MTEPI KTU

 

 

 

MTEPI KTU

Universiteto tyrėjai įgyvendina mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus, siekdami prisidėti prie ekonominio, socialinio ir kultūrinio šalies augimo bei naujomis mokslo žiniomis ir išradimais spręsti visuomenei aktualius klausimus.

KTU yra visapusiškas universitetas ir vienas iš MTEPI lyderių Lietuvoje. Kasmet sumaniai investuojama į proveržio kryptis ir siekiama, kad sukurtos naujos žinios bei technologijos būtų perduodamos visų pakopų studijose ir neformaliajame mokyme. Tokiu būdu KTU prisideda prie žiniomis grįstos vietinės bendruomenės gerovės.

KTU vysto aukšto tarptautinio lygio tyrėjų potencialą, plėtodamas fizinių, biomedicinos, technologijos, socialinių ir humanitarinių mokslų bei tarptautinio lygmens, tarpsritinius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus.

Pagrindinis Universiteto tikslas iki 2020 metų būti tarp 400 geriausių mokslo universitetų pasaulyje pagal MTEPI pasiekimus, kreipti ir stiprinti MTEPI veiklas poveikio Lietuvos ir užsienio visuomenei bei verslui linkme.

MTEPI strategiją tiesiogiai įgyvendina Universiteto mokslo institutai ir fakulteta bei kiti atsakingi padaliniai.

Visa MTEPI infrastruktūra yra priskirta APC ir valdoma per MTEPI laboratorinius centrus, mokslo institutų laboratorijas, koncentruojant įrangą į stambius darinius ir taip didinant jos veiklos efektyvumą.

Metinius MTEPI rodiklius bei veiklos planus rengia akademiniai padaliniai ir MTEPI technologijų perdavimo vadovai, tvirtina Universiteto rektorius, o už įgyvendinimo priežiūrą atsakingas mokslo ir inovacijų prorektorius.

MTEPI paslaugos ir infrastruktūra

KTU teikia kokybiškas MTEPI tyrimų
ir įrangos nuomos paslaugas
„vieno langelio“ principu,
naudojantis Atviros prieigos centro
informacine sistema (APCIS):

Akredituotos laboratorijos:

Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija |
Architektūros ir statybos institutas

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras |
Statybos ir architektūros fakultetas

Statybinės fizikos laboratorija |
Architektūros ir statybos institutas

Maisto tyrimų centras |
Maisto institutas

Mašinų vibracijų ir akustinių triukšmų lygio bandymų laboratorija |
Technologinių sistemų diagnostikos institutas

 

MTEPI KTU poveikis

KTU mokslininkai savo tyrimais prisideda prie žinių sklaidos ir technologijų vystymo. Atliekami išskirtinės ekscelencijos tyrimai svarbiais visuomenei klausimais (mityba, dietologija), kuriamos technologijos sveikatos srityje. Ypač reikšmingi mokslo rezultatai chemijos, nanomokslo ir technologijų kryptyse.

KTU mokslininkai yra paskelbę pasaulinio lygio tyrimų, turinčių išskirtinį poveikį viešojo administravimo, mikrobiologijos metrologijos ir atmosferos moksluose.

 

Mokslo įvykiai

 

MTEPI KTU

 

Kontaktai

Eglė Gaulė

Vadovė

K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas
tel. +370 (37) 300 702, +370 (611) 22 879
e. p. egle.gaule@ktu.lt

Irena Švarplienė Duomenų analitikė +370 (37) 300 043
+370 (616) 58554
irena.svarpliene@ktu.lt K. Donelaičio g. 73-421
Lina Žalgirytė Duomenų analitikė +370 (37) 300 043 lina.zalgiryte@ktu.lt K. Donelaičio g. 73-421
Adriana Kviklienė Vyriausioji mokslo projektų vadovė +370 (37) 300 081
+370 (612) 17160
adriana.kvikliene@ktu.lt K. Donelaičio g. 73-424
Ieva Anužienė Mokslo ir inovacijų vystymo projektų vadovė +370 (615) 72998 ieva.anuziene@ktu.lt K. Donelaičio g. 73-424
Jurgita Giniūnienė Tyrėjų karjeros valdymo projektų vadovė +370 (630) 78867 jurgita.giniuniene@ktu.lt K. Donelaičio g. 73-416
Tomas Sabaliauskas Informacinių sistemų projektų vystymo vadovas +370 (633) 42112 tomas.sabaliauskas@ktu.lt K. Donelaičio g. 73-424
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku