Finansavimo galimybės

Universiteto tyrėjai mokslo veikloms įgyvendinti turi galimybę gauti finansinę paramą. Kviečiame detaliau susipažinti su mokslo veiklų finansavimo priemonėmis.

 

Mokslo projektų finansavimo priemonės

Tarptautiniams MTEPI projektams

“Europos horizontas”  tai naujoji 2021-2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa.

Programos tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje.  Programa “Europos horizontas” skirta:

 • stiprinti ES mokslo ir technologijų bazes ir Europos mokslinių tyrimų erdvę;
 • didinti Europos inovacinius pajėgumus, konkurencingumą ir galimybes kurti darbo vietas;
 • įgyvendinti piliečių prioritetus ir išsaugoti mūsų socialinius ir ekonominius modelius ir vertybes.

Programa apima tris pagrindines veiklos sritis (angl. pillars):

 • pažangus mokslas;
 • pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas;
 • novatoriška Europa.

Visos veiklos sritys grindžiamos tarptautinio bendradarbiavimo, atviro mokslo bei partnerystės horizontaliais principais.

Plačiau apie programą ir aktualius kvietimus teikti paraiškas, galite rasti Europos Komisijos svetainėje. Nacionalinių kontaktinių atstovų (NCP) informacija teikiama Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897, +370 (677) 01 395
e. p. mipc@ktu.lt

Lietuvos mokslo tarybos (toliau – LMT) finansuojamos ir inicijuojamos tarpvalstybinės programos (dvišalės, trišalės). Dalyvavimas inicijuojamose tarpvalstybinėse programose (dvišalės, trišalės) suteikia galimybę bendradarbiauti aukšto lygio institucijoms iš skirtingų šalių (Lietuvos – Latvijos; Lietuvos-Lenkijos; Lietuvos-Latvijos-Kinijos), taip pasidalinti sukaupta patirtimi bei kartu įgyvendinti mokslinius tyrimus. Taip pat bendradarbiavimo pagalba sukuriami nauji inovatyvūs tinklai.

Aktualūs programos kvietimai skelbiami čiaDaugiau informacijos apie tarpvalstybines programas (dvišales, trišales)­ galite rasti LMT svetainėje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

COST programa – tai Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (European Cooperation in Science and Technology). Jos tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus. COST įgyvendinama per aukštos kokybės naujus ypač keletą mokslo sričių apimančius tarptautinius tinklus –  COST veiklas.

Aktualūs programos kvietimai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos (LMT) svetainėje arba COST svetainėje. Daugiau informacijos apie COST programą galite rasti LMT svetainėje bei COST svetainėje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 423 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

M-era.NET medžiagotyros mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kurios tikslas inicijuoti ir padėti Europos mokslinių tyrimų erdvėje telkti nacionalinius ir regioninius medžiagotyros tyrimus ir finansuoti tarptautinius projektus. „M-era.Net“ vienija 28 valstybių mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas.

Plačiau apie programą ir aktualius kvietimus teikti paraiškas galite rasti M-era.NET svetainėje >>>.

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą M-era.Net Lietuvoje ir finansuoja šios programos tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias Lietuvos institucijas. Daugiau informacijos pateikiama ČIA >>>

 

ENUTS Jungtinės programavimo iniciatyvos „Miestų Europa“ „ERA-NET Cofund“ schemos programa „Miestų transformacijos galimybių stiprinimas“. Programos tikslas sutelkti Europos Sąjungos, asocijuotų bei kitų šalių ir jų tyrėjų potencialą (iš 16 skirtingų šalių), didinant miestų transformacijos galimybes vykdant bendrus mokslinius tyrimus.

Plačiau apie programą ir aktualius kvietimus teikti paraiškas galite rasti ERA-NET ENUTC svetainėje >>>

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą ENUTS Lietuvoje ir finansuoja šios programos tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias Lietuvos institucijas. Daugiau informacijos pateikiama ČIA.

CHIST-ERA „Horizonto 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ programa (angl. European Coordinated Research on Long-Term Challenges in Information and Communication Sciences and Technologies), skirta koordinuoti nacionalinių programų mokslinius tyrimus informacijos ir komunikacijos mokslų bei technologijų srityse ir finansuoti tarptautinius šios srities mokslinių tyrimų projektus. CHIST-ERA vienija 24 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 23 valstybių.

Plačiau apie programą ir aktualius kvietimus teikti paraiškas galite rasti CHIST-ERA svetainėje >>>

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą CHIST-ERA Lietuvoje ir finansuoja šios programos tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias Lietuvos institucijas. Daugiau informacijos apie priemonę ČIA.

 

FLAG-ERA – „Horizonto 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ programa (angl. Flagship initiatives Graphene and Human Brain Project (HBP)), skirta gerinti nacionalinių ir regioninių mokslinių tyrimų programų integraciją į pavyzdines iniciatyvas „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“, koordinuojant skirtingų finansavimo šaltinių panaudojimą ir finansuojant mokslinius tyrimus šių iniciatyvų srityse, bei taip siekti ambicingi šių pavyzdinių iniciatyvų tikslų. FLAG-ERA vienija 39 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 26 valstybių.

Plačiau apie programą ir aktualius kvietimus teikti paraiškas galite rasti FLAG-ERA svetainėje >>>

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą FLAG-ERA Lietuvoje ir finansuoja šios programos tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias Lietuvos institucijas. Daugiau informacijos apie priemonę ČIA.

 

HERA – humanitarinių mokslų Europos tyrimų erdvėje tinklas (angl. Humanities in the European Research Area), vienijantis 26 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 25 valstybių. HERA vykdo jungtines mokslinių tyrimų programas, kuriomis siekia skatinti aukšto lygio tarptautinius humanitarinių mokslų srities tyrimus Europoje, organizuojant šios srities tarptautinį konkursinį finansavimą ir taip koordinuojant nacionalines mokslinių tyrimų

Plačiau apie programą ir aktualius kvietimus teikti paraiškas galite rasti HERA svetainėje >>>

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą HERA Lietuvoje ir finansuoja šios programos tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias Lietuvos institucijas. Daugiau informacijos apie priemonę ČIA.

2021-2027 m. Europos Sąjungos (ES) teritorinio bendradarbiavimo tikslo INTERREG programos tikslas – skatinti visos ES darnų ekonominį, socialinį ir teritorinį vystymąsi, sprendžiant bendras regiono problemas, dalinantis idėjomis ir gerąja patirtimi. INTERREG grindžiama trimis bendradarbiavimo kryptimis: tarpvalstybiniu (INTERREG A), tarpvalstybiniu (INTERREG B) ir tarpregioniniu (INTERREG C) bendradarbiavimu. Visų INTERREG programų įgyvendinimui ES valstybėse yra skirta daugiau nei 12 mlrd. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Finansavimo intensyvumas – 70-85 % tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų. Aktualūs programos kvietimai skelbiami kiekvienos programos svetainėje:

 

Daugiau informacijos apie 2014-2020 m. ES teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg programas galite rasti: ES bendradarbiavimo svetainėje >>>

 

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

EUREKA skirta finansuoti į rinką orientuotų mokslo-verslo MTEP projektų įgyvendinimą  pagal tarptautinį „Eureka“ programos valstybių narių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bendradarbiavimo tinklą.

EUROSTARS – tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus bei remianti MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje. Projektuose kaip partneriai gali dalyvauti mokslo studijų institucijos, įmonės bei tyrimų institutai.

Daugiau informacijos apie EUREKA/EUROSTARS programas galite rasti: EUREKA svetainėje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Naujoji Europos Sąjungos finansavimo programa „Skaitmeninė Europa“ (angl. Digital Europe Programme) skirta stiprinti svarbiausius Europos Sąjungos skaitmeninius pajėgumus, sutelkiant dėmesį į dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą, pažangiąją kompiuteriją, duomenų infrastruktūros valdymą, diegimą ir panaudojimą svarbiuose ekonominiuose sektoriuose, pavyzdžiui, energetikos, gamybos, žemės ūkio, sveikatos. Programa taip pat bus skatinama Europos Sąjungos pramonės skaitmeninė transformacija ekosistemose bei siekiama panaikinti atotrūkį tarp skaitmeninių technologijų mokslinių tyrimų ir jų diegimo rinkoje.

Pagal šią programą finansuojami projektai penkiose pagrindinėse srityse: didelio našumo skaičiavimas; dirbtinis intelektas; kibernetinis saugumas; aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai; platus skaitmeninių technologijų naudojimas ekonomikoje ir visuomenėje.

Aktualūs programos kvietimai skelbiami čia. Plačiau apie programą galite rasti Europos Komisijos pateikiamoje informacijoje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Europos kosmoso agentūros finansavimas

 

Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarybos finansavimas

 

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Nacionaliniams MTEPI projektams

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams. Lietuvos  mokslo taryba yra viena pagrindinių institucijų finansuojančių mokslinės veiklos ir projektų įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu. Institucijos administruojamos priemonės suteikia galimybę mokslininkams vykdyti mokslinius tyrimus savo siūlomomis temomis, dalyvauti valstybės vykdomuose užsakomuosiuose tyrimuose įgyvendinant mokslo projektus per nacionalines mokslo programas,  taip pat vykdyti kitas mokslines veiklas, skirtas mokslo renginiams, mokslinėms kelionėms, mokslo ir studijų veiklai skatinti. Daugiau informacijos apie Lietuvos mokslo tarybos finansavimo priemones mokslui galite rasti čia. Galiojančių kvietimų teikti paraiškas sąrašą galite rasti čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 423 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos parama moksliniams tyrimams. Įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginis planą, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija remia mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą. Daugiau informacijos apie kvietimus teikti paraiškas galite rasti čia.

 

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 423 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Kviečiame naudotis galimybėmis vykdyti projektus, finansuojamus Lietuvos kultūros tarybos. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 426 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Instituciniams MTEPI projektams

Skatinant aktyvesnį KTU, LSMU, VDU ir LEI mokslininkų bendradarbiavimą bei jaunųjų mokslo lyderių Universitete ir doktorantų kompetencijų ugdymą kasmet skelbiamas KTU, LSMU, VDU ir LEI mokslo projektų konkursas.

Konkursas skelbiamas kasmet vasario-kovo mėn. Projektų pradžia – balandžio mėn. Finansavimas skiriamas tik einamiesiems kalendoriniams metams.

Projektų rezultatai pristatomi projektų vykdytojų metinėje ataskaitinėje konferencijoje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 423 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Universiteto projektai

Susipažinkite su KTU įgyvendinamais mokslo ir inovacijų projektais

Daugiau
 

Finansavimas mokslo rezultatų sklaidai

Išorinis finansavimas

 

Universitete organizuojamiems mokslo renginiams

Universitetas kiekvienais metais organizuoja įvairias temines mokslo krypčių studentų mokslines konferencijas bei kitus mokslo renginius, kuriuose dalyvauja šalies bei užsienio mokslo ir studijų institucijų, valdymo ir ūkio struktūrų atstovai, Lietuvos bei užsienio mokslininkai ir įvairių sričių specialistai.

Lietuvos mokslo taryba kasmet skelbia kvietimus paramai mokslo renginiams gauti. Parama mokslo renginiams siekiama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius. Daugiau informacijos Tarybos tinklalapyje.

 

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 426 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Institucinis finansavimas

KTU Doktorantūros fondo tikslas yra remti Universiteto doktorantų studijas, mokslinių straipsnių ir disertacijos rengimą, mokslinę kūrybinę veiklą.

Fondo lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarką reglamentuoja fondo nuostatai.

Kontaktai pasiteiravimui
Doktorantūros mokykla
Studentų g. 50, Studentų infocentras
tel. +370 (608) 13 726
e. p. doktorantura@ktu.lt

ECIU Mokslo mobilumo fondo tikslai:

 • Suburti ECIU universitetų tyrėjus, keliant tarptautinių mokslinių tyrimų kompetenciją;
 • Palaikyti tyrėjų profesinį ugdymą, suteikiant galimybę gauti specialias technines žinias per patirtį ir gerąsias praktikas užsienyje;
 • Skatinti tolesnę (tarptautinę) kokybišką produkciją ECIU konsorciume, pavyzdžiui, siekiant teikti finansavimą jungtinių tyrimų paraiškoms, publikacijoms ir tyrimų projektams;
 • Suteikti prieigą prie puikios mokslinių tyrimų infrastruktūros ECIU konsorciume;
 • Stiprinti mokslinį bendradarbiavimą ECIU konsorciume ir kurti profesinį kolegų tinklą kituose ECIU universitetuose (internacionalizacija), siekiant naudos tiek kiekvienai įstaigai individualiai, tiek ir pačiam ECIU.

ECIU Mokslo mobilumo fondo nuostatai ir ECIU Mokslo mobilumo fondo paraiška.

Paraiškų teikimas

Kvietimas teikti paraiškas ECIU Mokslo mobilumo fondui galioja ištisus metus, terminų paraiškų teikimui nėra.

KTU Tarptautinių mokslo renginių fondo tikslas yra skatinti  doktorantų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą užsienyje ir įsijungimą į tarptautinę mokslo bendruomenę.

Fondo lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarką reglamentuoja fondo nuostatai.

Kontaktai pasiteiravimui
Doktorantūros mokykla
Studentų g. 50, Studentų infocentras
tel. +370 (608) 13 726
e. p. doktorantura@ktu.lt

 

Stažuočių finansavimas

Trumpalaikės ir ilgalaikės stažuotės

Baltijos–Amerikos laisvės fondo (angl. Baltic-American Freedom Foundation (BAFF)) remiamos mokslinės stažuotės JAV. Daugiau informacijos pateikiama BAFF tinklalapyje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Tarptautinio „Matsumae“ fondo mokslinės stažuotės gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse Japonijoje. Daugiau informacijos čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Podoktorantūros stažuotės

Japonijos mokslo skatinimo organizacijos (Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)) remiamos trumpalaikės ir ilgalaikės podoktorantūros stažuotės Japonijoje. Daugiau informacijos čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 426 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Latvijos švietimo plėtros agentūra kviečia Latvijos ir kitų valstybių piliečius atlikti po doktorantūros stažuotę Latvijos institucijose, pagal „Post-doctoral Research Aid“ programą. Programos tikslas – ugdyti ir didinti jaunųjų mokslininkų įgūdžius bei gebėjimus, užtikrinti jaunųjų mokslininkų galimybes pradėti karjerą mokslo institucijose ar įmonėse, tobulinti mokslinių tyrimų kompetencijas, atnaujinti žmogiškuosius išteklius ir didinti kvalifikuotų specialistų skaičių. Išsamesnė informacija čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

 

MTEPI skatinimas ir nominavimas

Išorinis finansavimas


Siekdama sudaryti sąlygas plėtoti mokslą ir skatinti produktyviai dirbančius mokslininkus, Lietuvos mokslo premijų komisija kasmet kviečia teikti paraiškas fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų Lietuvos mokslo premijų konkursui. Darbai Lietuvos mokslo premijų konkursui priimami iki spalio 1 d.

Daugiau informacijos LMA tinklalapyje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo veiklos analizės skyrius
Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 081
e. p. mokslo.statistika@ktu.lt

Siekdama skatinti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų kūrybinį aktyvumą LMA kasmet organizuoja jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursą. Daugiau informacijos LMA tinklalapyje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo veiklos analizės skyrius
Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 081
e. p. mokslo.statistika@ktu.lt

Lietuvos mokslų akademija organizuoja 19 vardinių premijų: Kazimiero Baršausko (elektronika ir elektrotechnika), Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika), Kazimiero Būgos (kalbotyra), Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai), Simono Daukanto (istorija), Tado Ivanausko (gamtosauga), Adolfo Jucio (teorinė fizika), Vinco Krėvės-Mickevičiaus (literatūra), Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai), Jono Kubiliaus (matematika), Vlado Lašo (medicina), Juozo Lazausko (augalininkystė, augalų selekcija), Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija), Juozo Matulio (chemija), Povilo Matulionio (miškotyra), Albino Rimkos (ekonomika), Kazimiero Simonavičiaus (mechanika), Pranciškaus Šivickio (biologija), Algirdo Žukausko (šiluminė fizika ir energetika) konkursus.

Kartu su partneriais yra įsteigusi Kazimiero Meškausko premiją jauniesiems mokslininkams-ekonomistams ir Vytauto Vazalinsko premiją už dirvotyros, žemdirbystės ir agrochemijos fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus.

Daugiau informacijos LMA tinklalapyje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo veiklos analizės skyrius
Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 081
e. p. mokslo.statistika@ktu.lt

Institucinis finansavimas

Universitetas, siekdamas skatinti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų kūrybinį aktyvumą ir iniciatyvumą, nuo 1993 m. rengia aktyviausių jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkursus, o siekdamas skatinti aktyvumą technologijų perdavime ir komercializavime, nuo 2018 m. rengia inovatoriškiausių mokslininkų konkursus. Konkursų nugalėtojams skiriamos premijos arba vienkartinės stipendijos.

Aktyviausių jaunųjų mokslininkų konkurse gali dalyvauti asmenys, kuriems nuo mokslo daktaro laipsnio suteikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 7 metai (nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti į šį laikotarpį neįtraukiamos). Konkursai skelbiami kasmet lapkričio mėn.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo veiklos analizės skyrius
Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 081
e. p. mokslo.statistika@ktu.lt

Skatinant Universiteto tyrėjus rengti ir publikuoti monografijas bei siekiant geros jų parengimo ir išleidimo kokybės, kasmet gruodžio mėnesį organizuojamas geriausių monografijų konkursas.

Konkursui gali būti teikiama bet kurioje šalies ar užsienio leidykloje išleista monografija, kurios prieskyroje nurodytas Kauno technologijos universiteto pavadinimas. Monografija turi būti išleista ne anksčiau kaip prieš du metus. Pagrindiniais monografijos vertės kriterijais laikomi jos mokslinis ir (ar) profesinis naujumas, autorių publikacijų lygis, svarba mokslo krypčiai (šakai), leidinio parengimo kokybė.

Konkurso nugalėtojams skiriamos 3 premijos.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo veiklos analizės skyrius
Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 081
e. p. mokslo.statistika@ktu.lt

 

Papildoma informacija mokslo finansavimui

Informacija tik KTU darbuotojams:

Universiteto mokslininkams ir kitiems tyrėjams apie MTEPI projektinės veiklos vykdymą, susijusius dokumentus bei aktualius kvietimus, konferencijas ar kitus renginius, susijusius su moksline veikla, skelbiama Universiteto vidiniame intranete (prisijungiant naudojami bendrieji KTU darbuotojų prisijungimo duomenys):

 

Mokslo ir inovacijų projektų centras

Universitete mokslo, inovacijų ir studijų išorinio finansavimo projektinę veiklą koordinuoja KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras.

Mokslo ir inovacijų projektų centro tikslas yra užtikrinti akademinių padalinių MTEPI bei studijų projektų paraiškų rengimo ir projektų valdymo kokybę bei atitinkamos kompetencijos ugdymą, siekiant sėkmingai konkuruoti dėl MTEPI bei studijų veiklos konkursinio finansavimo Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Centro komanda universiteto mokslininkams ir kitiems tyrėjams padeda rasti tinkamiausią tarptautinių ar nacionalinių finansavimo priemonių programą MTEPI veikloms vykdyti ir studijų procesui plėtoti projektinėje veikloje, teikia pagalbą rengiant mokslo, inovacijų ir studijų projektų paraiškas, padeda efektyviai administruoti įgyvendinamus projektus, atstovauja universiteto interesus kitose organizacijose, siekiant plėsti galimus tarptautinius ryšius projektinėse veiklose.

Kontaktai

Donelaičio g. 73, 422, 423, 426 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt