Kauno technologijos universitetas

KTU – konkurencingas tarptautinėje erdvėje, tarpdisciplininis, naujas žinias ir inovacijas kuriantis bei perduodantis technologijų universitetas.

Kauno technologijos universiteto ištakos – 1922 m. vasario 16 d. Kaune įkurtas Lietuvos universitetas ir jame veikę techniškieji fakultetai.

Čia puoselėta Lietuvos mokslo mintis buvo tęsiama ir vėlesniais laikotarpiais – 1950-1990 m. Kauno politechnikos instituto (KPI) pavadinimu veikusi pirmoji savarankiška aukštoji technikos mokykla Lietuvoje garsėjo ultragarso ir vibrotechnikos laboratorijomis, tekstilės moksliniais tyrimais.

Po 1990 metų, atgavęs universiteto statusą, KTU pasuko sparčiu studijų bei mokslo reformų keliu. Universitete toliau siekiama darnios mokslo, verslo ir pramonės partnerystės, kuriant ir įgyvendinant naujas idėjas, inovacijas ir išradimus.

Nuo 1922 m. Universitetą baigė per 153 000 absolventų.

Misija ir vizija

Universiteto misija – būti veržliu Universitetu ir kurti darnią visuomenę, kurti ir perduoti tarpdisciplinines žinias bei inovatyvias technologijas, kuriančias vertę, bendradarbiauti bei kartu siekti ambicingų tikslų nuolat tobulėjant ir su išorės mokslo ir verslo lyderiais.

Universiteto vizija – konkurencingas tarptautinėje erdvėje , tarpdisciplininis, naujas žinias ir inovacijas kuriantis bei perduodantis technologijų universitetas.

Strategija

Kauno technologijos universiteto strategija patvirtinta KTU Tarybos 2021 m. vasario 26 d. nutarimu.

Faktai ir skaičiai

  1. Universitete veikia 9 fakultetai, 8 institutai9 mokslo centrai, 23 studentiškos organizacijos, 12 bendrabučių, 7 meno kolektyvai, siūlomos 20 sporto šakų treniruotės, veikia KTU leidykla „Technologija“.
  2. KTU yra 2 integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių „Santaka“ ir „Nemunas“ – steigėjas. Universiteto mokslinės produkcijos apsauga ir komercinimu užsiima KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras.
  3.  Universiteto studijų programos:  vykdomos 108 studijų programos, iš jų 100 lietuvių kalba, o 48 dėstomos anglų kalba (44,44 proc.). Pirmosios pakopos studijų programų yra 50,  lietuvių kalba vykdomų – 48,  anglų kalba – 21, vientisųjų studijų programa yra 1 ir ji vykdoma ir lietuvių ir anglų kalbomis, profesinių studijų programa taip pat yra 1, ji vykdoma tik lietuvių kalba, antrosios pakopos studijų programų56, lietuvių kalba vykdomų – 50,  anglų kalba – 26. Universitete yra 20 skirtingų doktorantūros studijų krypčių: iš jų 19 mokslo ir 1 meno. Visos doktorantūros mokslo ir meno studijų kryptys gali būti dėstomos tiek lietuvių, tiek anglų kalba.
  4. Universiteto studentai:  studijuoja 7364 studentai, iš jų 811 užsieniečiai (11,01 proc.): pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų – 4968 iš jų 482 užsieniečiai (9,70 proc.), antrosios pakopos studentų yra 1991, iš jų užsienio studentų 240 (12,05 proc.), doktorantūros – 353, iš jų užsieniečiai 88 (24,93 proc.), profesinių studijų studentų – 52, iš jų 1 užsienietis (1,92 proc.) Studentai, 2022-2023 m. m. spalio mėn. išvykstantys dalinėms studijoms ir praktikai – 115, atvykstantys – 195.
  5. Universiteto darbuotojai: dirba virš 1937 darbuotojų, iš jų visą darbo dieną dirbančių 1809,59, bendras dirbančių vyrų skaičius yra 897 (46,31 proc.), o moterų – 1040 (53,69 proc.). Dėstytojų darbuotojų skaičius 757, iš jų visą darbo dieną dirbančių – 576,58, dirbančių dėstytojų moterų skaičius yra 352 (46,5 proc.), o vyrų – 406 (53,5 proc.). Mokslo darbuotojų bendras skaičius 192, iš jų visą darbo dieną dirbančių – 116,64, vyrų skaičius 105 – (54,69 proc.), moterų 87 – (45,31  proc.).

Informacija pateikiama 2022 m. spalio 1 d. duomenimis

 

Narystė organizacijose

BALTECH

Iniciatorius nuo 1997 m.

BUP

Narystė nuo 1991 m.

CESAER

Narystė nuo 2006 m.

ECIU

Narystė nuo 2016 m.

EUA

Narystė nuo 1998 m.

EUA-CDE

Taryboje nuo 2008 m.

EUCEN

Narystė nuo 2000 m.

SEFI

Narystė nuo 2001 m.

GUPES

Partneris nuo 2005 m.

Unitown

Narystė nuo 2016 m.

Nordtek

Narystė nuo 2019 m.

copernicus

Narystė nuo 2019 m.

HR excellence in researchApdovanojimas skirtas 2020 m.

ecsaNarystė nuo 2021 m.

ECIU universitetas

ECIU universitetas – inovatyvus Europos universitetas, kuriame iššūkiais grįstas mokymas apima visas veiklos sritis: mokymą ir mokymąsi, mokslinę veiklą ir tyrimus bei inovacijų kūrimą.

Atributika

Logotipas ir stiliaus gairės įkūnija KTU „tapatybę“ ir užtikrina konkretaus leidinio tamprų ryšį su universitetu. Šioje skiltyje rasite tiek Universiteto logotipą ir herbą, tiek stiliaus gaires ir netgi vokiečių elektroninės muzikos grupės „De-Phazz“ sukurtą KTU garso takelį.

 

Rektoratas

Rektorius yra vienasmenis Universiteto valdymo organas, veikia jo vardu ir jam atstovauja. Rektoratas yra rektoriaus patariamoji institucija. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai, fakultetų dekanai, Studentų atstovybės prezidentas, taip pat rektoriaus įsakymu paskirti kitų padalinių vadovai.

Garbės nariai

KTU garbės daktaro vardus yra suteikęs verslininkui serui Richardui Bransonui, buvusiam Čekijos prezidentui Václavui Klausui, Lietuvos prezidentams Valdui Adamkui ir Algirdui Brazauskui.

Susipažinkite

 

Tarptautiniai ryšiai

KTU yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su daugiau kaip 350 ugdymo institucijų 50-yje pasaulio valstybių. Tarpusavio supratimo, studentų ir personalo mainų bei „Erasmus+“ tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartys leidžia Universitetui vystyti strategines partnerystes, bendradarbiauti mokslo ir studijų klausimais su užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, vykdyti akademinius studentų ir personalo mainus. Nors daugiausia esamų partnerių yra Europos sąjungos šalyse, tačiau jų ratas vis sparčiau plečiamas ir kitur.

KTU Atsakingai

Darni raida, skatinanti atsakingą, aplinką tausojančią elgseną ir formuojanti ekologinę kultūrą, yra vienas iš KTU veiklos prioritetų. Universiteto nuostata, naujos žinios ir technologijos turi tarnauti ne tik žmogaus, bet ir aplinkos gerovei. KTU darnios raidos strategija ir veikla pelnė tarptautinį Europos Sąjungos įvertinimą – QUESTE-SI akreditaciją.

Susipažinkite

Susijusios institucijos

Kauno technologijos universitetas – tiek kartu su partneriais, tiek atskirai, yra ne vienos mokslo institucijos steigėjas ar dalininkas.

Susipažinkite