A. Ševčik daktaro disertacijos „Fotonų spinduliuotės sukeltos polimerizacijos dozimetrinėse medžiagose Monte-Karlo modeliavimas ir eksperimentinis tyrimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Aleksandras Ševčik, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008

Mokslinis vadovas: prof. dr. Diana Adlienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008) – pirmininkas
prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)
vyr. m. d. dr. Gediminas Stankūnas (Lietuvos energetikos institutas, gamtos mokslai, fizika, N002)
prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)
prof. habil. dr. Piotr Ulański (Lodzės technikos universitetas, Lenkija, gamtos mokslai, chemija, N003)

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas) ir internete: A. Ševčik elektroninė disertacija [PDF]

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73-402, Kaunas)

 

Anotacija: Polimeriniai dozimetriniai geliai yra unikali dozimetrų rūšis, leidžianti įvertinti spinduliuotės dozių pasiskirstymą trimatėje erdvėje. Jų veikimas pagrįstas spinduliuotės inicijuota polimerizacija gelio tūryje, todėl be spinduliuotės dozių registravimo, įgalina švitinamos sudėtingos anatominės struktūros, pavyzdžiui, naviko spindulinėje terapijoje, tūrinę vizualizaciją. Dozimetrinė informacija gauta naudojant šiuos dozimetrus užtikrina nepriklausomą nuo spindulinės terapijos įrenginio dozių verifikaciją ir galimybę palyginti gautus eksperimentinius rezultatus su Monte Karlo modeliavimo rezultatais, kurie ypač aktualūs tiriant dozių pasiskirstymą sudėtingos geometrijos heterogeninėse terpėse. Vienas iš pagrindinių iššūkių vertinant dozimetrinę informaciją, gautą naudojant polimerinius gelius, yra spinduliuotės inicijuotų polimerizacijos mechanizmų įvairovė, todėl sudėtingiems spindulinės apšvitos inicijuotos polimerizacijos mechanizmams dozimetriniuose geliuose modeliuoti buvo pasirinktas Monte Karlo metodas, leidžiantis tikimybiškai modeliuoti įvairias polimerų charakteristikas, pavyzdžiui, polimerinės grandinės augimą ir išsišakojimą. Šiame darbe pateikiamas inovatyvus Monte Karlo metodu grįstas modelis, kuriame modeliuojama kelių tūkstančių metakrilo rūgšties monomerų polimerizacija veikiant jonizuojančiajai spinduliuotei, o pradiniai parametrai gaunami skaičiavimams pasitelkiant kvantinės chemijos dėsningumus. Modeliavimo rezultatai leidžia paaiškinti polimerinių gelių fizikinių bei cheminių savybių pokyčius dėl polimerizacijos, taip užtikrinant dozių vertinimo patikimumą naudojant polimerinius gelinius dozimetrus.

 

12 balandžio d. 13:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73-402, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!