A. Budžytės daktaro disertacijos “Energijos technologijų rizikos suvokimas ir socialinis priimtinumas klimato kaitos kontekste” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Agnė Budžytė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis:  socialiniai mokslai, sociologija, S005

Mokslinis vadovas: doc. dr. Aistė Balžekienė (Kauno technologijos universitetas, Socialiniai mokslai, sociologija  S005)

Sociologijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Prof. dr. Vylius Leonavičius (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija S005) – pirmininkas
Dr. Vladas Gaidys (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai,sociologija S005)
Dr. Dainius Genys (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija S005)
Prof. dr. Tapio Litmanen (Jyväskylä universitetas, socialiniai mokslai, sociologija S005)
Dr. Vaidas Morkevičius (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija S005)

Disertacijos gynimas vyks nuotoliniu būdu, norintys stebėti transliaciją kviečiami prisijungti čia.

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Klimato kaitos klausimai politiniame diskurse dažnai siejami su būtinybe įgyvendinti energetinį perėjimą, paremtą ne tik pokyčiais ekonomikoje ir politikoje, bet ir socialiniame gyvenime. Rizikos suvokimas ir technologijų socialinis priimtinumas laikomi pagrindiniais veiksniais formuojančiais tolimesnes socialiai atsakingos ir sąmoningos visuomenės pažangos kryptis. Taigi, šioje disertacijoje atliktu tyrimu buvo siekiama atskleisti Lietuvos gyventojų energijos technologijų rizikos suvokimą ir socialinį priimtinumą formuojančius veiksnius klimato kaitos kontekste.
Disertacijos teorinė prieiga rėmėsi rizikos visuomenės, ekologinės ir refleksyvios modernizacijos, sistemų teorijos idėjomis. Duomenys tyrimui gauti įgyvendinant LMT finansuotą projektą „Socialinis klimato kaitos suvokimas: Lietuvos atvejis tarptautinėje Europos lyginamojoje perspektyvoje“, kuriame tiesioginio interviu būdu atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa.
Tyrimas atskleidė, kad nors Lietuvos gyventojai gana menkai susirūpinę klimato kaitos problema, atsinaujinančios energijos technologijos vertinamos pozityviai, bei yra asocijuojamos su mažesne rizika. Šių technologijų priimtinumą reikšmingiausiai formuoja susirūpinimo energetiniu saugumu klausimai, siejami su energijos įperkamumu, aplinkos apsauga ir stabiliu energijos tiekimu. Klimato kaitos problemos nutolinimas mažina neatsinaujinančių energijos technologijų rizikos suvokimą. Taigi, rengiantis įgyvendinti energetinį perėjimą, būtina didinti visuomenės supratimą apie globalius iššūkius bei ieškoti priemonių, skatinančių gyventojus aktyviau įsitraukti bei prisiimti asmeninę atsakomybę.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku