Finansavimo galimybės

Universiteto tyrėjai mokslo veikloms įgyvendinti turi galimybę gauti finansinę paramą. Kviečiame detaliau susipažinti su mokslo veiklų finansavimo priemonėmis.

 

Mokslo projektų finansavimo priemonės

Tarptautiniams MTEPI projektams

“Europos horizontas”  tai naujoji 2021-2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa.

Programos tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje.  Programa “Europos horizontas” skirta:

 • stiprinti ES mokslo ir technologijų bazes ir Europos mokslinių tyrimų erdvę;
 • didinti Europos inovacinius pajėgumus, konkurencingumą ir galimybes kurti darbo vietas;
 • įgyvendinti piliečių prioritetus ir išsaugoti mūsų socialinius ir ekonominius modelius ir vertybes.

Programa apima tris pagrindines veiklos sritis (angl. pillars):

 • pažangus mokslas;
 • pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas;
 • novatoriška Europa.

Visos veiklos sritys grindžiamos tarptautinio bendradarbiavimo, atviro mokslo bei partnerystės horizontaliais principais.

Plačiau apie programą ir aktualius kvietimus teikti paraiškas, galite rasti Europos Komisijos svetainėje. Nacionalinių kontaktinių atstovų (NCP) informacija teikiama Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

“Europos horizontas” – tai naujoji 2021-2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa. Programos tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje. Programa “Europos horizontas” skirta:
– stiprinti ES mokslo ir technologijų bazes ir Europos mokslinių tyrimų erdvę;
– didinti Europos inovacinius pajėgumus, konkurencingumą ir galimybes kurti darbo vietas;
– įgyvendinti piliečių prioritetus ir išsaugoti mūsų socialinius ir ekonominius modelius ir vertybes.
Programa apima tris pagrindines veiklos sritis (angl. pillars):
– pažangus mokslas;
– pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas;
– novatoriška Europa.
Visos veiklos sritys grindžiamos tarptautinio bendradarbiavimo, atviro mokslo bei partnerystės horizontaliais principais.

Plačiau apie programą ir aktualius kvietimus teikti paraiškas, galite rasti Europos Komisijos svetainėje. Nacionalinių kontaktinių atstovų (NCP) informacija teikiama Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 410 – 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

“Horizontas 2020” – didžiausia Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa. Programos tikslas – kurti žinių ir inovacijų visuomenę, prisidėti prie „Europos 2020“ (iniciatyva „Inovacijų sąjunga“) įgyvendinimo ir Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo. Programa „Horizontas 2020“ apjungia visą mokslinių tyrimų ir inovacijų ciklo finansavimą, įgyvendintą per 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programą, Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą bei Europos inovacijų ir technologijų institutą. Ši programa sprendžia visuomenės iššūkius, padėdama įveikti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir rinkos, skatindama technologinių sprendimų pritaikymą kuriant perspektyvius produktus, turinčius realų komercinį potencialą inovatyviose įmonėse.

Aktualūs programos kvietimai skelbiami čia. Daugiau informacijos apie “Horizontas 2020” ­ programą galite rasti: Lietuvos mokslo tarybos svetainėjeMokslo, inovacijų ir technologijų agentūros “Horizontas 2020” svetainėje  Europos Komisijos svetainėje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Lietuvos mokslo tarybos (toliau – LMT) finansuojamos ir inicijuojamos tarpvalstybinės programos (dvišalės, trišalės). Dalyvavimas inicijuojamose tarpvalstybinėse programose (dvišalės, trišalės) suteikia galimybę bendradarbiauti aukšto lygio institucijoms iš skirtingų šalių (Lietuvos – Latvijos; Lietuvos-Lenkijos; Lietuvos-Latvijos-Kinijos), taip pasidalinti sukaupta patirtimi bei kartu įgyvendinti mokslinius tyrimus. Taip pat bendradarbiavimo pagalba sukuriami nauji inovatyvūs tinklai.

Aktualūs programos kvietimai skelbiami čiaDaugiau informacijos apie tarpvalstybines programas (dvišales, trišales)­ galite rasti LMT svetainėje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

COST programa – tai Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (European Cooperation in Science and Technology). Jos tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus. COST įgyvendinama per aukštos kokybės naujus ypač keletą mokslo sričių apimančius tarptautinius tinklus –  COST veiklas.

Aktualūs programos kvietimai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos (LMT) svetainėje arba COST svetainėje. Daugiau informacijos apie COST programą galite rasti LMT svetainėje bei COST svetainėje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

ERA-NET ir kitos koordinavimo veiklos tai „Horizontas 2020“ programos ERA-NET COFUND schemos programa, pagal kurią finansuojami informacijos ir komunikacijos mokslinių tyrimų ir technologijų projektai ir ateities ir kuriamos technologijos; moksliniai tyrimai ir inovacijos medžiagotyros srityje; biologinės įvairovės moksliniai tyrimai. Plačiau apie ERA-NET veiklas čia. Daugiau informacijos apie ERA-NET ir kitas koordinavimo veiklas rasite Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

2014-2020 m. ES teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg programos padeda šalinti kliūtis bendravimui ir bendradarbiavimui siekiant bendrų tikslų, padeda spręsti bendras regiono problemas, dalintis idėjomis ir patirtimi. Visų INTERREG V programų įgyvendinimui Europos Sąjungos valstybėse yra skirta daugiau nei 10 mlrd. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Finansavimo intensyvumas – 85 % tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų. Aktualūs programos kvietimai skelbiami čia arba kiekvienos programos internetiniame puslapyje:

Daugiau informacijos apie 2014-2020 m. ES teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg programas galite rasti: ES bendradarbiavimo svetainėje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

EUREKA / EUROSTARTS skirta finansuoti į rinką orientuotų mokslo-verslo MTEP projektų įgyvendinimą  pagal tarptautinį „Eureka“ programos valstybių narių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bendradarbiavimo tinklą. EUROSTARS yra tarptautinė Europos inovacijų programa, remianti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus ir investuojančias į inovacijas ir naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimą, siekiant įgyti konkurencinį pranašumą.

Daugiau informacijos apie EUREKA/EUROSTARS programas galite rasti: EUREKA/EUROSTARS svetainėjeEUREKA svetainėjeMokslo, inovacijų ir technologijų agentūros svetainėje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Nacionaliniams MTEPI projektams

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams. Lietuvos  mokslo taryba yra viena pagrindinių institucijų finansuojančių mokslinės veiklos ir projektų įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu. Institucijos administruojamos priemonės suteikia galimybę mokslininkams vykdyti mokslinius tyrimus savo siūlomomis temomis, dalyvauti valstybės vykdomuose užsakomuosiuose tyrimuose įgyvendinant mokslo projektus per nacionalines mokslo programas,  taip pat vykdyti kitas mokslines veiklas, skirtas mokslo renginiams, mokslinėms kelionėms, mokslo ir studijų veiklai skatinti. Daugiau informacijos apie Lietuvos mokslo tarybos finansavimo priemones mokslui galite rasti čia. Galiojančių kvietimų teikti paraiškas sąrašą galite rasti čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

2014 – 2020 m. ES fondų investicijų priemonės MTEPI plėtrai. 2014 – 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos finansinės priemonės suteikia galimybę mokslininkams ir tyrėjams ugdyti savo mokslinę kompetenciją bei stiprinti turimus gebėjimus įgyvendinant projektus per praktinę mokslinę veiklą, atliekant mokslinius tyrimus sumanios specializacijos srityse. Finansinės priemonės suteikia galimybę mokslininkams vykdyti mokslinius projektus prisidedančius prie MTEPI plėtros ir integracijos į Europines infrastruktūras, taip pat pasinaudoti parama idėjų komercinimui. Daugiau informacijos apie ES fondų investicijų  veiksmų programos finansines priemones galite rasti čia. Paskelbtų kvietimų teikti paraiškas sąrašą galite rasti čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros parama moksliniams tyrimams. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros administruojamos finansinės priemonės suteikia galimybę mokslininkams, tyrėjams plėtoti inovatyvius produktus, sukurtus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros  rezultatų pagrindu, taip pat patentuoti išradimus ir registruoti dizainą, stiprinant intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, vykdyti kitas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas. Daugiau informacijos apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vykdomas programas galite rasti čia. Galiojančių kvietimų teikti paraiškas sąrašą MITA svetainėje galite rasti čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos parama moksliniams tyrimams. Įgyvendinant Žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2015–2020 metų programą, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija teikia finansinę pagalbą plėtoti kryptingus mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą. Daugiau informacijos apie teikiamą paramą mokslui galite rasti čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Lietuvos mokslų akademija kiekvienais metais kviečia teikti paraiškas bendradarbiauti su Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija (CERN). Daugiau informacijos galite rasti čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Kviečiame naudotis galimybėmis vykdyti projektus, finansuojamus Lietuvos kultūros tarybos. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Instituciniams MTEPI projektams

Skatinant aktyvesnį KTU, LSMU, VDU ir LEI mokslininkų bendradarbiavimą bei jaunųjų mokslo lyderių Universitete ir doktorantų kompetencijų ugdymą  kasmet skelbiamas KTU, LSMU, VDU ir LEI mokslo projektų konkursas.

Konkursas skelbiamas kasmet vasario mėn. Projektų pradžia – balandžio mėn.

Projektų pabaiga gruodžio 31 d.

Projektų rezultatai pristatomi projektų vykdytojų metinėje ataskaitinėje konferencijoje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo departamentas
Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 081
e. p. mokslo.projektai@ktu.lt

Skatinant jaunųjų mokslo lyderių Universitete ir doktorantų kompetencijų ugdymą bei tarpsritinių / tarpkryptinių mokslinių tyrimų plėtrą per mokslo projektinę veiklą kasmet skelbiamas mokslo projektų, skirtų tikslinėms grupėms (jauniesiems tyrėjams, mokslo grupėms) ar KTU prioritetinėse mokslo kryptyse (dirbtinio intelekto ar kt.), konkursas.

Konkursas skelbiamas kasmet vasario-kovo mėn. Projektų pradžia – balandžio mėn.

Projektų pabaiga gruodžio 31 d.

Projektų rezultatai pristatomi projektų vykdytojų metinėje ataskaitinėje konferencijoje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo departamentas
Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 081
e. p. mokslo.projektai@ktu.lt

Universiteto projektai

Susipažinkite su KTU įgyvendinamais mokslo ir inovacijų projektais

 

Finansavimas mokslo rezultatų sklaidai

Išorinis finansavimas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra suteikia galimybę gauti paramą dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose išlaidoms padengti (TYKU 2).

Kvietimas teikti paraiškas.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Tyrėjų išvykoms

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001).
Galimi išvykų tikslai:

 • konsultacijos su tarptautinės MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) srities iniciatyvų sričių kuratoriais dėl bendradarbiavimo inicijavimo ir (ar) vykdymo, ir (ar) projektų paraiškų rengimo ir pateikimo, ir (ar) konkretaus kvietimo reikalavimų;
 • dalyvavimas informacinėse dienose, skirtose pristatyti svarbiausius tarptautinių MTEPI kvietimų reikalavimus ir (ar) informaciją apie paraiškų parengimą, ir (ar) pateikti gerąją paraiškų rengimo praktiką ir pan.;
 • dalyvavimas projekto partnerių paieškos renginiuose; galimo bendradarbiavimo tarptautinėse MTEPI programose aptarimas su potencialiais užsienio partneriais.
  Kvietimas teikti paraiškas.

Publikavimui

Lietuvos mokslo taryba yra paskelbusi nuolatinį kvietimą paramai, skirtai Lietuvos tyrėjams paskelbti mokslinius straipsnius aukšto mokslinio lygio žurnaluose ir išleisti aukšto mokslinio lygio knygas.

Skiriant paramą konkurso būdu siekiama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai.

Daugiau informacijos Tarybos tinklalapyje.

Universitete organizuojamiems mokslo renginiams

Universitetas kiekvienais metais organizuoja įvairias temines mokslo krypčių studentų mokslines konferencijas bei kitus mokslo renginius, kuriuose dalyvauja šalies bei užsienio mokslo ir studijų institucijų, valdymo ir ūkio struktūrų atstovai, Lietuvos bei užsienio mokslininkai ir įvairių sričių specialistai.

Lietuvos mokslo taryba kasmet skelbia kvietimus paramai mokslo renginiams gauti. Parama mokslo renginiams siekiama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius. Daugiau informacijos Tarybos tinklalapyje.

