteto akademinių darbuotojų kategorijų grupių pastovaus mėnesinio darbo užmokesčio ribų patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-11
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų patvirtinimo| Nutarimas Nr. V7-T-10

Spalio 13 d.
Dėl patalpų Kaune, Laisvės al. 13, perdavimo pagal panaudos sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-9

Liepos 10 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto laikinojo studijų prorektoriaus bei laikinojo mokslo ir inovacijų prorektoriaus skyrimo | Nutarimas Nr. V7-T-8

Gegužės 19 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus išrinkimo | Nutarimas Nr. V7-T-7

Kovo 30 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos posėdžių grafiko patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-6 | Nutarimo priedas
Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 65, perdavimo pagal panaudos sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-5
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos 2022 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-4 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos | Nutarimas Nr. V7-T-3 | Nutarimo priedas
Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-2Nutarimo priedas

Kovo 15 d.
Dėl kandidatų į Kauno technologijos universiteto rektorius sąrašo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-1

2022 metų sprendimai

Gruodžio 21 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos patvirtinimo | Nutarimas V7-T-13 | Nutarimo priedas| Nutarimo priedas (translation from the Lithuanian language)

Gruodžio 9 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto studijų programų vadovų priemokų | Nutarimas V7-T-12
Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo grupių pagrindinių tyrėjų priemokų | Nutarimas V7-T-11
Dėl Kauno technologijos universiteto II lygmens akademinių padalinių vadovų priemokų | Nutarimas V7-T-10
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio (BD) pakeitimo | Nutarimas V7-T-9
Dėl Kauno technologijos universiteto 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo | Nutarimas V7-T-8Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos 2020 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. V7-T-4 „Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų apmokėjimo nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo | Nutarimas V7-T-7Nutarimo priedas

Spalio 24 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos 2017 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. V7-T-26 „Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros“ pakeitimo | Nutarimas V7-T-6
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos pirmininko išrinkimo | Nutarimas V7-T-5

Kovo 30 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas V7-T-4 | Nutarimo priedas
Dėl skolinimos iš Eergijos fektyvumo fondo pastato, esančio Studentų g. 56, Kaune, modernizavimui | Nutarimas V7-T-3
Dėl Kauno technologijos universiteto 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas V7-T-2 | Nutarimo priedas
Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas V7-T-1 | Nutarimo priedas

2021 metų sprendimai

Gruodžio 17 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto studentų atstovybės ir studentų organizacijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo | Nutarimas V7-T-26
Dėl Kauno technologijos univeristeto Tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-25 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-24 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos 2014 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. V7-T-49 “Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo institutų struktūros” pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-23
Dėl Kauno technologijos universiteto studijų programų vadovų priemokų | Nutarimas Nr. V7-T-22
Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo grupių pagrindinių tyrėjų priemokų | Nutarimas Nr. V7-T-21
Dėl Kauno technologijos universiteto II lygmens akademinių padalinių vadovų priemokų | Nutarimas Nr. V7-T-20
Dėl Kauno technologijos universiteto administracijos ir aptarnavimo darbuotojų pastovaus mėnesinio darbo užmokesčio minimaliųjų ir maksimaliųjų ribų pakeitimi | Nutarimas Nr. V7-T-19
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio (BD) pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-18

Gruodžio 2 d.
Dėl nekilnojamo turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti | Nutarimas Nr. V7-T-17

Rugsėjo 17 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos 2017 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. V7-T-26 „Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T15
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos 2017 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. V7-T-26 „Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-14
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos 2014 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. V7-T-49 „Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo institutų struktūros“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-13
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos 2014 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. V7-T-49 „Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo institutų struktūros“ pakeitimo | Nutarimas Nr.  V7-T-12

Balandžio 2 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto struktūros pakeitimo | Nutarimas Nr.V7-T-11
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr.V7-T-10 | Nutarimo priedas
Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr.V7-T-9 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr.V7-T-8 | Nutarimo priedas

Vasario 26 d.
Dėl pastato Tunelio g. 60, Kaune pripažinimo netinkamu naudoti, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo Nutarimas Nr.V7-T-7
Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių veiklos rodiklių patvirtinimo 2021 metams | Nutarimas Nr.V7-T-6 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo | Nutarimas Nr.V7-T-5 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2021–2025 m. strategijos patvirtinimo | Nutarimas Nr.V7-T-4 | Nutarimo priedas

Sausio 15 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-3 | Nutarimo priedas
Dėl skolinimosi iš Energijos efektyvumo fondo bendrabučių, esančių Vydūno al. 25, Vydūno al. 25A, Pašilės g. 37, Pašilės g. 39, Kaune, modernizavimui | Nutarimas Nr. V7-T-2
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio (BD) pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-1

2020 metų sprendimai

Kovo 30 d.
Dėl pastatų Vilties takas, Palangoje pripažinimo netinkamais naudoti, jų nurašymo, išardymo ir likvidavimo | Nutarimas Nr. V7-T-9
Dėl pastatų Laisvės al. 13, Vydūno al. 25C, Studentų g. 71A, Kaune pripažinimo netinkamais naudoti, jų nurašymo, išardymo ir likvidavimo | Nutarimas Nr. V7-T-8
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr.V7-T-7 | Nutarimo priedas
Dėl 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-6 | Nutarimo priedas
Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-5 | Nutarimo priedas

Kovo 4 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-4 | Nutarimo priedas

Vasario 21 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių prioritetų ir veiklos rodiklių tvirtinimo 2020 metams |Nutarimas Nr.V7-T-3 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo | Nutarimas Nr.V7-T-2 | Nutarimo priedas

Vasario 12 d.
Dėl skolinimosi iš Energijos efektyvumo fondo, pastato, esančio Studentų g. 56, Kaune, modernizavimui | Nutarimas Nr.V7-T-1

2019 metų sprendimai

Gruodžio 13 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto studentų organizacijų rėmimo tvarkos aprašo keitimo patvirtinimo | Nutarimas V7-T-19 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas V7-T-18 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. V7-T-26 “Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros” pakeitimo | Nutarimas V7-T-17
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. V7-T-26 “Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros” pakeitimo | Nutarimas V7-T-16
Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo modelio tvarkos aprašo patvirtinimo | Nutarimas V7-T-15 | Nutarimo priedas

Liepos 15 d.
Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 54, perdavimo pagal panaudos sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-14

Gegužės 30 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto profesoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo | Nutarimas Nr. V7-T-13
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos pirmininko išrinkimo | Nutarimas Nr. V7-T-12

Balandžio 30 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos darbo reglamento naujos redakcijos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-11
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2015 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. V7-T-16 pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-10 | Nutarimo priedas

Balandžio 24 d.
Dėl II-ojo lygmens struktūrinio padalinio įsteigimo | Nutarimas Nr. V7-T-9
Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-8 | Nutarimo priedas
Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 65, perdavimo pagal panaudos sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-7
Dėl 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-6

Kovo 20 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-5 | Nutarimo priedas

Kovo 14 d.
Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti, mokėjimo Kauno technologijos universitete 2019 metais | Nutarimas Nr. V7-T-4
Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių prioritetų ir veiklos rodiklių tvirtinimo 2019 metams | Nutarimas Nr. V7-T-3
Dėl pritarimo Kauno technologijos universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektui | Nutarimas Nr. V7-T-2

Vasario 4 d.
Dėl pritarimo Europos universitetų tinklų projektui | Nutarimas Nr. V7-T-1

2018 metų sprendimai

Gruodžio 14 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-24 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. spalio 26 d nutarimo Nr. V7-T-26 „Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-23
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. V7-T-30 „Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatuose nurodytų akademinių darbuotojų kategorijų grupių ir administracijos bei aptarnavimo darbuotojų pareigybių grupių darbo užmokesčio ribų patvirtinimo“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-22
Dėl į kolegialius valdymo organus išrinktų darbuotojų priedų | Nutarimas Nr. V7-T-21
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2014 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. V7-T-24 „Dėl Kauno technologijos universiteto laboratorijų vadovų priedų“ pakeitimo |Nutarimas Nr. V7-T-20
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. V7-T-5 „Dėl studijų krypties vadovų priedų“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-19
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. V7-T-32 „Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo grupių pagrindinių tyrėjų priedų“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-18
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. V7-T-31 „Dėl Kauno technologijos universiteto II lygmens akademinių padalinių vadovų priedų“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-17
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio (BD) pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-16

Rugpjūčio 31 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo ir inovacijų prorektoriaus ir studijų prorektoriaus skyrimo | Nutarimas Nr. V7-T-15 | Pirmininko pavedimas

Rugpjūčio 10 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto laikinojo studijų prorektoriaus bei mokslo ir inovacijų prorektoriaus skyrimo | Nutarimas Nr. V7-T-14

Liepos 13 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus išrinkimo | Nutarimas Nr. V7-T-13

Liepos 9 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto II lygmens padalinio steigimo | Nutarimas Nr. V7-T-12

Birželio 13 d.
Dėl kandidatų į Kauno technologijos universiteto rektorius sąrašo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-11

Kovo 29 d
Dėl patalpų Kaune, Laisvės al. 13, perdavimo pagal panaudos sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-10
Dėl Kauno technologijos universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-9 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-8 | Nutarimo priedas
Dėl 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-7 | Nutarimo priedas
Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-6 | Nutarimo priedas

Vasario 28 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. V7-T-30 „Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatuose nurodytų akademinių darbuotojų kategorijų grupių ir administracijos bei aptarnavimo darbuotojų pareigybių grupių darbo užmokesčio ribų patvirtinimo“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-5

Vasario 19 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-4

Sausio 26 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto planuojamų investicijų sąrašo parengimo  | Nutarimas Nr. V7-T-3
Dėl Kauno technologijos universiteto 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-2 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių veiklos rodiklių tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-1

2017 metų sprendimai

Gruodžio 6 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-33
Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo grupių pagrindinių tyrėjų priedų | Nutarimas Nr. V7-T-32
Dėl Kauno technologijos universiteto II lygmens akademinių padalinių vadovų priedų | Nutarimas Nr. V7-T-31
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatuose nurodytų akademinių darbuotojų kategorijų grupių ir administracijos bei aptarnavimo darbuotojų pareigybių grupių darbo užmokesčio ribų tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-30
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. V7-T-15 „Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-29
Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-28 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-27 | Nutarimo priedas

Spalio 26 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros | Nutarimas Nr. V7-T-26
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 „Dėl KTU lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos“ patvirtintos tvarkos pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-25
Dėl Kauno technologijos universiteto laikinų studijų prorektoriaus bei mokslo ir inovacijų prorektoriaus skyrimo | Nutarimas Nr. V7-T-24

Spalio 11 d.

Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus atleidimo iš pareigų ir laikinai einančio pareigas rektoriaus skyrimo | Nutarimas Nr. V7-T-23
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos pirmininko išrinkimo | Nutarimas Nr. V7-T-22

Liepos 7 d.
Dėl projekto Nr. 3 „Valstybės nekilnojamojo turto investavimo ir Kauno technologijos universiteto įstatinio kapitalo didinimas“ patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-21 | Nutarimo priedas

Birželio 8 d.
Dėl sutikimo Kauno technologijos universiteto rektoriui Petrui Baršauskui eiti Universitetų pažangos konferencijos kanclerio pareigas suteikimo | Nutarimas Nr. V7-T-20
Dėl patalpų Panevėžyje, Nemuno g. 33, perdavimo pagal panaudos sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-19
Dėl III pakopos valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus ir kainų tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-18
Dėl Kauno technologijos universiteto pilnų kaštų principu paremto finansų valdymo tvarkos aprašo pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-17

Balandžio 7 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-16 | Nutarimo priedas

Kovo 30 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-15 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto struktūros keitimo | Nutarimas Nr. V7-T-14
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-13
Dėl bendro studijų vietų, į kurias 2017 metais priimami pirmosios ir antrosios pakopos, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, skaičiaus patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-12
Dėl pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų ir profesinių studijų kainų | Nutarimas Nr. V7-T-11
Dėl 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-10 | Nutarimo priedas
Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologijos universiteto 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-9 | Nutarimo priedas

Sausio 26 d.
Dėl siūlomo pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės turto, perduoto Kauno technologijos universitetui pagal patikėjimo sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-8| Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-7 | Nutarimo priedas
Dėl tarpinės ataskaitos dėl investuojamo valstybės nekilnojamojo turto pardavimo pajamų panaudojimo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-6 | Nutarimo priedas
Dėl pritarimo parduoti ir įkeisti Kauno technologijos universiteto investuojamą nekilnojamąjį turtą | Nutarimas Nr. V7-T-5 | Nutarimo priedas
Dėl pritarimo kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją dėl valstybės nekilnojamojo turto investavimo į Kauno technologijos universitetą ir įstatinio kapitalo didinimo ir pritarimo objektų sąrašui | Nutarimas Nr. V7-T-4 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo tvarkos aprašo pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-3 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-2 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių veiklos rodiklių tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-1 | Nutarimo priedas

2016 metų sprendimai

Gruodžio 12 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto statuto projekto teikimo tvirtinti Lietuvos Respublikos Seimui | Nutarimas Nr. V7-T-23 | Nutarimo priedas

Spalio 26 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo tvarkos aprašo pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-22

Spalio 7 d.
Dėl mokslo prorektoriaus pareigų pavadinimo pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-19
Dėl Kauno technologijos universiteto pirmojo lygmens mokslo padalinių struktūros pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-20
Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 65, perdavimo pagal panaudos sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-21

Liepos 12 d.
Dėl asociacijos „Lietuvos startuoliai“ steigimo | Nutarimas Nr. V7-T-18

Gegužės 30 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto studijų prorektorės ir mokslo prorektorės skyrimo | Nutarimas Nr. V7-T-17

Gegužės 12 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus išrinkimo |Nutarimas Nr. V7-T-16

2016 m. balandžio 6 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-15 | Nutarimo priedas

2016 m. kovo 31 d.
Dėl rektoriaus teikiamos Universiteto 2015 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-8 | Nutarimo priedas
Dėl 2015 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-9 | Nutarimo priedas
Dėl 2016 metų investicijų ir pokyčių priemonių plano tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-10| Nutarimo priedas
Dėl III pakopos valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus ir kainų tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-11
Dėl bendro studijų vietų, į kurias 2016 metais priimami pirmosios ir antrosios pakopų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentai, skaičiaus | Nutarimas Nr. V7-T-12
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2011 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 3 „Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo ir rinkimų datos“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-13
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-14 | Nutarimo priedas

2016 m. kovo 9 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto 2016–2018  metų strateginio veikos plano tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-7  |  Nutarimo priedas

2016 m. sausio 28 d. 
Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių veiklos rodiklių tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-1
Dėl Kauno technologijos universiteto 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-2
Dėl pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų studijų kainų | Nutarimas Nr. V7-T-3
Dėl studijų krypties programų vadovų priedų | Nutarimas Nr. V7-T-5
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-6

2015 metų sprendimai

Spalio 1 d.
Dėl tarpinės ataskaitos dėl investuotojo Valstybės nekilnojamojo turto pardavimo pajamų panaudojimo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-20

Rugsėjo 21 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto studijų prorektorės ir akademinių reikalų plėtros prorektoriaus skyrimo | Nutarimas Nr. V7-T-19
Dėl Kauno technologijos universiteto neakademinių padalinių administracijos pirmojo lygio padalinių struktūros patikslinimo | Nutarimas Nr. V7-T-18

Liepos 2 d. 
Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-17

Gegužės 14 d.
Dėl pritarimo parduoti ir įkeisti Kauno technologijos universiteto investuojamą nekilnojamąjį turtą | Nutarimas Nr. V7-T-16
Dėl pritarimo kreiptis į Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministeriją dėl Valstybės nekilnojamojo turto investavimo į Kauno technologijos universitetą ir įstatinio kapitalo didinimo ir pritarimo objektų sąrašui | Nutarimas Nr. V7-T-15
Dėl 2015 m. balandžio 2 d. Tarybos nutarimo Nr. V7-T-8 nutarimo priedo patikslinimo | Nutarimas Nr. V7-T-14

Balandžio 2 d.
Dėl pritarimo įkeisti Kauno technologijos universiteto parduodamą nekilnojamąjį turtą | Nutarimas Nr. V7-T-12
Dėl bendro studijų vietų, į kurias 2015 metais priimami pirmosios ir antrosios pakopų studentai, skaičiaus | Nutarimas Nr. V7-T-11
Dėl III pakopos Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus ir kainų tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-10
Dėl 2015 metų investicijų plano patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-9
Dėl pritarimo „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir studijų infrastruktūros kūrimo ir atnaujinimo 2014–2010 metų Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos aukštųjų mokyklų lėšomis“ susitarimo pasirašymui | Nutarimas Nr. V7-T-8
Dėl 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-7 | Nutarimo priedas
Dėl Rektoriaus teikiamos Universiteto 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-6 | Nutarimo priedas

Sausio 29 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-5
Dėl pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų studijų kainų | Nutarimas Nr. V7-T-4
Dėl Kauno technologijos universiteto profesoriaus emerito ir rektoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo | Nutarimas Nr. V7-T-3
Dėl Kauno technologijos universiteto 2015–2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-2 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-1

2014 metų sprendimai

Gruodžio 31 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo institutų struktūros | Nutarimas Nr. V7-T-49

Dėl Kauno technologijos universiteto pirmojo lygmens mokslo padalinių struktūros papildymo | Nutarimas Nr. V7-T-48
Dėl 2013 m. gruodžio 17 d. Kauno technologijos universiteto tarybos nutarimo Nr. V7-T-20 „Dėl Kauno technologijos universiteto katedrų vedėjų, fakultetų centrų, institutų direktorių priedų“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-47
Dėl 2014 m. sausio 30 d. Kauno technologijos universiteto tarybos nutarimo Nr. V7-T-24 „Dėl Kauno technologijos universiteto laboratorijų vadovų priedų“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-46
Dėl Kauno technologijos universiteto pareiginės algos bazinio dydžio (BD) nustatymo | Nutarimas Nr. V7-T-45
Dėl studentų, įstojusių studijuoti nuo 2012 m. rugsėjo 1 d., 2013 m. rugsėjo 1 d. ir 2014 m. rugsėjo 1 d., studijų kainų | Nutarimas Nr. V7-T-44
Dėl studentų, įstojusių studijuoti nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. ir nuo 2011 m. rugsėjo 1 d., studijų mokesčių | Nutarimas Nr. V7-T-43
Dėl studentų, įstojusių studijuoti nuo 2009 m. rugsėjo 1 d., studijų mokesčių | Nutarimas Nr. V7-T-42

Spalio 2 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2014 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. V7-T-22 „Dėl pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų studijų kainų“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-41

Rugsėjo 16 d.
Dėl pritarimo parduoti Kauno technologijos universiteto investuojamą nekilnojamąjį turtą | Nutarimas Nr. V7-T-40

Birželio 18 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2014 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. V7-T-22 „Dėl pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų studijų kainų“ pakeitimo | Nutarimas Nr. V7-T-39
Dėl bendro studijų vietų, į kurias 2014 metais priimami studentai, skaičiaus | Nutarimas Nr. V7-T-38
Dėl Kauno technologijos universiteto neakademinių padalinių administracijos pirmojo lygio padalinių struktūros tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-37
Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-36

Kovo 27 d.
Dėl pritrimo paskolos suteikimui Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) | Nutarimas Nr. V7-T-35
Dėl pritarimo Kauno technologijos universiteto investicinio projekto objektų detalizavimo sąvadui | Nutarimas Nr. V7-T-34
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-33 | Nutarimo priedas
Dėl 2013 m. sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-32 | Nutarimo priedas
Dėl rektoriaus teikiamos Universiteto 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-31 | Nutarimo priedas

Vasario 26 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-30 | Nutarimo priedas
Dėl III pakopos valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-29
Dėl Kauno technologijos universiteto 2014–2016 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-28 | Nutarimo priedas
Dėl 2014 m. sąmatos projekto tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-27
Dėl 2013 m. sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-26

Sausio 30 d.
Dėl pritarimo Lietuvos universiteto atkūrimui Kaune | Nutarimas Nr. V7-T-25
Dėl Kauno technologijos universiteto laboratorijų vadovų priedų | Nutarimas Nr. V7-T-24
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus pastovaus mėnesinio darbo užmokesčio koeficiento (BD) nustatymo | Nutarimas Nr. V7-T-23
Dėl pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų studijų kainų | Nutarimas Nr. V7-T-22
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų keitimo | Nutarimas Nr. V7-T-21

2013 m. sprendimai

Gruodžio 20 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto katedrų vedėjų, fakultetų centrų, institutų direktorių priedų | Nutarimas Nr. V7-T-20
Dėl Kauno technologijos universiteto pareiginės algos bazinio dydžio (BD) nustatymo | Nutarimas Nr. V7-T-19
Dėl Kauno technologijos universiteto pirmojo lygmens mokslo padalinių struktūros | Nutarimas Nr. V7-T-18

Lapkričio 8 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktūros | Nutarimas Nr. V7-T-17 | Nutarimo priedas

Spalio 24 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatuose nurodytų akademinių darbuotojų kategorijų grupių ir administracijos ir aptarnavimo darbuotojų pareigybių grupių darbo užmokesčio ribų tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-16
Dėl Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-15 | Nutarimo priedas

Birželio 27 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2012 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. V7-T-0-1 tęstinumo | Nutarimas Nr. V7-T-14 | Nutarimo priedas
Dėl bendro studijų vietų, į kurias 2013 metais priimami studentai, skaičiaus | Nutarimas Nr. V7-T-13-1
Dėl Kauno technologijos universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos | Nutarimas Nr. V7-T-13 | Nutarimo priedas
Dėl pritarimo Kauno technologijos universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų projektui | Nutarimas Nr. V7-T-12 | Nutarimo priedas
Dėl pritarimo dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo | Nutarimas Nr. V7-T-11 | Nutarimo priedas

Kovo 28 d.
Dėl pastato Kaune, Tunelio g. 60 (4B5b), perdavimo pagal panaudos sutartį | Nutarimas Nr. V7-T-10
Dėl rektoriaus teikiamų trečiosios pakopos studijų kainų patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-9
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-8 | Nutarimo priedas
Dėl rektoriaus teikiamos Universiteto 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-7 | Nutarimo priedas

Vasario 28 d.
Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo ir studijų atsinaujinimo programos ir jos įgyvendinimo plano 2013–2014 m. | Nutarimas Nr. V7-T-6 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2013–2015 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-5 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos grafiko tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-4 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2013 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-3 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto 2012 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-2 | Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto struktūros pertvarkos tvirtinimo | Nutarimas Nr. V7-T-1