Profesinė sąjunga

KTU darbuotojų profsąjunga yra esamus ir buvusius Universiteto darbuotojus vienijanti organizacija.

Apie

KTU darbuotojų profsąjunga yra savarankiška organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti Universiteto darbuotojus ir jame dirbusius pensininkus. KTU profsąjunga veikia laikydamasi Žmogaus teisių ir laisvių deklaracijos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir organizacijos įstatų.

Vytautas Juodagalvis

Profesinės sąjungos pirmininkas

K. Donelaičio g. 73-102, Kaunas
tel. +370 (37) 300 682
e. p. profsajunga@ktu.lt

Revizijos komisija

Janina Michelbertienė
Asta Masionytė
Vitalija Armonavičiūtė

Finansininkė

Rima Dundulienė

Komiteto narys Padalinys E. paštas Telefonas
Vytautas Juodagalvis Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas vytautas.juodagalvis@ktu.lt +370 (686) 91 167
Olgirdas Tumšys Darbuotojų  profesinės sąjungos  pirmininko pavaduotojas olgirdas.tumsys@ktu.lt +370 (37) 300 546
Vaiva Šlėderienė CR administracija vaiva.slederiene@ktu.lt +370 (665) 17 478
Jolanta Totoraitienė Informacinių technologijų departamentas jolanta.totoraitiene@ktu.lt +370 (37) 300 733
+370 (698) 14342
Stasys Maciulevičius Informatikos fakultetas stasys.maciulevicius@ktu.lt +370 (37) 300 389
+370 (698) 04 780
Vaidas Bivainis Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas vaidas.bivainis@ktu.lt +370 (683) 79 575
Aušra Simanavičienė Ekonomikos ir verslo fakultetas ausra.simanaviciene@ktu.lt +370 (37) 300 555
Auksė Patackienė Biblioteka aukse.patackiene@ktu.lt +370 (687) 94 231
Rimtautas Rudzevičius Ūkio departamentas rimtautas.rudzevicius@ktu.lt +370 (698) 08 978
Nerijus Čepulis Socialinių, humanitarinių ir menų fakultetas nerijus.cepulis@ktu.lt +370 (37) 323 890
Kristina Kantminienė Cheminės technologijos fakultetas kristina.kantminiene@ktu.lt +370 (37) 300 178
Zenonas Šleinius Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas zenonas.sleinius@ktu.lt +370 (614) 76 103

 2017-2019 m. pagrindinės veiklos kryptys

  1. Inicijuoti derybas dėl kolektyvinės sutarties su KTU administracija bei jos pasirašymą. Kontroliuoti, kaip ji vykdoma, kaip vykdoma šakinė sutartis, kaip laikomasi darbo ir kitų įstatymų.
  2. Gausinti KTU darbuotojų profsąjungos narių skaičių. Ieškoti papildomų lėšų profsąjungos veiklai.
  3. Kontroliuoti kaip KTU administracija laikosi darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų teisės aktų reikalavimų.
  4. Atstovauti KTU darbuotojų interesams derybose su darbdaviu, valstybės valdžios ir valdymo organais. Ginti profesinės sąjungos narius nuo neteisėto atleidimo iš darbo ir teismuose ir kitose institucijose.
  5. Aktyviai teikti informaciją ir konsultuoti darbuotojus socialiniais ir darbo teisės klausimais.
  6. Aktyvinti padalinių veiklą puoselėjant gerąsias KTU tradicijas, formuojant ir stiprinant palankią aplinką draugiškiems tarpusavio santykiams darbe.

Dauguma darbuotojų, ne tik kurie pradeda savo karjerą Universitete, bet ir tie, kurie jau turi ilgametę darbo patirtį, dažnai nepagalvoja apie svarbius dalykus, kurie vėliau įgauna ypatingą reikšmę. Tarp jų ir apie narystę profesinėje KTU darbuotojų sąjungoje. Dažnas nedaug žino ar nesusimąsto, kokį indėlį darbo sąlygų gerinime bei darbuotojų teisių gynime Universitete, šakos ar šalies lygiu atlieka KTU profesinė darbuotojų sąjunga. Darbuotojas neturi laukti, kol problemos susikaups, reikia galvoti apie tų problemų sprendimą kaip galima greičiau. Čia Universiteto profsąjungą ir gali Jums padėti – profsąjunginė narystė yra tam tikras apsidraudimas, kai rūpinamasi Jumis.

Jei jūsų teisė, susijusi su darbiniais santykiais yra pažeidžiama, profsąjunga jums suteiks teisinę pagalbą, konsultuodama pati arba samdydama teisininką atstovauti Jus, spręsti kylančius klausimus. Klausimų gali būti įvairių – nuo konsultacijų ar pagalbos surašyti vieną ar kitą raštą, iki teismo bylų, pvz., sugrąžinimo į darbą, atgauti nesumokėtus pinigus ir t.t.

Kuo daugiau profesinėje sąjungoje yra narių, tuo būsime stipresni, stipri profsąjunga gali greičiau suderėti su Universiteto administracija ir pasirašyti (atnaujinti) kolektyvinę sutartį.

Kolektyvine sutartimi galima išsireikalauti geresnių darbo ir poilsio sąlygų, palankesnio darbo grafiko, didesnio atlyginimo ar premijų, įvairių garantijų ir pagerinimų. Visa tai – sėkmingų derybų pasekmė. Tačiau Jūs turite aktyviai teikti pasiūlymus ką norėtumėte pagerinti ar pakeisti.

Taigi, kodėl verta būti profsąjungos nariu? Kad būtumėt organizuoti, kad galėtumėt išrinkti tuos žmones, kurie Jus tinkamai atstovautų, derėtųsi dėl geresnių darbo sąlygų ir atlyginimo.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku