B. Razmienės daktaro disertacijos „Funkcionalizuotų 2H-pirazolo[4,3-c]piridinų sintezė ir tyrimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Beatričė Razmienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: gamtos mokslai, chemija, N003

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Algirdas Šačkus (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)

Mokslinis konsultantas: doc. dr. Eglė Arbačiauskienė (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)

Chemijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Vytas Martynaitis (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003) – pirmininkas
prof. dr. Linas Labanauskas (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, chemija, N003)
prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)
doc. dr. Verena Pichler (Vienos universitetas, Austrija, gamtos mokslai, chemija, N003)
dr. Ingrida Tumosienė (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnyje, Posėdžių kambaryje (K.Baršausko g. 59 – A228, Kaunas)

 

Anotacija: Pirazolai ir jų heterokondensuoti dariniai yra svarbi junginių klasė organinėje ir medicininėje chemijoje. Šios molekulės pasižymi antivėžinėmis, antidiabetinėmis, antivirusinėmis, uždegimą slopinančiomis, antigrybelinėmis, antihelmintinėmis, antimaliarinėmis, fotoaktyvinančiomis, dažų ir fluorescencijos savybėmis.

Pirazolopiridinai yra vieni labiausiai tiriamų kondensuotų pirazolo sistemų organinėje ir medicininėje chemijoje. Todėl šio darbo tikslas yra susintetinti funkcionalizuotų 2H-pirazolo[4,3-c]piridinų biblioteką, pritaikant žiedo uždarymo ir paladžio katalizuojamas kryžminio jungimo reakcijas, ir ištirti bei aptarti darinių savybes. Šiame darbe aptariami 4,7-dipakeisti 2,6-difenil-2H-pirazolo[4,3-c]piridinai, susintetinti iš 1-fenil-1H-pirazol-3-olio per tarpinį 1-fenil-3-(feniletinil)-1H-pirazol-4-karbaldehidą, kuris trijų stadijų metu buvo paverstas į 4-pakeistą 7-jod-2H-pirazolo[4,3-c]piridiną. Pakaitas į septintą padėtį įvestas naudojant paladžio katalizuojamų kryžminių jungimų (Suzuki-Miyaura, Buchwald-Hartwig, Heck) reakcijų sąlygas. Visi dariniai pasižymi skirtingomis optinėmis ir biologinėmis savybėmis su įdomiais potencialiais pritaikymais: 2,6-difenil-7-(4-metoksifenil)-2H-pirazolo[4,3-c]piridinas tinkamas kaip fluorescencinis pH sensorius, 4-(2,6-difenil-2H-pirazolo[4,3-c]piridin-7-il)fenolis pasižymi antiproliferacinėmis savybėmis prieš MV4-11, K562 ir MCF-7 vėžines ląsteles, o N-aril-2,6-difenil-2H-pirazolo[4,3-c]piridin-7-aminai ir 2,6-difenil-7-[(E)-2-feniletenil]-2H-pirazolo[4,3-c]piridinai yra galimi fotodinaminės terapijos fotosentizatoriai prieš melanomos vėžines ląsteles.

5 gegužės d. 10:00

Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnio Posėdžių kambaryje (K.Baršausko g. 59 - A228, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!