Viešieji pirkimai

KTU organizuoja viešuosius pirkimus siekdamas užtikrinti su universiteto veikla susijusius poreikius ir įgyvendindamas įvairių fondų ir tarptautinių programų techninės paramos lėšomis finansuojamus projektus.

 

Ataskaitos

 

Viešųjų pirkimų planas

 

Sprendimai neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis

 

Susijusi informacija

 

Mažos vertės pirkimai

 

Žalieji viešieji pirkimai

Atliepiant Europos Sąjungos žaliąjį kursą, nuo 2023 metų visi viešieji pirkimai Lietuvoje turi būti vykdomi „žaliuoju būdu“, tai reiškia, kad vykdydamos pirkimus visos perkančiosios organizacijos turi laikytis darnumo principų ir tuo pačiu daryti kuo mažesnį poveikį aplinkai.

Kauno technologijos universitetas suprasdamas žaliųjų viešųjų pirkimų svarbą ir siekdamas, kad pirkimų vykdytojai nustatytų tinkamus žaliųjų pirkimų reikalavimus vykdomuose pirkimuose, vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamais aktualiais teisės aktais, kitomis metodinėmis ir mokymų priemonėmis: