Universiteto senatas

Senatas yra kolegialus Universiteto akademinių reikalų valdymo organas, kurio veikla grindžiama narių lygybės, viešumo, sprendimų priėmimo kolegialumo ir akademinės laisvės principais. Savo veikloje Senatas vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, Senato darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

Senato sudėtis

Senatas sudaromas 5 metams iš 49 narių. Senato nariais gali būti Universiteto akademinės bendruomenės nariai, administracijos nariai, patenkantys į Senatą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų iškilūs mokslininkai, dėstytojai, pripažinti menininkai ir studentai. Į Senato sudėtį įeina 10 studentų skiriamų atstovų, 24 nariai, einantys profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, 14 narių, einančių docento arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas. Rektorius yra Senato narys pagal pareigas.

Dabartinė Senato sudėtis paskelbta 2016 m. kovo 30 d. (Senato rinkimų komisijos 2016-03-30 posėdžio protokolas Nr. PR-0330/1).

Senatas yra patvirtinęs 4 nuolatinius – Mokslo ir inovacijų, Studijų, Studentų reikalų ir Strateginės plėtros ir finansų – komitetus.

Tik iš KTU vidaus tinklo. Neprisijungiate?

Senato vadovybė

Prof. dr. Rytis Krušinskas

Senato pirmininkas, Finansų katedros vedėjas, Mokslo grupės "Tvari ekonomika" pagrindinis tyrėjas

K. Donelaičio g. 73, Kaunas
tel. +370 698 12 308

Gitana Marmaitė

Studijų prorektorės referentė, Senato administratorė

K. Donelaičio g. 73–411, Kaunas
tel. +370 (37) 300 012

Doc. Vytautas Janilionis

Senato pirmininko pavaduotojas, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

K. Donelaičio g. 73, Kaunas

Vyriaus. mokslo darb. Renaldas Raišutis

Senato sekretorius, Prof. K. Baršausko ultragarso institutas

K. Donelaičio g. 73, Kaunas

Mokslo ir inovacijų komitetas

Prof. Sigitas Tamulevičius

Komiteto pirmininkas, Medžiagų mokslo institutas

e. p. sigitas.tamulevicius@ktu.lt

 1. Pirmininko pavaduotojas – prof. Minvydas Kazys Ragulskis
 2. Sekretorius – prof. Egidijus Dragašius
 1. Prof. Ilona Bučiūnienė
 2. Prof. Rimantas Butleris
 3. Doc. Jolanta Dvarionienė
 4. Stud. Gintarė Paškauskaitė
 5. Prof. Rimantas Gatautis
 6. Prof. Brigita Janiūnaitė
 1. Prof. Saulius Keturakis
 2. Prof. Vaidotas Marozas
 3. Prof. Žilvinas Nakutis
 4. Vyr. mokslo darb. Renaldas Raišutis
 5. Prof. Raimundas Šiaučiūnas
 6. Doc. Arūnas Lipnickas

Studijų komitetas

Prof. Linas Kliučininkas

Komiteto pirmininkas, Cheminės technologijos fakultetas

e. p. linas.kliucininkas@ktu.lt

 1. Pirmininko pavaduotoja – doc. Jurgita Stravinskienė
 2. Sekretorius – stud. Simonas Misevičius
 1. Prof. Ingrida Ancutienė
 2. Doc. Rita Butkienė
 3. Doc. Nerijus Čepulis
 4. Doc. Juozas Gudzinskas
 5. Doc. Ernestas Ivanauskas
 1. Doc. Vytautas Janilionis
 2. Doc. Darius Kybartas
 3. Prof. Pranas Žiliukas
 4. Stud. Aurimas Adomėnas

Studentų reikalų komitetas

Justina Liaukevičiūtė

Komiteto pirmininkė, studentė

e. p. justina.liaukeviciute@ktu.edu

 1. Pirmininkės pavaduotojas – doc. Kazimieras Juzėnas
 2. Sekretorė – stud. Šarūnė Kirdeikytė
 1. Doc. Tomas Blažauskas
 2. Stud. Lukas Kijauskas
 3. Stud. Jovita Petronytė
 4. Stud. Ugnė Terentjevaitė
 5. Stud. Diana Užšilaitytė

Strateginės plėtros ir finansų komitetas

Doc. Zenonas Valančius

Komiteto pirmininkas, Cheminės technologijos fakultetas

e. p. zenonas.valancius@ktu.lt

2. Pirmininko pavaduotojas – prof. Sigitas Stanys
3. Sekretorius – stud. Gediminas Marcinkevičius

 1. Prof. Diana Adlienė
 2. Prof. Eduardas Bareiša
 3. Doc. Eglė Butkevičienė
 4. Prof. Edita Gimžauskienė

8. Prof. Žymantas Rudžionis
9. Prof. Eugenijus Valatka
10. Doc. Jonas Valickas
11. Prof. Algimantas Valinevičius
12. Vyresn. mokslo darb. Andrius Vilkauskas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku