Senatas

Senatas yra kolegialus Universiteto akademinių reikalų valdymo organas, kurio veikla grindžiama narių lygybės, viešumo, sprendimų priėmimo kolegialumo ir akademinės laisvės principais. Savo veikloje Senatas vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, Senato darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

Senato sudėtis

Senatas sudaromas 5 metams iš 49 narių. Senato nariais gali būti Universiteto akademinės bendruomenės nariai, administracijos nariai, patenkantys į Senatą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų iškilūs mokslininkai, dėstytojai, pripažinti menininkai ir studentai. Į Senato sudėtį įeina 10 studentų skiriamų atstovų, 24 nariai, einantys profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, 14 narių, einančių docento arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas. Rektorius yra Senato narys pagal pareigas.

Senato sudėtis buvo paskelbta 2021 m. kovo 29 d. (Senato rinkimų komisijos posėdžio protokolo Nr 6 išrašas). Senatas yra patvirtinęs 3 nuolatinius – Mokslo ir inovacijų, Studijų ir Strateginės plėtros – komitetus.

Tik iš KTU vidaus tinklo. Neprisijungiate?

      • Senato narių el. pašto adresai sudaromi pagal šią schemą, nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@ktu.lt
      • Senato narių – studentų el. pašto adresai sudaromi pagal šią schemą, nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@ktu.edu

Senato vadovybė

Žilvinas Nakutis
Prof. dr. Žilvinas Nakutis

Senato pirmininkas, Elektros ir elektronikos fakulteto Elektronikos inžinerijos katedros profesorius

Studentų g. 50, Kaunas

Gitana Marmaitė
Gitana Marmaitė

Rektoriaus, prorektoriaus padėjėja

K. Donelaičio g. 73, Kaunas
tel. +370 687 68281

Daiva Leskauskaitė
Prof. dr. Daiva Leskauskaitė

Senato pirmininko pavaduotoja, Cheminės technologijos fakulteto Maisto mokslo ir technologijos katedros profesorė

Radvilėnų pl. 19, Kaunas

Brigita Janiūnaitė
Prof. dr. Brigita Janiūnaitė

Senato sekretorė, Mokslo grupės "Edukaciniai tyrimai" pagrindinė tyrėja, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė

A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas

Mokslo ir inovacijų komitetas

Prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius

Komiteto pirmininkas, Medžiagų mokslo institutas

K. Baršausko g. 59, Kaunas
el. p. sigitas.tamulevicius@ktu.lt

  1. Pirmininko pavaduotoja – Telešienė Audronė, profesorė
  2. Sekretorė – Zeleniakienė Daiva, profesorė

4. Alzbutas Robertas – profesorius,
5. Domeika Aurelijus – vyresnysis mokslo darbuotojas,
6. Grigošaitis Matas – studentas,
7. Kasperė Ramunė – profesorė
8. Kaškonas Paulius – vyresnysis mokslo darbuotojas,
9. Kederienė Vilija – docentė,
10. Kristutis Augustas – studentas,
11. Maskeliūnas Rytis – profesorius,
12. Milašius Rimvydas – profesorius,

13. Naidzinavičius Dovydas – studentas,
14. Raišutis Renaldas – vyriausiasis mokslo darbuotojas,
15. Rudžionis Žymantas – profesorius,
16. Stankevičiūtė Živilė – docentė,
17. Svilainis Linas – profesorius,
18. Šiaučiūnas Raimundas – profesorius.

Studijų komitetas

Dainora Maumevičienė
Doc. dr. Dainora Maumevičienė

Komiteto pirmininkė, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

A. Mickevičiaus gatvė 37, Kaunas
el. p. dainora.maumeviciene@ktu.lt

  1. Pirmininkės pavaduotoja – Stanikūnienė Brigita, docentė
  2. Sekretorius

4. Adlienė Diana – profesorė,
5. Arys Kasparas – studentas,
6. Duotas Žilvinas – studentas,
7. Gravelines Žaneta – profesorė,
8. Jankauskaitė Virginija – profesorė,
9. Janušas Giedrius – profesorius,

10. Jukna Augustinas – studentas,
11. Juzėnas Kazimieras – docentas,
12. Kliučininkas Linas – profesorius,
13. Mizaras Valdas – studentas,
14. Pilinkienė Vaida – profesorė.

Strateginės plėtros ir finansų komitetas

Zenonas Valančius
Doc. dr. Zenonas Valančius

Komiteto pirmininkas, Cheminės technologijos fakultetas

Radvilėnų pl. 19, Kaunas
el. p. zenonas.valancius@ktu.lt

2. Pirmininko pavaduotoja – Petraitė Monika, profesorė
3. Sekretorė – Paulikaitė Ugnė Viktorija, studentė

4. Baltakys Kęstutis – profesorius,
5. Butkienė Rita – docentė,
6. Čeponis Jonas – docentas,
7. Čėsna Justas – studentas,
8. Gimžauskienė Edita – profesorė,

9. Janiūnaitė Brigita – profesorė,
10. Leskauskaitė Daiva – profesorė,
11. Narkevičienė Bronė – docentė,
12. Pranauskis Justas – studentas,
13. Valinevičius Algimantas – profesorius,
14. Vilkauskas Andrius – vyresnysis mokslo darbuotojas.