Viešieji pirkimai

KTU organizuoja viešuosius pirkimus siekdamas užtikrinti su universiteto veikla susijusius poreikius ir įgyvendindamas įvairių fondų ir tarptautinių programų techninės paramos lėšomis finansuojamus projektus.

 

Ataskaitos

 

Viešųjų pirkimų planas

 

Sprendimai neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis

Pirkimo objektas (45000000 – Statybos darbai) yra VšĮ CPO LT elektroniniame kataloge, tačiau nesutampa statinių grupė.

CPO kataloge nesiūlo statybos darbų ypatinguose statiniuose.

Pirkimo objektas (39112000  –  Kėdės) yra VšĮ CPO LT kataloge,  tačiau techninė specifikacija neatitinka pirkimo objektui keliamų reikalavimų.

 

Susijusi informacija

 

Mažos vertės pirkimai