Susijusios institucijos

Kauno technologijos universitetas – tiek kartu su partneriais, tiek atskirai, yra ne vienos mokslo institucijos steigėjas ar dalininkas.

Mokslo centrai, institutai:

Mokslo, studijų ir verslo centras – slėnis „Santaka“

„Santakos“ integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) projekto tikslas – sukurti integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą-slėnį, skirtą viešiesiems ir privatiems tyrimams vykdyti, žinioms imlių įmonių įsikūrimui bei teikti pridėtinę vertę kuriančias, žinioms imlias paslaugas.

Santakos slėnis – tai tarptautinius standartus atitinkantis nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) centras, kuriame telkiamos ypač perspektyvių krypčių (darniosios chemijos ir biofarmacijos, ateities energetikos, mechatronikos, informacinių ir komunikacinių technologijų) mokslo ir studijų potencialas.

Mokslo, studijų ir verslo centras – slėnis „Santaka“
K. Baršausko g. 59, LT-51423 Kaunas

Dėl nuomos prašome kreiptis:
Aina Simonaitienė, administratorė
tel. +370 626 31981
el. p. aina.simonaitiene@ktu.lt

Kauno mokslo ir technologijų parkas, VšĮ

Kauno mokslo ir technologijų parkas (Kauno MTP) – didžiausia inovacijų kūrėjų bendruomenė Lietuvoje. Joje šiuo metu veikia daugiau nei 100 informacinių technologijų, inžinerijos, sveikatos medicinos, socialinių inovacijų, ateities energetikos, darniosios chemijos krypties įmonių.

Kauno MTP padeda startuoliams ir jau veikiančioms technologinėms įmonėms didinti tarptautinį konkurencingumą, įmonės konsultuojamos verslo plėtros klausimais, joms teikiamos inovacijų paramos paslaugos, kuriama inovatyvaus verslo bendruomenė bei ugdoma inovacijų kultūra Kauno regione.

Dalyvaudamas integruoto „Santakos“ mokslo, studijų ir verslo slėnio vystyme, Kauno MTP skatina mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Taip pat Parkas įsitraukia į Kauno technologijos universiteto mokslo žinių perdavimą verslui, yra tarptautinių verslumą skatinančių projektų partneris.

Parke taip pat veikia IKT srities „Digital Rocket LT“ klasteris, kurį sudaro 7 perspektyvios IT įmonės. Įmonėse dirbantys daugiau nei 100 profesionalų sieks Lietuvos ir užsienio klientams teikti aukščiausios kokybės IT paslaugas ir sutelks jėgas bendriems projektams, kurių, dėl didelių užduočių atlikimo apimčių, nepajėgtų įgyvendinti veikdami atskirai.

2018 m. Tarptautinė mokslo ir technologijų parkų asociacija (IASP) Kauno mokslo ir technologijų parko sukurtą ir testuojamą antreprenerystės ir naujų produktų vystymo programą „Evolut 4.0“ įvertino geriausiu sprendimu verslui.

Savo verslus Parke pradėjo tokios žinomos įmonės Lietuvoje, kaip tarptautinė programinės įrangos kūrėja UAB „NFQ Technologies“, informacinių technologijų UAB „Telesoftas“, žaidimų kūrėjai „TutoTOONS“, IT sprendimuose besispecializuojanti UAB „iTO“, programinės įrangos plėtotoja UAB „Adeo Web“. UAB „Amidus“ savo verslo dėka padėjo pritraukti pasaulinę debesų kompiuterijos įmonę „Virtustream“.

Kauno MTP dirba ir tarptautinį pripažinimą pelniusios įmonės: robotikos entuziastai UAB „Rubedo sistemos“, medicininių technologijų startuolis „Fidens“, medicininės IT įrangos kūrėja UAB „Softneta“, daiktų interneto projektus plėtojanti UAB „Singletonas“ ir kitos įmonės.

Kontaktai:
VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parkas
K. Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas
Tel. +370 37 33 30 40
El. paštas: info@kaunomtp.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas, VšĮ

Vieni iš pirmųjų Lietuvoje regionų plėtros mokslinės problematikos ėmėsi KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslininkai. Vyriausybės politika, daranti įtaką ekonominės plėtros planavimo metodologinių problemų tyrimą, ir mokslinio pagrindo reikalaujantis funkcinių ekonominės plėtros programų rengimas bei jų realizavimas paskatino KTU Ekonomikos ir verslo fakultete įkurti mokslo grupę „Regionų plėtros planavimas“, vykdyti biudžeto finansuojamą mokslo programą „Regionų plėtra“.

Padidėjusios regionų plėtros procesų valdymo darbų apimtys ir vis augantis šių darbų mokslinio pagrindimo poreikis, perspektyva ir labai daug neišspręstų klausimų, lėmė tai, kad 1999 m. birželio 14 d. KTU buvo įkurtas savarankiškas Regionų plėtros centras, kurio pagrindinis veiklos tikslas – integruoti regionų ekonominės ir technologinės plėtros mokslinius tiriamuosius darbus, studijas ir mokymą. 1999 metų lapkričio mėnesį KTU Ekonomikos ir verslo fakultete buvo įkurta Regionų plėtros katedra.

KTU Regionų plėtros centras išaugo iš šiandieninio organizacinio darinio statuso. Suburtas mokslininkų kolektyvas, turimi tarptautiniai ir nacionaliniai ryšiai inicijavo Lietuvos regioninių tyrimų instituto įsteigimą. Todėl, atsižvelgiant į regioninių tyrimų problematikos svarbą ir poreikį, susiformavusį adekvačiai vykstantiems persitvarkymo ir integracijos procesams šalyje bei tarptautiniu mastu, 2000 m. liepos 19 d. įkurtas Lietuvos regioninių tyrimų institutas.

 

K. Donelaičio g. 60, Kaunas
tel. +370 (37) 423 251
faks. +370 (37) 423 725
e. p. lrti@lrti.lt

Kauno regioninė energetikos agentūra, VšĮ

Kauno regioninė energetikos agentūra (KREA) įkurta 2003 metais pagal Europos Sąjungos SAVE II programos projektą „Trijų energetikos agentūrų įsteigimas Venecijos mieste, Italija, Kauno regione, Lietuva ir Reunion regione, Prancūzija“.

KREA steigėjai yra Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas ir akcinė bendrovė „Kauno energija“. Taigi, KREA apjungia stipriausių Lietuvoje specialistų jėgas, kurie padės išspręsti energetikos ir aplinkosaugos sričių problemas. KREA yra ne pelno siekianti organizacija, viešai teikianti paslaugas savivaldybėms, įmonėms ir fiziniams asmenims, sprendžianti energijos taupymo, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo bei aplinkosaugos srities problemas.

Pagrindiniai KREA veiklos tikslai:
 1. pagalba Lietuvos ūkio subjektams, įgyvendinant ES direktyvas energetikos srityje,
 2. ES šalių patirties energetikos srityje sklaida,
 3. tarptautinių ryšių plėtra ir vietinio bendradarbiavimo skatinimas,
 4. taupaus ir efektyvaus energijos naudojimo skatinimas,
 5. atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas,
 6. aplinkosaugos gerinimo skatinimas.

 

Breslaujos g. 3b, Kaunas
tel. +370 (37) 491 036
e. p. info@krea.lt, krea@techpark.lt

Panevėžio mokslo ir technologijų parkas, VšĮ

Panevėžio mokslo ir technologijų parko (PMTP) tikslas – sukurti į pramonę orientuoto mokslo ir technologijų infrastruktūrą ir paskatinti aukštųjų technologijų verslo vystymąsi Panevėžio mieste ir regione.

PMTP įkurtas Panevėžio miesto savivaldybės katu su KTU Panevėžio institutu 2006 m. balandžio 6 d., įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir Panevėžio miesto savivaldybės projektą „Panevėžio mokslo ir technologijų parko steigimas“.
Projekto metu rekonstruoti du pastato, esančio J. Žemgulio g. 46, korpusai, pastatytas jungiamasis korpusas. Pastate įrengtos biuro patalpos, konferencijų salės, pasitarimų kambariai. Bendras PMTP patalpų plotas – 2747 kv. m.

 

J. Žemgulio g. 46, Panevėžys
tel., faks. +370 (45) 401 951
mob. tel. +370 (698) 78 707
e. p. info@pmtp.lt

Panevėžio mechatronikos centras, VšĮ

Panevėžio mechatronikos centras (PMC) įkurtas 2002 m. gruodžio mėnesį, tačiau centro veikla prasidėjo dar 2001 m., kai sausio mėnesį būrys Panevėžio įmonių, mokslo ir mokymo institucijų pasirašė sutartį bendromis jėgomis įkurti Kauno technologijos universiteto (KTU) Panevėžio filiale Panevėžio mechatronikos laboratoriją. Sutartis numatė telkti techninę bazę, skirtą studentų, moksleivių ir pramonės įmonių darbuotojų mokymui.

2003 m. rugsėjo 6 d., per Panevėžio miesto 500-ojo jubiliejaus renginį, Panevėžio mechatronikos centras viešai atvėrė renovuotų patalpų duris, už kurių norintieji išvydo tuo metu moderniausią ir geriausiai aprūpintą Baltijos šalyse technologijų mokymo ir demonstravimo centrą. Tai pavyko padaryti kooperuojant valstybės lėšas (Phare 2001 parama, Panevėžio savivaldybės parama), mokslo bei mokymo institucijų resursus (Panevėžio profesinio rengimo centro, Kauno technologijos universiteto, kitų PMC steigėjų) bei privačias investicijas (UAB „Festo“).

 

S. Daukanto g. 12, Panevėžys
tel. +370 (656) 71 722
faks. +370 (45) 516 161
e. p. tomas.jukna@panmc.lt, darius@panmc.lt

Švietimo įstaigos:

Kauno technologijos universiteto gimnazija, VšĮ

KTU Gimnazija įkurta 1989 m. (iš pradžių vadinosi KPI Eksperimentinė vidurinė mokykla). KTUG visada kvietė mokytis geriausius. Gimnazijos fojė esančioje garbės lentoje rasite kelioliką pasaulinių olimpiadų prizininkų. Gimnazistai gabūs ne tik mokslams, bet ir aktyvūs kūrybinėje, sportinėje, visuomeninėje veikloje.
Gimnazijai vadovauja ypatingas direktorius, o žinias susikrauti į galveles gimnazistams padeda profesionalūs mokytojai.

Norinčių mokytis KTUG laukia metų eigoje vykstantys mokslo lyderių turnyrai (MLT) ir, aišku, stojamasis egzaminas – tai lemia objektyvų priėmimą pagal rezultatus.

 

Studentų g. 65, Kaunas
tel. +370 (37) 451 469
e. p. rastine@ktug.lt

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija, BĮ

Tai progimnazija, turinti veiksmingą ir darnią paauglio ugdymo ir ugdymosi sistemą, pagrįstą atsakingu valdymu, racionaliu išteklių naudojimu bei visiems prieinamu kokybišku, orientuotu į paauglio socializaciją mokymu(si).

Tai mokykla, kurianti palankią aplinką mokinio gabumams plėtotis ir sudaranti sąlygas asmens kūrybiškumo ugdymui, stiprinanti edukacines, socialines, kultūrines bei informacines asmens galias.

Tai mokykla, kuri aktyviai bendradarbiauja su universitetu, šiuolaikiškai ugdo jaunąją kartą, plėtoja kryptingo meninio ugdymo su architektūros specializacija programą.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimu, pritarus Kauno technologijos universitetui, Kauno Vaižganto vidurinės mokyklos pavadinimas pakeistas į KTU Vaižganto vidurinę mokyklą. 2011 m. gegužės 9 d. su KTU pasirašyta aktyvaus bendradarbiavimo sutartis. Nuo 2012 m. rugsėjo 1-osios mokyklos pavadinimas pakeistas į KTU Vaižganto progimnaziją.

 

Skuodo g. 27, Kaunas
tel. +370 (37) 341 412
e. p. mokykla@ktuvaizgantas.kaunas.lm.lt

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, BĮ

2014 m. rugsėjo 1 d. ilgamečio bendradarbiavimo su Kauno technologijos universitetu dėka, Kauno „Purienų“ vidurinė mokykla reorganizuota į Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjų.

 

Direktorius dr. Dainius Žvirdauskas
S. Lozoraičio g. 13, Kaunas
tel., faks. +370 (37) 312 060
e. p. rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas įkurtas 1999 metais. ISM pirmtakas – 1995 m. BI Norwegian Business School  ir Kauno technologijos universiteto jėgomis įsteigtas Biznio mokymo centras, siūlęs mokymus verslui. Kauno technologijos universitetas ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto didžiuoju akcininku tapo 2016 metais.

ISM studijų programose derinamos teorinės ir praktinės žinios. Daugelis čia dirbančių mokslininkų yra pripažinti praktikai, todėl puikiai žino, su kokiomis problemomis susiduria šiuolaikinis verslas ir kokių žinių reikia, norint jas įveikti. Universiteto  dėstytojai taip pat aktyviai vykdo akademinę veiklą.

Šiuo metu ISM:

 • Visų pakopų akredituotos studijos: bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros;
 • Executive School – vadovų magistrantūra ir mokymai;
 • Tyrimai mokslui ir verslui;
 • Daugiau kaip 100 universitetų – mainų partnerių visame pasaulyje;
 • Mainų ir dvigubo diplomo programos daugiau kaip 40 skirtingų šalių visuose pasaulio žemynuose;
 • Moderni biblioteka, turinti didelę naujausių verslo knygų fondą ir prieigą prie svarbiausių duomenų bazių;
 • Puikios mokymosi sąlygos – rekonstruoti pastatai, erdvios, moderniai įrengtos auditorijos, kompiuterių klasės;
 • Darbo rinkoje pripažįstamas ir vertinamas ISM diplomas;
 • Bendrų novatoriškumo, atvirumo, kokybės, profesionalumo ir nuolatinio mokymosi vertybių vienijama ISM bendruomenė, kurios lygiateisiai nariai yra kiekvienas čia besimokantis ir dirbantis.

 

UAB ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Arklių g. 18, Vilnius
Tel. +370 (5) 212 3960
ism@ism.lt