Senatas

Senatas yra kolegialus Universiteto akademinių reikalų valdymo organas, kurio veikla grindžiama narių lygybės, viešumo, sprendimų priėmimo kolegialumo ir akademinės laisvės principais. Savo veikloje Senatas vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, Senato darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

Senato sudėtis

Senatas sudaromas 5 metams iš 49 narių. Senato nariais gali būti Universiteto akademinės bendruomenės nariai, administracijos nariai, patenkantys į Senatą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų iškilūs mokslininkai, dėstytojai, pripažinti menininkai ir studentai. Į Senato sudėtį įeina 10 studentų skiriamų atstovų, 24 nariai, einantys profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, 14 narių, einančių docento arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas. Rektorius yra Senato narys pagal pareigas.

Dabartinė Senato sudėtis paskelbta 2021 m. kovo 29 d. (Senato rinkimu komisijos posedzio protokolo Nr 6 israsas 2021-03-29).

Senatas yra patvirtinęs 4 nuolatinius – Mokslo ir inovacijų, Studijų, Studentų reikalų ir Strateginės plėtros ir finansų – komitetus.

Tik iš KTU vidaus tinklo. Neprisijungiate?

   • Senato narių el. pašto adresai sudaromi pagal šią schemą, nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@ktu.lt
   • Senato narių – studentų el. pašto adresai sudaromi pagal šią schemą, nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@ktu.edu

Senato vadovybė

Prof. dr. Žilvinas Nakutis

Senato pirmininkas, Elektros ir elektronikos fakulteto Elektronikos inžinerijos katedros profesorius

Studentų g. 50-443, Kaunas

Prof. dr. Daiva Leskauskaitė

Senato pirmininko pavaduotoja, Cheminės technologijos fakulteto Maisto mokslo ir technologijos katedros profesorė

Radvilėnų pl. 19-114, Kaunas

Prof. dr. Brigita Janiūnaitė

Senato sekretorė, Mokslo grupės "Edukaciniai tyrimai" pagrindinė tyrėja, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė

A. Mickevičiaus g. 37-1202, Kaunas
tel. +370 686 08 927

Gitana Marmaitė

Prorektoriaus padėjėja

K. Donelaičio g. 73-416, Kaunas
tel. +370 (37) 300 012, +370 (687) 68 281

Mokslo ir inovacijų komitetas

Prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius

Komiteto pirmininkas, Medžiagų mokslo institutas

K. Baršausko g. 59, Kaunas
tel. +370 686 12 300
e. p. sigitas.tamulevicius@ktu.lt

 1. Pirmininko pavaduotoja – Telešienė Audronė, profesorė
 2. Sekretorė – Zeleniakienė Daiva, docentė

4. Alzbutas Robertas – profesorius,
5. Borkertas Simas – studentas,
6. Domeika Aurelijus – vyresnysis mokslo darbuotojas,
7. Janiūnaitė Brigita – profesorė,
8. Kasperė Ramunė – profesorė,
9. Kaškonas Paulius – vyresnysis mokslo darbuotojas,
10. Kederienė Vilija – docentė,
11. Liudžiūtė Miglė – studentė,

12. Maskeliūnas Rytis – profesorius,
13. Milašius Rimvydas – profesorius,
14. Raišutis Renaldas – vyriausiasis mokslo darbuotojas,
15. Rudžionis Žymantas – profesorius,
16. Stankevičiūtė Živilė – docentė,
17. Svilainis Linas – profesorius,
18. Petraitė Monika – profesorė,
19. Šiaučiūnas Raimundas – profesorius.

Studijų komitetas

Doc. dr. Dainora Maumevičienė

Komiteto pirmininkė, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

A. Mickevičiaus gatvė 37-115, Kaunas
tel. +370 687 20 774
e. p. dainora.maumeviciene@ktu.lt

 1. Pirmininkės pavaduotoja – Stasiulienė Laura, docentė
 2. Sekretorė – Grunskytė Greta, studentė

4. Barauskas Rimantas – profesorius,
5. Jankauskaitė Virginija – profesorė,
6. Janušas Giedrius – profesorius,
7. Juzėnas Kazimieras – docentas,
8. Narkevičienė Bronė – docentė,

9. Kliučininkas Linas – profesorius,
10. Pilinkienė Vaida – profesorė,
11. Repečkienė Aušra – docentė,
12. Strumilaitė Raminta – studentė.

Studentų reikalų komitetas

Edita Nanartonytė

Komiteto pirmininkė, studentė

e. p. edita.nanartonyte@ktu.edu

 1. Pirmininkės pavaduotoja – Skaudaitė Kristė, studentė
 2. Sekretorius – Tocionis Lukas, studentas

4. Baltakys Kęstutis – profesorius,
5. Čeponis Jonas – docentas,
6. Danytė Agnė – studentė,
7. Grigonytė Giedrė – studentė,
8. Leskauskaitė Daiva – profesorė.

Strateginės plėtros ir finansų komitetas

Doc. dr. Zenonas Valančius

Komiteto pirmininkas, Cheminės technologijos fakultetas

Radvilėnų pl. 19-162, Kaunas
tel. +370 37 300 175, +370 685 59 393
e. p. zenonas.valancius@ktu.lt

2. Pirmininko pavaduotoja – Adlienė Diana, profesorė
3. Sekretorius – Paulikas Justas, studentas

4. Butkienė Rita – docentė,
5. Gimžauskienė Edita – profesorė,
6. Krušinskas Rytis – profesorius,
7. Valinevičius Algimantas – profesorius,
8. Vilkauskas Andrius – vyresnysis mokslo darbuotojas.