Mokslo įvykiai

 

MTEPI KTU

Universiteto tyrėjai įgyvendina mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) projektus ir sutartis įvairių institucijų užsakymu, siekdami prisidėti prie ekonominio, socialinio ir kultūrinio šalies augimo bei naujomis mokslo žiniomis ir išradimais spręsti visuomenei aktualius klausimus.

KTU yra visapusiškas universitetas ir vienas iš MTEPI lyderių Lietuvoje. Kasmet sumaniai investuojama į proveržio kryptis ir siekiama, kad sukurtos naujos žinios bei technologijos būtų perduodamos visų pakopų studijose ir neformaliajame mokyme. Tokiu būdu KTU prisideda prie žiniomis grįstos vietinės bendruomenės gerovės.

KTU vysto aukšto tarptautinio lygio tyrėjų potencialą, plėtodamas gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, socialinių ir humanitarinių mokslų tarptautinio lygmens, tarpsritinius ir tarpkryptinius mokslinius tyrimus.

2013 m. Universiteto senatas patvirtino 5 MTEPI prioritetines Universiteto mokslo kryptis, kurios integruoja Universiteto veiklą visose studijų bei mokslo ir inovacijų kryptyse:

 1. diagnostinės ir matavimo technologijos,
 2. išmaniosios aplinkos ir informacinės technologijos,
 3. naujos medžiagos aukštosioms technologijoms,
 4. technologijos darniam vystymuisi ir energetika,
 5. tvarus augimas ir darni socio-kultūrinė raida.

2018 m. Universiteto senatas patvirtino 5 MTEPI proveržio kryptis:

 1. sveikatos technologijos,
 2. skaitmeninė transformacija ir išmanios aplinkos,
 3. naujos medžiagos pramonei ir medicinai,
 4. maisto technologijos,
 5. inovacijų vadyba.

Pagrindinis Universiteto tikslas – stiprinti Universiteto pozicijas tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje rinkoje ir išlikti patikimu bendradarbiavimo partneriu tiek studentams, tiek pramonės, verslo ar viešojo sektoriaus atstovams.

MTEPI strategijoje numatyta, kad 2015–2020 m. Universitetas ypatingą dėmesį skiria ir skirs:

 1. pritraukti, ugdyti ir išlaikyti talentus ir lyderius,
 2. palaikyti ir užtikrinti aukštą MTEPI veiklos rezultatų kokybę,
 3. didinti MTEPI tarptautiškumą ir stiprinti MTEPI poveikį visuomenei bei verslui.

MTEPI strategiją tiesiogiai įgyvendina Universiteto mokslo institutai ir fakultetai bei kiti atsakingi padaliniai.

Mokslo veikla Universitete vykdoma fakultetų katedrose, centruose, institutuose bei mokslo grupėse ir pirmojo lygmens mokslo institutuose, remiantis sukauptomis MTEPI kompetencijomis. Už MTEPI strateginių tikslų įgyvendinimą fakultetuose yra atsakingi dekanai, mokslo prodekanai, taip pat antrojo lygmens padalinių vadovai arba mokslo grupių pagrindiniai tyrėjai, o pirmojo lygmens mokslo institutuose – institutų direktoriai, kurie telkia tyrėjus, planuoja ir koordinuoja MTEPI veiklos vykdymą.

Mokslo grupė yra akademinio padalinio tyrėjų grupė, dirbanti konkrečiu klausimu ar tema, turinti savo strategiją, atliepiančią pažangiausių mokslinių tyrimų ir inovacijų poreikį konkrečiu klausimu ar tema. Daugiau informacijos apie mokslo grupes galima rasti kiekvienos mokslo grupės svetainėje.

Visa MTEPI infrastruktūra yra priskirta APC ir valdoma per MTEPI laboratorinius centrus, mokslo institutų laboratorijas, koncentruojant įrangą į stambius darinius ir taip didinant jos veiklos efektyvumą.

Metinius MTEPI rodiklius bei veiklos planus rengia akademiniai padaliniai, tvirtina Universiteto rektorius, o už įgyvendinimo priežiūrą atsakingas mokslo ir inovacijų prorektorius.

MTEPI paslaugos ir infrastruktūra

KTU teikia kokybiškas MTEPI tyrimų
ir įrangos nuomos paslaugas
„vieno langelio“ principu,
naudojantis Atviros prieigos centro
informacine sistema (APCIS):

Akredituotos laboratorijos:

Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija |
Architektūros ir statybos institutas

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras |
Statybos ir architektūros fakultetas

Statybinės fizikos laboratorija |
Architektūros ir statybos institutas

Maisto tyrimų centras |
Maisto institutas

Mašinų vibracijų ir akustinių triukšmų lygio bandymų laboratorija |
Technologinių sistemų diagnostikos institutas

 

MTEPI KTU poveikis

KTU mokslininkai savo tyrimais prisideda prie žinių sklaidos ir technologijų vystymo. Universitete atliekami išskirtinės kompetencijos tyrimai svarbiais visuomenei klausimais, kuriamos naujos technologijos, produktai, procesai.

KTU rengiami ateities mokslininkai, gebantys būti kūrybingais ir inovatyviais mokslo problemų sprendime, darantys teigiamą poveikį visuomenės vystymuisi ir gebantys dirbti tiek akademinėse, tiek neakademinėse pareigybėse.

 

MTEPI KTU

 

Kontaktai

Adriana Kviklienė

Direktorė, Mokslo departamentas

K. Donelaičio g. 73-424, Kaunas 44249
tel. +370 37 300 081, +370 612 17 160
e. p. adriana.kvikliene@ktu.lt

Mokslo koordinavimo skyrius

Violeta Grigienė Duomenų analitikė +370 (37) 300 043 violeta.grigiene@ktu.lt  K. Donelaičio g. 73-420
Lina Žalgirytė Duomenų analitikė +370 (37) 300 043 lina.zalgiryte@ktu.lt K. Donelaičio g. 73-420
Erika Adomavičiūtė Projektų vadovė +370 (37) 300 047 erika.adomaviciute@ktu.lt K. Donelaičio g. 73-424
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku