Aktuali informacija Kauno technologijos universiteto darbuotojams

Darbas Universitete

Darbuotojo gidas

Darbuotojo kortelės sistema

Intranetas – vidinė komunikacija

Elektroninis darbuotojų paštas

Microsoft365 – komandinio darbo aplinkae

Akademinė informacinė sistema

Dokumentų ir procesų valdymo sistema

Lygios galimybės

MOODLE – nuotolinio mokymosi aplinka

Bendra Universiteto pagalbos sistema

Kontaktai

vpn – prieiga galima tik užtikrinus saugų ryšį per virtualų privatų tinklą.
sso – jungiantis prie Universiteto IT paslaugų ar / ir sistemų naudojama bendroji vieninga autentifikacija.