 

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 412 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos mokslo taryba įgyvendina 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“, kurios tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą. Viena iš šios veiklos poveiklių yra galimybė dalyvauti užsienyje vykstančiuose mokslo renginiuose. Kvietimus teikti paraiškas pagal šią priemonę numatyta skelbti kartą per metus 2017-2019 metų laikotarpiu. Informacija apie priemonę bei kvietimų planas.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 418 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Institucinis finansavimas

KTU Doktorantūros fondo tikslas yra remti Universiteto doktorantų studijas, mokslinių straipsnių ir disertacijos rengimą, mokslinę kūrybinę veiklą.

Fondo lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarką reglamentuoja fondo nuostatai.

Kontaktai pasiteiravimui
Doktorantūros mokykla
Donelaičio g. 73, 423 kab.
tel. +370 (37) 30 06 25
e. p. doktorantura@ktu.lt

ECIU Mokslo mobilumo fondo tikslai:

 • Suburti ECIU universitetų tyrėjus, keliant tarptautinių mokslinių tyrimų kompetenciją;
 • Palaikyti tyrėjų profesinį ugdymą, suteikiant galimybę gauti specialias technines žinias per patirtį ir gerąsias praktikas užsienyje;
 • Skatinti tolesnę (tarptautinę) kokybišką produkciją ECIU konsorciume, pavyzdžiui, siekiant teikti finansavimą jungtinių tyrimų paraiškoms, publikacijoms ir tyrimų projektams;
 • Suteikti prieigą prie puikios mokslinių tyrimų infrastruktūros ECIU konsorciume;
 • Stiprinti mokslinį bendradarbiavimą ECIU konsorciume ir kurti profesinį kolegų tinklą kituose ECIU universitetuose (internacionalizacija), siekiant naudos tiek kiekvienai įstaigai individualiai, tiek ir pačiam ECIU.

ECIU Mokslo mobilumo fondo nuostatai ir ECIU Mokslo mobilumo fondo paraiška.

Paraiškų teikimas

Kvietimas teikti paraiškas ECIU Mokslo mobilumo fondui galioja ištisus metus, terminų paraiškų teikimui nėra.

KTU Tarptautinių mokslo renginių fondo  tikslas yra skatinti Kauno technologijos universiteto doktorantų (išskirtiniais atvejais – magistrantų) mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą užsienyje ir įsijungimą į tarptautinę mokslo bendruomenę. Fondas skiria paramą dalyvavimui tarptautinėse mokslo konferencijose, seminaruose, olimpiadose ir mokslo konkursuose.

Fondo lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarką reglamentuoja fondo nuostatai. Fondo komisijos pirmininkas –  doc. Leonas Balaševičius.

Paraiškų teikimas Fondo paramai gauti vyksta kiekvieną mėnesį, nuo 1 iki 10 mėnesio dienos (išskyrus liepos, rugpjūčio, gruodžio mėn.).

 

Stažuočių finansavimas

Trumpalaikės ir ilgalaikės stažuotės

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo stažuotės užsienio valstybėse. Ši veikla inicijuojama siekiant ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas bei praktinius gebėjimus vykdomuose tyrimuose identifikuoti ir / ar perduoti MTEPI paslaugas bei technologijas. Daugiau informacijos prieinama čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Stažuotės Europos kosmoso agentūroje. Stažuočių Europos kosmoso agentūroje schema, įgyvendinama Lietuvos mokslo tarybos, suteikia galimybę gauti finansavimą fizinių ir technologijos mokslų sričių Lietuvos absolventams vykti stažuotis į Europos kosmoso agentūrą. Daugiau informacijos pateikiama Tarybos tinklalapyje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Baltijos–Amerikos laisvės fondo (angl. Baltic-American Freedom Foundation (BAFF)) remiamos mokslinės stažuotės JAV. Daugiau informacijos pateikiama BAFF tinklalapyje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Tarptautinio „Matsumae“ fondo mokslinės stažuotės gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse Japonijoje. Daugiau informacijos čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos mokslo taryba įgyvendina 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“, kurios tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą. Kvietimus teikti paraiškas pagal šią priemonę numatyta skelbti kartą per metus 2017-2019 metų laikotarpiu. Informacija apie priemonę bei kvietimų planas.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Podoktorantūros stažuotės

Japonijos mokslo skatinimo organizacijos (Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)) remiamos trumpalaikės ir ilgalaikės podoktorantūros stažuotės Japonijoje. Daugiau informacijos čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Latvijos švietimo plėtros agentūra kviečia Latvijos ir kitų valstybių piliečius atlikti po doktorantūros stažuotę Latvijos institucijose, pagal „Post-doctoral Research Aid“ programą. Programos tikslas – ugdyti ir didinti jaunųjų mokslininkų įgūdžius bei gebėjimus, užtikrinti jaunųjų mokslininkų galimybes pradėti karjerą mokslo institucijose ar įmonėse, tobulinti mokslinių tyrimų kompetencijas, atnaujinti žmogiškuosius išteklius ir didinti kvalifikuotų specialistų skaičių. Išsamesnė informacija čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją. Šią priemonę įgyvendina Lietuvos mokslo taryba. Daugiau informacijos Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

 

MTEPI skatinimas ir nominavimas

Išorinis finansavimas

Lietuvos mokslo taryba kasmet III–IV metų ketvirtyje skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ paraiškas. Informacija apie planuojamą skelbti kvietimą skelbiama kalendoriniame kvietimų plane.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kasmet IV metų ketvirtyje skelbia kvietimą teikti prašymus „Horizontas 2020“ paraiškų, kuriose yra partneriai iš Latvijos arba Estijos, parengimo išlaidoms kompensuoti. Papildomą finansavimą, kuris siekia 1000 Eur, skiria Baltijos Ministrų Taryba įgyvendinant priemonę „Baltijos Bonus“. Išsamesnė informacija čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt


Siekdama sudaryti sąlygas plėtoti mokslą ir skatinti produktyviai dirbančius mokslininkus, Lietuvos mokslo premijų komisija kasmet kviečia teikti paraiškas fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų Lietuvos mokslo premijų konkursui. Darbai Lietuvos mokslo premijų konkursui priimami iki spalio 1 d.

Daugiau informacijos LMA tinklalapyje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo departamentas
Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 048
e. p. erika.adomaviciute@ktu.lt

Siekdama skatinti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų kūrybinį aktyvumą LMA kasmet organizuoja jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursą. Daugiau informacijos LMA tinklalapyje.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo departamentas
Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 048
e. p. erika.adomaviciute@ktu.lt

Lietuvos mokslų akademija yra įsteigusi 18 vardinių premijų: Kazimiero Baršausko (elektronika ir elektrotechnika), Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika), Kazimiero Būgos (kalbotyra), Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai), Simono Daukanto (istorija), Tado Ivanausko (gamtosauga), Adolfo Jucio (teorinė fizika), Vinco Krėvės-Mickevičiaus (literatūra), Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai), Jono Kubiliaus (matematika), Vlado Lašo (medicina), Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija), Juozo Matulio (chemija), Povilo Matulionio (miškotyra), Albino Rimkos (ekonomika), Kazimiero Simonavičiaus (mechanika), Pranciškaus Šivickio (biologija), Algirdo Žukausko (šiluminė fizika ir energetika).

Konkursai skelbiami periodiškai kartą per 4 metus.

Daugiau informacijos čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo departamentas
Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 048
e. p. erika.adomaviciute@ktu.lt

Išsami informacija apie konkurso sąlygas prieinama čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo departamentas
Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 048
e. p. erika.adomaviciute@ktu.lt

Institucinis finansavimas

Nuo 2017 m., siekiant didinti KTU tyrėjų konkurencingumą tarptautinėje mokslo erdvėje, Universiteto darbuotojams skiriamos premijos, o studentams – vienkartinės stipendijos už straipsnius užsienio leidyklų tarptautiniuose mokslo žurnaluose, turinčiuose cituojamumo rodiklį „Clarivate Analytics Web of Science“ (CAWoS) arba, jei žurnalas neįtrauktas į CAWoS duomenų bazę, „Elsevier Scopus“ duomenų bazėse.

Premijos Universiteto darbuotojams ir vienkartinės stipendijos studentams išmokamos kiekvieno ketvirčio paskutinį mėnesį. Daugiau informacijos čia.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo departamentas
Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 081
e. p. adriana.kvikliene@ktu.lt

Universitetas, siekdamas skatinti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų kūrybinį aktyvumą ir iniciatyvumą, nuo 1993 m. rengia aktyviausių jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkursus, o siekdamas skatinti aktyvumą technologijų perdavime ir komercializavime, nuo 2018 m. rengia inovatoriškiausių mokslininkų konkursus. Konkursų nugalėtojams skiriamos premijos arba vienkartinės stipendijos.

Aktyviausių jaunųjų mokslininkų konkurse gali dalyvauti asmenys, kuriems nuo mokslo daktaro laipsnio suteikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 7 metai (nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti į šį laikotarpį neįtraukiamos). Konkursai skelbiami kasmet lapkričio mėn.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo departamentas
Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 081
e. p. adriana.kvikliene@ktu.lt

Skatinant Universiteto tyrėjus rengti ir publikuoti monografijas bei siekiant geros jų parengimo ir išleidimo kokybės, kasmet gruodžio mėnesį organizuojamas geriausių monografijų konkursas.

Konkursui gali būti teikiama bet kurioje šalies ar užsienio leidykloje išleista monografija, kurios prieskyroje nurodytas Kauno technologijos universiteto pavadinimas. Monografija turi būti išleista ne anksčiau kaip prieš du metus. Pagrindiniais monografijos vertės kriterijais laikomi jos mokslinis ir (ar) profesinis naujumas, autorių publikacijų lygis, svarba mokslo krypčiai (šakai), leidinio parengimo kokybė.

Konkurso nugalėtojams skiriamos 3 premijos.

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo departamentas
Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 081
e. p. adriana.kvikliene@ktu.lt

 

Papildoma informacija mokslo finansavimui

Informacija tik KTU darbuotojams:

Universiteto mokslininkams ir kitiems tyrėjams apie MTEPI projektinės veiklos vykdymą, susijusius dokumentus bei aktualius kvietimus, konferencijas ar kitus renginius, susijusius su moksline veikla, skelbiama Universiteto vidiniame intranete:

Research Professional

Universitetas prenumeruoja duomenų bazę *Research Professional, kuri suteikia galimybę vienoje vietoje atrasti įvairias tarptautinio finansavimo galimybes, tinkančias pagal vykdomų mokslinių tyrimų tematiką. Kviečiame naudotis plečiant savo projektinės veiklos žemėlapį bei atrandant sau tinkančias asmeninės kompetencijos kėlimo galimybes.

 

Mokslo ir inovacijų projektų centras

Universitete mokslo, inovacijų ir studijų išorinio finansavimo projektinę veiklą koordinuoja KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras.

Mokslo ir inovacijų projektų centro tikslas yra užtikrinti akademinių padalinių MTEPI bei studijų projektų paraiškų rengimo ir projektų valdymo kokybę bei atitinkamos kompetencijos ugdymą, siekiant sėkmingai konkuruoti dėl MTEPI bei studijų veiklos konkursinio finansavimo Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Centro komanda universiteto mokslininkams ir kitiems tyrėjams padeda rasti tinkamiausią tarptautinių ar nacionalinių finansavimo priemonių programą MTEPI veikloms vykdyti ir studijų procesui plėtoti projektinėje veikloje, teikia pagalbą rengiant mokslo, inovacijų ir studijų projektų paraiškas, padeda efektyviai administruoti įgyvendinamus projektus, atstovauja universiteto interesus kitose organizacijose, siekiant plėsti galimus tarptautinius ryšius projektinėse veiklose.

Kontaktai

Donelaičio g. 73, 410, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Centro vadovė
Vilma Karoblienė
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. vilma.karobliene@ktu.lt

Tarptautinių mokslo projektų vadovė
Oksana Palekienė
tel. +370 (37) 300 197
e. p. oksana.palekiene@ktu.lt

Tarptautinių mokslo projektų vadovė
Laura Vilutienė
tel. +370 (37) 300 197
e. p. laura.vilutiene@ktu.lt

Mokslo ir inovacijų projektų vadovė
Renata Višinskaitė
tel. +370 (37) 300 197
e. p. renata.visinskaite@ktu.lt

Projektų koordinatorė
Irena Švarplienė
tel. +370 (37) 300 197
e. p. irena.svarpliene@ktu.lt