Lietuvos mokslas ir pramonė 2021 (transliuojama tiesiogiai)

Konferencija

Kauno technologijos universiteto (KTU) organizuojama konferencija „Lietuvos mokslas ir pramonė 2021” yra atgimusi Universiteto tradicija, kurios tikslas – sutelkti mokslo, verslo, politikos atstovus bendrai diskusijai ir efektyvių sprendimų paieškai.

Kasmet skirtinga tema rengiama konferencija yra Universiteto siūlomas būdas identifikuoti svarbiausias aktualijas, pasikeisti reikšmingomis žiniomis ir kurti tvarias bendradarbiavimo jungtis, sudarant sąlygas įvykti dialogui tarp skirtingų sričių profesionalų.

Šiais metais renginys yra organizuojamas kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija bei Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija.

Šių metų konferencijos temą „Transformuojame pramonę: kaip pasiruošti laukiantiems pokyčiams?“ padiktavo bendra Europos, o kartu ir Lietuvos, situacija. Dar 2019 m. Europos Komisijos (EK) pasiūlytas Europos žaliasis kursas (ang. Green Deal) pateikė tvaraus ekonomikos augimo viziją bei ambicingą siekį neutralizuoti poveikį klimatui.

Lietuvos ekonomikai siekiant bendrų tikslų su visa Europos Sąjunga reikės sparčių pokyčių, prisitaikyti prie naujų keliamų reikalavimų ir transformuoti savo pramonę bei savo įmonių veiklos modelius. Viena iš priemonių pasiekti Europos keliamus tikslus yra verslo mobilizavimas žiedinei ekonomikai. Europos Komisija ragina sąjungos valstybes pereiti prie šio ekonomikos modelio, kurios cikle kuo ilgiau išlaikoma produktų, medžiagų ir išteklių vertė bei susidaro mažesnis kiekis atliekų. Šis siekis sudaro galimybę ekonomikai augti tvariai.

Šios aplinkybės jau dabar daro įtaką skirtinguose veiklos kontekstuose priimamiems sprendimams, susijusiems su mokslu, pramone ir inovacijomis. Kaip šios, kontinentiniu lygmeniu sukurtos strateginės vizijos atsispindi lokaliuose, taktiniuose įgyvendinimo lygmenyse? Kokios paramos ir pagalbos gali tikėtis inovacijų kūrimo ekosistemos dalyviai per artimiausius keletą metų? Ar visos Lietuvos įmonės gebės laiku transformuotis, tinkamai prisitaikyti ir įgyvendinti Europos Žaliojo kurso keliamus reikalavimus? Ar turime pakankamai įgūdžių, norint įsilieti į Europos planus, kandidatuoti į teikiamą paramą bei ją tinkamai išnaudoti? Ieškant atsakymų į šiuos klausimus, konferencijos pranešėjai kviečiami:

– reflektuoti inovacijų ir technologijų plėtrai svarbius momentus, skatinančius aiškiau suprasti esamą situaciją ir užimamą poziciją Lietuvoje, Europoje, pasaulyje.

– išsakyti įžvalgas, kurios susijusios su tvarumo ir skaitmenizacijos siekiais bei padeda vertinant lokalios / globalios inovacijų ekosistemos būklę.

– apibrėžti lokalios / globalios mokslo, verslo, politikos bendruomenių poreikius ir bendradarbiavimo galimybes, kuriuos reikalinga įvertinti prieš priimant išteklių valdymo sprendimus.

– nusakyti tendencijas bei pasidalinti prognozėmis, galinčiomis paveikti socialinę gerovę, šalies ekonomikos augimą, aplinkos išsaugojimą.

– įvardinti dabartyje / ateityje konkurencingumui poveikį darantį / darysiantį potencialą.

Išsami informacija apie konferenciją

 

Transliacijos nuoroda: https://www.15min.lt/gyvai/lietuvos-mokslas-ir-pramone-2021-kaip-pasiruosti-laukiantiems-pokyciams-6712?fbclid=IwAR3pSpQjUFOmGIKjxS8FvDhth33MZcJDkWRhl21hX3ph8AnRUEblo3JuCo8

22 spalio d. 10:00 - 14:00

KTU Santakos slėnis (K.Baršausko g. 59, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!