Prof. dr. Kęstutis Baltakys

Mokslo prorektorius

Prof. Kęstutis Baltakys 2023 metais pradėjo eiti KTU mokslo prorektoriaus pareigas.

2006 m. chemijos inžinerijos mokslų daktaro laipsnis (Kauno technologijos universitetas).

2004 m. chemijos inžinerijos magistro laipsnis (su pagyrimu) (Kauno technologijos universitetas).

2002 m. chemijos inžinerijos bakalauro laipsnis (Kauno technologijos universitetas).

Nuo 2023-11-23 eina Kauno technologijos universiteto mokslo prorektoriaus pareigas.

2018 – 2023 m. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekanas.

Nuo 2021 m. Kauno technologijos universiteto Senato narys.

2017 – 2018 m. Kauno technologijos universiteto Tarybos narys, Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokytojas.

2016 – 2017 m. Kauno technologijos universiteto Studijų kokybės ir plėtros departamento Universiteto studijų programų komiteto narys.

2014 – 2016 m. Kauno technologijos universiteto Studijų kokybės ir plėtros departamento Studijų programų komiteto ekspertas.

Nuo 2012 m. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Silikatų technologijos katedros profesorius.

2007 – 2012 m. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Silikatų technologijos katedros docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas, terminės analizės laboratorijos vedėjas.

2006 – 2007 m. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Silikatų technologijos katedros mokomosios Terminės analizės laboratorijos vedėjas, jaunesnysis mokslo darbuotojas, lektorius.

2006 m. chemijos inžinerijos daktaras. Disertacija: „Girolito sintezė ir savybės“ (2006).

Pagrindinė mokslinių interesų sritis apima kalcio silikatų bei jų darinių su kitais neorganiniais oksidais kūrimą, sandaros ypatybes ir pritaikymą inovatyvioms technologijoms. Atliekami ir sisteminami platūs teoriniai ir taikomieji tyrimai, nauji moksliniai rezultatai, turintys įtakos ir reikšmės aukštųjų technologijų plėtrai ir naujų technologijų kūrimui, kurias galima įgyvendinti tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse.

Kvalifikacijos kėlimas

2022-09-04 – 2022-11-28 mokslinės kompetencijos tobulinimas už savanorišką magistro darbų vertinimą ir pagalbą prisidedant prie Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos organizuojamo konkurso, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (Lietuva).

2022-11-28 – 2022-11-29 pedagoginės kompetencijos tobulinimas „UNLOCKing creative and innovative teaching in Higher Education“, Aveiro universitetas (Portugalija).

2022-05-26 – 2022-05-26 mokslinės kompetencijos tobulinimas „Dviejų žingsnių adsorbcijos procesas“, Kauno technologijos universitetas (Lietuva).

2022-05-22 – 2022-05-24 bendrųjų (dalykinių) kompetencijų tobulinimas KTH Karališkajame technologijos institute (Švedija).

2022-11-24 bendrųjų (dalykinių) kompetencijų tobulinimas „MS Power Automate. Kaip paprastai automatizuoti rutininius procesus“, Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklas (Lietuva).

2021-09-10 – 2021-11-18 mokslinės kompetencijos tobulinimas Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos geriausio magistro darbo konkurse (Lietuva).

2022-03-30 – 2022-03-30 mokslinės kompetencijos tobulinimas „Kaip vertinti ir interpretuoti DSC kreives, gautas matuojant vaistinius preparatus?“, NETZSCH-Gerätebau GmbH (Vokietija).

2022-11-27 bendrųjų (dalykinių) kompetencijų tobulinimas „Kaip reikėtų sukurti sorbentą, kad jis būtų puiki nuosėdų surinkimo ir vandens filtravimo medžiaga?“ KTH Karališkajame technologijos institute (Švedija).

2022-04-19 mokslinės kompetencijos tobulinimas „Elastomerų dažnio matavimas tiesiogiai iš laboratorijos“, NETZSCH-Gerätebau GmbH (Vokietija).

2022-05-08 – 2022-05-14 pedagoginės kompetencijos tobulinimas Europinėje eksperimentinių mokslų olimpiadoje, Hradec Kralove universitetas (Čekija).

Kęstutis Baltakys

K. Donelaičio g. 73

kestutis.baltakys@ktu.lt