Viešieji pirkimai

KTU organizuoja viešuosius pirkimus siekdamas užtikrinti su universiteto veikla susijusius poreikius ir įgyvendindamas įvairių fondų ir tarptautinių programų techninės paramos lėšomis finansuojamus projektus.

 

Ataskaitos

 

Viešųjų pirkimų planas

 

Sprendimai neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis

 

Susijusi informacija

 

Mažos vertės pirkimai