Papildoma finansinė parama mainams

 

Parama mažiau galimybių turintiems studentams

Studentai ar absolventai yra laikomi mažiau galimybių turinčiais vykti į akademinius Erasmus+ mainus, jei:

Mažiau galimybių turintys studentai ir absolventai gali gauti papildomą individualią paramą pagal Nacionalinės agentūros nustatytus kriterijus.

 

Parama studentams su specialiaisiais poreikiais

Erasmus+ programos mainų dalyviams, kurie turi specialiųjų poreikių ir vyksta į fizinį ar mišrųjį mobilumą, gali būti skiriama papildoma parama kompensuoti iki 100 proc. mobilumo metu faktiškai patirtų tinkamų finansuoti išlaidų už priemones ir (ar) paslaugas pagal specialiųjų poreikių, ligos (negalios) pobūdį. Šių išlaidų, t. y. priemonių ir (ar) paslaugų, kurioms prašomas papildomas finansavimas poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais ir patvirtintas gydytojo išduotame išraše su aiškia informacija, kokių ir kiek paslaugų reikės mobilumo  metu.

Specialiųjų poreikių turintis mobilumo dalyvis, norintis kreiptis dėl papildomos paramos skyrimo, gydytojo išduotą išrašą turi pateikti TRD studijų ar praktikų specialistui. Pateiktus dokumentus vertina institucinis „Erasmus +“ koordinatorius, kuris pagal ŠMPF interneto tinklalapyje nurodytą tvarką teikia paraišką dėl papildomos paramos, reikalingos kompensuoti mobilumo dalyvio papildomoms išlaidoms dėl specialiųjų poreikių, skyrimo.

Po mobilumo specialiųjų poreikių turintis akademinių mainų dalyvis, pagal ŠMPF nustatytą tvarką, privalo pateikti papildomos paramos faktines išlaidas ir jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, kur turi būti nurodytas išrašiusios įstaigos pavadinimas, adresas, sumokėta pinigų suma, valiuta ir data.

Mažiau galimybių turinčius studentus lydintys asmenys turi teisę gauti išmoką, kuri priklauso nuo realiųjų išlaidų.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku