A. E. Dingil daktaro disertacijos „Socialiniai ir techniniai veiksniai, skatinantys miesto transporto tvarumą: pasaulinė analizė“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Ali Enes Dingil, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004

Mokslinis vadovai: 

prof. dr. Žaneta Stasiškienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004),

prof. dr. Federico Rupi (Bolonijos universitetas, technologijos mokslai, transporto inžinerija – T 003)

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Prof. dr. Jolanta Dvarionienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004) – pirmininkė,
Doc. dr. Claudio Lantieri (Bolonijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004),
Prof. dr. Dainius Martuzevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, – T 004),
Doc. dr. Filippo Paganelli (Bolonijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004),
Dr. Laurencas Raslavičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, transporto inžinerija, – T 003).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Vytauto Didžiojo universiteto (K. Donelaičio g. 52, Kaunas) bibliotekose ir Lietuvos energetikos institute (Breslaujos   g. 3, Kaunas).

Anotacija:

Tyrimo objektas yra miesto transportas. Tyrimo tikslas yra nustatyti socialinių ir techninių veiksnių vaidmenį didinant judrumo mieste sistemos tvarumą; asociacijų schema bus naudojama siekiant išsiaiškinti, kurios transporto strategijos gali sumažinti miesto transporto sistemos socialines ir ekonomines sąnaudas bei ekologinį aspektą. Tai yra pirmoji, sisteminė daugiamatė transporto analizė, naudojant naujausius, tiesiogiai stebimus atviro kodo duomenis iš įvairių pasaulio miestų. Remiantis pasauline analize ir sistemine literatūros apžvalga, buvo sukurta integruota socialinė-techninė schema su palaikymu. Šios disertacijos rezultatus ir parengtą palaikomąją socialinę-techninę judrumo mieste schemą gali naudoti vietos valdžios institucijos, miesto transporto planuotojai ir politikos formuotojai formuodami būsimas miesto strategijas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku