E. Jaleniauskienės daktaro disertacijos „Universiteto edukacinės aplinkos, įgalinančios studentus mokytis spręsti problemas (anglų kalbos studijų aspektu)“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Evelina Jaleniauskienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, edukologija – 07S

Mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S). 

Edukologijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
doc. dr. Gintarė Tautkevičienė (Kauno  technologijos  universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07S) – pirmininkė;
prof. dr. Remigijus Bubnys (Šiaulių  universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S),
prof. dr. Velta Lubkina (Rezeknės technologijų akademija, Latvija, socialiniai mokslai, edukologija – 07S);
prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S);
prof.  dr. Ona Monkevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Šiaulių universiteto (Vytauto g. 84, Šiauliai) ir Lietuvos sporto universiteto (Sporto g. 6, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:
Problemų sprendimas yra įvardijamas kaip vienas iš svarbiausių 21-o amžiaus gebėjimų, kurio ugdymą siūloma integruoti į įvairių dalykų kursus. Šioje disertacijoje keliamas probleminis klausimas: kokios turėtų būti universiteto edukacinės aplinkos, kurios įgalintų studentus mokytis spręsti problemas studijuojant užsienio kalbas? Disertacijoje siekiama pagrįsti, kokia turėtų būti konkreti edukacinių aplinkų seka, kuriai veikiant studentai mokosi spręsti neaiškios struktūros problemas, tai integruojant į užsienio kalbos studijas. Teorinė dalis baigiama teoriškai pagrįstu edukacinių aplinkų, įgalinančių studentus mokytis spręsti problemas studijuojant užsienio kalbą, modeliu. Metodologinėje dalyje pagrindžiama universiteto edukacinių aplinkų, įgalinančių studentus mokytis spręsti problemas studijuojant užsienio kalbas, tyrimo metodologija. Empirinėje dalyje pateikiami tokių aplinkų įgyvendinimo konkrečiame universiteto studijų procese kontekstas, teorinio modelio taikymo eiga, rezultatai, diskusija ir išvados. Tyrimas leido įsitikinti sukurto modelio veiksmingumu ir  jo pritaikomumu siekiant užtikrinti socialinių ir kognityvinių gebėjimų, reikalingų sprendžiant neaiškios struktūros problemas bendradarbiaujant, ugdymą tai sujungiant kartu su užsienio kalbos mokinimusi.

Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
free online course
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku