Senatas

Senatas yra kolegialus Universiteto akademinių reikalų valdymo organas, kurio veikla grindžiama narių lygybės, viešumo, sprendimų priėmimo kolegialumo ir akademinės laisvės principais. Savo veikloje Senatas vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, Senato darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

Senato sudėtis

Senatas sudaromas 5 metams iš 49 narių. Senato nariais gali būti Universiteto akademinės bendruomenės nariai, administracijos nariai, patenkantys į Senatą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų iškilūs mokslininkai, dėstytojai, pripažinti menininkai ir studentai. Į Senato sudėtį įeina 10 studentų skiriamų atstovų, 24 nariai, einantys profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, 14 narių, einančių docento arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas. Rektorius yra Senato narys pagal pareigas.

Dabartinė Senato sudėtis paskelbta 2021 m. kovo 29 d. (Senato rinkimu komisijos posedzio protokolo Nr 6 israsas 2021-03-29).

Senatas yra patvirtinęs 4 nuolatinius – Mokslo ir inovacijų, Studijų, Studentų reikalų ir Strateginės plėtros ir finansų – komitetus.

Tik iš KTU vidaus tinklo. Neprisijungiate?

Senato vadovybė

Gitana Marmaitė

Prorektoriaus padėjėja

K. Donelaičio g. 73-416, Kaunas
tel. +370 (37) 300 012, +370 (687) 68 281

Mokslo ir inovacijų komitetas

  1. Pirmininko pavaduotojas –
  2. Sekretorius –

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Studijų komitetas

  1. Pirmininko pavaduotojas –
  2. Sekretorius –

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Studentų reikalų komitetas

  1. Pirmininko pavaduotojas –
  2. Sekretorius –

4.
5.
6.
7.
8.

Strateginės plėtros ir finansų komitetas

2. Pirmininko pavaduotojas –
3. Sekretorius –

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku