Doc. dr. Kristina Ukvalbergienė

Studijų prorektorė

Doc. dr. Kristina Ukvalbergienė 2023 metais pradėjo eiti Kauno technologijos universiteto studijų prorektorės pareigas.

2008 m. technologijos mokslų daktaro laipsnis, kryptis – Medžiagų inžinerija (08T), Kauno technologijos universitetas.

2003 m. pramonės inžinerijos magistro laipsnis, Kauno technologijos universitetas.

2001 m. pramonės inžinerijos bakalauro laipsnis, Kauno technologijos universitetas.

Nuo 2023-11-13 Kauno technologijos universiteto Studijų prorektorė.

2018 – 2023 m. Kauno technologijos universiteto Studijų departamento direktorė.

2017 – 2018 m. Kauno technologijos universiteto laikinai einanti studijų prorektorės pareigas.

2015 – 2017 m. Kauno technologijos universiteto Studijų departamento direktorė.

Nuo 2011 m. Kauno technologijos universiteto Gamybos inžinerijos katedros docentė.

2013 – 2015 m. Kauno technologijos universiteto Studentų informacijos centro vadovė.

2008 – 2011 m. Kauno technologijos universiteto Medienos technologijos katedros lektorė.

2001 – 2009 m. UAB „Narbutas ir Ko“ projektų vadovė.

2008 m. technologijos mokslų daktaro laipsnis. Disertacija: „Medienos diskinių pjūklų tampriai plastiškųjų savybių įvertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas“.

Medienos paviršiaus aktyvavimas ir stabilizavimas, medienos modifikavimas, medienos apdailos medžiagos, polimerų adhezija.

 • Nuo 2023 m. Studijų kokybės vertinimo centro Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos narė
 • Nuo 2021 m. KTU Universitetinio studijų kokybės komiteto pirmininkė
 • Nuo 2020 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Europos universitetų tinklų iniciatyvų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės narė
 • Nuo 2019 m. Kauno miesto Akademinių reikalų tarybos narė
 • Nuo 2018 m. KTU gimnazijos valdybos narė
 • Nuo 2018 m. sektorinio profesinio komiteto „Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gamybos“ narė, deleguota Lietuvos universitetų rektorių konferencijos
 • Nuo 2017 m. Europos pažangių inžinerinių studijų ir tyrimų mokyklų konferencijos (angl. Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER)) generalinės asamblėjos delegatė
 • Nuo 2017 m. Europos inovatyvių universitetų konsorciumo Mokymo ir mokymosi valdymo komiteto narė
 • Nuo 2016 m. asociacijos „Lietuvos mediena“ valdybos narė
 • 2015 – 2022 m. Šiaurės šalių tinklo „Medienos mokslas ir inžinerija“ atstovė Lietuvai
 • 2014 – 2015 m. KTU Alumnų asociacijos kontrolės komiteto pirmininkė
 • Nuo 2014 m. Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos narė, sekcija – mediena ir popierius

Stažuotės ir vizitai:

2022 m. Kalifornijos Berklio universitetas, Stanfordo universitetas, Valstybinis San Chosė universitetas (JAV)
2019 m. Šveicarijos federalinis Lozanos technologijos institutas (Šveicarija)
2019 m. Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija (CERN), „IdeaSquare” (Šveicarija)
2018 m. Monterėjaus technologijų universitetas (Meksika)
2017 m. Leuveno katališkasis universitetas (Belgija)
2017 m. Glazgo universitetas (Didžioji Britanija)
2017 m. Tventės universitetas (Nyderlandai)
2016 m. Orhuso universitetas, Olburgo universitetas (Danija)
2015 m. Čalmerso technologijos universitetas (Švedija)
2015 m. Edinburgo universitetas (Didžioji Britanija)

Mokslinės stažuotės:

2014 m. Zagrebo universitetas, Zagrebas (Kroatija)
2013 m. Poznanės gyvybės mokslų universitetas, Poznanė (Lenkija)
2010 m. Makso Planko koloidų ir sąsajų institutas, Potsdamas (Vokietija)
2009 m. Vienos technologijos universitetas, Viena (Austrija)
2009 m. Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas, Upsala (Švedija)

Mokymai:

2023 m. „Kūrybiška lyderystė“, Kaospilot (Danija)
2023 m. „Pokyčių valdymas“, Adizes institutas (Lietuva)
2023 m. „Bendrųjų kompetencijų ugdymo programa vadovams”, Grand Partners (Lietuva)
2022 m. „Sėkmingo vadovo įrankių arsenalas“, Ledo mintys (Lietuva)
2021 m. „Įtraukios lyderystės menas”, Įtraukios lyderystės centras (Kroatija)
2021 m. „Agile projektų valdymas ir Scrum“, Agile Coach (Lietuva)
2021 m. „Tarpasmeninė sėkmė komandoje“, TMD Partners (Lietuva)
2019 m. „Rizikos vertinimo ir valdymo metodai viešajame sektoriuje”, KATSU (Lietuva)
2018 m. „Probleminis mokymas”, Olborgo universitetas (Danija)
2018 m. „KTU vadovų lyderystės kompetencijų ugdymo programa”, Grand Partners (Lietuva)
2017 m. „Projektų valdymas pažengusiems“, AdProjectum (Lietuva)
2017 m. „Efektyvi komunikacija“, Grand Partners (Lietuva)
2017 m. „Problemų sprendimu grįstas ir projektinis mokymas(is)“, KTU EDU_Lab (Lietuva)
2017 m. „Sudėtingumo priėmimas ir inovacijos per chaordišką lyderystę“, KaosPilot (Danija)
2016 m. „Sprendimų priėmimas grupėse”, Lauras Balaiša Consulting (Lietuva)
2016 m. „Kasdienės vadovavimo dilemos ir pokyčių valdymas”, Rita Rekašiūtė Balsienė, CMC (Lietuva)

Aukštojo mokslo politika, studijų politikos formavimas ir įgyvendinimas, studijų kokybės užtikrinimas, studijų procesai ir administravimas, strateginių projektų valdymas.

Kristina Ukvalbergienė

K. Donelaičio g. 73

kristina.ukvalbergiene@ktu.lt